Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) icon

Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу)НазваниеПоложення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу)
Дата конвертации03.12.2012
Размер47.75 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


Затверджено
Рішенням Виконкому ФШУ
від __ _______ 2011 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО В

ФЕДЕРАЦІЇ ШАХІВ УКРАЇНИ


м. Київ - 2011 р.


1. Загальні положення.


1.1. Положення про членство в Федерації шахів України (далі - ФШУ) розроблене відповідно до Статуту ФШУ та приписів чинного законодавства України. Це Положення визначає: порядок набуття та припинення членства в ФШУ; права та обов'язки членів щодо ФШУ; ведення членського обліку.


1.2. Відповідно до Статуту ФШУ шахів України членство у ФШУ є добровільним індивідуальним, а також може бути колективним та почесним.


1.3. Вступ до ФШУ здійснюється шляхом подання письмової заяви до керівного органу місцевого обласного осередку, або, як виняток, безпосередньо до Ради чи Виконкому ФШУ.


^ 2. Членство в ФШУ.


2.1. Членство у ФШУ є добровільним індивідуальним, а також може бути колективним та почесним.

2.2. Індивідуальними членами ФШУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут ФШУ, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності ФШУ.

2.3. Колективними членами ФШУ можуть бути колективи організацій, підприємств, установ, шахових клубів, які визнають Статут ФШУ, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески та активно сприяють діяльності ФШУ.

2.4. Вступ до ФШУ на правах її колективного члена не тягне за собою автоматичного зарахування працівників трудового колективу індивідуальними членами ФШУ. Їх вступ до ФШУ здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають господарську та фінансову самостійність.

2.5. Почесними членами ФШУ можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток шахів в Україні. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Виконкомом ФШУ.

2.6. Прийняття до членів ФШУ здійснюється, як правило, керівним органом обласного місцевого осередку. Крім цього, право прийняття мають Рада та Виконком ФШУ.

2.7. Індивідуальні та колективні члени вступають до ФШУ на підставі заяви, сплачують вступні та членські внески. Крім того, колективні члени додають рішення колективу про вступ до ФШУ.


3. Права та обов’язки членів ФШУ.


3.1. Члени ФШУ мають право:

3.1.1. Обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів ФШУ.

3.1.2. Брати участь у плануванні, обговоренні та вирішенні питань діяльності ФШУ, вносити пропозиції щодо її роботи.

3.1.3. Брати участь у змаганнях, зборах та інших заходах ФШУ.

3.1.4. Користуватись атрибутикою ФШУ.

3.1.5. Отримувати організаційні, спеціальні та технічні матеріали, що видає ФШУ.

3.1.6. Одержувати підтримку у захисті власних прав у межах чинного законодавства.

3.2. Члени ФШУ зобов’язані:

3.2.1. Дотримуватись вимог Статуту ФШУ.

3.2.2. Виконувати рішення З’їзду та керівних органів ФШУ.

3.2.3. Своєчасно сплачувати членські внески.

3.2.4. Утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди ФШУ та її членам.

3.2.5. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність ФШУ.


^ 4. Ведення членського обліку.


4.1. Облік індивідуальних та колективних членів ФШУ здійснюють обласні місцеві осередки, які надають відповідну інформацію виконавчій дирекції ФШУ.


4.2. Облікові документи (заяви, копії статутів, свідоцтв про реєстрацію, протоколів загальних зборів трудових колективів і т.ін.) та книга обліку та реєстрації заяв ведуться та зберігаються обласними місцевими осередками ФШУ.


^ 5. Порядок припинення членства в ФШУ.


5.1. Припинення членства у ФШУ може бути добровільним або у зв’язку із виключенням (в примусовому порядку).

5.2. Добровільне вибуття з ФШУ здійснюється на підставі письмової заяви члена ФШУ. Після виконання усіх зобов'язань перед ФШУ чи її членами, узятих ним на себе до подачі заяви про вихід, повної сплати членських внесків у випадку заборгованості, член ФШУ вважається таким, що вийшов з ФШУ.

5.3. За порушення Статуту та інших нормативних документів ФШУ, завдання немайнових (моральних) та матеріальних збитків, порушення етичних норм до членів ФШУ можуть бути застосовані:

- зауваження;

- попередження;

- виключення з ФШУ.

Виключення з ФШУ можливе за рішенням органів, наділених правом прийняття. Рішення про виключення може бути оскаржено у місячний термін у вищому органі, який повинен винести своє рішення не пізніше двох місяців з часу отримання скарги.

5.4. Вступ в ФШУ осіб, раніше виключених з числа членів, можливий не раніше, ніж через 12 календарних місяців після їхнього виключення за рішенням Виконкому або Ради ФШУ.

5.5. Особи, що вийшли чи були виключені з ФШУ, не мають права вимагати повернення коштів, послуг чи будь-якого майна, наданого ФШУ в якості членських внесків. Вони не мають права вимагати відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з їх членством в ФШУ.

5.6. Членство в ФШУ також припиняється з ліквідацією осередку, ліквідацією колективного члена або смертю індивідуального члена. 

5.7. Колективні та індивідуальні члени зобов’язані виконати всі свої фінансові обов’язки перед обласним місцевим осередком та ФШУ до завершення свого членства. 


^ 6. Порядок набрання чинності, внесення змін та доповнень до цього Положення.


6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ФШУ.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Виконкому ФШУ, шляхом викладення даного Положення в новій редакції та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

6.3. Усі питання, не врегульовані Статутом ФШУ, цим Положенням та внутрішніми документами ФШУ, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
Похожие:

Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу)
Відповідно до Статуту Федерації шахів України членство у фшу може бути індивідуальним та колективним
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання виконкому федерації шахів україни м. Київ 21 грудня 2002р
Положення про членство у фшу та членські внески прийняти за основу та винести його на розгляд Ради Федерації
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про обласний місцевий осередок фшу
Це Положення регламентує загальнi правовi основи органiзацiї та дiяльностi громадської організації «обласна федерація шахів» (або...
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення
Положення розроблене у відповідності до Статуту Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни (далі – Федерація) І визначає...
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення VІІ позачергового З’їзду Федерації шахів України м. Київ 27 травня 2012 р
Федерації шахів України Капустіна В. В. про роботу фшу у 2010-2011 рр взяти до відома
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому фшу м. Київ 05 березня 2011 р
За завдання моральних збитків та порушення етичних норм у вигляді шантажування Федерації шахів України, на підставі п п та 14. Статуту...
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому Федерації шахів України м. Київ 22 жовтня 2011 р. Провести VIІ позачерговий З’їзд Федерації шахів України 24 грудня 2011 року у м. Києві
Затвердити проект порядку денного VІI позачергового З’їзду Федерації шахів України
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому Федерації шахів України м. Київ 23 cічня 2010 р. Суворо попередити керівництво Виконавчої дирекції фшу про неприпустимість у наступному недбалого
Фіде, а також оприлюднення на офіційному сайті фшу недостовірної інформації. Просити Петрова В. М. відкликати заяву щодо складання...
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому Федерації шахів України м. Київ 20 березня 2010 р. Провести VI звітно-виборний З’їзд Федерації шахів України 24 квітня 2010 року у м. Києві
Затвердити проект порядку денного VI звітно-виборного З’їзду Федерації шахів України
Положення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) iconПротокол № Положення про членство, членський облік та внески
Членство у Федерації є добровільним і не накладає на її членів ніяких обмежень щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов