Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить icon

Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволитьНазваниеПоложення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить
Дата конвертации19.06.2013
Размер34.59 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ

Форуму «Інформаційне суспільство України»


Ми, учасники Форуму «Інформаційне суспільство України», підтримуючи прагнення Президента України щодо розбудови нашої країни як справедливої і заможної європейської держави, а також положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне:

 1. Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить:

  • підвищити конкурентоспроможність держави на світовій арені;

  • поліпшити якість життя громадян;

  • запобігти проявам корупції у взаємодії держави з громадянами та бізнесом;

  • підвищити ефективність у різних сферах діяльності держави та суспільства, зокрема у сферах економіки, охорони здоров’я, освіти, культури, державного управління тощо.

 2. Міжнародний досвід свідчить, що ефективність розвитку інформаційного суспільства може бути забезпечена лише за умови створення сприятливих законодавчих, економічних, регуляторних, податкових, технологічних умов для широкого впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

 3. Законодавчі, економічні, регуляторні, податкові умови, які склалися в Україні, суттєво гальмують розвиток інформаційного суспільства.

 4. Масштабне та багатогранне завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні потребує гармонійного поєднання зусиль держави, бізнесу, професійних об’єднань, громадян.


У результаті проведених дискусій та обговорення проблемних питань із перспектив розвитку інформаційного суспільства в Україні, учасники Форуму домовились про таке:

 1. Вважати розвиток інформаційного суспільства в Україні одним із найголовніших пріоритетів соціально-економічного розвитку країни.

 2. Вважати незадовільним загальний стан впровадження ІКТ в усі сфери життя людини, суспільства та держави. Це зумовлено наступним:

  • правовою неврегульованістю значного кола суспільних відносин з питань інфор­маційного суспільства та ІКТ;

  • відсутністю дієвої державної політики та системного підходу щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні;

  • несприятливими умовами здійснення підприємницької діяльності у сфері ІКТ; непрозорими, дискримінаційними механізмами регулювання ринку ІКТ, недостатнім рівнем захисту інвестицій, гальмуючою податковою та митною політикою;

  • деструктивною децентралізацією процесів впровадження ІКТ у державі, зниженням ефективності використання державних коштів;

  • недостатнім рівнем загальнодержавної координації та повільністю створення елементів інформа­ційного суспільства, зокрема при побудові загальнодержавних та корпоративних інформаційно-аналітичних систем, при створенні загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів, при впровадженні урядових електронних послуг, при впровадженні ІКТ в соціально-економічну сферу (електронна торгівля, дистанційне навчання, телемедицина, віддалена робота тощо);

  • відсутністю державних протекціоністських заходів стосовно підтримки галузі виробництва засобів ІКТ, що могло б суттєво підвищити експортний потенціал країни.

 3. Вважати, що Україна має посісти гідне місце у світі, яке б відповідало її потенціалу та можливостям щодо розвитку інформаційного суспільства.

 4. Ухвалити та надіслати Президенту України Доповідь «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні», яка містить конкретні пропозиції щодо реальних заходів з обговорюваних питань. Просити Президента України доручити Кабінету Міністрів України опрацювати пропозиції, які викладені у Доповіді, та розробити програму заходів щодо їх реалізації.

 5. Звернутися до Верховної Ради України із пропозицією провести Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 6. З метою підвищення рівня й ефективності співпраці державних органів влади, з однієї сторони, та представників підприємницьких, професійних і громадських об’єднань, з іншої сторони, вважати за доцільне:

  • створити при Кабінеті Міністрів України Раду з питань інформаційного суспільства із залученням представників підприємницьких, професійних і громадських об’єднань; основним завданням Ради вважати розробку пропозицій з питань розвитку інформаційного суспільства та проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, рішень Уряду та інших державних органів із цих питань, з обов’язковим урахуванням результатів вказаних експертиз при ухваленні таких актів і рішень;

  • створити відповідні Ради в усіх органах виконавчої влади, які опікуються окремими питаннями розвитку інформаційного суспільства.

 7. Об’єднати зусилля підприємницьких, професійних, громадських об’єднань та наукових кіл з метою розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розробку пропозицій щодо форми співпраці недержавних самоврядних організацій з метою консолідації їх позицій задля розвитку інформаційного суспільства та ІКТ, вирішення організаційних питань доручити оргкомітету Форуму.Похожие:

Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconЗакон України "Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для розбудови інформаційного суспільства в Україні. Електронна демократія
Ця Стратегія інформаційного суспільства України (далі Стратегія) відповідно до законодавства визначає головну мету, загальні принципи,...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconАналіз політичної пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні та проекту Концепції державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні,
Україні та проекту Концепції державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні, розробленої та поданої Мінекономіки...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconПлан заходів з реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 року
Залучення до формування національної політики та розв'язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconПроект резолюції Форуму «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні»
Учасники Форуму, підбиваючи підсумки публічного обговорення "Настанов кандидатам у Президенти України «Про невідкладні заходи щодо...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconГромадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні
И інформаційно-комунікаційних технологій, вважаючи розбудову інформаційного суспільства в Україні одним з найголовніших пріоритетів...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconСвобода слова як безумовний пріоритет розвитку інформаційного суспільства в Україні Елліна Шнурко –Табакова
Свобода слова як безумовний пріоритет розвитку інформаційного суспільства в Україні
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconПогоджено міністр транспорту та зв’язку України Й. В. Вінський
Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2008 р. №653 "Про затвердження плану заходів з виконання завдань,...
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»,
Паспорт обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада»
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconВсесвітній день інформаційного суспільства Всесвітній день інформаційного суспільства
Всесвітній день інформаційного суспільства (англ. The World Information Society Day)
Положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні, констатуємо наступне: Побудова інформаційного суспільства в Україні дозволить iconНеотложные задачи по имплементации законодательства ес т. Попова
Форум «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов