Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року icon

Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
страница2/3
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.51 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3
Національні наглядові органи влади

 1. Держави-члени самостійно чи спільно призначають чи засновують орган чи органи як свої національні наглядові органи влади для виконання завдань, доручених такому органові відповідно до цього Регламенту і заходів, зазначених у статті 3.

 2. Національні наглядові органи влади не залежать від постачальників послуг повітряної навігації. Така незалежність досягається адекватним відокремленням, принаймні на функціональному рівні, між національними наглядовими органами влади і такими постачальниками.

 3. Національні наглядові органи влади виконують свої повноваження неупереджено, незалежно та прозоро. Це здійснюється шляхом застосування належних механізмів управління та контролю, включно в межах управління держави-члена. Проте, це не перешкоджає національним наглядовим органам влади виконувати свої завдання в межах правил організації національних органів влади з питань цивільної авіації чи будь-яких інших державних органів.

 4. Держави-члени забезпечують, щоб ці національні наглядові органи влади мали необхідні ресурси і можливості для ефективного та своєчасного виконання завдань, доручених їм згідно з цим Регламентом.

 5. Держави-члени нотифікують Комісію про назви та адреси національних наглядових органів влади, а також про їх зміни та заходи, вжиті для гарантії відповідності частинам 2, 3 і 4.»;

 1. Частина 4 статті 5 замінені наступними:

«4. При посиланні на цю частину застосовуються частини з 1 по 4 статті 5а та стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, беручи до уваги положення його статті 8.

5. При посиланні на цю частину застосовуються частини 1, 2, 4 і 6 статті 5а та стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, беручи до уваги положення його статті 8.

 1. Статті з 6 по 11 замінені наступними:

«Стаття 6

Орган консультування з представниками промисловості

Без шкоди ролі Комітету і Євроконтролю Комісія засновує «орган консультування з представниками промисловості», до складу якого входять постачальники послуг повітряної навігації, асоціації користувачів повітряного простору, оператори аеропортів, органи-представники спеціалістів та обробної промисловості. Роль такої установи полягатиме лише у наданні Комісії порад щодо впровадження Єдиного Європейського Неба.

Стаття 7

Відносини з третіми європейськими країнами

Співтовариство та його держави-члени підтримують і мають за мету розширення Єдиного Європейського Неба до країн, які не є членами Європейського Союзу. З цією метою вони намагаються в рамках угод, укладених із сусідніми третіми країнами або в контексті угод щодо функціональних блоків повітряного простору розширити до цих країн застосування цього Регламенту, а також заходів, зазначених у статті 3.

Стаття 8

Правила імплементації

 1. Для розробки правил імплементації Комісія може видавати Євроконтролю або, за необхідності, іншому органу, мандати, які встановлюють необхідні завдання та строки, а також беруть до уваги пов’язані граничні строки, встановлені у цьому Регламенті. Комісія діє відповідно до консультативної процедури, зазначеної в частині 2 статті 5.

 2. Якщо Комісія має намір видати мандат згідно з частиною 1, вона намагається якнайкраще скористатися існуючими угодами для залучення та консультації із усіма зацікавленими сторонами там, де ці домовленості відповідають практикам Комісії щодо процедур прозорості та консультації і не суперечать її інституційним зобов’язанням.

Стаття 9

Санкції

Санкції, які можуть призначатися державами-членами за порушення цього Регламенту і заходів, зазначених у статті 3, зокрема, користувачами повітряного простору та постачальниками послуг, мають бути ефективними, пропорційними та переконливими.

Стаття 10

Консультації із зацікавленими сторонами

 1. Держави-члени, діючи відповідно до свого національного законодавства, засновують механізми консультацій для належного залучення зацікавлених сторін, включаючи органи-представники професійних працівників, до впровадження Єдиного Європейського Неба.

 2. Комісія засновує механізм консультації на рівні Співтовариства. До консультації залучається спеціальний Комітет секторного діалогу, встановлений згідно з Рішенням 98/500/ЄС.

 3. Консультація зацікавлених сторін охоплює, зокрема, розробку та запровадження нових концепцій і технологій у EATMN.

До зацікавлених сторін можуть належати:

  • постачальники послуг повітряної навігації;

  • оператори аеропортів;

  • відповідні користувачі повітряного простору чи групи, що представляють користувачів повітряного простору;

  • органи військової влади;

  • виробнича промисловість, та

  • професійні організації, що представляють професійних працівників.

Стаття 11

Система оцінки ефективності

 1. Для покращення ефективності послуг повітряної навігації та функцій мережі у Єдиному Європейському Небі встановлюється система оцінки ефективності для послуг повітряної навігації та функцій мережі. Вона включатиме:

  1. завдання щодо підвищення ефективності на рівні Співтовариства щодо ключових сфер роботи з безпеки, довкілля, пропускної потужності та економічної ефективності;

  2. національні плани або плани для функціональних блоків повітряного простору, включаючи завдання з підвищення ефективності, що гарантують відповідність завданням з підвищення ефективності на рівні усього Співтовариства; та

  3. періодичний перегляд, моніторинг і порівняльний аналіз роботи служб повітряної навігації та функцій мережі.

 2. Відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5, Комісія може призначати Євроконтроль чи інший неупереджений та компетентний орган діяти у якості «органу з перегляду ефективності роботи». Роль органу з перегляду ефективності роботи полягає у допомозі Комісії за координації з національними наглядовими органами влади, і допомозі національним наглядовим органам влади за запитом у впровадженні схеми роботи, зазначеної у частині 1. Комісія забезпечує, щоб орган з перегляду ефективності роботи діяв незалежно при виконанні доручених йому Комісією завдань.

 3. (а) Завдання з підвищення ефективності на рівні усього Співтовариства для мережі управління повітряним рухом ухвалюються Комісією відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5, після врахування відповідних ввідних параметрів від національних наглядових органів влади на національному рівні чи на рівні функціональних блоків повітряного простору.

 1. Плани національних чи функціональних блоків повітряного простору, зазначені у підпункті (b) частини 1, встановлюються національними наглядовими органами влади та ухвалюються однією чи більше державами-членами. Ці плани включають обов’язкові національні завдання або завдання на рівні функціональних блоків повітряного простору, а також належну схему стимулів, як ухвалено однією чи більше державами-членами. Створення проектів планів підлягає консультації з постачальниками послуг повітряної навігації, представниками користувачів повітряного простору та, за необхідності, операторами та координаторами аеропортів.

 2. Узгодженість завдань національних чи функціональних блоків повітряного простору та планових завдань усього Співтовариства оцінюється Комісією з використанням критеріїв оцінки, зазначених у підпункті (d) частини 6.

У випадку, якщо Комісія виявляє, що одне чи більше завдань національних чи функціональних блоків повітряного простору не відповідає критеріям оцінки, Вона може вирішити, відповідно до консультативної процедури, зазначеної в частині 2 статті 5, видати рекомендацію, щоб зацікавлені національні наглядові органи влади запропонували переглянуте одне чи більше планових завдань. Зацікавлені держави-члени ухвалюють переглянуті планові завдання та належні заходи, про які держави-члени своєчасно нотифікують Комісію.

Якщо Комісія вважає, що переглянуті планові завдання та належні заходи не є адекватними, то вона може вирішити, згідно з регуляторною процедурою, зазначеною в частині 3 статті 5, щоб зацікавлені держави-члени вжили коригуючих заходів.

В іншому випадку Комісія може вирішувати за наявності адекватних доказів на підтримку цього, переглянути планові завдання усього Співтовариства згідно з регуляторною процедурою, зазначеною в частині 3 статті 5.

   1. Звітний період для системи оцінки ефективності охоплює мінімум три та максимум п’ять років. Упродовж цього періоду, якщо завдання національних чи функціональних блоків повітряного простору не виконані, то держави-члени та/або національні наглядові органи влади вживають визначених необхідних заходів. Перший звітний період охоплює перші три роки після ухвалення імплеменаційних правил, зазначених у частині 6.

   2. Комісія проводить регулярну оцінку виконання завдань з підвищення ефективності та представляє її результати Комітету з питань Єдиного Неба.

    1. До схеми роботи, зазначеної в частині 1, застосовуються наступні процедури:

 1. збір, затвердження, перевірка, оцінка та розповсюдження відповідних даних, пов’язаних із роботою послуг повітряної навігації та функцій мережі від усіх відповідних сторін, включаючи постачальників послуг повітряної навігації, національних наглядових органів, держав-членів та Євроконтроль;

 2. вибір належних ключових сфер роботи на основі Документу ІКАО № 9854 «Робоча концепція глобального управління повітряним рухом», та у відповідності з визначеними у Рамках роботи Генерального плану АТМ, включаючи сфери безпеки, довкілля, пропускної потужності та економічної ефективності, за необхідності адаптовані для врахування особливих потреб Єдиного Європейського Неба та відповідних цілей цих сфер, а також визначення обмеженого набору ключових показників для вимірювання ефективності роботи;

 3. встановлення завдань з підвищення ефективності на рівні усього Співтовариства визначається з урахуванням ввідних параметрів, визначених на національному рівні чи на рівні функціональних блоків повітряного простору;

 4. оцінка завдань з підвищення ефективності національних чи функціональних блоків повітряного простору на основі плану національних чи функціональних блоків повітряного простору; а також

 5. здійснення нагляду за національними планами з підвищення ефективності чи планами з підвищення ефективності функціональних блоків повітряного простору, включаючи відповідні механізми попередження.

Комісія може доповнювати список процедур, зазначених у цій частині. Ці заходи, призначені для зміни та доповнення несуттєвих положень цього Регламенту, ухвалюються відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, зазначеної в частині 4 статті 5.

    1. Заснування схеми роботи враховує, що обслуговування маршрутів, терміналів та функції мережі відрізняється і повинно за необхідності відповідно враховуватися також для вимірювання ефективності роботи.

    2. Для деталізації функціонування схеми роботи Комісія до 4 грудня 2011 року та впродовж прийнятного строку для дотримання відповідних граничних термінів, встановлених у цьому Регламенті, ухвалює імплементаційні правила відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5. Ці імплементаційні правила охоплюють:

     1. зміст і графік процедур, зазначених у частині 4;

     2. звітний період та інтервали оцінки виконання завдань з підвищення ефективності та визначення нових завдань;

     3. критерії встановлення національними наглядовими органами влади національних планів з підвищення ефективності чи на рівні функціональних блоків повітряного простору, що включають завдання з підвищення ефективності на національному рівні чи функціональних блоків повітряного простору та схему заохочення. Плани підвищення ефективності:

      1. засновуються на бізнес-планах постачальників послуг повітряної навігації;

      2. мають містити усі складові бази національних затрат чи затрат функціонального блоку повітряного простору;

      3. включають обов’язкові завдання з підвищення ефективності, що відповідають завданням з підвищення ефективності на рівні усього Співтовариства;

     4. критерії визначення відповідності національних завдань чи завдань функціональних блоків повітряного простору завданням з підвищення ефективності на рівні усього Співтовариства упродовж звітного періоду та підтримки механізмів попередження;

     5. загальні принципи встановлення державами-членами схеми стимулювання;

     6. принципи застосування перехідного механізму, необхідного для адаптації до функціонування системи стимулювання, що не перевищує 12 місяців після ухвалення правил запровадження.»;

 1. до статті 12 вносяться наступні зміни:

     1. частина 2 замінена наступною:

«2. Комісія періодично переглядає застосування цього Регламенту і заходів, зазначених у статті 3, надає перший звіт Європейському Парламенту та Раді до 4 липня 2011 року, а надалі – в кінці кожного звітного періоду, зазначеного у пункті (d) частини 3 статті 11. Якщо це виправдано, Комісія може вимагати від держав-членів інформацію на додаток до інформації, що міститься у звітах, наданих ними відповідно до частини 1 цієї статті.»;

     1. частина 4 замінена наступною:

«4. Звіти містять оцінку результатів, досягнутих діяльністю відповідно до цього Регламенту, включаючи відповідну інформацію щодо розробок у секторі, зокрема, стосовно економічних, соціальних, технологічних аспектів та аспектів довкілля та працевлаштування, а також стосовно якості обслуговування у світлі початкових цілей та для майбутніх потреб.»;

 1. Додається наступна стаття:

«^ Стаття 13а

Європейська агенція з авіаційної безпеки

При імплементації цього Регламенту та Регламентів (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004, (ЄС) № 552/2004, а також Регламенту (ЄС) № 216/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року про загальні правила у сфері цивільної авіації та заснування Європейської агенції з авіаційної безпеки (*), держави-члени та Комісія, відповідно до їх завдань, як передбачено у цьому Регламенті, здійснюють належну координацію з Європейською агенцією з авіаційної безпеки для забезпечення належного опрацювання усіх аспектів безпеки.

(*) ОВ L 79, 19.3.2008, С. 1.»

Стаття 2

До Регламенту (ЄС) № 550/2004 внесено наступні зміни:

  1. статті з 2 по 4 замінені наступними:

«Стаття 2

Завдання національних наглядових органів влади

   1. Національні наглядові органи влади, зазначені у статті 4 рамкового Регламенту, гарантують належний нагляд за застосуванням цього Регламенту, зокрема, стосовно безпечної та ефективної роботи постачальників послуг повітряної навігації, які забезпечують послуги у повітряному просторі, який знаходиться в межах юрисдикції держави-члена, яка призначила або заснувала відповідний орган.

   2. Для цього кожен національний наглядовий орган влади організовує відповідні інспекції та огляди з метою перевірки відповідності вимогам цього Регламенту, включаючи вимоги до людських ресурсів для забезпечення послуг повітряної навігації. Зацікавлений постачальник послуг повітряної навігації сприяє такій роботі.

   3. Щодо функціональних блоків повітряного простору, які простягаються за межі повітряного простору, що перебуває під юрисдикцією більш як однієї держави-члена, зацікавлені держави-члени укладають договір про нагляд, передбачений цією статтею, по відношенню до постачальників послуг повітряної навігації, які надають послуги для цих блоків.

   4. Національні наглядові органи влади тісно співпрацюють для гарантування адекватного нагляду за постачальниками послуг повітряної навігації, які мають дійсний сертифікат від однієї держави-члена та надають також послуги у повітряному просторі, який перебуває під юрисдикцією іншої держави-члена. Така співпраця включає домовленості щодо дій у випадках невідповідності застосовним загальним вимогам, що встановлені у статті 6, або умовам, що встановлені у Додатку ІІ.

   5. У випадку транскордонного надання послуг повітряної навігації такі домовленості включають договір про взаємне визнання завдань з нагляду, встановлених у частинах 1 і 2, а також результатів їх виконання. Таке взаємне визнання застосовується також, коли домовленості про визнання між національними наглядовими органами влади укладені для сертифікації постачальників послуг.

   6. Якщо це дозволено національним законодавством та з метою здійснення регіональної співпраці національні наглядові органи влади можуть також укладати договори стосовно поділу обов’язків відносно завдань з нагляду.

Стаття 3

Компетентні установи

 1. Національні наглядові органи влади можуть приймати рішення щодо повного або часткового делегування інспекцій та оглядів, зазначених у частині 2 статті 2, компетентним установам, які відповідають вимогам, встановленим у Додатку І.

 2. Таке делегування, надане національним наглядовим органом, діє по всій території Співтовариства упродовж поновлюваного трирічного періоду. Національні наглядові органи влади можуть доручати проведення таких інспекцій та оглядів будь-яким компетентним установам, які знаходяться у Співтоваристві.

Стаття 4

Вимоги безпеки

Комісія відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту, ухвалює правила впровадження, що об’єднують відповідні положення Нормативних Вимог Євроконтролю щодо безпеки (ESARRs) та наступні зміни до цих вимог, які попадають під дію цього Регламенту, за необхідності – із відповідними адаптуваннями.»;

  1. Стаття 5 вилучена;

  2. У статті 7 частини 6 та 7 замінені наступними:

«6. Без шкоди статтям 8 та 9 видача сертифікатів надає постачальникам послуг повітряної навігації можливість пропонувати свої послуги державам-членам, іншим постачальникам послуг повітряної навігації, користувачам повітряного простору та аеропортам у Співтоваристві.

7. Національні наглядові органи влади здійснюють нагляд за дотриманням загальних вимог та умов сертифікатів. Деталі такого нагляду включаються у щорічні звіти, які держави-члени надають відповідно до частини 1 статті 12 рамкового Регламенту. Якщо національний наглядовий орган влади вважає, що власник сертифікату більше не відповідає цим вимогам чи умовам, цей орган влади вживає необхідних заходів, гарантуючи продовження надання послуг за умови дотримання умов безпеки. Такі заходи можуть включати анулювання сертифікату.»;

  1. стаття 8 замінена наступною:

«Стаття 8

Призначення постачальників послуг повітряного руху

   1. Держави-члени гарантують надання послуг повітряного руху на виключній основі у межах певних блоків повітряного простору відносно повітряного простору у межах їх юрисдикції. Для цього держави-члени призначають постачальника послуг повітряного руху, який має дійсний сертифікат у Співтоваристві.

   2. Для надання транскордонних послуг держави-члени забезпечують, щоб дотриманню цієї статті та частини 3 статті 10 не перешкоджала їх національна правова система, вимагаючи, щоб постачальники послуг повітряного руху, які надають послуги в межах повітряного простору під юрисдикцією цієї держави-члена:

    1. перебували безпосередньо або через мажоритарну частку участі у власності держави-члена або її громадян;

    2. мали основне місце діяльності або зареєстрований офіс на території цієї держави-члена; або

    3. використовували лише установки цієї держави-члена.

   3. Держави-члени визначають права та обов’язки призначених постачальників послуг повітряного руху. Ці обов’язки можуть включати умови своєчасного постачання відповідної інформації, необхідної для забезпечення розпізнавання усіх переміщень повітряних суден у повітряному просторі під їх юрисдикцією.

   4. Держави-члени мають дискретні повноваження щодо вибору постачальника послуг повітряного руху за умови, що він виконує вимоги та умови, зазначені у статтях 6 і 7.

   5. Щодо функціональних блоків повітряного простору, заснованих відповідно до статті 9а, які простягаються поза межі повітряного простору під юрисдикцією однієї чи більше держав-членів, зацікавлені держави-члени відповідно до частини 1 цієї статті спільно призначають одного чи більше постачальників послуг повітряного руху принаймні за місяць до впровадження блоку повітряного простору.

   6. Держави-члени негайно інформують Комісію та інших держав-членів про будь-яке рішення в рамках цієї статті, яке стосується призначення постачальників послуг повітряного руху для певних блоків повітряного простору щодо повітряного простору під їх юрисдикцією.»;

  1. додано наступні статті:

«Стаття 9а

Функціональні блоки повітряного простору

   1. До 4 грудня 2012 року держави-члени повинні вжити необхідних заходів для гарантії впровадження функціональних блоків повітряного простору з метою досягти необхідної пропускної потужності та ефективності мережі управління повітряним рухом у межах Єдиного Європейського Неба та підтримати високий рівень безпеки, а також сприяти роботі системи повітряного транспорту загалом та зменшенню впливу на довкілля. Держави-члени якнайтісніше співпрацюють між собою, зокрема, вони засновують сусідні функціональні блоки повітряного простору для гарантії дотримання цього положення. За необхідності співпраця може включати треті країни, що належать до функціональних блоків повітряного простору.

   2. Функціональні блоки повітряного простору зокрема:

 1. мають бути підтримані аналізом безпеки;

 2. мають забезпечувати оптимальне використання повітряного простору, беручи до уваги потоки повітряного руху;

 3. повинні гарантувати відповідність Європейській мережі маршрутів, заснованій згідно зі статтею 6 Регламенту щодо повітряного простору;

 4. мають бути обґрунтовані їх загальною доданою вартістю, включаючи оптимальне використання технічних та людських ресурсів на основі оцінок економічної ефективності;

 5. повинні гарантувати плавний та гнучкий перехід обов’язків щодо повітряного руху між блоками обслуговування повітряного руху;

 6. повинні гарантувати сумісність між різними конфігураціями повітряного простору, оптимізуючи inter alia існуючі регіони льотної інформації;

 7. повинні відповідати умовам, що виникають із регіональних угод, укладених в межах ІКАО;

 8. повинні відповідати регіональним угодам, що діятимуть на момент набуття чинності цього Регламенту, зокрема тим, що включають треті країни Європи; та

 9. повинні сприяти сумісності з плановими завданнями усього Співтовариства.

   1. Функціональний блок повітряного простору засновується лише за взаємною згодою між державами-членами та, за необхідності, третіми країнами, які відповідають за будь-яку частину повітряного простору в складі функціонального блоку повітряного простору. Перед тим, як нотифікувати Комісію про заснування функціонального блоку повітряного простору, одна чи більше зацікавлених держав-членів надають Комісії, іншим державам-членам та іншим зацікавленим сторонам адекватну інформацію та надають їм можливість представити власні зауваження.

   2. Коли функціональний блок повітряного простору має відношення до повітряного простору, який повністю або частково перебуває під юрисдикцією двох і більше держав-членів, угода про заснування такого блоку повітряного простору включатиме необхідні положення щодо способу, у який цей блок можна модифікувати, та спосіб, у який держава-член може вийти з блоку, включаючи перехідні заходи.

   3. Якщо між двома чи більше державами-членами виникають труднощі, пов’язані з транскордонним блоком повітряного простору, який пов’язаний із повітряним простором під їх юрисдикцією, то зацікавлені держави-члени можуть спільно звернутися для вирішення цього питання до Комітету з питань Єдиного повітряного простору. Висновок повідомляється зацікавленим державам-членам. У пошуках вирішення питання держави-члени враховують цей висновок без шкоди частині 3.

   4. Після того, як держави-члени отримали нотифікації про угоди та декларації, зазначені у частинах 3 і 4, Комісія оцінює виконання кожним функціональним блоком повітряного простору вимог, встановлених у частині 2, та передає результати для обговорення до Комітету з питань Єдиного Неба. Якщо Комісія вважає, що один чи більше функціональних блоків повітряного простору не відповідає вимогам, вона проводить із зацікавленими державами-членами діалог з метою досягнути консенсусу щодо заходів, необхідних для урегулювання ситуації.

   5. Без шкоди частині 6, угоди і декларації, зазначені у частинах 3 і 4, повідомляються Комісії для опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу. Таке опублікування визначає дату набуття чинності відповідного рішення.

   6. Інструктивна документація із заснування та модифікації функціональних блоків повітряного простору повинна бути розроблена до 4 грудня 2010 року відповідно до консультативної процедури, зазначеної в частині 2 статті 5 рамкового Регламенту.

   7. Комісія, до 4 грудня 2011 року та відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту, ухвалює правила впровадження стосовно інформації, яку повинні надавати одна чи більше зацікавлених держав-членів перед заснуванням та модифікацією функціонального блоку повітряного простору відповідно до частини 3 цієї статті.

Стаття 9b

1   2   3Похожие:

Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламенту (ЄС) №216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) №2027/97...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №78/2009 європейського парламенту та ради від 14 лютого 2009 р про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів та інших уразливих учасників дорожнього руху,
Акти, ухвалені відповідно до Договору єс/Договору про Євроатом, опублікування яких є обов’язковим
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива 2009/15/єс європейського парламенту та ради від 23 квітня 2009 р про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема частину 2 його статті 80
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов