Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\

Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко інд. 21 Схвалено розпорядженняНазваниеКабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко інд. 21 Схвалено розпорядження
Дата конвертации18.06.2013
Размер59.97 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 жовтня 2008 р. N 1384-р
КиївПро схвалення Концепції Державної
цільової програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2009-2012 роки


1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки, що додається.

Визначити державними замовниками Програми МВС (координатор)
та Мінтрансзв'язку.

2. МВС разом з Мінтрансзв'язку, іншими центральними органами
виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. N 1384-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки


Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма

Протягом останніх п'яти років в Україні загострилася проблема
безпеки дорожнього руху. Спостерігається тенденція до стрімкого
погіршення ситуації, що потребує невідкладного вжиття органами
державного управління заходів реагування. За згаданий період
зареєстровано 247,7 тис. дорожньо-транспортних пригод з
потерпілими, у яких загинуло 38 478 і травмовано 295 953 особи. У
2007 році зареєстровано 62,9 тис. дорожньо-транспортних пригод, у
яких загинуло 9481 і отримало травми 77 893 особи. Рівень
аварійності та кількість постраждалих в Україні значно перевищують
відповідні показники більшості держав світу, зокрема у Швейцарії
на 1 млн. жителів кількість загиблих у дорожньо-транспортних
пригодах становить 49 осіб, Німеччині - 62, в Україні - 164 особи.

Розв'язати проблему дорожньо-транспортного травматизму
можливо шляхом об'єднання зусиль органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та всього суспільства.

Аналіз причин виникнення проблеми
та обґрунтування необхідності її розв'язання
програмним методом

Державний нагляд та контроль за виконанням законодавства про
дорожній рух, координація діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади у сфері безпеки дорожнього руху
здійснюється незадовільно.

Основними причинами низького рівня безпеки дорожнього руху є:

недосконалість законодавства, у тому числі адміністративного,
у сфері безпеки дорожнього руху;

відсутність координації діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади;

низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього
руху;

низька ефективність системи організаційно-планувальних та
інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху
транспорту та пішоходів у містах;

відсутність фінансування заходів, спрямованих на зниження
рівня аварійності;

недосконала система навчання правил дорожнього руху громадян
і підготовки водіїв;

невідповідність системи здійснення контролю за технічним
станом транспортних засобів та їх конструкцією вимогам міжнародних
договорів України, європейських норм і стандартів у сфері безпеки
дорожнього руху;

недосконалість системи оповіщення про дорожньо-транспортні
пригоди та надання допомоги потерпілим.

Унаслідок відсутності належного фінансування Державної
програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах,
вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на
2003-2007 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 р. N 56 ( 56-2003-р ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 5, ст. 191), не вдалося досягти позитивних
результатів щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Крім того, через значне збільшення кількості автомобілів
протягом останнього десятиріччя майже повністю вичерпано пропускні
можливості вулично-дорожньої мережі. Зусилля, спрямовані
центральними органами виконавчої влади на розв'язання проблем у
зазначеній сфері, мають неузгоджений характер, а нестача коштів
зводить ефективність таких зусиль до мінімуму.

Розв'язання наявних проблем потребує застосування програмного
підходу із здійсненням комплексу заходів, спрямованих на
підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Мета Програми

Основною метою Програми є зниження рівня аварійності та
тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення
безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на
вулично-дорожній мережі, а також удосконалення системи державного
управління безпекою дорожнього руху.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язання проблеми можливе за такими трьома варіантами:

у разі відсутності фінансування заходів, спрямованих на
зниження рівня аварійності, передбачається щорічне зростання
аварійності та кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах
на 8-10 відсотків;

у разі виділення 50 відсотків потреби фінансування заходів,
спрямованих на зниження рівня аварійності, передбачається
зменшення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах на
10-15 відсотків;

у разі забезпечення 100-відсоткового фінансування заходів,
спрямованих на зниження рівня аварійності, передбачається
зменшення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах на
25-30 відсотків та досягнення протягом 10-15 років рівня найбільш
розвинутих європейських країн.

З огляду на співвідношення завдання та його фінансового
забезпечення оптимальним є третій варіант.

Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху,
зокрема адміністративного;

упорядкування системи підготовки учасників дорожнього руху
всіх категорій;

підвищення ефективності профілактичної роботи, спрямованої на
запобігання дорожньо-транспортному травматизму, та рівня
правосвідомості учасників дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і
вулиць;

удосконалення системи організації руху транспортних засобів
та пішоходів у містах;

підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних
перевезень;

приведення системи здійснення контролю за технічним станом
транспортних засобів та їх конструкцією у відповідність з вимогами
міжнародних договорів України та європейськими нормами і
стандартами у сфері безпеки дорожнього руху;

створення ефективної системи оповіщення про
дорожньо-транспортні пригоди та надання медичної допомоги
потерпілим.

Строк виконання Програми становить чотири роки.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється МВС і
Мінтрансзв'язку.

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

Передбачається забезпечити значне поліпшення стану безпеки
дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що загинули або
постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення
умов руху на вулицях і дорогах, створення ефективної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв,
належний рівень надання медичної допомоги потерпілим у
дорожньо-транспортних пригодах.

За умови виконання в повному обсязі передбачених Програмою
заходів прогнозується зупинення підвищення показників аварійності
з подальшим їх зниженням.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів,
необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок
коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах.

Витрати з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг здійснюватимуться відповідно до Державної
програми розвитку автомобільних доріг загального користування на
2007-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2005 р. N 710 ( 710-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 32, ст. 1925; 2007 р., N 12, ст. 435), та
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2008 р. N 107 ( 107-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 18, ст. 482).


Належне фінансування Програми дасть можливість створити умови
для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також безпечні та
комфортні умови для руху на вулично-дорожній мережі.Похожие:

Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року. Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко інд. 21 Схвалено розпорядження
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року, що додається
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2007 р. № Концепція Концепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху онцепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в україні 1
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма та оОбґрунтування потреби у розробленні державної програми підвищення...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції. Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко інд. 21 Схвалено розпорядження
Міністерствам та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади подати у місячний строк Мінжитлокомунгоспу пропозиції...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Рішення від 29 лютого 2008 року Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху у Бахмацькому районі на 2008-2012 роки
Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підвищення безпеки дорожнього руху районна рада...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Рішення від 2 серпня 2011 року Про хід виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху у Бахмацькому районі на 2008-2012 роки
Райденка Г. М. про хід виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху у Бахмацькому районі на 2008-2012 роки та керуючись...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Програма підвищення безпеки дорожнього руху у Бахмацькому районі на 2008-2012 роки
В умовах прискорених темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливу гостроту набуває проблема забезпечення...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року
Україні на період до 2015 року”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012 №740 „Про обласну цільову...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки»
...
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Програма з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки
Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки. Прем\Звіт Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за 2009 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2009, №35-р "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов