Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница8/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

^ Судна, які мають намір увійти до порту іншого договірного уряду


  1. Регламент ХІ-2/9.2.1 містить перелік інформації, яку може вимагати договірний уряд від будь-якого судна у якості умови заходження до порту. Одним з пунктів переліченої інформації є підтвердження будь-яких спеціальних або додаткових заходів, вжитих судном продовж його останніх 10 заходжень до портової споруди. Прикладами могло б бути наступне:
 1. документальні записи щодо заходів, вжитих впродовж відвідування портової споруди, розташованої на території держави, яка не є договірним урядом, особливо щодо тих заходів, які б зазвичай застосовувалися з боку портових споруд, розташованих на територіях договірних урядів; та

 2. будь-які Декларації щодо безпеки, які оформлювалися з будь-якими портовими спорудами або суднами.
  1. Іншим пунктом переліченої інформації, який може вимагатися у якості умови заходження у порт, є підтвердження того, що підтримувалися відповідні суднові заходи безпеки продовж взаємодії типу судно-судно, яка мала місце в межах періоду останніх 10 заходів до портової споруди. Для такого підтвердження зазвичай не вимагається включати до нього записи про приймання та перенесення лоцманів або співробітників митниці, імміграційних органів, посадових осіб з питань безпеки, а також про бункерування, перевезення ліхтером, завантаження вантажів та розвантаження сміття судна у межах портових споруд, оскільки такі відомості зазвичай включаються до плану безпеки портової споруди. Приклади інформації могли б бути наступними:
 1. записи щодо заходів, вжитих при залученні до операцій типу судно-судно з судном, яке несе прапор держави, яка не є договірним урядом, особливо щодо заходів, які зазвичай вживаються суднами, які несуть прапор договірних урядів;

 2. записи щодо заходів, вжитих при залученні до операцій типу судно-судно з судном, яке несе прапор договірного уряду, проте до якого не висувається вимога відповідати положенням глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, як наприклад копія будь-якого сертифікату безпеки, виданого такому судну згідно інших положень; та
 1. у разі, якщо особи або вантажі, які були врятовані на морі, знаходяться на борту, будь-яка відома інформація про таких осіб та вантажі, включаючи їх ідентифікаційні дані, якщо такі є відомими, та результати будь-яких перевірок, які проводяться від імені судна, для встановлення статусу безпеки таких осіб або вантажів, які були врятовані. Спричинення затримок або запобігань щодо доставки тих осіб, що були врятовані на морі, до безпечного місця не є метою глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу. Єдиним наміром глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу є надання державам достатньо відповідної інформації для підтримки цілісності їх системи безпеки.
  1. Прикладами других відомостей, які мають практичне відношення до питань безпеки, надання яких, у цілях забезпечення безпеки суден та охорони людей, портових споруд, суден та іншого майна, може вимагатися як умова заходження у порт, можуть бути:
 1. інформація, яка міститься в журналі постійного реєстрації історії судна;
 1. місце розташування судна під час подання відомостей;
 1. очікуваний час прибуття судна у порт;
 1. перелік членів команди;
 1. перелік пасажирів; та
 1. інформація, які необхідно мати на судні у відповідності до регламенту ХІ-2/5.
  1. Регламент ХІ-2/9.2.5. дозволяє капітану судна, після отримання інформації про те, що прибережна держава або держава порту застосує до його судна заходи контролю, передбачені регламентом ХІ-2/9.2, відмовитись від наміру щодо заходження судна до порту. Якщо капітан відмовляється від такого наміру, регламент ХІ-2/9 більше не застосовується, а будь-які інші заходи, які можуть вживатися, повинні ґрунтуватись на міжнародному праві та відповідати йому.^ Додаткові положення


  1. В усіх випадках, коли судну відмовлено у заходженні до порту або воно випроваджене з порту, всі відомі факти повинні повідомлятися органам відповідних держав. Це повідомлення повинне містити наступне, у разі наявності відомостей:
 1. назва судна, його прапор, ідентифікаційний номер судна, позивний, тип судна та вантаж;

 2. причини відмови щодо заходження у порт або випровадження з порту або портових зон;

 3. якщо це відповідає ситуації, характер будь-якої невідповідності вимогам безпеки;

 4. якщо це відповідає ситуації, подробиці будь-яких здійснених спроб виправити будь-яку невідповідність, включаючи будь-які умови, накладені на судно, щодо рейсу.

 5. порт (порти), куди заходило судно, та наступні задекларовані порти заходження;

 6. час відправлення та вірогідний оцінюваний час прибуття до таких портів;

 7. будь-які інструкції, надані судну, наприклад звітування про його маршрут;

 8. наявна інформація про рівень безпеки, за якого судно наразі експлуатується;

 9. інформація про будь-які повідомлення, якими обмінювалися держава порту з Адміністрація;

 10. контрольний пункт зв’язку на території держави порту, що готує звіт, для отримання додаткової інформації;

 11. перелік членів команди; та

 12. будь-яка інша відповідна інформація.
  1. В число відповідних держав, з якими встановлюється контакт, повинні включатися держави, розташовані по маршруту передбачуваного проходження до його наступного порту, зокрема, якщо судно має намір увійти до територіального моря такої берегової держави. Інші відповідні держави могли б включити попередні порти заходження таким чином, щоб наступна інформація могла б отримуватися, а питання безпеки щодо попередніх портів могли розв’язуватися.
  1. При виконання заходів контроль та заходів щодо відповідності належним чином вповноважені посадові особи повинні забезпечувати, щоб будь-які заходи або дії були пропорційними. Такі заходи або дії повинні бути обґрунтованими та мати мінімальні межі жорсткості та тривалості, необхідні для виправлення або зменшення невідповідності.
  1. Слово „затримка” у регламенті ХІ-2/9.3.5.1 також відноситься до ситуації, коли, на підставі дії, вжитих згідно цього регламенту, судну необґрунтовано відмовлено у заходженні до порту або судно необґрунтовано випроваджене з порту.


Судна держав, що не є договірними урядами, та судна таких розмірів, які не підпадають під дію Конвенції


  1. Що стосується суден, які ходять під прапором держави, яка не є договірним урядом Конвенції та не є стороною Протоколу СОЛАС від 1988 року (11), Договірні уряди не повинні встановлювати більш сприятливий режим для таких суден. Відповідним чином, вимоги регламенту ХІ-2/9 та настанови, викладеної у цій частині Кодексу, повинні застосовуватися до таких суден.
  1. Судна, що мають такі розміри, які не охоплюються дією Конвенції, підлягають заходам, за допомогою яких держави підтримують безпеку. Такі заходи повинні вживатися з належним урахуванням вимог глави ХІ-2 та настанови, викладеної у цій частині Кодексу.
  1. ^ ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИЗагальні положення


  1. Декларація щодо безпеки повинна заповнюватися тоді, коли договірний уряд портової установи вважає це необхідним або коли судно вважає це необхідним.
   1. Потреба у наданні Декларації щодо безпеки може передбачатися на підставі результатів оцінювання безпеки портової споруди, а причини та обставини, за яких вимагається Декларація щодо безпеки, повинні встановлюватися у плані безпеки портової споруди.
   1. Потреба у наданні Декларації щодо безпеки може вказуватися Адміністрацією щодо суден, уповноважених ходити під її прапором, або на підставі оцінювання безпеки судна, та повинна встановлюватися у плані безпеки судна.
  1. Вірогідним є те, що Декларація щодо безпеки буде вимагатися за більш високих рівні безпеки, якщо судно має більш високий рівень безпеки ніж портова споруда, або інше судно, з яким воно взаємодії, або для сполучення судно/порт або операції типу судно-судно, які передбачають більш високий рівень ризику на людей, майно або навколишнє середовище з причин, специфічних для такого судна, включаючи його вантаж або пасажирів або обставини у портовій споруди або сукупність цих факторів.
   1. У випадку, якщо судно або Адміністрація, яка уповноважує судна ходити під її прапором, вимагає заповнення Декларації щодо безпеки, офіцер безпеки портової споруди та офіцер безпеки судна повинні підтвердити отримання запиту та обговорити відповідні заходи безпеки.
  1. Офіцер безпеки портової споруди може також ініціювати процедуру заповнення Декларації щодо безпеки до початку сполучень порт/судно, які визначається в ухваленому оцінюванні безпеки портової споруди такими, що викликають особливе занепокоєння. Приклади можуть включати посадка та висадка пасажирів, а також перевезення, завантаження та розвантаження небезпечних вантажів та шкідливих речовин. Оцінювання безпеки портової споруди також повинне визначати споруди у високонаселених зонах або поблизу них, а також економічно важливі операції, які є підставою для оформлення Декларації щодо безпеки.
  1. Основною метою Декларації щодо безпеки є забезпечення досягнення угоди між судном та портовою спорудою або з іншими суднами, з якими воно взаємодіє, щодо відповідних заходів безпеки, які вони вживатимуть відповідно до положень їх належним чином ухвалених плані безпеки.
   1. Узгоджена Декларація щодо безпеки повинна підписуватися та датуватися портовою спорудою та судном (суднами) для вказування відповідності з главою ХІ-2 та частиною А цього Кодексу, а також повинна містити її тривалість, відповідний рівень або рівні безпеки та відповідні договірні дані.
   1. Зміна рівня безпеки може вимагати заповнення нової або переглянутої Декларації щодо безпеки.
  1. Декларація щодо безпеки повинна заповнюватися на англійській, французькій або іспанській мові або на мові, яка є спільною і для портової споруди, і для судна або судів, в залежності від обставин.
  1. Зразок Декларації щодо безпеки міститься у доповненні 1 до цієї частини Кодексу. Цей зразок є зразком Декларації щодо безпеки між судном та портовою спорудою. Якщо Декларація щодо безпеки спрямована на охоплення двох суден, такий зразок повинен бути відповідним чином скорегований.
  1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМПАНІЇ


Загальні положення


  1. Регламент ХІ-2/5 вимагає від Компанії надання капітану судна інформації для дотримання вимог Компанії згідно положень цього регламенту. Ця інформація повинна включати наступні пункти:
 1. сторони, які відповідають за призначення суднового персоналу, такі як суднові компанії, агентства по найму моряків, підрядники, концесіонери, такі як підприємства роздрібної торгівлі, розваг тощо;

 2. сторони, які відповідають за ухвалення рішень щодо експлуатації судна, включаючи час, чартер на судно (судна), або будь-яка інша установа, яка діє у такій якості; та

 3. у випадках, коли судно експлуатується згідно умов сторони, що зафрахтувала судно, відомості про такі сторони, включаючи час та характеристики рейсу.
  1. Відповідно до регламенту ХІ-2/5 Компанія зобов’язана корегувати таку інформації та підтримувати її на чинному рівні по мірі появи змін.
  1. Ця інформація повинна бути на англійській, французькій або іспанській мові.
  1. Що стосується суден, побудованих до 1 липня 2004 року, то ця інформація повинна відображати фактичний стан справ на цю дату.
  1. Що стосується суден, побудованих 1 липня 2004 року або після цієї дати, та суден, побудованих до 1 липня 2004 року, які не експлуатувалися станом на 1 липня 2004 року, то інформація повинна надаватися, починаючи за дати початку експлуатації судна, та повинна відображати чинний стан справ на таку дату.
  1. Якщо судно виводиться з експлуатації після 1 липня 2004 року, інформація повинна надаватися, починаючи з дати повторного введення в експлуатацію судна, та повинна відображати чинний стан справ на таку дату.
  1. Попередньо надана інформація, яка не стосується чинного стану справ на таку дату, не повинна зберігатися на борту судна.
  1. Якщо відповідальність за експлуатування судна покладається на іншу Компанію, не висувається вимога, щоб інформація стосовно Компанії, яка експлуатувала судно, залишалася на борту судна.


Крім того, інша належна настанова надається згідно секцій 8, 9 та 13.


  1. ^ БЕЗПЕКА СУДНА


Відповідна настанова надається згідно секцій 8, 9 та 13.


  1. ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ СУДНА


Оцінювання безпеки


  1. Офіцер безпеки компанії відповідає за забезпечення того, щоб оцінювання безпеки судна здійснювалося для кожного з суден флоту Компанії, які повинні відповідати положенням глави ХІ-2 та частин А цього Кодексу, за яке відповідає офіцер безпеки компанії. З огляду на те, що офіцер безпеки судна не повинен особисто виконувати усі обов’язки пов’язані з такою посадою, підсумкова відповідальність за забезпечення того, щоб вони належним чином здійснювалися, залишається в межах зобов’язань офіцера безпеки компанії.
  1. До початку здійснення оцінювання безпеки судна, офіцер безпеки компанія забезпечує, щоб перевага надавалася інформації, яка міститься у оцінюванні загроз щодо портів, куди судно заходитиме або де у яких на судно буде здійснюватися посадка або висадка пасажирів, або щодо портових споруд та їх захисних заходів. Офіцер безпеки компанії повинен розглянути попередні звіти щодо подібних потреб у сфері безпеки. За доцільності офіцер безпеки компанії повинен зустрітися з відповідними особами на судні та у портових спорудах для обговорення мети та методології оцінювання. Офіцер безпеки споруди повинне дотримуватися будь-якої спеціальної настанови, запропонованої договірними урядами.
  1. Оцінювання безпеки судна спрямовується на наступні елементи на борту або всередині судна:
 1. фізична безпека;

 2. структурна цілісність;

 3. системи захисту персоналу;

 4. підхід до порядку дій;

 5. радіосистеми та телекомунікаційні системи, включаючи комп’ютерні системи та мережі; та

 6. інші зони, які можуть, при ураженні або використанні для протизаконного огляду, становити ризик для людей, майна або операцій на борту судна або на території портової споруди.
  1. Особи, які залучені до проведення оцінювання безпеки судна, повинні мати змогу покладатись на експертну допомогу у таких сферах:
 1. знання сучасних видів та варіантів загроз безпеці;

 2. розпізнавання та виявленні зброї, небезпечних речовин та пристроїв;

 3. розпізнавання, на недискримінаційній основі, характеристик та зразків поведінки осіб, які можуть ймовірно загрожувати безпеці;

 4. методики, які використовуються для уникнення заходів безпеки;
 1. методи спричинення інциденту у системі безпеки;
 1. наслідки дії вибухових речовин для суднових конструкцій та обладнання;
 1. безпека судна;
 1. бізнесові практики сполучення судно/порт;
 1. прогнозування можливих ситуацій, готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них;
 1. фізична безпека;
 1. радіосистеми та телекомунікаційні системи, включаючи комп’ютерні системи та мережі;
 1. морська інженерія; та
 1. суднові та портові операції.
  1. Офіцер безпеки компанії повинен отримувати та фіксувати інформацію, необхідну для проведення будь-якого оцінювання, включаючи таку інформацію:
 1. загальна будова судна;

 2. розташування зон, доступ до яких повинен бути обмежений, таких як навігаційний місток, машинні приміщення категорії А та інші пости управління, у відповідності з тим, як вони визначені у главі ІІ-2 тощо;

 3. розташування та функція кожного діючого та потенційного пункту доступу на судну;
 1. зміни рівня води при припливно-відпливних явищах, що може негативно впливати на рівень уражуваності або безпеки судна;
 1. вантажні приміщення та організація вкладання вантажу;
 1. приміщення, де зберігаються суднові запаси та основне обслуговуюче обладнання;
 1. приміщення для зберігання багажу, що не супроводжується;
 1. аварійне обладнання та обладнання у стані готовності, придатне для підтримання основних функцій;
 1. кількість персоналу судна, будь-які існуючі обов’язки щодо безпеки та будь-які існуючи вимоги Компанії щодо навчання персоналу;
 1. наявне обладнання підтримання безпеки та охорони для захисту пасажирів та суднового персоналу;
 1. засоби виходу назовні, евакуації та місце збору, які повинні утримуватися таким чином, щоб за виникнення надзвичайної ситуації забезпечити порядок та безпеку залишення судна;
 1. чинні угоди с приватними охоронними компаніями, які надають послуги з охорони судна та прилеглої водної акваторії; та
 1. вже запроваджені засоби безпеки та процедури, включаючи інспекцію, контрольні процедури, ідентифікаційні системи, моніторингове та наглядове обладнання, документи ідентифікації персоналу та засоби зв’язку, сигналізації, освітлення, системи контролю доступу та інші системи подібного призначення.
  1. Оцінювання безпеки судна повинне досліджувати будь-який виявлений пункт доступу, включаючи відкриті палуби, та оцінювати їх потенціал використання особами, які можуть спрямовувати свої дії на порушення безпеки. Це включає пункти доступу, доступні для осіб, які мають законний доступ, а такої для тих, які спрямовують свої дії на отримання несанкціонованого доступу.
  1. Оцінювання безпеки судна повинне розглядати постійну відповідність існуючих заходів безпеки та настанов, процедури та операцій за регулярних та надзвичайних умов, та повинні визначати настанову щодо безпеки, яка включає:
 1. зони з обмеженим доступом;
 1. процедури протидії вогню та іншим надзвичайним умовам;
 1. рівень нагляду за діями персоналу судна, пасажирів, відвідувачів, продавцями, ремонтним технічним складом, портовими робітниками тощо;
 1. регулярність та ефективність обходів у сфері безпеки;
 1. системи контролю доступу, включаючи системи розпізнавання;
 1. системи повідомлення у сфері безпеки та їх процедури;
 1. двері, огорожі та освітлення, які використовується у системі безпеки;
 1. системи та обладнання безпеки та нагляду, за наявності.
  1. При проведення оцінювання безпеки судна необхідно враховувати те, які особи, види діяльності, послуги та операції є найбільш важливими об’єктами захисту. Таке врахування включає:
 1. команду судна;
 1. пасажирів, відвідувачів, продавців, ремонтно-технічний склад, персонал портової споруди тощо;
 1. здатність до підтримання безпечного плавання та до вжиття контрзаходів за надзвичайних умов;
 1. вантаж, зокрема, небезпечні товари та шкідливі речовини;
 1. суднові запаси;
 1. суднове обладнання та системи зв’язку системи безпеки, за наявності; та
 1. суднове обладнання та системи нагляду, за наявності.
  1. При проведенні оцінювання безпеки судна необхідно враховувати усі можливі загрози, які можуть включати наступні типи інцидентів у системі безпеки:
 1. пошкодження або зруйнування судна або портової споруди, наприклад за допомогою вибухових пристроїв, підпалів, саботажу або актів вандалізму;
 1. викрадення або захоплення судна та людей, що знаходиться на ньому;
 1. підозрілі дії з вантажем, важливим судновим обладнанням, системами та судновими записами;
 1. несанкціонований доступ або використання, включаючи присутність пасажирів без квитка;
 1. контрабандне перевезення зброї або обладнання, включаючи зброю масового знищення;

 2. використання судна для перевезення осіб, які мають намір спричинити виникнення інциденту у системі безпеки, та/або їх обладнання;
 1. використання самого судна у якості зброї або засобу спричинення ураження або зруйнування;
 1. атаки з боку моря при стоянці у причалу або на якорі; та
 1. атаки при знаходженні у морі.
  1. При проведенні оцінювання безпеки судна необхідно враховувати усі можливі уразливі місця, які можуть включати:
 1. протиріччя між заходами безпеки та охорони;
 1. конфлікти між судновими обов’язками та іншими обов’язками членів команди;
 1. обов’язки по несенню вахти, кількісний склад команди екіпажу, зокрема, як це впливає на втомленість команди, пильність та здатність виконувати свої обов’язки;
 1. будь-яки виявлені недоліки у сфері навчання; та
 1. будь-яке обладнання та системи безпеки, включаючи системи зв’язку.
  1. Офіцер безпеки компанії та офіцер безпеки судна повинні завжди та з підвищеною увагою відноситись до впливу, який ймовірно здійснюють засоби безпеки на членів команди, які знаходяться на борту судна впродовж тривалих періодів часу. При розробці заходів безпеки особливу увагу необхідно приділяти зручності, комфорту та дотриманню інтересів особистого життя членів команди та їх здатності до збереження професійної придатності продовж тривалих відрізків часу.
  1. По завершенню оцінювання безпеки судна повинен складатися звіт, який складається з короткого огляду тез про те, яким чином проводилось оцінювання, опис кожного місця посиленої уражуваності, виявленого впродовж оцінювання та опис контрзаходів, які могли б використовуватися для подолання певних уражуваностей. Звіт захищається від несанкціонованого доступу або оприлюднення.
  1. Якщо оцінювання безпеки судна не було проведено Компанією, звіт про оцінювання безпеки судна повинен переглядатися та ухвалюватися офіцером безпеки компанії.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов