Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради icon

Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та РадиНазваниеРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Дата конвертации18.06.2013
Размер99.41 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

Регламент (ЄС) № 889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) № 2027/97 про відповідальність авіаперевізників у разі нещасних випадків/аварій


(Текст має значення для ЄЕП)


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80,


Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),


Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2),


Після консультацій з Комітетом регіонів,


Діючи відповідно до порядку, встановленого в статті 251 Договору (3),


Оскільки:


 1. У межах спільної транспортної політики важливо забезпечити належний рівень компенсації для пасажирів, які потрапляють в авіаційні випадки.

 2. Нова Конвенція про уніфікацію певних правил про міжнародні авіаперевезення була узгоджена в Монреалі 28 травня 1999 року, в якій було встановлено нові світові правила про відповідальність у разі нещасних випадків/аварій для міжнародних авіаперевезень, що замінюють правила, встановлені у Варшавській конвенції 1929 року з подальшими поправками (4).

 3. Варшавська конвенція залишається в силі разом із Монреальською конвенцією на невизначений період часу.

 4. Монреальська конвенція передбачає режим необмеженої відповідальності у разі смерті або тілесного ушкодження авіапасажирів.

 5. Співтовариство підписало Монреальську конвенцію, зазначивши про свій намір стати стороною угоди, шляхом її ратифікації.

 6. Необхідно внести поправки в Регламент Ради (ЄС) № 2027/97 від 9 жовтня 1997 року про відповідальність авіаперевізників у разі нещасних випадків/аварій (5) для приведення її у відповідність до положень Монреальської конвенції, створюючи цим самим єдину систему відповідальності для міжнародних авіаперевезень.

 7. Цей Регламент та Монреальська конвенція підсилюють захист пасажирів та їх утриманців і не можуть тлумачитися як такі, які послаблюють їх захист стосовно чинного законодавства на дату прийняття цього Регламенту.

 8. На внутрішньому авіаційному ринку відмінності між національними та міжнародними перевезеннями було усунено і тому доцільно встановити однаковий рівень та характер відповідальності як для міжнародних, так і для національних перевезень у межах Співтовариства.

 9. Відповідно до принципу субсидіарності необхідно вжити відповідних дій на рівні Співтовариства для створення єдиних правил для всіх авіаперевізників Співтовариства.

 10. Система необмеженої відповідальності у разі смерті або тілесного ушкодження пасажирів є доцільною в контексті безпечної та сучасної системи авіаперевезень.

 11. Авіаперевізник Співтовариства не повинен користуватися частиною 2 статті 21 Монреальської конвенції, якщо він не доведе, що шкода виникла не через недбалість або інші неправомірні дії чи бездіяльність перевізника або його службовців чи представників.

 12. Єдине обмеження відповідальності за втрату, пошкодження або знищення багажу, а також за шкоду, спричинену затримкою, яке поширюється на всіх подорожуючих з перевізником Співтовариства, забезпечить прості та зрозумілі правила як для пасажирів, так і для авіаліній, а також надасть пасажирам можливість знати, коли необхідне додаткове страхування.

 13. Було б непрактично для авіаперевізників Співтовариства та неправильно для їх пасажирів, якби вони були змушені застосовувати різні режими відповідальності на різних маршрутах через свої мережі.

 14. Бажано звільнити постраждалих від нещасних випадків/аварій та їх утриманців від короткострокових фінансових проблем у період після нещасного випадку/аварії.

 15. Стаття 50 Монреальської конвенції вимагає від сторін забезпечити відповідне страхування авіаперевізників та взяти до уваги статтю 7 Регламенту Ради (ЄЕС) № 2407/92 від 23 липня 1992 року про ліцензування авіаперевізників (6) відповідно до цього положення.

 16. Бажано надати основну інформацію про правила з відповідальності, які застосовуються до кожного пасажира, для того, щоб вони могли вжити додаткових заходів із страхування перед поїздкою, за необхідності.

 17. Необхідно переглянути грошові суми, встановлені в цьому Регламенті, для того, щоб взяти до уваги інфляцію та будь-які зміни в обмеженні відповідальності у Монреальській конвенції.

 18. Якщо необхідні додаткові правила для запровадження Монреальської конвенції за пунктами, які не охоплені Регламентом (ЄС) № 2027/97, за це відповідають держави-члени,


^ УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1


До Регламенту (ЄС) № 2027/97 вносяться такі зміни:


1. Назву має бути замінено на таке: “Регламент (ЄС) № 2027/97 про відповідальність авіаперевізників стосовно перевезення пасажирів та їх багажу повітряним транспортом”;


2. Статтю 1 має бути замінено на таке: “Стаття 1

Цей Регламент запроваджує відповідні положення Монреальської конвенції стосовно перевезення пасажирів та їх багажу повітряним транспортом і встановлює певні додаткові умови. Він також розширює застосування таких умов до перевезення повітряним транспортом у межах однієї держави-члена”;


3. Статтю 2 має бути замінено на таке: “Стаття 2

1. Для потреб цього Регламенту:

(а) термін “авіаперевізник” означає підприємство з авіаперевезень з чинною ліцензією на здійснення діяльності;

(b) термін “авіаперевізник Співтовариства” означає авіаперевізника з чинною ліцензією на здійснення діяльності, наданою державою-членом відповідно до положень Регламенту (ЄЕС) № 2407/92;

(с) термін “особа, яка має право на отримання компенсації” означає пасажира або будь-яку особу, яка має право на надання позову стосовно такого пасажира, відповідно до застосовного права;

(d) термін “багаж”, якщо в тексті не зазначено іншого, означає як зареєстрований, так і незареєстрований багаж у межах значення частини 4 статті 17 Монреальської конвенції;

(е) термін “СПЗ” означає спеціальні права запозичення, як зазначено Міжнародним валютним фондом;

(f) термін “Варшавська конвенція” означає Конвенцією про уніфікацію певних правил про міжнародні авіаперевезення, підписану у Варшаві 12 жовтня 1929 року, або Варшавську конвенцію з поправками, внесеними у Гаазі 28 вересня 1955 року, та Конвенцією, яка є додатковою до Варшавської конвенції і яка була укладена у Гвадалахарі 18 вересня 1961 року;

(g) термін “Монреальська конвенція” означає “Конвенцією про уніфікацію певних правил про міжнародні авіаперевезення”, підписану в Монреалі 28 травня 1999 року.

2. Концепції, які містяться в цьому Регламенті, які не були визначені в частині 1, є еквівалентними тим, які використовуються у Монреальській конвенції.”


4. Статтю 3 має бути замінено на таке: “Стаття 3

1. Відповідальність авіаперевізника Співтовариства за пасажирів та їх багаж регулюється всіма положеннями Монреальської конвенції стосовно такої відповідальності.

2. Зобов’язання страхування, зазначене в статті 7 Регламенту (ЄЕС) № 2407/92, якщо йдеться про відповідальність за пасажирів, треба тлумачити як таке, що вимагає страхування авіаперевізника Співтовариства до межі, необхідної для забезпечення того, що всі особи, які мають право на отримання компенсації, отримають повну суму, на яку вони мають право відповідно до цього Регламенту.”


5. Має бути включено таку статтю: “Стаття 3а

Додаткова сума, яка відповідно до частини 2 статті 22 Монреальської конвенції може вимагатися авіаперевізником Співтовариства, якщо пасажир робить спеціальну заяву щодо зацікавленості у доставці його багажу за місцем призначення, має ґрунтуватися на тарифі, який пов’язаний з додатковими витратами на перевезення та страхування відповідного багажу понад витрат за багаж, оцінений за або нижче обмеження відповідальності. Тариф має бути повідомлений пасажирам на їх прохання.”


6. Статтю 4 має бути видалено.


7. Статтю 5 має бути замінено на таке: “Стаття 5

1. Авіаперевізник Співтовариства повинен негайно та у будь-якому разі не пізніше п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити такі авансові платежі, які можуть бути необхідними для задоволення нагальних економічних потреб пропорційно до зазнаних труднощів.

2. Без шкоди для частини 1 авансовий платіж не повинен бути меншим за його еквівалент в євро у розмірі 16 000 СПЗ на пасажира у разі смерті.

3. Авансовий платіж не становить визнання відповідальності та може бути здійснений за рахунок будь-яких подальших сум, сплачених на основі відповідальності авіаперевізника Співтовариства, але не підлягає поверненню, окрім випадків, передбачених у статті 20 Монреальської конвенції, або якщо особа, яка отримала авансовий платіж, не є особою, яка має право на отримання компенсації.”


8. Статтю 6 має бути замінено на таке: “Стаття 6

1. Усі авіаперевізники повинні у разі продажу авіаперевезення у Співтоваристві забезпечити те, що огляд основних положень, які регулюють відповідальність за пасажирів та їх багаж, у тому числі строки подання позову на компенсацію та можливість здійснення спеціальної заяви про багаж, буде наданий пасажирам у всіх точках продажу, в тому числі продажу за телефоном та через Інтернет. Для задоволення такої вимоги авіаперевізники Співтовариства мають використовувати повідомлення, яке міститься у Додатку. Такий огляд або повідомлення не можуть бути використані як основа для позову на компенсацію та не повинні тлумачити положення цього Регламенту або Монреальської конвенції;

2. Крім вимог до надання інформації, встановлених у частині 1, усі авіаперевізники повинні для авіаперевезення, наданого або придбаного у Співтоваристві, надати кожному пасажиру письмове повідомлення про:

- застосовні обмеження відповідальності перевізника для такого рейсу у разі смерті або тілесного ушкодження, якщо такі обмеження існують,

- застосовні обмеження відповідальності перевізника для такого рейсу у разі знищення, втрати або пошкодження багажу, а також попередження про те, що багаж, цінність якого є вищою, має бути переданий на розгляд авіакомпанії під час реєстрації або повністю застрахований пасажиром перед поїздкою;

3. Для всіх авіаперевезень, здійснених авіаперевізниками Співтовариства, обмеження, зазначені згідно з вимогами до надання інформації в частинах 1 та 2, мають бути встановлені цим Регламентом, якщо авіаперевізник Співтовариства добровільно не застосовує вищі обмеження. Для всіх авіаперевезень, здійснених не авіаперевізниками Співтовариства, частини 1 та 2 застосовуються тільки до перевезень у, з або в межах Співтовариства.”


9. Статтю 7 має бути замінено на таке: “Стаття 7

Не пізніше трьох років після дати, на яку Регламент (ЄС) № 889/2002 (7) набирає чинності, Комісія повинна скласти звіт про застосування цього Регламенту. Зокрема, Комісія повинна розглянути потребу у перегляді сум, зазначених у відповідних статтях Монреальської конвенції, з огляду на економічні події та повідомлення депозитарію ІКАО.”


10. Має бути додано такий Додаток:

“ДОДАТОК

Відповідальність авіаперевізника за пасажирів та їх багаж

Це інформаційне повідомлення містить огляд норм відповідальності, які застосовуються авіаперевізниками Співтовариства, як вимагається законодавством Співтовариства та Монреальською конвенцією.

Компенсація на випадок смерті або тілесного ушкодження

Немає жодних фінансових обмежень відповідальності за тілесне ушкодження або смерть пасажирів. За шкоду в розмірі до 100 000 СПЗ (приблизна сума у місцевій валюті) авіаперевізник не може заперечувати позови на компенсацію. Якщо ця сума є вищою, авіаперевізник може захищати себе від позову шляхом доведення того, що він не був недбалим та що він не є винним.

Авансові платежі

У разі загибелі або тілесного ушкодження пасажира авіаперевізник повинен здійснити авансовий платіж для покриття нагальних економічних потреб упродовж 15-ти днів з моменту ідентифікації особи, яка має право на отримання компенсації. У разі смерті такий авансовий платіж не повинен бути менший за 16 000 СПЗ (приблизна сума у місцевій валюті).

Затримка пасажирів

У разі затримки пасажира авіаперевізник несе відповідальність за шкоду, якщо він не вжив усіх відповідних заходів для запобігання такій шкоді або якщо не було неможливо вжити таких заходів. Відповідальність за затримку пасажира обмежується до суми в розмірі 4 150 СПЗ (приблизна сума в місцевій валюті).

Затримка багажу

У разі затримки багажу авіаперевізник несе відповідальність за шкоду, якщо він не вжив усіх відповідних заходів для запобігання такій шкоді або якщо не було неможливо вжити таких заходів. Відповідальність за затримку багажу обмежується до суми в розмірі 1 000 СПЗ (приблизна сума в місцевій валюті).

Знищення, втрата або пошкодження багажу

Авіаперевізник несе відповідальність за знищення, втрату або пошкодження багажу в розмірі до 1 000 СПЗ (приблизна сума у місцевій валюті). Що стосується зареєстрованого багажу, він несе відповідальність, навіть якщо він не є винним, якщо тільки багаж не був дефектний. Що стосується незареєстрованого багажу, перевізник несе відповідальність, тільки якщо він є винним.

Вищі обмеження відповідальності за багаж

Пасажир може користуватися вищими обмеженнями відповідальності шляхом здійснення спеціальної заяви щонайпізніше під час реєстрації та сплати додаткового збору.

Скарги стосовно багажу

У разі пошкодження, затримки, втрати або знищення багажу пасажир повинен написати та подати скаргу авіаперевізнику якомога скоріше. У разі пошкодження зареєстрованого багажу пасажир повинен написати скаргу впродовж семи днів, а у разі затримки – впродовж 21 дня, в обох випадках починаючи з дати, на яку багаж було видано пасажиру.

Відповідальність договірного та фактичного перевізників

Якщо авіаперевізник, який фактично здійснює рейс, не є договірним авіаперевізником, пасажир має право на подання скарги або позову на шкоду проти будь-якого з них. Якщо ім’я або код авіаперевізника зазначено в квитку, такий авіаперевізник є договірним авіаперевізником.

Часові межі для подання позову

Будь-який позов до суду на шкоду має бути подано впродовж двох років від дати прибуття літака або від дати, на яку літак мав прибути.

Основа для інформації

Основою для правил, описаних вище, є Монреальська конвенція від 28 травня 1999 року, яка була запроваджена у Співтоваристві Регламентом (ЄС) № 2027/97 (з поправками, внесеними Регламентом (ЄС) № 889/2002) та національним законодавством держав-членів.”


Стаття 2


Цей Регламент набирає чинності на дату його опублікування в Офіційному віснику Європейських Співтовариств.

Він застосовується з дати набрання ним чинності або з дати набрання чинності Монреальської конвенції для Співтовариства, залежно від того, що сталося пізніше.

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено в Брюсселі 13 травня 2002 року.


За Європейський Парламент

Президент

П. Кокс (P. Cox)


За Раду

Президент

Дж. Пік І Кемпс (J. Piqué I Camps)


(1) ОВ С 337 Е, 28.11.2000, с. 68 та ОВ С 213 Е, 31.07.2001, с. 298.

(2) ОВ С 123, 25.04.2001, с. 47.

(3) Висновок Європейського Парламенту від 5 квітня 2001 року (ОВ С 21, 24.01.2002, с. 256), Загальна позиція Ради від 19 грудня 2001 року (ОВ С 58 Е, 05.03.2002, с. 8) та Рішення Європейського Парламенту від 12 березня 2002 року.

(4) ОВ L 194, 18.07.2001, c. 38.

(5) OB L 285, 17.10.1997, c. 1.

(6) OB L 240, 24.08.1992, c. 1.

(7) OB L 140, 30.05.2002, c. 2.Похожие:

Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент європейського парламенту та ради (ЄС) №91/2003 від 16 грудня 2002 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема, його статтю 285
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРозділ 3 Бухгалтерський облік І податки компаній III. Опис законодавства єс
...
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент (ЄС) №2195 Європейського парламенту і Ради від 5 листопада 2002 року про Спільну класифікацію закупівель

Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconДиректива європейського парламенту та ради 2002/59/єc від 27 червня 2002 року, що засновує Систему Співтовариства нагляду за рухом суден та інформування І скасовує Директиву Ради 93/75/єec
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 80(2)
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент (ЄС) №551/2004 Європейського Парламенту і Ради
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та, зокрема його статтю 80 (2)
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconРегламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року
Беручи до ваги Регламент (ЄС) №300/2008 від 11 березня 2008 року Європейського Парламенту та Ради щодо загальних правил у сфері безпеки...
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconДиректива 2002/6/єс європейського парламенту та ради від 18 лютого 2002 року щодо облікових формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства
Приймаючи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема, його статтю 80(2)
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради iconДиректива 2002/51/єс європейського парламенту та ради від 19 липня 2002 року про зниження рівня викидів забруднюючих речовин дво- та трьохколісними транспортними засобами та внесення змін до Директиви 97/24/ЄС
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його статтю 95
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов