Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент icon

Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламентНазваниеДирективою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент
страница1/5
Дата конвертации18.06.2013
Размер431.39 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3   4   5

1992L0029―UA―11.12.2008―003.001―

Цей документ слугує інструментом документації, та укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст


B ДИРЕКТИВА РАДИ 92/29/ЄЕС

від 31 березня 1992 року

про мінімальні вимоги охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту суден

(OВ L 113, 30.4.1992, С. 19)Зі змінами, внесеними:Офіційний вісник


сторінка

дата

M1 Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту і Ради № 1882/2003 від 29 вересня 2003 року

L 284

1

31.10.2003

M2 Директивою Європейського Парламенту і Ради 2007/30/ЄС від 20 червня 2007 року

L 165

21

27.6.2007

M3 Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту і Ради № 1137/2008 від 22 жовтня 2008 року

L 311

1

21.11.2008


B


^ ДИРЕКТИВА РАДИ 92/29/ЄЕС

від 31 березня 1992 року

про мінімальні вимоги охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту суден


^ РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ:


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, його статтю 118а;

Беручи до уваги пропозицію Комісії(1), підготовлену після узгодження з Дорадчим комітетом з безпеки, гігієни і охорони праці;

У співпраці з Європейським Парламентом(2);

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(3);

Оскільки повідомлення Комісії щодо її програми з безпеки, гігієни і охорони праці(4) передбачає заходи забезпечення медичним обслуговуванням на морі;

Оскільки охорона праці працівників на борту судна, що має робочі місця, пов’язані з великою кількістю різних ризиків, з урахуванням, серед іншого, його географічної ізоляції, вимагає особливої уваги;

Оскільки на суднах повинні передбачатися необхідні медичні приналежності, перебувати у хорошому стані і регулярно перевірятися, так щоб працівники могли отримувати належне медичне лікування, під час плавання;

Оскільки для забезпечення відповідного медичного лікування, необхідно сприяти навчанню та інформуванню моряків стосовно використання медичних засобів;

Оскільки використання методів медичного консультування на великих відстанях є ефективним способом сприяння охороні праці працівників.


^ УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Визначення

У значенні цієї Директиви терміни, що наводяться нижче, мають такі значення:

(а) судно: будь-яке судно, що плаває під прапором держави-члена або зареєстроване під її повною юрисдикцією держави-члена, що плаває у відкритому морі або займається рибальством в устях рік, державне або приватне, за винятком:

- суден прибережного судноплавства;

- військових кораблів;

B


- прогулянкових суден, які використовуються у некомерційних цілях і не укомплектованих професійною командою;

- буксирних суден, що курсують у районі портів.

Судна повинні класифікуватися за трьома категоріями, відповідно до Додатка I.

(b) працівник: будь-яка особа, що виконує роботу на борту судна, включаючи учнів і молодших матросів (юнг), за винятком портових лоцманів і прибережного персоналу, що виконує роботи на борту судна, яке стоїть на пристані;

(c) власник: зареєстрований власник судна, якщо це судно не здане в найм на основі оренди, або якщо їм повністю чи частково володіє фізична або юридична особа, що не є офіційним зареєстрованим власником відповідно до умов угоди про володіння; у цьому випадку під власником відповідно повинен розумітися, фрахтувальник, що орендує, або фізична чи юридична особа, що володіє судном;

(d) медичні приналежності: ліки, медичні прилади та устаткування, а також протиотрути, неповний перелік яких наведений у Додатку II;

(e) протиотрута (антидот): речовина, що використовується для запобігання дії шкідливого ефекту або ефектів, прямого чи опосередкованого, однієї або більше речовин, включених у перелік небезпечних речовин, викладених у Додатку Ш.

Стаття 2


Ліки, прилади і медичне устаткування - Корабельний лазарет - Лікар

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. (а) кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією, завжди мало на борту медичні приналежності, які задовольняли б по якості, принаймні, характеристики, наведені у Розділах I та II Додатку II для категорії суден, до якої воно належить;

(b) кількість медичних препаратів та устаткування, які необхідно мати, залежало від характеру плавання, зокрема, портів заходу, пункту призначення, тривалості плавання, типу або видів робіт, що підлягають виконанню під час плавання, характеру вантажу та чисельності працівників;

(c) перелік ліків і медичного устаткування, включених у медичні приналежності, був деталізований у контрольному списку, що відповідає, принаймні, структурі, зазначеній у розділах А, B і C (1) і (2) Додатку IV;

2. (а) кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією, мало б для кожного рятувального плоту та рятувального човна водонепроникну медичну аптечку, що містить, щонайменше, ті медичні приналежності, які визначені в розділах I та II Додатку II для категорії суден класу В;

(b) вміст цих аптечок також повинен бути докладно описаний у контрольному списку, наведеному в пункті 1 (c);

3. Кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією із зареєстрованою масою понад 500 тонн, з командою 15 і більше осіб і перебуває у плаванні понад три дні, повинно мати корабельний лазарет, у якому можна було б проводити медичне лікування при достатньому матеріалі та у гігієнічних умовах;

4. Кожне судно, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією, з командою у 100 чоловік і більше, і перебуває у міжнародному плаванні понад три дні, повинно мати лікаря, відповідального за медичне обслуговування на борту.

B

Стаття 3

Протиотрути (антидоти)

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. на кожному судні, що плаває під її прапором або зареєстрованому під її повною юрисдикцією і має на борту будь-які з небезпечних речовин, перерахованих у Додатку III, повинні також знаходитися медичні приналежності, включаючи, принаймні, ті протиотрути (антидоти), які зазначені у Розділі III Додатка II;

2. будь-яке судно поромного типу, що плаває під її прапором або зареєстроване під її повною юрисдикцією, умови роботи якого не завжди дозволяють заздалегідь знати характер небезпечних речовин, що підлягають транспортуванню, повинно мати на борту медичні приналежності, що включають, принаймні, протиотрути, зазначені в Розділі III Додатка ІІ.

Однак, зазвичай в тих випадках, коли ефект протидії повинен тривати менш двох годин, необхідно обмежитися тими протиотрутами, які необхідно застосовувати у винятково надзвичайних ситуаціях протягом часу, що не перевищує звичайну тривалість протидії.

3. вміст медичного приладдя, зокрема, що стосується протиотрут, повинен бути докладно описаний в контрольному аркуші, у відповідності, принаймні, з тією загальною структурою, що приводиться в розділах А, B і С, 3 Додатку IV.

Стаття 4

Розподіл обов’язків

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. (а) забезпечення та поповнення медичного приладдя будь-якого судна, що плаває під її прапором або зареєстрованого під її повною юрисдикцією, було б обов’язком винятково власника, і абсолютно не за рахунок працівників;

(b) розпорядження медичним приладдям було покладено на відповідальність капітана судна, що може, без шкоди для такої відповідальності, делегувати такий обов’язок на одного або більше працівників, які відповідно до їх компетенції спеціально призначаються для цієї мети;

2. медичні приналежності підтримувалися в хорошому стані, кожного разу якнайшвидше поповнювалися та/або замінялися, як одна із пріоритетних процедур звичайного поповнення запасів;

3. у випадку надзвичайної ситуації, оголошеної капітаном, після одержання медичної висновку, якнайшвидше забезпечувалася поставки відсутніх на борту ліків, медичного обладнання та протиотрут.

Стаття 5

Інформація та навчання

Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

1. Медичні приналежності супроводжувалися одним або більше інструкціями по використанню, включаючи інструкції із застосування, принаймні, тих протиотрут, які зазначені в Розділі III Додатка II;

2. Всі особи, що одержали професійне морське навчання та які мають намір працювати на борту судна, мають пройти курс навчання щодо медичних чи надзвичайних заходів, які необхідно негайно вживати у випадку аварії або при важкому стані потерпілих.

3. Капітан та будь-який працівник або працівники, яким він делегує свої обов’язки по використанню медичного приладдя у відповідності з пунктом (b) частини 1 статті 4, періодично заново повинні проходити спеціальний курс підготовки, принаймні, раз на п’ять

B

років, беручи до уваги специфічні небезпеки та потреби у навчанні, пов’язані з різними категоріями суден, а також відповідно до загальних основних принципів, викладених у Додатку V.


Стаття 6

Медичні консультації по радіо

1. З метою надання невідкладної медичної допомоги працівникам, кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб:

(а) були визначені один або більше центрів, призначених для надання безкоштовних медичних консультацій по радіо;

(b) деякі з лікарів, що обслуговують такі радіоцентри по наданню консультацій, пройшли б підготовку по вивченню спеціальних умов, які переважно мають місце на борту судна.

2. З метою оптимізації надання консультацій, консультативні радіоцентри повинні зберігати особові медичні картки за узгодженням із працівниками, на яких вони заводяться.

Такі записи є конфіденційними та повинні зберігатися відповідним чином.


Стаття 7

Інспектування


1. Кожна держава-член повинна забезпечувати, щоб компетентна особа або компетентний орган проводили щорічне інспектування, з метою перевірки того, що на борту суден, що плавають під її прапором:

- медичні приналежності відповідають мінімумові вимог цієї Директиви;

- контрольний список, передбачений у пункті (с) частини 1 статті 2), підтверджує, що медичні приналежності відповідають цьому мінімумові вимог;

- медичні приналежності правильно зберігаються;

- дотримується термін придатності препаратів.

2. Інспектування медичних засобів, що зберігаються на рятувальних човнах повинно проводитися в процесі щорічного технічного обслуговування таких човнів.

Такі інспекції можуть, у виняткових випадках, відкладатися на строк до 5 місяців.

M3

Стаття 8

Процедура Комітету


1. Комісія діє за сприянням комітету для суто технічної адаптації додатків до цієї Директиви з огляду на технічний прогрес або зміни до національного законодавства або удосконалення і нові здобутків у цій сфері.

Такі заходи, спрямовані на внесення змін до несуттєвих положень цієї Директиви, ухвалюються згідно з процедурою регулювання з контролем, передбаченим частиною 2. З причин нагальної потреби Комісія може звернутися до процедури в умовах крайньої необхідності, передбаченої в частині 3.

2. За наявності посилання на цю частину застосовуються частини 1-4 статті 5а, а також стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, а зокрема, у відповідності до положень статті 8.

M3

3. За наявності посилання на цю частину застосовуються частини 1, 2, 4 та 6 статті 5а, а також стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, а зокрема, у відповідності до положень статті 8.

B

Стаття 9

Прикінцеві положення

1. Держави-члени повинні ввести в дії закони, підзаконні акти та адміністративні положення, необхідні для забезпечення відповідності з цією Директивою до 31 грудня 1994 року. Вони повинні негайно інформувати про це Комісію.

Якщо держави-члени приймають ці положення, то останні повинні містити посилання на цю Директиву, або супроводжуватися таким посиланням в офіційних публікаціях. Способи зазначення таких посилань повинні визначатися державами-членами.

2. Держави-члени повинні повідомляти в Комісію тексти положень національних законів у сфері, яка регламентується цією Директивою, які вже прийняті або приймаються.

M2

_________

Стаття 9а

Звіт з імплементації

Кожних п’ять років держави-члени надають Комісії звіт з практичної імплементації цієї Директиви у формі особливої глави єдиного звіту, передбаченого частинами 1, 2 та 3 статті 17а Директиви 89/391/ЄЕС, що слугує підставою для оцінки Комісії, згідно з частиною 4 статті 17а цієї Директиви..


B

Стаття 10

Цю Директиву адресовано державам-членам.

B

^ ДОДАТОК I

КАТЕГОРІЇ СУДЕН

(Частина (а) статті 1)

А. - Судна, що плавають у відкритому морі або морські рибальські судна без обмеження довжини рейсу.

В - Судна, що плавають у відкритому морі або морські рибальські судна, що здійснюють рейси на відстань менше 150 морських миль від найближчого порту, яке має необхідне медичне устаткування.(1)

С - Берегові кораблі, судна та інші морські транспортні засоби, що курсують поблизу берега і не мають ніяких кают, крім будиночка на колесах.

B

^ ДОДАТОК II

МЕДИЧНІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ (НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК)

(Частина (d) статті 1)

1. ЛІКИ

Категорії суден

A

В

С
^ 1. Серцево-судинні засоби


(a) Аналептики серцевого кровообігу – симпатомиметики

х

х
(b) Препарати проти стенокардії 

х

х

х

(c) Сечогінні засоби 

х

х
(d) Кровоспинні засоби 

х

х

х

(e) Гіпотензивні засоби

х


^ 2. Препарати для лікування шлунково-кишкових захворювань


(а) Засоби для лікування гастритів і кишкових захворювань
· противиразкові препарати 

х· протикислотні препарати

х

х
(b) Протирвотні препарати 

х

х

х

(c) Проносні засоби 

х(d) Протипроносні засоби 

х

х

х

(e) Антисептики проти кишкових захворювань 

х

ух
(f) Гемороїдальні препарати 

х

х^ 3. Анальгезируючі спазмолітичні засоби


(а) Анальгезируючі, жарознижуючі і протизапальні засоби

х

х

х

(b) Сильні анальгезируючі засоби
х

х

(c) Спазмолитики  

х

х^ 4. Препарати, що діють на центральну нервову систему

(а) Транквілізатори та седативні препарати

х

х
(b) Нейролептичні засоби 

 х

х
(c) Засоби від морської хвороби 

х

х

 х

(d) Засоби від епілепсії 

х


^ 5. Протиалергійні та анафілактичні засоби

(а) антигістамінні

 х

х
(b) глюкокортикоїди для ін’єкцій 

 х

х^ 6. Препарати для лікування дихальних шляхів

(а) Препарати для лікування бронхіальних захворювань 

 х

х
(b) Засоби від кашлю 

 х

х
(c) Засоби від застуди та синуситів 
 х

х
  1   2   3   4   5Похожие:

Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРішення вд 2007/008/R від 02. 04. 2007 Європейська Агенція з авіаційної безпеки рішення виконавчого директора європейської агенції з авіаційної безпеки №2007/008/R від 2 квітня 2007 року
Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1592/2002 від 15 липня 2002 року про загальні правила та норми у...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРішення вд 2007/012/R від 22. 11. 2007 Європейська Агенція з авіаційної безпеки Рішення виконавчого директора європейської агенції авіаційної з безпеки №2007/012/R від 22 листопада 2007 року
Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1592/2002 від 15 липня 2002 року про загальні правила та норми у...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент icon1 Відомості про виробництво: 1 Перелік суттєвих технологічних процесів і операцій. 2
С "Директива 2007/46/єс європейського парламенту та Ради від 05 вересня 2007 року, що встановлює рамки для схвалення автотранспортних...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) №2027/97...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРішення №165 Від 24 липня 2007 року м. Городок Про зміну в штатному розписі Городоцької районної ради на 2007 рік
Полумацканича щодо необхідності внесення зміни у штатний розпис районної ради на 2007 рік, враховуючи висновок постійної комісії...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРегламент ради (ЄС) №1234/2007 від 22 жовтня 2007 року Про заснування спільної організації сільськогосподарських ринків та щодо конкретних вимог до певних сільськогосподарських продуктів (Єдиний Регламент сор)
Цей документ слід розуміти як робочу документацію; організації не несуть жодної відповідальності за його зміст
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Директивою Європейського Парламенту І Ради 2007/30/єс від 20 червня 2007 року L 165 21 27 2007 ► M3 регламент iconМ., червня 2007 року
Асоціації підприємств інформаційних технологій України, що відбудуться 19. 07. 2007
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов