Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, icon

Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі,НазваниеЗвернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі,
Дата конвертации02.04.2013
Размер56.97 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Звернення

організацій громадянського суспільства до Президента України,

Верховної Ради України, Уряду України,

донорів, які надають допомогу Україні,

учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, Гана (31 серпня – 1 вересня 2008)

і

учасників Ш Форуму вищого рівня з проблем ефективності допомоги в сфері розвитку в Аккрі, Гані (2-4 вересня 2008 р.)

Ми, організації громадянського суспільства України, очікуємо:

 • що на Третьому форумі вищого рівня в Аккрі (Гана) оцінка прогресу в сфері розвитку відбуватиметься в контексті реалізації Цілей розвитку тисячоліття;

 • що ефективність допомоги оцінюватиметься ступенем досягнення глобальних гуманних цілей, зокрема, наскільки офіційна допомога розвитку сприяє досягненню гендерно-орієнтованого, спрямованого на людські потреби розвитку країни.

За останні десятиліття в Україні відбулися критичні економічні, політичні і соціальні зміни. Гендерна нерівність стала одним із найважливіших аспектів цих змін, бо розподіл власності, соціальних послуг, фінансів та зсув балансу влади відбулися на користь чоловіків. Сьогодні жінки складають 8,2% у Верховній Раді України.

Уряд України за підтримки міжнародних донорів створив інституційні механізми та прийняв національні стратегії для уповноваження жінок в сфері державного управління, включаючи законодавчу, виконавчу та суддівську гілки влади. Однак існує дуже великий розрив між тим, що існує на папері і тим, що є в дійсності.

Ми визнаємо, що провідна роль національного уряду є дуже важливою в розробці і здійсненні національних стратегій розвитку, які визначають цілі розвитку і спрямовані на досягнення результатів. В той же час ми впевнені, що тільки участь широкої громадськості гарантує включення гендерної рівності та прав людини в національні пріоритети розвитку.

Ми переконані, що гендерна рівність є ключовим моментом та показником розвитку. В Паризькій декларації зазначено, що гармонізація донорської допомоги має включати питання загального характеру, зокрема, гендерної рівності. В Алматинській декларації (2007 р.) підкреслюється, що надання гендерній рівності пріоритету в процесах національного планування та бюджетування розвитку є необхідною умовою ефективності допомоги для розвитку.

Базуючись на дослідженні, проведеному в рамках програми «Партнерство ЄС та ООН з гендерної рівності задля розвитку та миру» щодо визначення рівня інтегрування гендерних підходів у процеси реалізації національних пріоритетів та офіційної допомоги розвитку, ми, організації громадянського суспільства України, хочемо привернути увагу Президента України, Верховної Ради України, Уряду України і донорів до того, що:

  - Цілі Розвитку Тисячоліття ще й досі не стали нормативним документом, що сприяло би їх виконанню та звітуванню за ними;

  - Попри існування потужної законодавчої бази, гендерна рівність, фактично, не стала пріоритетом державної політики України. В Україні відсутня національна стратегія сталого розвитку, якої вимагає Паризька декларація, а інші стратегічні документи не мають чіткого гендерного виміру. Національні інституційні механізми із впровадження гендерної рівності не стали каталізатором інтеґрації гендерної проблематики в систему управління в цілому, а також не мають достатніх ресурсів і потенціалу для ефективного впливу на гармонізацію зовнішньої допомоги з метою просування гендерної рівності та прав жінок.

  - В державному бюджеті немає статті витрат на реалізацію заходів щодо встановлення гендерної рівності, гендерні підходи не застосовуються при бюджетному плануванні в Україні.

  - Координація та моніторинг донорської допомоги, як і діяльність урядово-донорського координаційного механізму, потребують удосконалення.

  - Донорські зобов’язання щодо впровадження гендерної рівності в процеси гармонізації допомоги з розвитку є нечіткими, донори не мають фінансового механізму відслідковування гендерного інтегрування в програми та проекти, а фінансова підтримка програм і проектів з проблем гендерної рівності складає мізерний відсоток від загальної суми донорської допомоги.

  - Уряд і Верховна Рада України не сприяє залученню громадянського суспільства України до визначення пріоритетів розвитку і до процесів підвищення ефективності допомоги, як того вимагає Паризька декларація (параграф 14), що перетворює принцип «національного лідерства» на «урядове лідерство».

  - Запровадження нових механізмів допомоги ставить під загрозу реалізацію неурядовими організаціями проектів, які є альтернативними до позиції органів влади.

  - Враховуючи високий рівень корупції в Україні, без залучення широкої громадськості до координації, моніторингу та реалізації, донорська допомога наражається на небезпеку бути використаною нецільовим методом.

  ^ Ми, організації громадянського суспільства, закликаємо Президента України, Верховну Раду України та Уряд України:

 • Шляхом проведення національних і регіональних громадських консультацій розробити та затвердити стратегію сталого розвитку України на період до 2020 року з урахуванням гендерної складової, а також включити гендерну складову в державні програми соціально-економічного розвитку, Стратегію подолання бідності, та інші програми, в тому числі регіональні і галузеві програми стратегічного значення.

 • До 2010 року внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо використання гендерного підходу на всіх стадіях бюджетного процессу.

 • До 2010 року щонайменше 50% зовнішньої допомоги має бути відображено в національному бюджеті та обслуговуватись Державним казначейством України. З цих 50% зовнішньої допомоги не менше 10 % має спрямовуватись на здійснення проектів і програм з гендерної рівності, які будуть реалізовуватись громадськими організаціями на конкурсних засадах.

 • Активно залучати громадянське суспільство до процесу визначення національних пріоритетів розвитку, що сприятиме новому баченню проблем та шляхів їх вирішення, а також до урядово-донорської координації допомоги для розвитку. Залучати організації громадянського суспільства до проведення незалежного моніторингу виконання принципів Паризької декларації.

 • Розробити та впровадити матриці результатів для узгодження діяльності донорів з національними пріоритетами країни, які зазначені в Стратегії подолання бідності, Державній програмі з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, Стратегії демографічного розвитку України на 2006 – 2015 роки та ін.

^ Ми закликаємо донорські організації:

 • Дотримуватись зобов’язань, які закріплені в міжнародних документах, щодо інтегрування гендерної рівності в політику розвитку на всіх рівнях і в усіх секторах, і визнати, що допомога для розвитку не є гендерно-нейтральною, а має різний вплив на жінок і чоловіків. Допомога для розвитку має базуватись на гендерно-усвідомленій політиці і регуляторній системі, які спрямовані на задоволення життєвих потреб жінок і чоловіків.

 • Інтегрувати гендерний аналіз і аудит в планування, розробку, реалізацію та оцінку допомоги для розвитку, розробити чіткі індикатори для оцінки гендерного впливу програм і проектів, що впроваджуються в Україні.

 • Керуючись положенням Паризької декларації щодо висування умов (параграф 16), спонукати Уряд України спрямовувати допомогу для розвитку на реалізацію програм щодо встановлення гендерної рівності в Україні.

 • До 2010 року щонайменше 50% технічного співробітництва впроваджувати через координовані програми, що відповідають національним стратегіям розвитку. Оскільки гендерна рівність є кроссекторальним питанням, то не менше, ніж 15 % бюджету координованих програм спрямувати на гендерний компонент. У випадку окремої програми витрачати не менше ніж 10 % офіційної допомоги розвитку на механізми гендерного інтегрування.

 • Вимагати від Уряду України, щоб процес залучення та реалізації допомоги розвитку базувався на засадах прозорості і звітності за участі широкої громадськості на всіх етапах. Створити постійно діюче гендерне бюро в рамках урядово-донорського координаційного механізму із залученням представників громадянського суспільства, зокрема, жіночих організацій.

 • За наявності негативного висновку громадського моніторингу щодо використання ОДР, передавати кошти в непов’язану допомогу на реалізацію проектів громадських організацій на конкурсних засадах.

Ми закликаємо учасників Ш Форуму вищого рівня з проблем ефективності допомоги в сфері розвитку в Аккрі підтримати наші ініціативи щодо включення наших рекомендацій до Аккрської Платформи дій, а також розробити та застосовувати гендерні індикатори для підвищення ефективності надання та реалізації допомоги розвитку.Похожие:

Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconГромадянська асамблея україни оргкомітет до громадських організацій україни шановні колеги!
Оргкомітет Громадянської асамблеї України, до якого на сьогодні входять 32 представники громадських організацій та мереж з різних...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconПропозиції громадських організацій до Програми дій Уряду
Наявна державна політика в Україні щодо організацій громадянського суспільства ускладнює реалізацію соціально значимих громадських...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconМіністру юстиції України Оніщуку М. В. Шановний Миколо Васильовичу! Вбф «Коаліція віл-сервісних організацій»
Вбф «Коаліція віл-сервісних організацій» представляє інтереси громадських та благодійних організацій України, зокрема, членами коаліції...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconРезолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів
Учасники ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів, що представляють понад 130...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconУ к а з президента україни про День молодіжних та дитячих громадських організацій з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху, на підтримку ініціативи громадських організацій п о с т а н о в л я ю

Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconРесурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт» Назва заходу: Пошук майбутнього «Майбутнє громадянського суспільства України»

Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconДоручення президента україни щодо вирішення актуальних питань студентської молоді
З метою сприяння підвищенню ролі студентської молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, вирішення актуальних...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconЗвернення національного Комітету з розвитку громадянського суспільства до Президента України Януковича В. Ф
Установчих зборів-засновників Національного Комітету з розвитку громадянського суспільства, вирішили звернутися до Вас як Глави держави,...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconГромадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні
И інформаційно-комунікаційних технологій, вважаючи розбудову інформаційного суспільства в Україні одним з найголовніших пріоритетів...
Звернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, iconІнформації про наявні ресурси організацій української та міжнародної допомоги, спрямовані на підвищення ефективності законодавчої роботи українського парламенту
Програма сприяння Парламенту України II планує провести у Верховній Раді України шосту традиційну презентацію-виставку ресурсів організацій,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов