Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року icon

Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
страница3/3
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.51 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3
Координатор системи функціональних блоків повітряного простору

 1. Для полегшення заснування функціональних блоків повітряного простору Комісія може призначати фізичну особу у якості координатора системи функціональних блоків повітряного простору (Координатор). Комісія діє відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту.

 2. Без шкоди частині 5 статті 9а Координатор сприяє за вимогою усім зацікавленим державам-членам та за необхідності третім країнам, які беруть участь в тому ж функціональному блоці повітряного простору, у подоланні труднощів під час переговорного процесу для прискорення заснування функціональних блоків повітряного простору. Координатор діє на основі мандату від зацікавлених держав-членів та, за необхідності, третіх країн, які беруть участь в тому ж функціональному блоці повітряного простору.

 3. Координатор діє безсторонньо, особливо по відношенню до держав-членів, третіх країн, Комісії та зацікавлених сторін.

 4. Координатор не розголошує жодної інформації, отриманої під час виконання своїх функцій, окрім випадків, коли йому надано дозвіл від однієї чи більше держав-членів та, за необхідності, від зацікавлених третіх країн.

 5. Координатор звітує Комісії, Комітету з питань Єдиного Неба та Європейському Парламенту кожні три місяці після свого призначення. Звіт включає підсумки та результати переговорів.

 6. Мандат Координатора завершується після підписання останньої угоди щодо функціонального блоку повітряного простору, але не пізніше 4 грудня 2012 року.»;

  1. Стаття 11 замінена наступною:

«Стаття 11

Відносини з органами військової влади

У контексті спільної транспортної політики держави-члени роблять необхідні кроки для забезпечення, щоб письмові угоди між компетентними цивільними та військовими органами влади або еквівалентні правові положення засновувалися чи поновлювалися відповідно до управління певними блоками повітряного простору.»;

  1. Частина 3 статті 12 замінена наступною:

«3. При наданні комплексних послуг постачальники послуг повітряної навігації виявляють та повідомляють витрати і прибуток, отримані від послуг повітряної навігації, розподілені згідно із системою тарифікації для послуг повітряної навігації, зазначеною у статті 14 та, за необхідності, ведуть зведені рахунки щодо інших послуг, які не стосуються повітряної навігації, оскільки від них можуть вимагати діяти у випадку надання згаданих послуг окремими підприємствами.»;

  1. Стаття 14 замінена наступною:

«Стаття 14

Загальне положення

Відповідно до вимог статей 15 та 16 система тарифікації для послуг повітряної навігації сприяє більшій прозорості встановлення і покладання тарифів та забезпечення сплати від користувачів повітряного простору, а також сприяє економічній ефективності надання послуг повітряної навігації та ефективності польотів, підтримуючи разом з тим оптимальний рівень безпеки. Ця система відповідає також і статті 15 Чиказької конвенції 1944 року про міжнародну цивільну авіацію та системі Євроконтролю щодо платежів по маршруту.»;

  1. Стаття 15 замінена наступною:

«Стаття 15

Принципи

   1. Система тарифікації засновується на обліку витрат на послуги повітряної навігації, покладених на постачальників послуг для користі користувачів повітряного простору. Така система розподіляє ці сплати між категоріями користувачів.

   2. При встановленні базової вартості платежів використовуються наступні принципи:

 1. сплата, яку потрібно розподілити між користувачами повітряного простору, є визначеною вартістю надання послуг повітряної навігації, включаючи відповідні суми процентів від капіталовкладень та знецінення активів, а також вартості підтримки, експлуатації, управління та адміністрації. Визначеними витратами будуть витрати, визначені державами-членами на національному рівні, на рівні функціональних блоків повітряного простору на початку звітного періоду за кожен календарний рік звітного періоду, зазначеного у статті 11 рамкового Регламенту, або протягом звітного періоду, після відповідних корегувань із застосуванням механізмів попередження, встановлених у статті 11 рамкового Регламенту;

 2. витратами, які потрібно враховувати в цьому контексті, є витрати, оцінені відносно потужностей та послуг, передбачених та впроваджених згідно з Регіональним планом ІКАО щодо повітряної навігації для Європейського регіону. Вони можуть також включати витрати, понесені національними наглядовими органами влади та/чи компетентними установами, а також інші витрати, понесені відповідною державою-членом та постачальником послуг стосовно надання послуг повітряної навігації. Вони не включають витрати на санкції, накладені державою-членом відповідно до статті 9 рамкового Регламенту, або витрати на будь-які коригуючі заходи, накладені державами-членами відповідно до статті 11 рамкового Регламенту;

 3. щодо функціональних блоків повітряного простору, як частин відповідних рамкових угод, держави-члени здійснюють необхідні заходи для погодження загальних принципів тарифної політики;

 4. вартість різних послуг повітряної навігації визначається окремо, як це передбачено в частині 3 статті 12;

 5. між послугами по маршруту і в послугами в терміналах не дозволяється перехресне субсидіювання. Витрати, що стосуються як послуг в терміналах, так і послуг по маршруту, пропорційно розподіляються між послугами по маршруту і послугами в терміналах на основі прозорої методології. Перехресне субсидіювання дозволяється між різними послугами повітряної навігації в одній з цих двох категорій лише за виправдання об’єктивними причинами, які підлягають чіткому визначенню;

 6. прозорість базової вартості для платежів гарантується. Правила впровадження щодо надання інформації постачальниками послуг ухвалюються з метою забезпечення перегляду прогнозів постачальників, реальних витрат та доходів. Обмін інформацією здійснюється регулярно між національними наглядовими органами влади, постачальниками послуг, користувачами повітряного простору, Комісією та Євроконтролем.

   1. Держави-члени дотримуються наступних принципів при встановлені платежів згідно з частиною 2:

 1. платежі встановлюються для можливості надання послуг повітряної навігації на недискримінаційних умовах. При накладенні платежів на різних користувачів повітряного простору за користування однією й тією ж послугою не робиться жодного розрізнення за національністю чи категорією користувача;

 2. звільнення певних користувачів, особливо легких та державних повітряних суден, може дозволятися за умови, що вартість такого звільнення не вплине на інших користувачів;

 3. платежі встановлюються на календарний рік на основі визначених витрат, або можуть встановлюватися згідно з умовами, закріпленими державами-членами для визначення максимального рівня вартості за одиницю чи доходу за кожен рік за період, що не перевищує п’ять років;

 4. послуги повітряної навігації можуть приносити відчутні доходи, які передбачають суттєве повернення активів, яке сприяє необхідним покращенням капіталу;

 5. платежі повинні відображати вартість послуг повітряної навігації та потужностей, які доступні для користувачів повітряного простору, беручи до уваги пов’язані виробничі потужності різних типів повітряних суден, про які йде мова;

 6. платежі мають сприяти безпечному, дієвому, ефективному та стабільному забезпеченню послуг повітряної навігації з метою досягнення високого рівня безпеки та економічної ефективності, а також виконання планових завдань, стимулюючи інтегроване надання послуг при зниженні впливу авіації на довкілля. З цією метою та по відношенню до національних планів підвищення ефективності чи функціональних блоків повітряного простору національні наглядові органи влади можуть встановлювати механізми, що включають стимули, які складаються з фінансових вигод і втрат для заохочення постачальників послуг повітряної навігації та/чи користувачів повітряного простору підтримувати вдосконалення у наданні послуг повітряної навігації, як-то збільшена пропускна потужність, скорочені затримки та стабільний розвиток при підтримці оптимального рівня безпеки.

   1. Комісія ухвалює деталізовані імплементаційні правила для цієї статті відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту.»;

  1. додається наступна стаття:

«^ Стаття 15а

Спільні проекти

   1. Спільні проекти можуть допомагати в успішному впровадженні Генерального плану АТМ. Такі проекти підтримують цілі цього Регламенту для покращення роботи таких ключових сфер Європейської системи авіації, як пропускна потужність, економічна та льотна ефективність, а також екологічна стійкість в межах граничних цілей безпеки.

   2. Комісія, відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту, може розробляти інструктивну документацію стосовно способу, у який проекти можуть підтримувати впровадження Генерального плану АТМ. Така інструктивна документація не становить шкоди для механізмів розгортання таких проектів стосовно функціональних блоків повітряного простору, як погоджено сторонами цих блоків.

   3. Комісія також може вирішити, відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту, встановити спільні проекти для мережевих функцій, які мають особливе значення для покращення загальної роботи управління повітряним рухом та послугами повітряної навігації в Європі. Такі спільні проекти можуть вважатися придатними для фінансування Співтовариством в межах багаторічної схеми фінансування. З цією метою та без шкоди компетенції держав-членів щодо рішень стосовно використання їх фінансових ресурсів Комісія проводить незалежну оцінку економічної ефективності та відповідні консультації з державами-членами, а також із відповідними зацікавленими сторонами відповідно до статті 10 рамкового Регламенту, розглядаючи усі належні заходи для фінансування їх розгортання. Оплачувані витрати розгортання спільних проектів покриваються згідно з прозорими принципами без дискримінації.»;

  1. статті з 16 по 18 замінені наступними:

«Статті 16

Перегляд відповідності

   1. Комісія передбачає безперервний перегляд відповідності принципам та правилам, зазначеним у статтях 14 та 15, співпрацюючи із державами-членами. Комісія прагне заснувати необхідні механізми для використання досвіду Євроконтролю та ділиться результатами оціни з державами-членами, Євроконтролем та представниками користувачів повітряного простору.

   2. На запит однієї чи більше держав-членів, які вважають, що принципи та правила, зазначені у статтях 14 та 15, застосовувались неправильно, або за власної ініціативи Комісія проводить розслідування щодо будь-якої заяви про невідповідність чи незастосування згаданих правил чи принципів. Без шкоди частині 1 статті 18 Комісія ділиться результатами розслідування із державами-членами, Євроконтролем та представниками користувачів повітряного простору. Упродовж двох місяців з часу отримання запиту, після слухання зацікавлених держав-членів та консультації з Комітетом з питань Єдиного Неба відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 2 статті 5 рамкового Регламенту, Комісія ухвалює рішення щодо застосування статей 14 та 15 цього Регламенту, і щодо можливості продовження згаданої діяльності.

   3. Комісія адресує своє рішення державам-членам та інформує про нього постачальника послуг в тій мірі, в якій це рішення має для нього юридичні наслідки. Будь-яка держава-член може направити рішення Комісії до Ради протягом одного місяця. Рада, діючи кваліфікованою більшістю, може ухвалити інше рішення упродовж одного місяця.

Стаття 17

Перегляд Додатків

Заходи, призначені вносити зміни до несуттєвих положень Додатків для врахування технічних чи експлуатаційних розробок, ухвалюються відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, зазначеної в частині 4 статті 5 рамкового Регламенту.

У разі настійної терміновості Комісія може використовувати термінову процедуру, зазначену в частині 5 статті 5 рамкового Регламенту.

Стаття 18

Конфіденційність

 1. Ні національні наглядові органи влади, що діють згідно з їх національним законодавством, ні Комісія не розголошують конфіденційну інформацію, зокрема, інформацію про постачальників послуг повітряної навігації, їх ділові стосунки чи складові затрат.

 2. Частина 1 не повинна становити шкоди праву національних наглядових органів влади чи Комісії, на розкриття інформації, якщо це необхідно для виконання їх обов’язків, у випадку якого таке розкриття інформації буде пропорційним та враховуватиме законні інтереси постачальників послуг повітряної навігації, користувачів повітряного простору, аеропортів чи інших сторін, зацікавлених у збереженні своїх ділових таємниць.

 3. Дані та інформація, надані відповідно до системи тарифікації, зазначеної у статті 14, підлягає публічному розголошенню.»;

  1. додано наступну статтю:

«^ Стаття 18а

Перегляд

Комісія подає до Європейського Парламенту та Ради не пізніше 4 грудня 2012 року дослідження, у якому оцінюються правові, захисні, промислові, економічні та соціальні наслідки застосування ринкових принципів до надання послуг зв’язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації у порівнянні з існуючими або альтернативними організаційними принципами та при врахуванні розробок у функціональних блоках повітряного простору та в наявній технології.»;

  1. у Додаток І внесено наступні зміни:

 1. заголовок замінено наступним:

^ «ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНИХ УСТАНОВ»

 1. вступне формулювання замінено наступним:

«Компетентні установи повинні:».

Стаття 3

До Регламенту (ЄС) № 551/2004 внесено наступні зміни:

   1. стаття 2 вилучена;

   2. стаття 3 замінена наступною:

«Стаття 3

Верхній Європейський регіон льотної інформації (EUIR)

 1. Співтовариство та його держави-члени мають за мету заснування та визнання з боку ІКАО єдиного EUIR. Для цього щодо питань, які перебувають в межах компетенції Співтовариства, Комісія подає рекомендацію до Ради відповідно до статті 300 Договору не пізніше 4 грудня 2011 року.

 2. EUIR встановлюється для охоплення повітряного простору, що знаходиться під юрисдикцією держав-членів відповідно до частини 3 статті 1 і може також включати повітряний простір третіх країн Європи.

 3. Заснування EUIR не становитиме шкоди для відповідальності держав-членів за призначення постачальників послуг повітряної навігації у межах повітряного простору під їх юрисдикцією відповідно до частини 1 статті 8 Регламенту надання послуг.

 4. Держави-члени зберігають свої обов’язки перед ІКАО в географічних межах верхніх регіонів польотної інформації, доручених їм ІКАО на дату набуття чинності цього Регламенту.»;

   1. додано наступну статтю:

«Стаття 3а

Електронна аеронавігаційна інформація

 1. Без шкоди опублікуванню державами-членами аеронавігаційної інформації та у спосіб, що відповідає такому опублікуванню, Комісія, співпрацюючи з Євроконтролем, гарантує наявність високоякісної електронної аеронавігаційної інформації, яка подається у гармонізований спосіб та слугує вимогам усіх відповідних користувачів у плані якості та своєчасності даних.

 2. Для цілей частини 1 Комісія:

  1. гарантує розвиток інфраструктури аеронавігаційної інформації усього Співтовариства у формі електронного порталу інтегрованої інформації з необмеженим доступом для зацікавлених сторін. Така інфраструктура об’єднує забезпечення та доступ до таких, але не обмежуючись ними, необхідних елементів інформації, як аеронавігаційна інформація, інформація звітного бюро з послуг повітряного руху (ARO), метеорологічна інформація та інформація щодо управління потоком;

  2. підтримує модернізацію та гармонізацію надання аеронавігаційної інформації у найширшому розумінні при тісній співпраці з Євроконтролем та ІКАО.

 3. Комісія ухвалює детальні правила впровадження для цієї статті відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту.»;

   1. стаття 4 замінена наступною:

«Стаття 4

Правила польотів та класифікація повітряного простору

Комісія, відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту, ухвалює імплементаційні правила, щоб:

 1. ухвалити відповідні положення щодо правил польотів, засновані на стандартах і рекомендованих практиках ІКАО;

 2. гармонізувати застосування класифікації ІКАО щодо повітряного простору з відповідними адаптаціями для гарантії цілісного надання безпечних та ефективних послуг повітряного руху в межах Єдиного Європейського Неба.»;

   1. стаття 5 вилучена;

   2. стаття 6 замінена наступною:

«Стаття 6

Структура та управління мережі

 1. Функції мережі управління повітряним рухом (АТМ) сприяють оптимальному використанню повітряного простору та забезпечують, щоб користувачі повітряного простору могли літати на обраних траєкторіях при максимальному доступі до повітряного простору та послуг повітряної навігації. Ці функції мережі призначаються для підтримки ініціатив на національному рівні та на рівні функціональних блоків повітряного простору, а також виконуються у спосіб, який дотримується відокремлення регуляторних та експлуатаційних завдань.

 2. Для досягнення цілей, зазначених у частині 1, та без шкоди обов’язкам держав-членів стосовно національних маршрутів та структур повітряного простору Комісія забезпечує виконання наступних функцій:

  1. проектування Європейської мережі маршрутів;

  2. координування обмежених ресурсів у межах авіаційних частотних діапазонів, що використовуються загальним повітряним рухом, зокрема, радіочастот, а також координування кодів прийомовідповідачів радарів.

Функції, перелічені у першому пункті, не включають ухвалення обов’язкових заходів загального характеру чи виконання дискреційних владних повноважень. Вони враховують пропозиції, встановлені на національному рівні та на рівні функціональних блоків повітряного простору. Вони виконуються при координуванні з військовими органами влади відповідно до погоджених процедур гнучкого використання повітряного простору.

Комісія може, після консультації з Комітетом з питань Єдиного Неба та за відповідності з імплементаційними правилами, зазначеними у частині 4, доручати Євроконтролю або іншій неупередженій та компетентній установі завдання, необхідні для виконання функцій, перелічених у першому пункті. Ці завдання виконуються в неупереджений та економічно ефективний спосіб та від імені держав-членів і зацікавлених сторін. Вони підлягають належному управлінню, визнаючи розподіл відповідальності за надання послуг та регулювання, беручи до уваги потреби усієї мережі АТМ із повним залученням користувачів повітряного простору та постачальників послуг повітряної навігації.

 1. Комісія може доповнювати список функцій у частині 2 після належної консультації із зацікавленим сторонами від промисловості. Ці заходи, призначені вносити зміни до несуттєвих елементів цього Регламенту доповнюючи його, ухвалюються відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, зазначеної в частині 4 статті 5 рамкового Регламенту.

 2. Детальні правила імплементації заходів, зазначених у цій статті, окрім тих, що зазначені у частинах з 6 по 9, ухвалюються відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту. Такі імплементаційні правила стосуються, зокрема:

 1. координації та гармонізації процесу і процедур для підвищення ефективності управління аеронавігаційними частотами, включаючи розробку принципів та критеріїв;

 2. центральної функції з координації раннього виявлення та розв’язання потреб частот у діапазонах, розподілених для загального Європейського повітряного руху для підтримки розробки та експлуатації Європейської мережі авіації;

 3. додаткових функцій мережі, як визначено у Генеральному плані АТМ;

 4. детальних домовленостей для погодженого прийняття рішень між державами-членами, постачальниками послуг повітряної навігації та функцією управління мережею для завдань, зазначених у частині 2;

 5. домовленостей для консультації з відповідними зацікавленими сторонами у ході прийняття рішень на національному та Європейському рівнях; а також

 6. у межах радіоспектру, розподіленого для загального повітряного руху Міжнародним телекомунікаційним союзом, – поділу завдань та обов’язків між функцією управління мережею та національними посадовцями, відповідальними за розподіл частот, забезпечуючи, щоб національні функції з розподілу частот продовжували виконувати такі призначення частот, що не впливають на мережу. У випадках, які все таки впливають на мережу, національні посадовці, відповідальні за розподіл частот, співпрацюють із особами, що відповідають за функцію управління мережею для оптимізації використання частот.

 1. Аспекти структури повітряного простору, що відрізняються від зазначених у частині 2, вирішуються на національному рівні або на рівні функціональних блоків повітряного простору. Процес структурування належним чином враховує потреби та складність руху, планові завдання національних або функціональних блоків повітряного простору, а також повну консультацію з відповідними користувачами повітряного простору чи групами, які представляють користувачів повітряного простору та військових органів влади.

 2. Держави-члени доручають Євроконтролю чи іншій неупередженій та компетентній установі виконання управління потоком повітряного руху, що підлягає відповідним домовленостям щодо перевірок.

 3. Імплементаційні правила для управління потоком повітряного руху, які включають необхідні домовленості щодо перевірок, розробляються відповідно до консультативної процедури, зазначеної в частині 2 статті 5 рамкового Регламенту та ухвалюються відповідно до регуляторної процедури, зазначеної в частині 3 статті 5 рамкового Регламенту з метою оптимізації наявної пропускної потужності у використанні повітряного простору та покращення управління потоком повітряного руху. Ці правила засновуються на прозорості та ефективності, забезпечуючи, щоб пропускна потужність надавалася своєчасно та гнучко у відповідності з рекомендаціями Регіонального плану ІКАО щодо повітряної навігації в Європейському регіоні.

 4. Імплементаційні правила для управління потоком повітряного руху повинні підтримувати робочі рішення постачальників послуг повітряного руху, операторів аеропортів та користувачів повітряного простору, та мають охоплювати такі сфери:

 1. планування польотів;

 2. використання наявної пропускної потужності повітряного простору під час усіх етапів польоту, включаючи призначення слотів; та

 3. використання маршрутизації загальним повітряним рухом, включаючи:

  • створення єдиної публікації для орієнтації по маршруту і транспорту,

  • варіанти обходу загальним повітряним рухом перевантажених зон, та

  • пріоритетні правила доступу до повітряного простору для загального повітряного руху, зокрема, у періоди перевантаження та кризи.

 1. При розробці та ухваленні імплементаційних правил Комісія належним чином та без шкоди для безпеки враховує сумісність між планами польотів та слотами аеропортів, а також необхідну координацію з прилеглими регіонами.»;

   1. стаття 9 вилучена.

Стаття 4

До Регламенту (ЄС) № 552/2004 внесено наступні зміни:

 1. додано наступну статтю:

«Стаття 6а

Альтернативна перевірка відповідності

Сертифікат, виданий згідно з Регламентом (ЄС) № 216/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року про загальні правила у сфері цивільної авіації та заснування Європейської агенції з авіаційної безпеки (*), якщо він застосовується до компонентів чи систем, вважається, для цілей статей 5 та 6 цього Регламенту, декларацією ЄС про відповідність або придатність до використання, або декларацією ЄС про перевірку, якщо він демонструє відповідність основним вимогам цього Регламенту і відповідним імплементаційними правилам для експлуатаційної сумісності.

(*) ОВ L 79, 19.3.2008, С. 1.»;

 1. стаття 9 замінена наступною:

«Стаття 9

Перегляд Додатків

Заходи, призначені вносити зміни до несуттєвих положень Додатків для врахування технічних чи експлуатаційних розробок, ухвалюються відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, зазначеної в частині 4 статті 5 рамкового Регламенту.»;

 1. у статті 10 додано наступну частину:

«2а. Для цілей частини 2 цієї статті держави-члени можуть оголошувати системи та компоненти EATMN такими, що відповідають основним вимогам та звільнені від положень статей 5 та 6.»;

 1. у Додаток ІІ внесено наступні зміни:

  1. в Частині А, перша частина підпункту 2 замінена наступною:

«EATMN, її системи та їх компоненти мають підтримувати на координованій основі, нові погоджені та затверджені концепції експлуатації, які підвищують якість, стійкість та ефективність послуг повітряної навігації, зокрема, у плані безпеки та пропускної потужності.»;

  1. у Частину В внесено наступні зміни:

   1. перша частина підпункту 3.1.2 замінена наступною:

«Системи обробки польотних даних враховують прогресивне використання передових, погоджених та затверджених концепцій експлуатації для усіх етапів польоту, зокрема, як передбачено Генеральним планом АТМ.»;

   1. підпункт 3.2.2 замінений наступним:

«3.2.2 Підтримка нових концепцій експлуатації

Системи обробки даних спостережень враховують прогресивну наявність нових джерел інформації про спостереження так, щоб підвищити загальну якість послуг, зокрема, як передбачено Генеральним планом АТМ.»;

   1. підпункт 4.2 замінено наступним:

«4.2 Підтримка нових концепцій експлуатації

Системи зв’язку підтримують застосування передових, погоджених та затверджених концепцій експлуатації для усіх етапів польоту, зокрема, як передбачено Генеральним планом АТМ.»

Стаття 5

Набуття чинності

Цей Регламент набуває чинності через 20 днів після опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Частини 2 та 6 статті 6 Регламенту (ЄС) № 551/2004 зі змінами, внесеними цим Регламентом, застосовуються з дати, визначеної у їх відповідних імплементаційних правилах, але не пізніше, ніж 4 грудня 2012 року.Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено в Страсбурзі 21 жовтня 2009 року.За Європейський Парламент

Голова

J. BUZEK

За Раду

Голова

^ C. MALMSTRÖM
1() ОВ С 182, 4.8.2009, С. 50.

2() ОВ С 120, 28.5.2009, С. 52.

3() Висновок Європейського Парламенту від 25 березня (ще не опубліковано в Офіційному віснику) та Рішення Ради від 7 вересня 2009 року.

4() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 1.

5() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 10.

6() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 20.

7() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 26.

8() ОВ L 64, 2.3.2007, С. 1.

9() ОВ L 225, 12.8.1998, С. 27.

10() ОВ L 79, 19.3.2008, С. 1.

11() ОВ L 184, 17.7.1999, С. 23.
1   2   3Похожие:

Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламенту (ЄС) №216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) №2027/97...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №78/2009 європейського парламенту та ради від 14 лютого 2009 р про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів та інших уразливих учасників дорожнього руху,
Акти, ухвалені відповідно до Договору єс/Договору про Євроатом, опублікування яких є обов’язковим
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива 2009/15/єс європейського парламенту та ради від 23 квітня 2009 р про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема частину 2 його статті 80
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов