Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року icon

Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
страница1/4
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.49 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3   4

24.11.2009 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 309/

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1108/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 21 жовтня 2009 року

що вносить змін до Регламенту (ЄС) № 216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву 2006/23/ЄС

(Текст стосується ЄЕП)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства та, зокрема частину 2 його статті 80,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-Соціального Комітету (1),

Беручи до уваги висновок Комітету з питань регіонів (2),

Діючи відповідно до порядку встановленого статтею 251 Договору (3),

Оскільки:

  1. У своєму повідомленні від 15 листопада 2005 р. Комісії, Європейському Парламентові, Європейському Економічно-Соціальному Комітентові та Комітетові з питань регіонів, що має назву «Розширюючи завдання Європейської агенції з питань авіаційної безпеки — порядок денний на 2010 р.», Комісія об’явила про свій намір поступово поширювати завдання Європейської агенції з питань авіаційної безпеки (Агенції), з метою «загального системного підходу» на безпеку та сумісність аеродромів/аеропортів, на системи безпеки польотів (ANS) та на управління повітряним рухом (ATM).

  2. Постійне зростання авіації в Європі веде до численних викликів, зокрема стосовно ключових факторів безпеки аеродромів та ATM/ANS. Тому мають бути встановлені необхідні заходи з пом’якшення ризиків для того, щоб забезпечити безпеку за допомогою гармонізованого, цілісного регуляторного підходу по всіх державах-членах.

  3. Досягнення ініціативи з єдиного Європейського неба мають бути завершені гармонізованим елементом безпеки, що застосовуватиметься до аеродромів та ATM/ANS. З цією метою також мають бути розроблені регуляторні рамки належної безпеки з урахуванням введення нових технологій у цій сфері.

  4. Співтовариство має встановити, згідно зі стандартами та рекомендованими практиками, встановленими Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, підписаною у Чикаго 7 грудня 1944 року (Чиказька Конвенція), обов’язковими вимогами, що застосовуються до авіаційної продукції, частин та електронних приладів, аеродромів та забезпечення ATM/ANS; обов’язкові вимоги ,що застосовуються до осіб та організацій, залучених до роботи аеродромів і забезпечення ATM/ANS; а також обов’язкові вимоги, що застосовуються до осіб та продукції, задіяних у навчанні і медичній оцінці диспетчерів повітряного руху. Комісія повинна мати повноваження для розвитку необхідних імплементаційних правил пов’язаних із цим.

  5. Беручи до уваги те, що послуги, що полягають у виробленні та обробці даних і у форматуванні та доставці даних для цілей повітряної навігації відрізняються від послуг ANS, як це визначено у Регламенті (ЄС) № 549/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. що встановлює рамки створення єдиного Європейського неба (Рамковий Регламент) (4), Комісія має розробляти спеціальні вимоги пристосовані до таких послуг.

  6. Недоцільно піддавати усі аеродроми спільним правилам. Зокрема, аеродроми, які не є відкритими для громадського користування та аеродроми, що в основному використовуються для розважальних польотів або що обслуговують комерційні повітряні перевезення інші, ніж ті, що ведуться відповідно до схеми польоту за приборами, та злітно-посадкові смуги із твердим покриттям, коротші за 800 метрів, повинні залишатися під регуляторним контролем держав-членів, без будь-яких зобов’язань згідно з цим Регламентом для інших держав-членів визнати такі національні механізми. Проте, держави-члени мають вжити пропорційних заходів для підвищення в цілому рівня безпеки розважальної авіації та усіх комерційних повітряних перевезень. Комісія у свій час повторно вивчатиме, розширюючи сферу застосування на аеродроми, що наразі виключені з неї у агрегований спосіб та повністю враховуючи вплив, якого це може справити на такі аеродроми.

(7) Враховуючи велику різноманітність аеродромів та їхню надзвичайну індивідуальну інфраструктуру та навколишнє середовище, спільні правила безпеки аеродромів мають передбачати необхідну гнучкість пристосованої відповідності, за допомогою адекватного балансу між імплементацій ними правилами, специфікаціями сертифікації та прийнятними засобами відповідності. Ці правила мають бути пропорційними по відношенню до розміру, руху, категорії та комплексності аеродрому, а також характеру та обсягів операцій на ньому, таким чином уникаючи непотрібних бюрократичних та економічних навантажень, зокрема для менших аеродромів, що залучають лише дуже обмежений рух пасажирів.

(8) Інфраструктура аеродрому та операції мають сертифікуватися за допомогою єдиного сертифікату. Проте, держави-члени можуть сертифікувати інфраструктуру аеродрому та операції окремо. У такому випадку сертифікати видаються одним і тим самим органом влади. Оператори аеродромів, що мають багато частин, що створили належні центральні функції, можуть вимагати єдиний сертифікат, що охоплює операції та управління на усіх аеродромах, що знаходяться під їхньою відповідальністю.

(9) Авіаційна продукція, частини та електронне обладнання, аеродроми та їхнє обладнання, оператори задіяні у комерційних перевезеннях та у роботі аеродромів, систем ATM/ANS та надавачі послуг, а також пілоти і диспетчери повітряного руху та особи, продукція та організації задіяні в їхній підготовці та медичній оцінці, мають бути сертифікованими або ліцензованими, якщо їх було визнано такими, що відповідають обов’язковим вимогам, що встановлюються Співтовариством згідно зі стандартами та рекомендованими практиками визначеними Чиказькою Конвенцією. Комісія повинна мати повноваження розвивати необхідні імплементаційні правила для створення умов видачі сертифікатів або умов їхньої заміни декларацією відповідності, враховуючи ризики пов’язані з різними типами операцій або послуг.

(10) Імплементаційні правила пов’язані з сертифікацією проектування, виготовлення та технічного обслуговування систем та складових ATM/ANS, а також організацій залучених до проектування, виготовлення та технічного обслуговування встановлюються дише тоді, коли визначено питання критично важливі для безпеки відповідно до дослідження детальної оцінки впливу.

(11) Комісія має намір своєчасно розпочати роботу по вивченню можливості реалізації та необхідності запровадження акредитованих органів для сертифікації систем ATM/ANS та оцінки усіх можливих додаткових можливостей та впливів. Комісія, у разі необхідності, може зробити пропозицію щодо подальшого перегляду цього Регламенту заснованого на повній оцінці впливу.

(12) Згідно із системою установ Співтовариства виконання законодавства Співтовариства є у першу чергу відповідальністю держав-членів. Тому завдання сертифікації, що вимагаються цим Регламентом та його імплементаційними правилами, мають бути поширені на національний рівень. Проте, у певних чітко визначених випадках, Агенція також повинна мати повноваження виконувати завдання з сертифікації, як це визначено у цьому Регламенті. Агенції, на таких же підставах, дозволяється вживати необхідних заходів пов’язаних зі сферами, що охоплюються цим Регламентом тоді, коли це є найкращим засобом для забезпечення відповідності та сприяння внутрішньому ринкові.

(13) Імплементаційні правила, що мають розроблятися Агенцією у царині ATM/ANS, мають готуватися відповідно до результатів консультацій Агенції на основі, що пристосована до нових зацікавлених сторін, та побудована на основі норм Регламенту (ЄС) № 549/2004, Регламенту (ЄС) № 550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. щодо надання послуг з повітряної навігації у єдиному Європейському небі (Регламент з надання послуг) (1), Регламенту (ЄС) № 551/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. щодо організації та використання повітряного простору у єдиному Європейському небі (Регламент про повітряний простір) (2), Регламенту (ЄС) № 552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. щодо сумісності Європейської мережі управління повітряним рухом (Регламент з сумісності) (3), та зокрема транспонованих нормативних вимог Євроконтроля щодо безпеки. Такі імплементаційні правила мають прийматися Комісією відповідно до регуляторної процедури встановленої у статті 5 Регламенту (ЄС) № 549/2004. Перехідні механізми мають створюватися для того, щоб передбачати безперервність схвалень, що вже надані відповідно до правил таких Регламентів.

(14) Регламенти (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004 та (ЄС) № 552/2004 включають в себе норми стосовно кількох регуляторних функцій ATM, таких як, взаємодія та управління потоками повітряного руху та повітряним простором, але не обмежуються ними. Тому, при врегулюванні цих предметів держави-члени та Комісія мають забезпечувати належне висвітлення таких аспектів безпеки за допомогою належної координації із Агенцією.

(15) Загальною ціллю є те, щоб передача функцій та завдань від держав-членів, включаючи ті, що витікають з їхньої співпраці у рамках Комісії з регулювання безпеки Євроконтроля, до Агенції виконувалася ефективно, без будь-яких знижень поточних високих рівнів безпеки та без будь-якого негативного впливу на розклади сертифікації. Мають бути вжиті належні заходи для необхідного переходу. Агенція повинна мати належні ресурси для своїх нових завдань, а вибір часу розподілу таких ресурсів має засновуватися на визначеній потребі та розкладі прийняття та відповідній можливості застосування пов’язаних із цим імплементаційних правил.

(16) Регламент (ЄС) № 216/2008 Європейського Парламенту та Ради (1) встановлює належні та всеохоплюючі рамки визначення та застосування спільних технічних вимог та адміністративних процедур у сфері цивільної авіації. Тому Директиву 2006/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2006 р. щодо ліцензії диспетчера повітряного руху Співтовариства (2) слід замінити без шкоди сертифікації та ліцензуванню продукції, осіб та організацій, що вже проведені відповідно до цієї Директиви.

(17) Стосовно регулювання професій, що не охоплюються цим Регламентом, зберігається компетенція держав-членів встановлювати або зберігати на власний розсуд, серед іншого, вимоги сертифікації або ліцензування персоналу.

(18) Імплементаційні правила розроблені Агенцією у царині ATM/ANS мають розроблятися у контексті всебічного перегляду вимог законодавства щодо безпеки у єдиному Європейському небі, а саме Регламентів (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004 та (ЄС) № 552/2004. Для того, щоб уникнути дублювання вимог щодо безпеки, що застосовуються до послуг ATM/ANS, з одного боку, та щоб уникнути правового вакууму без відповідних вимог щодо безпеки, з іншого боку, дата набуття чинності змінами до законодавства про єдине Європейське небо має узгоджуватися з тими новими заходами з безпеки, що вживалися згідно з цим Регламентом.

(19) Заходи необхідні для виконання цього Регламенту мають ухвалюватися відповідно до Рішенням Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, що встановлює порядок виконання імплементаційних повноважень наданих Комісії (3).

(20) Зокрема Комісія має бути наділеною повноваженнями приймати імплементаційні правила, та пов’язані із цим ухвали, з ліцензування диспетчерів повітряного руху, аеродромів та операцій на аеродромах, управління повітряним рухом та послуг повітряної навігації і пов’язаних з цим сертифікатів, нагляду та забезпечення виконання, а також приймати правила щодо зборів та стягнень Агенції. Оскільки ці заходи мають загальний характер та призначені для внесення змін до не суттєвих елементів Регламенту (ЄС) № 216/2008, серед іншого шляхом його доповнення новими не суттєвими елементами, їх слід приймати згідно з підконтрольною регуляторною процедурою передбаченою статтею 5a Рішення 1999/468/ЄС.

(21) Без шкоди компетенції держав-членів Комісія, якщо це необхідно, може роботи рекомендації для Ради щодо встановлення рамок координації між Співтовариством та Міжнародною організацією цивільної авіації

Civil Aviation Organization (ІКАО) стосовно перевірки безпеки з метою уникнення дублювання та в інтересах ефективного використання ресурсів.

(22) При проектуванні правил з безпеки Агенція має забезпечити залучення усіх зацікавлених сторін. Висновки, що встановлюють правила, мають ґрунтуватися на повномасштабній консолідації усіх зацікавлених сторін, включаючи малих промислових операторів, а також на належній оцінці їхніх потенційних впливів у сферах в яких вони застосовуватимуться. Як передбачає Регламент (ЄС) № 216/2008, перед прийняттям рішень мають проводитися консультації між Агенцією та дорадчим органом зацікавлених осіб,


^ УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Із цим до Регламенту (ЄС) № 216/2008 вносяться такі зміни:

1. Стаття 1 замінюється таким:

«Стаття 1

Сфера застосування

1. Цей Регламент застосовується до:

(a) проектування, виготовлення, технічного обслуговування та функціонування авіаційної продукції, частин та електронного обладнання, а також до персоналу та організацій залучених до проектування, виробництва та технічного обслуговування такої продукції, частин та електронного обладнання;

(b) персоналу та організацій залучених до функціонування повітряних суден;

(c) проектування, технічного обслуговування та функціонування аеродромів, а також персоналу та організацій залучених до цього і, без шкоди національному законодавству та законодавству Співтовариства стосовно охорони навколишнього середовища та планування використання земельних ресурсів, охорони оточуючого середовища аеродромів;

(d) проектування, виробництва та технічного обслуговування аеродромного обладнання, а також персоналу та організацій задіяних у цьому;

(e) проектування, виробництва та технічного обслуговування систем та складових управління повітряним рухом та послуг з повітряної навігації (ATM/ANS), а також персоналу та організацій задіяних у цьому;

(f) ATM/ANS, а також персоналу та організацій задіяних в цьому.

2. Цей Регламент не застосовується до:

(a) продукцію, частин, електронних приладів, персоналу та організацій зазначених у пунктах (a) та (b) частини 1 під час виконання військових, митних, поліцейських, пошукових та рятувальних, пожежних заходів, заходів берегової охорони або подібних до них заходів або послуг. Держави-члени мають вживати заходів для того, щоб забезпечити те, щоб такі заходи, по можливості, стосувалися належним чином цілей цього Регламенту;

(b) аеродромів або його частини, а також обладнання, персоналу та організацій зазначених у пунктах (c) та (d) частини 1, що контролюються та управляються військовими;

(c) ATM/ANS, включаючи системи та складові, персонал та організації зазначені у пунктах (e) та (f) частини 1, що забезпечуються або надаються військовими. Держави-члени мають вживати заходів для того, щоб забезпечити те, щоб повітряні судна зазначені у пункті (a) цієї частини були, за необхідності, відділеними від інших повітряних суден.

3. Держави-члени, на скільки можливо, мають забезпечити те, щоб будь-які військові об’єкти, відкриті для громадськості, використовували послуги зазначені у пункті (b) частини 2, що надаються військовим персоналом для громадськості зазначеної у пункті (c) частини 2, пропонували рівень безпеки, що є принаймні таким же ефективними, що й той, який вимагається обов’язковими вимогами, визначеними у Додатках Va та Vb.»;

2. ДО статті 3 вносяться такі зміни:

(a) пункт (d) замінюється таким:

«(d) «частини та електронні прилади» означають будь-які інструменти, обладнання, механізм, частину, прилад, додатковий пристрій, програмне забезпечення або аксесуар, включаючи обладнання для зв’язку, що використовуються або плануються для використання для функціонування або контролю повітряного судна при сутичці; це включає частини конструкції літального апарату, двигун або гвинт, або обладнання, що використовується для маневрування повітряного судна із землі»;

(b) внесено такий пункт:

«(da) «складові ATM/ANS» означає будь-які складові визначені у частині 19 статті 2 Регламенту (ЄС) № 549/2004 ,Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р., що встановлює рамки створення єдиного Європейського неба (Рамковий Регламент) (*);

___________

(*) ОВ L 96, 31.3.2004, С. 1.’;


(c) пункт (h) замінюється таким:

«(h) «оператор» означає будь-яку юридичну або фізичну особу, що працює або, що має намір працювати із одним або більше повітряним судном ,або одним або більше аеродромами;»;

(d) додаються такі пункти:

«(m)«аеродром» означає визначену територію (включаючи будь-які будівлі, конструкції та обладнання) на землі або воді, або стаціонарні конструкції на, стаціонарних морських платформах або плаваючих платформах, призначені для використання чи то повністю ,чи то частково для прибуття, відбуття та руху по поверхні повітряних суден;

(n) «обладнання аеродрому» означає будь-яке обладнання, прилад, додатковий пристрій, програмне забезпечення або аксесуар, що використовуються або призначені для використання з метою сприяння роботі повітряного судна на аеродромі;

(o) «майданчик для стоянки літаків» означає визначену територію призначену для розміщення повітряного судна для цілей завантаження або розвантаження пасажирів, пошти або вантажу, заправки, паркування або технічного обслуговування;

(p) «обслуговування з управління майданчиком для стоянки літаків» означає послугу, що надається для управління діяльністю та рухом повітряних суден та транспортних засобів на майданчику для станки літаків;

(q) «ATM/ANS» означає функції з управління повітряним рухом, визначені у частині 10 статті 2 Регламенту (ЄС) № 549/2004, послуги з повітряної навігації визначені у частині 4 статті 2 цього Регламенту, а також послуги, що полягають у виробленні та обробці даних і форматуванні та виданні даних для загального повітряного руху з метою повітряної навігації критичної з точки зору безпеки;

(r) «система ATM/ANS» означає будь-яку комбінацію обладнання та систем, пов’язаних із безпеко, як це визначено у частині 39 статті 2 Регламенту (ЄС) № 549/2004;

(s) «служба польотної інформації» означає послуга, що надається з метою надання порад та інформації корисної для безпечного та ефективного проведення польотів.»;

3. у статті 4 вводяться такі частини:

«3a. Аеродроми, включаючи обладнання розташоване не території відповідно до положень Договору, відкриті для громадського користування та які обслуговують комерційні повітряні перевезення і де проводяться злети та посадка по приборам та:

(a) має злітно-посадкову смугу з твердим покриттям довжиною у 800 метрів або більше або

(b) обслуговує лише гелікоптери;

мають відповідати цьому Регламентові. Персонал та організації залучені до роботи таких аеродромів мають відповідати цьому Регламентові.

3b. За допомогою відхилення від частини 3a держави-члени можуть приймати рішення щодо вилучення із положень цього Регламенту аеродромів які:

— обслуговує не більше 10 000 пасажирів на рік та

— обслуговують не більше 850 перельотів, пов’язаних із вантажними операціями, на рік.

Якщо таке виключення державою-членом не відповідає загальним цілям безпеки цього Регламенту або будь-яким іншим правилам законодавства Співтовариства, Комісія приймає рішення відповідно до запобіжної процедури, зазначеної у частині 7 статті 65, щодо не дозволяння виключення, про яке йдеться. У такому випадку відповідна держава-член відміняє виключення.

3c. ATM/ANS, що надаються у повітряному просторі на території, до якої застосовується Договір, а також у будь-якому іншому повітряному просторі, де держава-член застосовує Регламент (ЄС) № 551/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. про організацію та використання повітряного простору у єдиному Європейському небі (Регламент про повітряний простір) (*) відповідно до частини 3 статті 1 цього Регламенту, мають відповідати цьому Регламентові. Системи та складові, персонал та організації залучені до надання таких ATM/ANS мають відповідати цьому Регламентові.

___________

(*) ОВ L 96, 31.3.2004, С. 20.’;


4. У частині 2 статті 5 пункти (b) та (c) замінюються таким:

«(b) заходи зазначені у частині 5 можуть встановлювати вимогу щодо сертифікації стосовно частини та електронного обладнання. Сертифікати для частин та електронного обладнання мають видаватися тоді, коли заявник показав що частини та електронне обладнання відповідає детальним специфікаціям польотної придатності, встановленим для забезпечення відповідності обов’язковим вимогам зазначеним у частині 1;

(c) жодне повітряне судно не допускається до експлуатації, доки воно не має дійсного сертифікату польотної придатності. Сертифікат видається тоді, коли заявник показав, що повітряне судно відповідає проектові типу схваленому у його сертифікаті типу і що відповідна документація, перевірки та випробування показують, що повітряне судно придатне для безпечного функціонування. Такий сертифікат польотної придатності залишається дійсним доки його не призупинено, відмінено або скасовано, а також доки повітряне судно підтримується у робочому стані відповідно до обов’язкових вимог пов’язаних із продовженням польотної придатності, встановлених у пункті 1.d Додатку I та заходи схвалені відповідно до частини 5;»;

5. у статті 7 частину 4 замінено таким:

«4. Сертифікат вимагається стосовно кожного тренувального пристрою з симуляції польоту для навчання пілотів. Сертифікат видається тоді, коли заявник показав, що пристрій відповідає правилам встановленим для забезпечення відповідності відповідним обов’язковим вимогам, встановленим у Додатку III.»;

6. До статті 8 вносяться такі зміни:

(a) частину 1 замінено таким:

«1. Робота повітряного судна зазначена у пунктах (b) та (c) частини 1 статті 4 має відповідати обов’язковим вимогам встановленим у Додатку IV та, у разі необхідності, Додатку Vb.»;

(b) частину 5 замінено таким:

(i) пункт (a) замінено таким:

«(a) умови для експлуатації повітряного судна відповідно до обов’язкових вимог встановлених у Додатку IV та, у разі необхідності, Додатку Vb;»;

(ii) пункт (g) замінено таким:

«(g) те яким чином операції повітряного судна, зазначені у підпункті (ii) пункту (a) та пунктах (d) і (h) Додатку II, при використанні у цілях комерційних повітряних перевезень, відповідають відповідним обов’язковим вимогам встановленим у Додатку IV та, у разі необхідності, Додатку Vb.»;

(c) у частині 6 додається такий абзац:

«— враховувати аспекти безпеки пов’язані з ATM/ANS,»;

7. Вводяться такі статті:

«Стаття 8a

  1   2   3   4Похожие:

Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) №2027/97...
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент (ЄС) №78/2009 європейського парламенту та ради від 14 лютого 2009 р про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів та інших уразливих учасників дорожнього руху,
Акти, ухвалені відповідно до Договору єс/Договору про Євроатом, опублікування яких є обов’язковим
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року iconДиректива 2009/15/єс європейського парламенту та ради від 23 квітня 2009 р про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема частину 2 його статті 80
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов