Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року icon

Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер214.46 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

17.02.2004

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 46/
І

(Акти, опублікування яких є обов’язковим)


РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 261/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 11 лютого 2004 року,

що встановлює загальні правила про компенсацію та допомогу пасажирам

у разі відмови у посадці та скасування або тривалої затримки рейсів,

і що припиняє дію Регламенту (ЄЕС) № 295/91

(Текст має значення для ЄЕП)^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального комітету (2),

Після консультацій з Комітетом регіонів,

Діючи відповідно до порядку, встановленого в статті 251 Договору (3), з огляду на спільний текст, схвалений Погоджувальним комітетом 1 грудня 2003 року,


Оскільки:


(1) Дії Співтовариства у сфері авіаперевезень мають бути спрямовані, зокрема, на забезпечення високого рівня захисту пасажирів. Крім того, слід повністю враховувати вимоги до захисту споживачів взагалі.


(2) Відмова у посадці та скасування або тривала затримка рейсів спричиняє серйозні проблеми та незручності для пасажирів.


(3) Незважаючи на те, що Регламент ради (ЄЕС) № 295/91 від 4 лютого 1991 року, що встановлює загальні правила для системи компенсації за відмову у посадці у рейсових авіаперевезеннях (4), передбачає основний захист для пасажирів, кількість пасажирів, яким було відмовлено у посадці проти їх волі, залишається досить високою, так само як і кількість пасажирів, які зазнали скасування рейсу без завчасного попередження та тривалої затримки.


(4) Тому Співтовариство має підвищити стандарти захисту, встановлені таким Регламентом як для зміцнення прав пасажирів, так і для забезпечення роботи авіаперевізників за гармонізованих умов на лібералізованому ринку.


(5) Оскільки відмінності між рейсовими та позарейсовими авіаперевезеннями послаблюються, такий захист має застосовуватися до пасажирів не тільки у разі рейсових, але й у разі позарейсових авіаперевезень, у тому числі тих, які формують частину комплексних турів.


(6) Захист, наданий пасажирам, які відправляються з аеропорту, розташованого у державі-члені, має бути застосовано до пасажирів, які покидають аеропорт, розташований у державі-члені, якщо рейс здійснює перевізник Співтовариства.


(7) Для забезпечення ефективного застосування цього Регламенту зобов’язання, які він створює, мають бути покладені на обслуговуючого авіаперевізника, який здійснює або має намір здійснити рейс, незалежно від того, використовує він свій власний літак, орендує літак з або без екіпажу або на будь-якій іншій основі.


(8) Цей Регламент не повинен обмежувати права обслуговуючого авіаперевізника на отримання компенсації від будь-якої особи, в тому числі третіх сторін, відповідно до застосовного законодавства.


(9) Кількість пасажирів, яким було відмовлено у посадці проти їх волі, має бути зменшена шляхом вимагання від авіаперевізників, щоб вони знайшли добровольців для відмови від їх броні за компенсаційні виплати замість того, щоб відмовляти пасажирам у посадці, а також шляхом виплати повної компенсації пасажирам, яким було відмовлено у посадці.(10) Пасажири, яким було відмовлено у посадці проти їх волі, повинні мати змогу скасувати свій рейс з отриманням відшкодування за свої квитки або здійснити його за задовільних умов, а також повинні отримати відповідну турботу, поки вони очікують на пізніший рейс.


(11) Добровольці також повинні мати змогу скасувати свій рейс з отриманням відшкодування за свої квитки або здійснити його за задовільних умов, оскільки вони стикаються з труднощам під час подорожі, що є подібними до тих, яких зазнали пасажири, яким було відмовлено у посадці проти їх волі.


(12) Проблеми та незручності пасажирів, спричинені скасуванням рейсів, також мають бути зменшені. Це має бути досягнуто шляхом заохочення перевізників повідомляти пасажирам про скасування рейсів до запланованого часу, а також пропонувати їм розумну зміну маршруту, таким чином, щоб пасажири могли вжити інших заходів. Авіаперевізники повинні виплатити пасажирам компенсацію, якщо вони не зроблять цього, окрім випадків, коли скасування трапляється за надзвичайних обставин, яких не можна було уникнути, навіть якщо було вжито всіх відповідних заходів.


(13) Пасажири, рейси яких було скасовано, повинні мати змогу отримати відшкодування за свої квитки або отримати зміну маршруту за задовільних умов, а також повинні отримати відповідну турботу, поки вони очікують на пізніший рейс.


(14) Відповідно до Монреальської конвенції зобов’язання обслуговуючих авіаперевізників мають бути обмежені або виключені у разі, якщо подія була спричинена надзвичайними обставинами, яких не можна було уникнути, навіть якщо було вжито всіх розумних зусиль. Такі обставини можуть, зокрема, виникати у разі політичної нестабільності, метеорологічних умов, які перешкоджають здійсненню відповідного рейсу, ризиків з точки зору безпеки, непередбачуваних недоліків у безпеці рейсу, а також страйків, які впливають на роботу обслуговуючого авіаперевізника.


(15) Вважається, що надзвичайні обставини виникають, якщо вплив рішення управління повітряним рухом стосовно окремого літака в певний день спричиняє тривалу затримку, затримку на ніч або скасування одного чи більше рейсів такого літака, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів для уникнення затримки або скасування.


(16) У разі скасування комплексного туру не з причини скасування рейсу, цей Регламент не застосовується.


(17) Пасажири, рейси яких було затримано на зазначений період часу, повинні отримати відповідну турботу та повинні мати змогу скасувати свої рейси з отриманням відшкодування за їх квитки або здійснити їх за задовільних умов.


(18) Турбота за пасажирами, які очікують на альтернативний або затриманий рейс, може бути обмежена або зменшена, якщо саме її надання може спричинити подальшу затримку.


(19) Обслуговуючі авіаперевізники повинні задовольнити особливі потреби осіб з обмеженою рухливістю, а також будь-яких осіб, які їх супроводжують.


(20) Пасажири повинні бути повністю поінформовані про свої права у разі відмови у посадці або скасування чи тривалої затримки рейсів, так щоб вони могли ефективно скористатися своїми правами.


(21) Держави-члени повинні встановити правила про санкції, застосовні до порушення положень цього Регламенту, а також забезпечити застосування таких санкцій. Санкції мають бути ефективними, відповідними та стримуючими.


(22) Держави-члени повинні забезпечити та контролювати дотримання їх авіаперевізниками цього Регламенту, а також призначити відповідний орган для виконання таких завдань. Контроль не повинен впливати на право пасажирів та авіаперевізників на отримання правової допомоги в суді відповідно до процедур національного законодавства.


(23) Комісія повинна проаналізувати застосування цього Регламенту та оцінити, зокрема, можливість розширення його сфери дії до всіх пасажирів, які уклали контракт з тур-оператором або з перевізником Співтовариства у разі відправлення з аеропорту третьої країни до аеропорту в державі-члені.


(24) Заходи щодо тіснішої співпраці у використанні Гібралтарського аеропорту було погоджено в Лондоні 2 грудня 1987 року Королівством Іспанії та Сполученим Королівством у спільній декларації міністрів закордонних справ двох країн. Такі заходи ще не були введені в дію.


(25) Відповідно дію Регламенту (ЄЕС) № 295/91 має бути припинено.


^ УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1

Предмет


1. Цей Регламент встановлює за умов, зазначених у цьому документі, мінімальні права для пасажирів, якщо:

(а) їм було відмовлено у посадці проти їх волі;

(b) їх рейс було скасовано;

(с) їх рейс було затримано.


2. Застосування цього Регламенту до Гібралтарського аеропорту має тлумачитися як таке, яке не завдає шкоди відповідним правовим статусам Королівства Іспанії та Сполученого Королівства стосовно спорів щодо повноправності на території, де знаходиться аеропорт.


3. Застосування цього Регламенту до Гібралтарського аеропорту призупиняється, поки домовленості, включені до спільної декларації, укладеної міністрами закордонних справ Королівства Іспанії та Сполученого Королівства 2 грудня 1987 року, не наберуть чинності. Уряди Іспанії та Сполученого Королівства повинні повідомити Раді про таку дату набрання чинності.


Стаття 2

Визначення


Для потреб цього Регламенту:

(а) термін “авіаперевізник” означає авіатранспортне підприємство з чинною ліцензією на здійснення діяльності;

(b) термін “обслуговуючий авіаперевізник” означає авіаперевізника, який здійснює або має намір здійснити рейс за контрактом з пасажиром або від імені іншої особи, юридичної або фізичної, яка уклала контракт з таким пасажиром;

(c) термін “авіаперевізник Співтовариства” означає авіаперевізника з чинною ліцензією на здійснення діяльності, наданою державою-членом відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2407/92 від 23 липня 1992 року про ліцензування авіаперевізників (5);

(d) термін “тур-оператор” означає, за винятком авіаперевізника, організатора в межах значення пункту 2 статті 2 Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 року про комплексні подорожі, поїздки і тури (6);

(e) термін “пакет” означає послуги, визначені в пункті 1 статті 2 Директиви 90/314/ЄЕС;

(f) термін “квиток” означає дійсний документ, який дає право на перевезення, або його паперовий еквівалент, у тому числі в електронній формі, виданий або затверджений авіаперевізником або його уповноваженим представником;

(g) термін “броня” означає той факт, що пасажир має квиток, або будь-який інший доказ, який вказує на те, що бронювання було прийняте та зареєстроване авіаперевізником або тур-оператором;

(h) термін “кінцевий пункт призначення” означає пункт призначення на квитку, наданому на стійці реєстрації, або у разі рейсів безпосереднього сполучення – пункт призначення останнього рейсу; наявні альтернативні рейси сполучення не повинні враховуватися, якщо береться до уваги початковий запланований час прибуття;

(і) термін “особа з обмеженою рухливістю” означає будь-яку особу, рухливість якої при використанні транспорту є обмеженою з причини будь-якої фізичної (сенсорної або опорно-рухливої, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або недостатності або з будь-якої іншої причини або старості, та стан якої потребує відповідної уваги та пристосування до її особливих потреб в обслуговуванні, яке є доступним для всіх пасажирів;

(j) термін “відмова у посадці” означає відмову пасажирам у здійсненні рейсу, незважаючи на те, що вони з’явилися на посадку за умов, установлених у частині 2 статті 3, окрім випадків, коли існують розумні причини для відмови їм у посадці, наприклад, через стан здоров’я, з причин безпеки або через невідповідний проїзний документ;

(k) термін “доброволець” означає особу, яка з’явилася на посадку за умов, установлених у частині 2 статті 3, та позитивно відповідає на заклик авіаперевізника до пасажирів, готових відмовитися від своєї броні за винагороду.

(l) термін “скасування” означає нездійснення рейсу, який було попередньо заплановано та на якому було заброньовано принаймні одне місце.


Стаття 3

Сфера дії


1. Цей Регламент застосовується:

(а) до пасажирів, які відправляються з аеропорту, розташованого на території держави-члена, на яку поширюється дія Договору;

(b) до пасажирів, які відправляються з аеропорту, розташованого в третій країні, до аеропорту, розташованого на території держави-члена, на яку поширюється дія Договору, якщо вони не отримали винагороду або компенсацію та не одержали допомогу у такій третій країні, якщо обслуговуючий авіаперевізник відповідного рейсу є перевізником Співтовариства.


2. Частина 1 застосовується за умови, що пасажири:

(а) мають підтверджену броню на відповідний рейс та, окрім випадків скасування, про яке йдеться в статті 5, з’явилися на реєстрацію,

- як було передбачено та в час, зазначений заздалегідь та письмово (в тому числі електронними засобами) авіаперевізником, тур-оператором або уповноваженим туристичним представником,

або якщо час не було зазначено,

- не пізніше 45 хвилин до оголошеного часу відправлення; або

(b) були переведені авіаперевізником або тур-оператором з рейсу, на який вони мають броню, на інший рейс, незалежно від причин.


3. Цей Регламент не застосовується до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зниженими розцінками, які не є доступними прямо або опосередковано громадськості. Однак він повинен застосовуватися до пасажирів, які мають квитки, видані програмою для постійних клієнтів авіакомпанії або іншою комерційною програмою авіаперевізником або тур-оператором.


4. Цей Регламент застосовується тільки до пасажирів, які подорожують на моторизованому літаку з нерухомим крилом.


5. Цей Регламент застосовується до будь-якого обслуговуючого авіаперевізника, який забезпечує перевезення пасажирів, зазначених у частинах 1 та 2. Якщо обслуговуючий авіаперевізник, який не має контракту з пасажиром, виконує зобов’язання за цим Регламентом, він повинен вважатися таким, який робить це від імені особи, яка має контракт з таким пасажиром.


6. Цей Регламент не впливає на права пасажирів за Директивою 90/314/ЄЕС. Цей Регламент не застосовується у випадках скасування комплексних турів з причин інших, ніж скасування рейсу.


Стаття 4

Відмова у посадці


1. Якщо обслуговуючий авіаперевізник має підстави на відмову у посадці на рейс, він повинен спочатку закликати добровольців відмовитися від їх броні за винагороду за умов, які мають бути узгоджені між відповідним пасажиром та обслуговуючим авіаперевізником. Добровольці мають отримати допомогу відповідно до статті 8, причому така допомога має бути додатковою до винагороди, зазначеної у цій частині.


2. Якщо відгукнеться недостатня кількість добровольців для надання решті пасажирам з бронею можливості здійснити посадку на рейс, обслуговуючий авіаперевізник може відмовити у посадці пасажирам проти їх волі.


3. Якщо пасажирам було відмовлено у посадці проти їх волі, обслуговуючий авіаперевізник повинен негайно виплатити їм компенсацію відповідно до статті 7 та допомогти їм відповідно до статей 8 та 9.


Стаття 5

Скасування


1. У разі скасування рейсу:

(а) обслуговуючий авіаперевізник повинен запропонувати пасажирам допомогу відповідно до статті 8; та

(b) обслуговуючий авіаперевізник повинен запропонувати пасажирам допомогу відповідно до пункту (а) частини 1 статті 9 та частини 2 статті 9, а також у разі зміни маршруту, коли очікуваний час відправлення нового рейсу є принаймні на день пізніше за час відправлення, запланований для скасованого рейсу – допомогу, зазначену в пункті (b) частини 1 статті 9 та пункті (с) частини 1 статті 9; та

(с) пасажири мають право на отримання компенсації від обслуговуючого авіаперевізника відповідно до статті 7, якщо

(і) вони не були поінформовані про скасування принаймні за два тижні до запланованого часу відправлення; або

(іі) вони не були поінформовані про скасування в період між двома тижнями та семи днями до запланованого часу відправлення та їм не було запропоновано зміну маршруту, який дозволив би їм відправитися не більше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та досягти їх кінцевого пункту призначення не більше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття.


2. Коли пасажирам повідомляють про скасування, мають бути надані пояснення стосовно можливого альтернативного перевезення.


3. Обслуговуючий авіаперевізник не зобов’язаний сплачувати компенсацію відповідно до статті 7, якщо він може довести, що скасування було спричинено надзвичайними обставинами, яких не можна було уникнути, навіть якщо було вжито всіх розумних зусиль.


4. Зобов’язання доведення стосовно питань поінформованості пасажира про скасування рейсу лежить на обслуговуючому авіаперевізнику.


Стаття 6

Затримка


1. Якщо обслуговуючий авіаперевізник має підстави для затримки рейсу поза запланованим часом відправлення:

(а) на дві чи більше години для рейсів на відстань 1 500 кілометрів чи менше; або

(b) на три чи більше години для всіх рейсів у межах Співтовариства на відстань понад 1 500 кілометрів, а також для всіх інших рейсів на відстань між 1 500 та 3 500 кілометрами; або

(с) на чотири чи більше години для всіх рейсів, які не підпадають під пункти (а) або (b),

обслуговуючий авіаперевізник повинен запропонувати пасажирам:

(і) допомогу, зазначену в пункті (а) частини 1 статті 9 та частині 2 статті 9; та

(іі) якщо очікуваний час відправлення є принаймні на день пізніше попередньо оголошеного часу відправлення, допомогу, зазначену в пункті (b) частини 1 статті 9 та пункті (с) частини 1 статті 9; та

(ііі) якщо затримка триває принаймні п’ять годин, допомогу, зазначену в пункті (а) частини 1 статті 8.


2. У будь-якому разі допомога має бути запропонована в часових межах, установлених вище стосовно кожної відстані.

Стаття 7

Право на отримання компенсації


1. У разі посилання на цю статтю пасажири повинні отримати компенсацію у розмірі:

(а) 250 євро для всіх рейсів на відстань 1 500 кілометрів чи менше;

(b) 400 євро для всіх рейсів у межах Співтовариства на відстань понад 1 500 кілометрів, а також для всіх інших рейсів на відстань між 1 500 та 3 500 кілометрами;

(с) 600 євро для всіх рейсів, які не підпадають під пункти (а) та (b).

При визначенні відстані основою є останній пункт призначення, в якому відмова у посадці або скасування затримують запланований час прибуття пасажира.


2. Якщо пасажирам буде запропоновано зміну маршруту до їх кінцевого пункту призначення на альтернативному рейсі відповідно до статті 8, час прибуття якого не перевищує запланованого часу прибуття спочатку заброньованого рейсу

(а) на дві години для всіх рейсів на відстань 1 500 кілометрів чи менше; або

(b) на три години для всіх рейсів у межах Співтовариства на відстань понад 1 500 кілометрів, а також для всіх інших рейсів на відстань між 1 500 та 3 500 кілометрами; або

(с) на чотири години для всіх рейсів, які не підпадають під пункт (а) або (b),

обслуговуючий авіаперевізник може зменшити компенсацію, передбачену в частині 1, на 50%.


3. Компенсація, зазначена в частині 1, має бути сплачена готівкою шляхом електронного банківського переказу, банківським платіжним дорученням або банківськими чеками або за підписаною згодою пасажира у дорожніх чеках та/або інших послугах.


4. Відстані, зазначені в частинах 1 та 2, визначаються методом ортодромії.


Стаття 8

Право на відшкодування або зміну маршруту


1. У разі посилання на цю статтю пасажирам має бути запропоновано вибір між:

(а) – відшкодуванням упродовж семи днів засобами, передбаченими в частині 3 статті 7, повної вартості квитка за ціною, за якою він був придбаний, за частину або частини нездійсненої подорожі, а також за вже здійснені частину або частини подорожі, якщо рейс більше не відповідає початковому плану подорожі пасажира, разом із, за необхідності,

- зворотнім рейсом до першого пункту відправлення, за першої нагоди;

(b) зміною маршруту за аналогічних умов перевезення до кінцевого пункту призначення, за першої нагоди; або

(с) зміною маршруту за аналогічних умов перевезення до кінцевого пункту призначення на пізнішу зручну для пасажира дату за наявності вільних місць.


2. Пункт (а) частини 1 також застосовується до пасажирів, рейси яких формують частину пакета, за винятком права на відшкодування, якщо таке право виникає за Директивою 90/314/ЄЕС.


3. Якщо, коли місто або регіон обслуговуються декількома аеропортами, обслуговуючий авіаперевізник пропонує пасажиру рейс до аеропорту, альтернативного аеропорту, для якого було здійснено бронювання, обслуговуючий авіаперевізник несе витрати на перевезення пасажира з альтернативного аеропорту до аеропорту, для якого було здійснено бронювання, або до іншого розташованого неподалік місця призначення, узгодженого з пасажиром.


Стаття 9

Право на турботу


1. У разі посилання на цю статтю пасажирам має бути запропоновано на безкоштовній основі:

(а) їжу та напої відповідно до часу очікування;

(b) розташування в готелі у разі:

- необхідності залишитися на одну чи більше ночей;

- якщо пасажир змушений залишитися на додатковий час, аніж той, на який він мав намір залишитися;

(с) перевезення між аеропортом та місцем розташування (в готелі чи в іншому місці).


2. Крім того, пасажирам має бути запропоновано на безкоштовній основі два телефонні дзвінки, телексні або факсимільні повідомлення або електронні листи.


3. При застосуванні цієї статті обслуговуючий авіаперевізник повинен звертати особливу увагу на потреби осіб з обмеженою рухливістю та будь-яких осіб, які їх супроводжують, а також на потреби дітей без супроводу.


Стаття 10

Підвищення та зменшення класу


1. Якщо обслуговуючий авіаперевізник розміщує пасажира у класі, вищому за клас, для якого був придбаний квиток, він не може вимагати жодної додаткової оплати.


2. Якщо обслуговуючий авіаперевізник розміщує пасажира у класі, нижчому за клас, для якого був придбаний квиток, він повинен упродовж семи днів засобами, передбаченими в частині 3 статті 7 відшкодувати

(а) 30% ціни квитка для всіх рейсів на відстань 1 500 кілометрів чи менше; або

(b) 50% ціни квитка для всіх рейсів у межах Співтовариства на відстань понад 1 500 кілометрів, окрім рейсів між європейською територією держав-членів та французькими закордонними департаментами, а також для всіх інших рейсів на відстань між 1 500 та 3 500 кілометрами; або

(с) 75% ціни квитка для всіх рейсів, які не підпадають під пункти (а) або (b), у тому числі рейсів між європейською територією держав-членів та французькими закордонними департаментами.


Стаття 11

Особи з обмеженою рухливістю

або особливими потребами


1. Обслуговуючі авіаперевізники повинні віддавати перевагу перевезенню осіб з обмеженою рухливістю, будь-яких осіб або сертифікованих собак-поводирів, що їх супроводжують, а також дітей без супроводу.


2. У разі відмови у посадці, скасування та затримки будь-якої тривалості, особи з обмеженою рухливістю та будь-які особи, що їх супроводжують, а також діти без супроводу, мають право на отримання допомоги відповідно до статті 9 якомога швидше.


Стаття 12

Додаткова компенсація


1. Цей Регламент застосовується без шкоди правам пасажирів на додаткову компенсацію. Компенсація, надана за цим Регламентом, може бути вирахувана з такої компенсації.


2. Без шкоди відповідним принципам та правилам національного законодавства, в тому числі прецедентного права, частина 1 не застосовується до пасажирів, які добровільно відмовилися від броні відповідно до частини 1 статті 4.


Стаття 13

Право на відшкодування


У випадках, коли обслуговуючий авіаперевізник сплачує компенсацію або задовольняє інші зобов’язання, покладені на нього за цим Регламентом, жодне положення цього Регламенту не може тлумачитися як таке, яке обмежує його право на отримання компенсації від будь-якої особи, в тому числі третіх сторін, відповідно до застосовного права. Зокрема, цей Регламент у жодному разі не обмежує право обслуговуючого авіаперевізника на отримання відшкодування від тур-оператора або іншої особи, з якою обслуговуючий авіаперевізник має контракт. Подібно до цього, жодне положення цього Регламенту не може тлумачитися як таке, яке обмежує право тур-оператора або третьої сторони, яка не є пасажиром, з якою обслуговуючий авіаперевізник має контракт, на отримання відшкодування або компенсації від обслуговуючого авіаперевізника відповідно до застосовного права.


Стаття 14

Зобов’язання щодо інформування пасажирів

про їх права


1. Обслуговуючий авіаперевізник повинен забезпечити, щоб під час реєстрації пасажиром було надане чітко зрозуміле повідомлення з таким тестом: “Якщо вам було відмовлено у посадці або якщо ваш рейс було скасовано або затримано на принаймні дві години, запитайте на стійці реєстрації або в пункті виходу на посадку текст, в якому зазначаються права, зокрема, стосовно компенсації та допомоги”.


2. Обслуговуючий авіаперевізник, який відмовляє у посадці або скасовує рейс, повинен надати кожному постраждалому пасажиру письмове повідомлення із зазначенням правил надання компенсації та допомоги відповідно до цього Регламенту. Він також повинен надати кожному пасажиру, який зазнав затримки принаймні на дві години, аналогічне повідомлення. Контактна інформація про національний призначений орган, зазначений у статті 16, також має бути надана пасажиру в письмовій формі.


3. Що стосується сліпих та осіб з порушеним зором, положення цієї статті застосовуються за допомогою відповідних альтернативних заходів.


Стаття 15

Виключення відмови


1. Зобов’язання перед пасажирами відповідно до цього Регламенту можуть бути обмежені або відмовлені, особливо за допомогою пункту про часткове скасування або обмеження в контракті про перевезення.


2. Якщо, все-таки, такий пункт про часткове скасування або обмеження буде застосовано до пасажира, або якщо пасажир не буде правильно повідомлений про його права та за такої причини отримає компенсацію, яка є нижчою за ту, яка передбачена в цьому Регламенті, пасажир має право на порушення судової справи у компетентному суді або органах для отримання додаткової компенсації.


Стаття 16

Порушення


1. Кожна держава-член повинна призначити орган, відповідальний за приведення в дію цього Регламенту стосовно рейсів з аеропортів, розташованих на її території, а також рейсів з третьої країни до таких аеропортів. За необхідності, цей орган повинен вжити заходів, необхідних для забезпечення того, що права пасажирів будуть поважатися. Держави-члени повинні повідомити Комісії про орган, який було призначено відповідно до цієї частини.


2. Без шкоди положенням статті 12 кожен пасажир може подати скаргу до будь-якого органу, призначеного відповідно до частини 1, або до будь-якого іншого компетентного органу, призначеного державою-членом, про передбачуване порушення цього Регламенту у будь-якому аеропорту, розташованому на території держави-члена, або стосовно будь-якого рейсу з третьої країни до аеропорту, розташованого на її території.


3. Санкції, встановлені державами-членами за порушення цього Регламенту, мають бути ефективними, відповідними та стримуючими.


Стаття 17

Звіт


Комісія повинна звітувати Європейському Парламенту та Раді до 1 січня 2007 року про роботу та наслідки цього Регламенту, зокрема, стосовно:

- випадків відмови у посадці або скасування рейсів;

- можливого розширення сфери дії цього Регламенту на пасажирів, які уклали контракт з перевізником Співтовариства або мають броню на рейс, яка формує частину комплексного туру, на який поширюється дія Директиви 90/314/ЄЕС, і які відправляються з аеропорту третьої країни до аеропорту у державі-члені, для рейсів, які не обслуговують авіаперевізники Співтовариства;

- можливого перегляду сум компенсації, зазначених у частині 1 статті 7.


Звіт має супроводжуватися, за необхідності, законодавчими пропозиціями.


Стаття 18

Припинення дії


Дію Регламенту (ЄЕС) № 295/91 має бути припинено.


Стаття 19

Набрання чинності


Цей Регламент набирає чинності 17 лютого 2005 року.Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.


Вчинено у Страсбургу 11 лютого 2004 року^ За Європейський Парламент

Президент

П. КОКС (P. COX)

Президент

За Раду

М. МакДАУЕЛЛ (M. McDOWELL)1() ОВ С 103 Е, 30.04.2002, с. 225 та ОВ С 71 Е, 25.03.2003, с. 188.

2() ОВ С 241, 07.10.2002, с. 29.

3() Висновок Європейського Парламенту від 24 жовтня 2002 року (ОВ С 300 Е, 11.12.2003, с. 443), Загальна позиція Ради від 18 березня 2003 року (ОВ С 125 Е, 27.05.2003, с. 63) та Позиція Європейського Парламенту від 3 липня 2003 року. Законодавча резолюція Європейського Парламенту від 18 грудня 2003 року та Рішення Ради від 26 січня 2004 року.

4() ОВ L 36, 08.02.1991, с. 5.

5() ОВ L 240, 24.08.1992, с. 1.

6() ОВ L 158, 23.06.1990, с. 59.Похожие:

Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов