Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського icon

Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради ЄвропейськогоНазваниеРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Дата конвертации18.06.2013
Размер58.17 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

L 16/ UA Офіційний вісник Європейського Союзу 23.1.2004


РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 104/2004

від 22 січня 2004 року

що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського

Управління з Авіаційної Безпеки


КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) № 1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації та заснування Європейського Управління з Авіаційної Безпеки (1) з останніми змінами Регламенту Комісії (ЄС) № 1701/2003 (2), та зокрема статтю 31 (3) та статтю 32 (5),


Оскільки:

 1. Регламент (ЄС) № 1592/2002 надає повноваження Європейському Управлінню з Авіаційної Безпеки (Управління) приймати окремі рішення у сфері сертифікації придатності літака до польоту та оточуючого середовища, дослідження підприємств, сплати тарифів та зборів; він також засновує Апеляційну Раду, яка може опротестовувати такі окремі рішення Управління;

 2. Статті 31 та 32 Регламенту (ЄС) № 1592/2002 надають повноваження Комісії ухвалювати детальні правила стосовно кількості апеляційних рад, розподілу робіт, кваліфікацій, які мають бути у членів кожної ради, та повноважень окремих членів на підготовчій стадії рішень, а також умов голосування.

 3. Очікується, що кількість апеляцій буде досить обмежена, принаймні, доки не внесені зміни до Регламенту (ЄС) № 1592/2002 для розширення сфери його дії для ліцензування польотів та команди.

 4. Рада буде розглядати справи, які вимагають загального технічного досвіду високого рівня у сфері сертифікації; все ж таки необхідно, щоб Раду очолювала людина з правовою кваліфікацією з визнаним досвідом у законодавстві Співтовариства та міжнародному законодавстві. Ця особа має бути Головою.

 5. Для полегшення обробки та передання апеляцій у кожному випадку має бути призначений доповідач, який, між іншим, буде відповідальним за підготовку обміну інформацією з сторонами та за проектування рішень.2. Доповідач має забезпечувати консультацію та тісний обмін інформацією зі сторонами стосовно судового розгляду. Для цієї мети доповідач повинен:


(а) підготувати повідомлення для сторін, які підлягають керуванню Голови Ради;

(b) повідомляти про будь-які недоліки, які має виправити сторона для судового розгляду;

(с) визначити доцільні процесуальні терміни згідно зі статтею 39 (2) Регламенту (ЄС) 1592/2002; та

(d) підписувати всі повідомлення від імені Ради.


3. Доповідач має готувати внутрішні наради Ради та усне судочинство.


4. Доповідач має займатись проектом рішенням.


Стаття 5

Реєстратура, закріплена за Апеляційною Радою


1. Виконавчий Директор має закріпити реєстратуру за Апеляційною Радою. Персонал, відповідальний за реєстратуру, не має приймати участь у судочинстві Управління, яке стосуються рішень, які можна опротестовувати.


2. Персонал реєстратури, зокрема, має бути відповідальним за:


(а) ведення реєстру, початок якому поклав Голова, в якому зберігаються всі апеляції та допоміжна документація в хронологічному порядку;


(b) отримання, передачу та зберігання документів;


(с) виконання інших допоміжних функцій Апеляційній Раді, які не включають судового або технічного розсуду, зокрема стосовно презентації, подання перекладів та повідомлень;

(6) Для забезпечення ефективної, без перешкод, роботи Апеляційної Ради за нею має бути закріплена реєстратура, персонал якої буде здійснювати всі функції підтримки, які не включають судового або технічного розсуду.


(7) Заходи, передбачені у цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету, укладеному згідно зі статтею 54 (3) Регламенту (ЄС) 1592/2002,


^ УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1

Кількість рад

З метою вибору апеляцій з рішень, зазначених у статті 53 Регламенту (ЄС) 1592/2002, засновано Апеляційну Раду.


Стаття 2

Кваліфікації представників


1. Апеляційна Рада має складатись з двох представників, які мають технічну кваліфікацію, та з одного представника з правовою кваліфікацією, який має бути Головою Ради.


2. Представники, які мають технічну кваліфікацію, та їх заступники, повинні мати диплом університету або еквівалентну кваліфікацію та мати значний професійний досвід у сфері сертифікації, у одній або більше дисциплін, зазначених у Додатку до цього Регламенту.


3. Представник, який має правову кваліфікацію, та його заступник повинен мати диплом юриста та мати достатній досвід у законодавстві Співтовариства та у міжнародному законодавстві.


Стаття 3

Повноваження Голови


1. Апеляційну Раду скликає її Голова. Голова має гарантувати якість та послідовність рішень Ради.


2. Голова призначає розслідування апеляції одному з членів Ради, який виступає у якості доповідача.


Стаття 4

Роль доповідачів


1. Доповідач повинен проводити первинне вивчення апеляції.


(d) подання Голові Ради звіту про формальну ступінь допустимості кожної нової апеляції;


(е) у необхідних випадках вести протоколи усного судочинства.


Стаття 6


Наради


1. Тільки члени Ради мають приймати участь у нарадах; однак, Голова Ради може дозволити іншим співробітникам, наприклад, персоналу реєстру або перекладачам, бути присутніми. Наради не повинні розголошуватись.


2. Під час нарад між членами Ради спочатку вислуховують висновок доповідача, а наостанку висновок Голови.


Стаття 7


Умови та порядок голосування


1. Рішення Апеляційної Ради має бути прийнято більшістю її представників. При рівній кількості голосів голос Голови є вирішальним.


2. Якщо голосування необхідне, голосувати треба у послідовності, передбаченій у статті 6 (2). Утримуватись від голосування не можна.


Стаття 8

^ Набуття чинності


Цей Регламент набуває чинності на 20 день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Цей Регламент є обов’язковим у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.


Вчинено у Брюсселі, 22 січня 2004 року.


За Комісію

^ LOYOLA DE PALACIO

Віце-Президент


_________________


ДОДАТОК


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 1. Наступні технічні дисципліни:
  1. політ/експлуатація

  2. конструкція

  3. гідромеханічні системи

  4. система трансмісії/несучого гвинта

  5. електрика/висока інтенсивність радіочастоти/світло

  6. авіаційна радіоелектроніка/ програмне забезпечення

  7. система енергоустановки/ пального

  8. безпека кабіни/система забезпечення штучного клімату

  9. шум/емісії

  10. настанови щодо придатності до польоту, які застосовуються до наступних виробів, їх частин та пристроїв:

(а) великі літаки

(b) гвинтокрилий літальний апарат

(с) малі літаки

(d) некерований аеростат/повітряний корабель/літальний апарат без пілота

(е) двигуни/допоміжна силова установка/пропелери.


2. Ухвалення та системи якості, пов’язані з:


 1. проектними організаціями

 2. виробничими організаціями

 3. ремонтними організаціями_________________


1() ОВ L 240, 7.9.2002, С. 1.

2() ОВ L 243, 27.9.2003, С. 5.
Похожие:

Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов