Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року icon

Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер116.67 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

07.07.2006

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 186/
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1033/2006

від 4 липня 2006 року

про встановлення вимог до процедур складання планів польотів на етапі передпольотного планування в межах єдиного європейського неба

(Текст дотичний ЄЕП)КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) № 552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність Європейської мережі управління повітряним рухом (Регламент про експлуатаційну сумісність) (1), зокрема, частину 1 його статті 3,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) № 549/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про встановлення основи для створення єдиного європейського неба (Рамковий регламент) (2), зокрема, частину 2 його статті 8,

Оскільки:

 1. У результаті низки досліджень, проведених Комісією та Європейською організацією з безпеки повітряної навігації (Євроконтролем), були виявлені значні невідповідності між даними планів польотів, якими володіють сторони, зацікавлені у безпечному виконанні польотів, особливо пункти обслуговування повітряного руху, експлуатанти та пілоти. Такі невідповідності можуть впливати на безпеку та ефективність Європейської мережі управління повітряним рухом. Крім того, більша узгодженість даних планів польотів сприяла би безперервній експлуатації, підтримці нових концепцій експлуатації, особливо у сфері управління потоками повітряного руху, та покращенню безпеки. Отже, необхідно вжити відповідних заходів для зменшення невідповідностей між даними планів польотів.

 2. Відповідно до частини 1 статті 8 Регламенту (ЄС) № 549/2004 Євроконтроль уповноважений розробити вимоги до складання планів польотів на етапі передпольотного планування в межах єдиного європейського неба. Цей Регламент ґрунтується на остаточному мандатному звіті від 17 березня 2005 року.

 3. Територіальна сфера застосування цього Регламенту має бути чітко визначена на основі Регламенту (ЄС) № 551/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про організацію та використання повітряного простору в межах єдиного європейського неба (3).

(4) Міжнародна організація цивільної авіації (надалі – ІКАО) визначила процедури подання, прийняття та розповсюдження планів польотів, які повинні набрати чинності для їх єдиного застосування в межах повітряного простору єдиного європейського неба. Ці процедури мають бути доповнені положеннями, які зобов’язують експлуатантів, пілотів, пункти обслуговування повітряного руху та розробників планів польотів забезпечити узгодженість основних питань своїх планів польотів до завершення етапу передпольотного планування для польотів, які беруть початок у повітряному просторі, що регулюється цим Регламентом. Ці основні питання мають бути чітко визначені.

 1. Централізована служба оброблення та розповсюдження планів польотів, забезпечена Інтегрованою системою первинного оброблення планів польотів (надалі – система IFPS), була заснована під керівництвом Євроконтролю. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб система IFPS надавала інформацію, яка узгоджуватимете основні питання планів польотів.

 2. Якщо система IFPS не отримає жодного плану польоту для польотів, які виконуються у межах повітряного простору, що регулюється цим Регламентом, із сусідніх повітряних просторів, для них можуть виникати подібні ризики, що є результатом існування невідповідностей між даними планів польотів, якими володіють пункти обслуговування повітряного руху, експлуатанти та пілоти, для польотів, які беруть початок у такому повітряному просторі. У таких випадках пункти обслуговування повітряного руху повинні надавати системі IFPS відповідні дані про польоти з метою запобігання таких ризиків.

 3. З огляду на підтримання або покращення існуючих рівнів безпеки польотів, держави-члени повинні забезпечувати проведення відповідними сторонами оцінки безпеки, в тому числі визначення небезпек, оцінки ризику та процесів зменшення негативних наслідків.

 4. Заходи, передбачені в цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету єдиного неба, встановленого відповідно до статті 5 Регламенту (ЄС) № 549/2004,

^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Предмет та сфера застосування

 1. Цей Регламент встановлює вимоги до процедур планування польотів на етапі передпольотного планування для забезпечення узгодженості планів польотів, планів повторюваних польотів та відповідних поновлюваних повідомлень між експлуатантами, пілотами та пунктами обслуговування повітряного руху через Інтегровану систему первинного оброблення планів польотів упродовж періоду, який передує першому наданню дозволу служби управління повітряним рухом для польотів, які беруть початок у повітряному просторі, що регулюється цим Регламентом, або впродовж періоду, який передує потраплянню до такого повітряного простору, для інших польотів.

 2. Цей Регламент застосовується до всіх польотів, які мають бути виконані або виконуються як загальні авіаперевезення відповідно до правил польотів за приладами в межах повітряного простору, визначеного в частині 3 статті 1 Регламенту (ЄС) № 551/2004.

 3. Цей Регламент застосовується до кожної з нижчезазначених сторін, які беруть участь у поданні, внесенні змін, прийнятті та розповсюдженні планів польотів:

 1. експлуатанти та агенти, що діють від їх імені;

 2. пілоти та агенти, що діють від їх імені;

 3. пункти обслуговування повітряного руху, що надають послуги для загальних авіаперевезень, які здійснюються відповідно до правил польотів за приладами.

Стаття 2

Визначення

1. У контексті цього Регламенту застосовуються визначення, наведені в Регламенті (ЄС) № 549/2004.

2. Крім визначень, зазначених у частині 1, застосовуються такі визначення:

1. «план польоту» означає певну інформацію, надану пунктам обслуговування повітряного руху, яка стосується запланованого польоту або частини польоту повітряного судна;

2. «етап передпольотного планування» означає період від першого подання плану польоту до першого надання дозволу служби управління повітряним рухом;

3. «план повторюваного польоту» означає план польоту, який стосується серії часто виконуваних повторюваних польотів, регулярно виконуваних індивідуальних польотів з однаковими основними характеристиками, який надається експлуатантом для зберігання та багаторазового використання пунктами обслуговування повітряного руху;

4. «експлуатант» означає особу, організацію чи підприємство, що займається або пропонує займатися експлуатацією повітряного судна;

5. «пункт обслуговування повітряного руху» (надалі – пункт ОПР) означає цивільний або військовий орган, який відповідає за обслуговування повітряного руху;

6. «Інтегрована система первинного оброблення планів польотів» (надалі – система IFPS) означає систему в рамках Європейської мережі управління повітряним рухом, за допомогою якої в межах повітряного простору, що регулюється цим Регламентом, забезпечується централізована служба оброблення та розповсюдження планів польотів, яка займається отриманням, затвердженням та розповсюдженням планів польотів;

7. «дозвіл служби управління повітряним рухом» (надалі – дозвіл СУПР) означає допуск повітряного судна діяти згідно з умовами, визначеними пунктом управління повітряним рухом;

8. «правила польотів за приладами» означає правила польотів за приладами, визначені в Додатку 2(1) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року;

9. «пункт управління повітряним рухом» (надалі – пункт УПР) означає у відповідних випадках районний диспетчерський центр, диспетчерський пункт управління заходом на посадку або аеродромну диспетчерську вишку;

10. «основні питання плану польоту» означає такі питання плану польоту:

 1. ідентифікаційний номер повітряного судна;

 2. аеродром відправлення;

 3. орієнтовна дата початку вирулювання;

 4. орієнтовний час початку вирулювання;

 5. аеродром призначення;

 6. маршрут, за винятком процедур у зоні аеродрому;

 7. крейсерська (-і) швидкість (-ості) та затребуваний (-і) ешелон (-и);

 8. тип повітряного судна та категорія турбулентності сліду;

 9. правила польоту та тип польоту;

 10. обладнання повітряного судна та його функціональні можливості;

11. «розробник» означає особу або організацію, яка подає плани польотів та будь-які відповідні поновлювані повідомлення до системи IFPS, у тому числі пілотам, експлуатантам та агентам, що діють від їх імені, а також пунктам ОПР;

12. «початковий план польоту» означає план польоту, який був спочатку поданий розробником, включаючи будь-які зміни, якщо такі є, запроваджені та прийняті пілотами, експлуатантами, пунктом ОПР або централізованою службою оброблення та розповсюдження планів польотів протягом етапу передпольотного планування;

13. «ідентифікаційний номер повітряного судна» означає набір літер, цифр або їх комбінацію, що є ідентичними позивному повітряного судна або є кодовим еквівалентом такого позивного, який використовується для двостороннього зв’язку «повітря-земля», та який застосовується для розпізнавання повітряного судна у мережі наземного зв’язку між пунктами обслуговування повітряного руху;

14. «орієнтовна дата початку вирулювання» означає орієнтовну дату, на яку повітряне судно починає рух, пов’язаний з відправленням;

15. «орієнтовний час початку вирулювання» означає орієнтовний час, коли повітряне судно починає рух, пов’язаний з відправленням;

16. «процедури в зоні аеродрому» означає стандартні схеми відправлення та прибуття за приладами, визначені в Процедурах експлуатаційного обслуговування ІКАО (PANS-OPS, Док. 8168 – Том 1 – Четверте видання – 1993 рік, що включає Поправку № 13).

Стаття 3

Вимоги до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик

 1. Положення ІКАО, визначені в Додатку, застосовуються до порядку подання, прийняття та розповсюдження планів польотів для кожного польоту, що регулюється цим Регламентом, а також до всіх змін, внесених до основних питань плані польоту на етапі передпольотного планування відповідно до цього Регламенту.

 2. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб на момент отримання системою IFPS плану польоту або змін до нього, вона:

 1. перевірила його відповідність домовленостям про формат та дані;

 2. перевірила його на завершеність та, наскільки це можливо, на достовірність;

 3. вжила заходів, якщо це необхідно, для того, щоб він був прийнятним для пунктів обслуговування повітряного руху; та

 4. вказала розробнику на прийняття плану польоту або змін до нього.

 1. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб система IFPS повідомляла всім зацікавленим пунктам ОПР про прийнятий план польоту та будь-які прийняті на етапі передпольотного планування зміни до основних питань плану польоту, а також відповідні поновлювані повідомлення.

 2. Розробник, якщо він не є експлуатантом або пілотом, повинен забезпечити, щоб умови прийняття плану польоту та будь-які необхідні зміни до цих умов, повідомлені системою IFPS, були доступними для експлуатанта або пілота, який подав план польоту.

 3. Експлуатант повинен забезпечити, щоб умови прийняття плану польоту та будь-які необхідні зміни до них, повідомлені системою IFPS розробнику, були включені до виконання запланованого польоту та повідомлені пілоту.

 4. Експлуатант повинен забезпечити перед виконанням польоту, щоб зміст початкового плану польоту правильно відображав оперативні наміри.

 5. Пункти УПР повинні впродовж етапу передпольотного планування зробити доступними через систему IFPS будь-які необхідні зміни, що впливають на маршрут, або основні питання плану польоту стосовно рівню польоту, що можуть вплинути на безпеку польоту, для планів польотів та відповідних поновлюваних повідомлень, що їх було попередньо отримано ними від системи IFPS.

Пункт УПР не повинен вносити жодних інших змін та відхиляти план польоту на передпольотному етапі без узгодження з експлуатантом.

 1. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб система IFPS повідомляла про всі необхідні зміни на етапі передпольотного планування, зазначені в першому підпункті частини 7, розробнику плану польоту.

 2. Якщо жодний план польоту не буде попередньо отриманий від системи IFPS пунктами ОПР для польоту, який виконується у межах повітряного простору, що підпадає під їх відповідальність, відповідні органи повинні зробити доступними принаймні ідентифікаційний номер повітряного судна, тип повітряного судна, пункт входу до їх зони відповідальності, час та ешелон у такому пункті, маршрут та аеродром призначення для таких польотів.

Стаття 4

Вимоги до безпеки

Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб будь-які зміни до наявних процедур складання планів польотів на етапі передпольотного планування, що регулюються цим Регламентом, або будь-яке впровадження будь-яких нових процедур супроводжувались оцінкою безпеки, в тому числі визначенням небезпек, оцінкою ризиків та процесами зменшення негативних наслідків, що її мають провести відповідні сторони.

Стаття 5

Додаткові вимоги

 1. Органи ОПР повинні забезпечити, щоб їх персонал, залучений до складання планів польотів, був належним чином поінформований про відповідні положення цього Регламенту та був належним чином підготовлений для виконання своїх посадових обов’язків.

 2. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб персонал, який використовує систему IFPS, залучену до складання планів польотів, був належним чином поінформований про відповідні положення цього Регламенту та був належним чином підготовленим для виконання своїх посадових обов’язків.

 3. Органи ОПР повинні:

 1. розробляти та зберігати посібники з виконання польотів, які містять необхідні інструкції та інформацію для того, щоб дати змогу їх персоналу з виконання польотів застосовувати положення цього Регламенту;

 2. забезпечувати, щоб посібники, зазначені в підпункті (а), були доступними та оновлювалися, а також щоб їх оновлення та розповсюдження підлягали відповідному управлінню якістю та конфігурацією документації;

 3. забезпечували, щоб робочі методи та експлуатаційні процедури відповідали відповідним положенням, зазначеним у цьому Регламенті.

4. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб централізована служба оброблення та розповсюдження планів польотів:

 1. розробляла та зберігала посібники з виконання польотів, які містять необхідні інструкції та інформацію для того, щоб дати змогу їх персоналу з виконання польотів застосовувати положення цього Регламенту;

 2. забезпечувала, щоб посібники, зазначені в підпункті (а), були доступними та оновлювалися, а також щоб їх оновлення та розповсюдження підлягали відповідному управлінню якістю та конфігурацією документації;

 3. забезпечувала, щоб робочі методи та експлуатаційні процедури відповідали відповідним положенням, зазначеним у цьому Регламенті.

5. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення відповідності цьому Регламенту.

Стаття 6

Набрання чинності та застосування

Цей Регламент набирає чинності на двадцятий день з моменту його опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Він застосовується з 1 січня 2009 року.

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено в Брюсселі 4 липня 2006 року.

За Комісію

Jacques BARROT

Віце-Голова

^ ДОДАТОК І

Положення ІКАО, зазначені в частині 1 статті 3

 1. Частина 3.3 Глави 3 (Плани польотів) Додатка 2 ІКАО – Правила польотів (10-те видання – липень 2005 року).

 2. Частина 4 Глави 4 (План польоту) та частина 11.4.2.2 Глави 11 (Повідомлення про подані плани польотів та відповідні поновлювані повідомлення) ІКАО PANS-ATM Док. 4444 (14-те видання – 2001 року).

 3. Глава 3 (Плани польотів) та частина 14.1.4 Глави 14 (Орієнтовний час прольоту кордонів району польотної інформації) Додаткових регіональних правил, Док. 7030/4 – EUR, Частина 1, Правила польотів, Служби обслуговування повітряного руху, служби пошуку та рятування (Четверте видання – 1987 рік, що включає Поправку № 210).________1(1) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 26.

2(2) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 1.

3(3) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 20.

1(1) Десяте видання – липень 2005 року – www.icao.intПохожие:

Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1107/2006 європейського парламенту та ради від 5 липня 2006 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРішення Комісії Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 жовтня 2006 р. N 14-26-4/7436
Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №62/2006 від 23 грудня 2005 року
Беручи до уваги Директиву 2001/16/єс європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року про експлуатаційну сумісність трансєвропейської...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconПро внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. №959 (Офіційний вісник України 2006 р., №28, ст. 2021; 2007 р., №16, ст. 586, №82,...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1900/2006 європейського парламенту І ради від 20 грудня 2006 р
Регламенту Ради (єес) №3922/91 про гармонізацію технічних вимог І адміністративних процедур в галузі цивільної авіації
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року iconРегламент ради (ЄС) №1419/2006 від 25 вересня 2006 року
Регламенту (єес) №4056/86 про визначення детальних правил застосування статей 85 І 86 Договору до морського транспорту та про внесення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов