“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року icon

“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 рокуНазвание“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року
Дата конвертации11.09.2013
Размер445 b.
ТипДокументы
скачать >>>


 • “Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі”

 • 19 березня 2010 року

 •  

 • Заходи торговельного захисту та вирішення спорів в рамках СОТ:

 • нові можливості для українських компаній

 •  

 • Наталія Микольська, старший юрист

 • Анжела Махінова, юрист


Почнемо?

 • Не святі горшки ліплять,

 • а прості люди

 • Українська народна приказкаЗаходи торговельного захисту, дозволені в СОТ

 • У рамках СОТ дозволені наступні заходи захисту внутрішнього ринку:

 • Імпортне ліцензування (Договір про процедури імпортного ліцензування)

 • Оцінка митної вартості (Договір про митну вартість)

 • Торговельні заходи, пов'язані з інвестиціями (Договір про торгові аспекти інвестиційних заходів)

 • Технічні стандарти, регламенти, процедури (Договір по технічних бар'єрах)

 • Передвідвантажувальна інспекція (Договір про передвідвантажувальні інспекції)

 • Правила походження товару (Договір про правила походження)

 • Санітарні, фітосанітарні та ветеринарні норми (Договір про санітарні та фітосанітрані заходи)

 • Компенсаційні заходи (Договір про субсидії та компенсаційні заходи)

 • Антидемпінгові заходи (Договір про застосування ст.IV ГАТТ 1994)

 • Захисні заходи (Договір про захисні заходи)Нові-старі можливості або заходи торговельного захисту в Україні та їх регулювання

 • Антидемпінгові заходи:

  • Стаття VI ГАТТ 1994
  • Угода СОТ про застосування статті VI ГАТТ 1994
  • Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»
 • Компенсаційні заходи:

  • Стаття VI ГАТТ 1994
  • Угода СОТ про субсидії і компенсаційні заходи
  • Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту»
 • Спеціальні заходи:

  • Стаття ХIХ ГАТТ 1994
  • Угода СОТ про захисні заходи
  • Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»
 • Додатково статті 9, 31 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»Статистика застосування заходів торговельного захисту

 • В Україні:

  • антидемпінгові та спеціальні заходи станом на лютий 2010 року в Україні:
   • проводиться 1 антидемпінгове і 3 спеціальних розслідування, причому 2 спеціальні розслідування були ініційовані саме асоціаціями
   • застосовується 15 антидемпінгових заходів і 5 спеціальних заходів, причому 2 антидемпінгові розслідування були ініційовані саме асоціаціями
   • переглядаються одні антидемпінгові заходи
  • жодного разу не проводилися антисубсидиційні розслідування та відповідно не застосовувалися компенсаційні заходи
 • В рамках СОТ:

  • в період з 01.01.1995-31.12.2008 було ініційовано 3427 антидемпінгових розслідувань, за результатами яких застосовано 2190 антидемпінгових заходів
  • в період з 01.01.1995-30.06.2009 було ініційовано 226 антисубсидиційних розслідувань, за результатами яких застосовано 133 компенсаційні заходи
  • в період з 29.03.1995-31.12.2009 було ініційовано 198 спеціальних розслідувань, за результатами яких застосовано 99 спеціальних заходів


Загальні особливості застосування заходів торговельного захисту в Україні

 • Заходи застосовуються за результатами проведення розслідування за умови:

  • наявності демпінгу/нелегітимної субсидії/зростаючого імпорту
  • заподіяння шкоди національному товаровиробнику
  • наявності причинно-наслідкового зв’язку
  • подібності товару іноземного виробництва та товару, який виробляє національний товаровиробник
  • відповідності застосування заходів національним інтересам
 • Розслідування ініціюється

  • національним товаровиробником або
  • органом виконавчої влади або
  • професійною спілкою працівників національного товаровиробника


Загальні особливості застосування заходів торговельного захисту в Україні

 • Торговельні розслідування порушуються та проводяться

  • Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі
  • Міністерством економіки України
  • Державною митною службою України
 • Заходи застосовуються у формі компенсаційного, антидемпінгового, спеціального мита або квот

 • Заходи можуть бути попередніми та остаточними

 • Заходи можуть періодично переглядатися, причому результатом такого перегляду може бути дострокове скасування заходів, зміна їх розміру (збільшення або зменшення), продовження дії заходівАнтидемпінгові заходи

 • Антидемпінгові заходи застосовуються у разі наявності

 • демпінгу – ввезення на митну територію України товару за цінами, нижчими від ціни подібного товару, що практикується у звичайних торгівельних операціях, у країні експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару

 • Розмір антидемпінгових заходів встановлюється шляхом розрахунку демпінгової маржі – сума, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну, причому

  • нормальна вартість – еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку, що визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту
  • експортна ціна - ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту
 • Мінімальна демпінгова маржа, яка не дає підстав для застосування антидемпінгових заходів, становить менше 2% експортної ціниКомпенсаційні заходи

 • Підставою для застосування компенсаційних заходів є нелегітимна субсидія - субсидія, що є специфічною для підприємства, галузі промисловості або групи підприємств чи групи галузей промисловості, які є у межах юрисдикції державного органу, що надає субсидію

 • Субсидія - фінансова або інша підтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання подібного товару, в результаті якої суб'єкт господарсько-правових відносин країни експорту одержує пільги (прибутки)

 • Специфічними є наступні субсидії:

  • Якщо державний орган, що надає субсидію, або законодавство, на підставі якого діє цей орган, недвозначно надає доступ до субсидії тільки певним підприємствам
  • Якщо до субсидії мають доступ тільки певні підприємства, розташовані у географічно визначеному регіоні у межах юрисдикції державного органу, що надає субсидії
  • Якщо надання субсидії залежить від результативності експортної операції або надання субсидії виключно або як одна з інших умов залежить від переважного використання національних товарів


^ Захисні заходи

 • Захисні (спеціальні) заходи застосовують за умови, якщо обсяг імпорту в Україну товару значною мірою зростав у період розслідування у відносних або в абсолютних величинах стосовно обсягів виробництва чи споживання в Україні подібних або безпосередньо конкуруючих товарів

 • Для доведення зростаючого імпорту необхідно звернути увагу на наступне:

  • інформація про експортні ціни або про ціни, за якими товар вперше перепродається незалежному покупцю в Україні
  • інформація про обсяги імпорту, про який стверджується, що він є зростаючим
  • інформація про динаміку (як правило, це інформація про темпи зростання імпорту, які порівнюються протягом періоду від шести місяців до трьох років та передує даті подання заяви) імпорту, про який стверджується, що він є зростаючим
  • інформація про вплив імпорту, про який стверджується, що він є зростаючим, на ціни подібного товару на ринку України


Заінтересовані сторони та їхні права в торговельних розслідуваннях

 • Заінтересовані сторони – це будь-яка особа, яка повідомила Міністерство економіки України про свою заінтересованість в участі у торговельному розслідуванні та яка бере активну участь у торговельному розслідуванні шляхом подання в письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування

 • Після реєстрації Міністерством економіки України заінтересовані сторони мають наступні права:

  • Звертатися з вимогою про проведення слухань з питань розслідування та брати участь у таких слуханнях
  • Звертатися із запитом про можливість проведення консультацій з особою, яка подала скаргу або має протилежні інтереси
  • Ознайомлюватися з усією інформацією, наданою заінтересованими сторонами в процесі розслідування
  • Подавати коментарі щодо інформації, яку подавали інші заінтересовані сторони, щодо застосування попередніх заходів тощо
  • Брати участь у консультаціях, які проводить Міністерство економіки України щодо застосування вибіркових методів, прийняття зобов'язань сторін тощо
  • Надавати цінові зобов'язання


Положення угод про вільну торгівлю в частині застосування торговельних заходів

 • Діючі угоди України про вільну торгівлю передбачають два підходи в частині застосування торговельних заходів:

  • Поверхове регулювання
  • Додаткове регулювання окремих процедурних аспектів
 • Досвід іноземних країни демонструє інший підхід.

 • Детально врегульовані особливості застосування тих чи інших заходів, що є важливим для захисту інтересів іноземних компаній у розслідуванняхВирішення спорів в рамках СОТ: регулювання та відповідальні органи

 • Процедура вирішення спорів в рамках СОТ врегульована в Домовленості про правила та процедури, що регулюють вирішення спорів (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)

 • Досить складна, довготривала і “не дешева” процедура

 • Наступні органи задіяні у процедуру вирішення спорів в рамках СОТ:

  • Орган з вирішення спорів (Dispute Settlement Body)
  • Група з вирішення спорів (Panel)
  • Апеляційний орган (Appellate Body)
  • Секретаріат


Вирішення спорів в рамках СОТ: участь компаній та асоціацій

 • Ініціаторами, а також безпосередніми учасниками процедури вирішення спорів є держави-члени СОТ, а не компанії чи асоціації

 • Разом з тим, у зацікавлених компаній та асоціацій існує два варіанти участі у процедурі вирішення спору:

  • тісно співпрацювати з державними органами влади, відповідальними за участь у процедурі вирішення спорів в рамках СОТ, під час підготовки різноманітних документів, коментарів тощо. В Україні це Міністерство економіки України
  • існує також можливість надання компаніями або асоціаціями відповідної інформації незалежно від держав-сторін спору. Однак, така інформація враховується виключно на розсуд групи з вирішення спору або Апеляційного органу


Вирішення спорів в рамках СОТ: основні завдання для асоціацій

 • Основні завдання, які, як правило, виконують асоціації під час процедури вирішення спору в рамках СОТ:

 • Сприяють формуванню та погодженню спільної позиції/стратегії захисту інтересів компаній, що входять до асоціації

 • Сприяють налагодженню та веденню постійного діалогу між відповідальними державними органами та компаніями, що входять до асоціації

 • Готують та систематизують інформацію, пов'язану з особливостями відповідної національної галузі, що в подальшому безпосередньо використовується під час підготовки фінальних документів

 • Залучають провідних юристів та консультантів до участі у процедурі вирішення спору, у тому числі до підготовки необхідних документів від імені держави

 • Беруть участь у розподілі та/або сплаті поточних витрат та витрат на юридичні послугиВирішення спорів в рамках СОТ: негативні фактори, що впливають на ефективну участь асоціацій

 • Наступні проблеми можуть негативно впливати на ефективність захисту асоціацією своїх членів:

 • Відсутність єдиного підходу у членів асоціації або різних асоціацій, які діють в одній галузі, щодо стратегії захисту інтересів

 • Відсутність достатньої кількості кваліфікованого персоналу або постійного стороннього юридичного радника, який би допомагав у процесі вирішення спору

 • Відсутність налагодженого та добре продуманого механізму роботи з компаніями-членами (наприклад, щодо надання компаніями необхідної інформації про галузь, розподілу та сплати поточних витрат та витрат на юридичні послуги тощо)

 • Відсутність постійної конструктивної співпраці з державними органами, відповідальними за роботу в рамках СОТІ на сам кінець…

 • Як дбаєш, так і маєш…

 • Українська народна приказкаДякуємо за увагу!

 • Контактна інформація:

 • Наталія Микольська

 • mykolska@vkp.kiev.ua

 • Анжела Махінова

 • makhinova@vkp.kiev.ua

 • Бізнес-центр “Леонардо”

 • вул. Богдана Хмельницького, 17/52A

 • м. Київ 01030 Україна

 •  

 • Тел.: +380 44 581 7777

 • Факс: +380 44 581 7770

 •  

 • www.kisilandpartners.com

Похожие:

“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconПроект «розвиток потенціалу бізнес асоціацій в україні»
«Розвиток потенціалу бізнес асоціацій в Україні» з метою сприяння виконанню українськими об’єднаннями підприємців завдань щодо захисту...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconСвобода об’єднань (асоціацій)
Особливе занепокоєння викликають факти необґрунтованого втручання держави в свободу асоціацій з політичною метою, зокрема, нейтралізації...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconX. Свобода об’єднань (асоціацій)
Особливе занепокоєння викликають факти необґрунтованого втручання держави в свободу асоціацій з політичною метою, зокрема, нейтралізації...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconДитяча бібліотека сьогодні: нові можливості, нові якості
Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року,яка була схвалена розпорядженням Кабінету...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconМиколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна інформаційний простір бібліотек, що обслуговують дітей: нові технології, нові можливості
У сучасному суспільстві особлива роль покладається на обслуговування в бібліотеках дитячого населення
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconПрограма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
«технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconСемінари, круглі столи іппо в лютому 2010 року
Актуальні питання планування та впровадження в практику Базової програми розвитку дитини «Я у Світі». Організаційно-методична робота...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconDocudays ua 26 березня – 02 квітня 2010 року
Шостий Міжнародний фестиваль Дні документального кіно про права людини проводиться з 26 березня до 2 квітня 2010 року у м. Києві
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconІнститут політичної освіти
України (представники правозахисних, екологічних, молодіжних організацій, організацій споживачів, профспілок, професійних об’єднань,...
“Нові можливості бізнес-асоціацій у глобальному світі” 19 березня 2010 року iconДжон Гаммер (Велика Британія) Як вміння та навики учнів повинні відображатися у навчальних програмах з історії
Зокрема, стосовно того, як, на мою думку, викладання історії може найкраще підготувати учня бути громадянином сучасної демократичної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов