Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року icon

Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер56.63 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

16.5.2006 UA Офіційний вісник Європейського Союзу 128/РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 730/2006

від 11 травня 2006 року

про класифікацію повітряного простору та доступ до нього рейсів, що керуються правилами візуальних польотів над ешелоном польоту 195

(Текст, стосується ЄЕП)


КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства;

Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року № 551/2004 про організацію та використання повітряного простору єдиному європейському небі (надалі – «Регламент про повітряний простір») (1) і, зокрема, статтю 4 Регламенту,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року № 549/2004 від 10 березня 2004, що встановлює рамки для створення єдиного європейського неба (надалі – «рамковий Регламент») (2), і, зокрема, частину 2 статті 8 Регламенту,

Оскільки:

 1. Глава 6 розділу 2 Додатку 11 (3) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року встановлює обов’язкову класифікацію повітряного простору за зонами аеронавігаційного обслуговування визначених вимірів, з позначенням в алфавітному порядку від класу «А» до класу «G», у межах яких можуть виконуватись певні рейси і для яких визначено послуги з управління повітряним рухом та експлуатаційні правила.

 2. Європейській організації з безпеки повітряної навігації («Євроконтроль») відповідно до частини 1 статті 8 Регламенту (ЄС) № 549/2004 надано мандат на вивчення узгодженої схеми класифікації повітряного простору для Єдиного європейського неба. У звітах від 30 грудня 2004 року та 30 квітня 2005 року, поданих згідно цього мандату, пропонується запровадження повітряного простору класу «С» як адекватну класифікацію повітряного простору над ешелоном польоту 195. Зазначені звіти повною мірою враховано в цьому Регламенті. З метою узгодженого застосування державами-членами цієї класифікації, існує необхідність у встановленні узгодженої класифікації повітряного простору й передбачити доступ до нього рейсів, що керуються правилами візуальних польотів.

 3. Незважаючи на те, що цей Регламент не визначає верхньої межі повітряного простору, класифікація повітряного простору над ешелоном польоту 195 повинна бути узгодженою для всіх рейсів, що виконуються в цій зоні повітряного простору.

 4. Пункт 5 розділу 4 Додатку 11 (4) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року встановлює обмеження щодо Мінімальних зон вертикального розмежування для рейсів, що виконуються за правилами візуальних польотів (рейси за ПВП) до повітряного простору над ешелоном польоту 290, а пунктом 4 цього ж розділу передбачено обов’язкове одержання дозволу на рейси за ПВП над ешелоном польоту 200.

 5. Порядок надання доступу рейсам за ПВП в повітряний простір над ешелоном полоту 195 до ешелону польоту 285 включно повинен бути відкритим і прозорим у всіх державах-членах, без обмеження законного доступу рейсів за ПВП або гнучкості послуг з управління повітряним рухом.

 6. Державам-членам слід забезпечити безпечний перехід на класифікацію повітряного простору над ешелоном польоту 195 як повітряного простору класу «С». Оскільки держави-члени потребують певного часу для зміни своєї класифікації повітряного простору, застосування цього Регламенту слід відкласти до 1 липня 2007 року.

 7. Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету з питань єдиного неба.^ ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Предмет і сфера застосування

 1. Цей Регламент встановлює узгоджену класифікацію повітряного простору, яка повинна застосовуватись над ешелоном польоту 195, і містить виклад узгоджених вимог до доступу рейсів, що виконуються за правилами візуальних польотів до цієї зони повітряного простору.

 2. Відповідно до частини 3 статті 1 Регламенту (ЄС) № 551/2004, цей Регламент застосовується до повітряного простору у визначених Міжнародною організацією цивільної авіації регіонах Європи (ICAO EUR) та Африки (ICAO AFI), за надання послуг з управління повітряним рухом в яких відповідальність покладено на держави-члени.

Стаття 2

Визначення

На додаток до відповідних визначень, наведених у статті 2 Регламенту (ЄС) № 549/2004, застосовуються такі визначення:

 1. «резервування повітряного простору» означає визначений обсяг повітряного простору, зарезервований для виняткового або спеціалізованого використання певними категоріями користувачів;

 2. «служба управління повітряним рухом» означає орган, цивільний або військовий, на який покладено відповідальність за надання послуг з управління повітряним рухом;

 3. «рейси, що виконуються за правилами польотів за приладами» (рейси за IFR) означає будь-які рейси, які виконуються за правилами польотів за приладами, відповідно до визначення, наведеного в Додатку 2 (1) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року;

 4. «рейси, що виконуються за правилами візуальних польотів» (рейси за VFR) означає будь-які рейси, які виконуються за правилами візуальних польотів, відповідно до визначення, наведеного в Додатку 2 (2) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року;

 5. «класифікація повітряного простору» означає класифікацію повітряного простору за зонами аеронавігаційного обслуговування визначених вимірів з позначенням в алфавітному порядку, в яких при цьому можуть виконуватись певні види рейсів та для яких визначено послуги з управління повітряним рухом і експлуатаційні правила; зони аеронавігаційного обслуговування віднесено до класів – від класу «А» до класу «G», визначених пунктом 6.1. розділу 2 Додатку 11 (3) до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Стаття 3

Класифікація повітряного простору над ешелоном польотів 195

 1. Держави-члени відносять повітряний простір над ешелоном польотів 195 до повітряного простору класу «С».

 2. З урахуванням вимог статті 4, держави-члени забезпечують надання дозволу на виконання рейсів за IFR і VFR у повітряного просторі класу «С», при цьому всім зазначеним рейсам повинні надаватись послуги з управління повітряним рухом, а також відокремлення рейсів за IFR від інших рейсів за IFR та рейсів за VFR.

Рейси за VFR повинні відокремлюватись від рейсів за IFR й одержувати інформацію про повітряний рух, що стосується інших рейсів за VFR.

Стаття 4

Доступ рейсів за VFR до зони над ешелоном польотів 195

Держави-члени можуть здійснювати резервування повітряного простору над ешелоном польотів 195, до якого, якщо доцільно, може надаватись допуск рейсам за VFR.

У зоні над ешелоном польотів 195 до ешелону польотів 285 включно припускається також надання відповідальною службою управління повітряним рухом дозволу на виконання рейсів за VFR у порядку надання дозволів, встановленому та опублікованому державами-членами у відповідному інформаційному виданні з питань аеронавігації.

Стаття 5

Набрання чинності та застосування

Цей Регламент набирає чинності на 20-й день після його опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Він застосовується з 1 липня 2007 року.Цей Регламент є обов’язковим у повному обсязі й повинен прямо застосовуватись в усіх державах-членах.


Вчинено в Брюсселі 11 травня 2006 року.

За Комісію

Jacques BARROT

Віце-голова

____________1() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 20.

2() ОВ L 96, 31.3.2004, С. 1.

3() Видання 13 – липень 2001 р. www.icao.int

4() Видання 10 – липень 2005 р. www.icao.int

1() Видання 10 – липень 2005 р. www.icao.int

2() Видання 10 – липень 2005 р. www.icao.int

3() Видання 13 – липень 2001 р. www.icao.intПохожие:

Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1107/2006 європейського парламенту та ради від 5 липня 2006 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРішення №23 Від 30 травня 2006 року м. Городок Про виконання районного бюджету Городоцького району за I квартал 2006 року
Городоцької райдержадміністрації В. Жданським, керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРішення Комісії Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 жовтня 2006 р. N 14-26-4/7436
Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №62/2006 від 23 грудня 2005 року
Беручи до уваги Директиву 2001/16/єс європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року про експлуатаційну сумісність трансєвропейської...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРішення №22 Від 30 травня 2006 року м. Городок Про Регламент Городоцької районної ради п’ятого скликання
Розглянувши Регламент Городоцької районної ради п’ятого скликання., керуючись п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1900/2006 європейського парламенту І ради від 20 грудня 2006 р
Регламенту Ради (єес) №3922/91 про гармонізацію технічних вимог І адміністративних процедур в галузі цивільної авіації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов