Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) icon

Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу)НазваниеПоложення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу)
Дата конвертации03.12.2012
Размер44.02 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


Затверджено
Рішенням Виконкому ФШУ
від __ _______ 2011 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

ФЕДЕРАЦІЇ ШАХІВ УКРАЇНИ


м. Київ - 2011 р.


1. Загальні положення

1.1.Положення про членські внески Федерації шахів України (далі - ФШУ) розроблене у відповідності до Статуту ФШУ. Положення про членські внески Федерації шахів України визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків членами ФШУ.


1.2. Відповідно до Статуту Федерації шахів України членство у ФШУ може бути індивідуальним та колективним.

1.3. Вступ до ФШУ здійснюється шляхом подання письмової заяви до керівного органу місцевого обласного осередку, або, як виняток, безпосередньо до Ради чи Виконкому ФШУ.

1.4. Членські внески надаються ФШУ виключно для реалізації її статутної мети та завдань.

1.5. Види членських внесків: вступні внески, щорічні членські внески, цільові внески.

1.6. Вступний внесок – грошове перерахування, що сплачується членом ФШУ одноразово при прийнятті в члени ФШУ в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.7. Щорічний членський внесок – грошове перерахування, що сплачується членом ФШУ щорічно з наступного від року вступу в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.8. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами ФШУ добровільно, у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

1.9. Щорічні членські внески є обов’язковою умовою членства в ФШУ.

1.10. З 1 січня 20__ року ФШУ має право не включати шахістів, які не є членами ФШУ, до списків українських шахістів, які мають міжнародний та національний рейтинг.

1.11. Виконавча дирекція ФШУ розробляє зразок посвідчення члена ФШУ, яке має використовуватися місцевими обласними осередками ФШУ.


^ 2. Розмір членських внесків


2.1. Встановити щорічний індивідуальний внесок члена ФШУ в розмірі __ (________________) гривень. Для пенсіонерів, інвалідів, студентів та школярів встановлюється знижка 50%.  Щорічний індивідуальний членський внесок сплачується до 1-го березня року, за який має бути сплачений членський внесок.

2.2. Встановити для колективних членів ФШУ щорічні внески в розмірі __ (_______________) гривень. Щорічний членський внесок для колективних членів сплачується до 1-го березня року, за який має бути сплачений членський внесок.

2.3. Встановити вступний внесок в розмірі ___ (________________) гривень.

2.4.Члени ФШУ можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних цільових внесків.

2.5. В окремих випадках Виконком ФШУ може звільняти членів ФШУ від сплати вступного та членських внесків.

2.6. Розмір членських внесків може регулюватися рішенням Виконкому ФШУ, але не частіше одного разу на рік.

2.7. Член ФШУ користується всіма пільгами, які встановлені для її членів, зокрема він має право звернутися за рекомендаційним листом до ФШУ або її місцевого обласного осередку. Крім того, з 1 січня 20__ року внески за участь в офіційних змаганнях, що проводяться ФШУ та її місцевими обласними осередками, для шахістів, які не є членами ФШУ, встановлюються в три рази вище, ніж для членів ФШУ.

2.8. Місцевий обласний осередок ФШУ щорічно не пізніше _____ поточного року перераховує 50 % від зібраної суми членських внесків на розрахунковий рахунок ФШУ.

2.9. Виконком ФШУ звітує перед Радою Федерації про використання перерахованих місцевими обласними осередками на адресу ФШУ відрахувань від суми членських внесків за звітній період.


^ 3. Порядок сплати членських внесків


3.1. При вступі до ФШУ сплачується вступний членський внесок.

3.2. Порядок сплати членських внесків встановлюється керівним органом місцевого обласного осередку, який має щорічно звітувати перед ФШУ.

3.3. Місцевий обласний осередок ФШУ щорічно не пізніше _________ поточного року перераховує 50% від зібраної суми членських внесків на розрахунковий рахунок ФШУ.

3.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок ФШУ.

3.5. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи ФШУ.

3.6. Член ФШУ, який не сплачує членських внесків більше 1 (одного) року, має бути виключеним з ФШУ.

3.7. Члени ФШУ можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних внесків.

3.8. У разі добровільного виходу чи виключення з членів ФШУ, членські внески не повертаються, а залишаються у розпорядженні ФШУ.
^

3.9 При сплаті щорічних членських або цільових внесків, члени ФШУ зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

3.9.1. щорічний членський внесок;

3.9.2. цільовий внесок на …(назва заходу, проекту, програми).


3.10.Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок ФШУ.

3.11.Члени ФШУ грошові кошти в якості членського внеску (крім цільового внеску) до ФШУ перераховують або безпосередньо на рахунок ФШУ, або сплачують його місцевому обласному осередку ФШУ.


^ 4. Порядок набрання чинності, внесення змін та доповнень до цього Положення


4.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ФШУ.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Виконкому ФШУ, шляхом викладення даного Положення в новій редакції та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом ФШУ, цим Положенням і внутрішніми документами ФШУ, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
Похожие:

Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу)
Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) розроблене відповідно до Статуту фшу та приписів чинного законодавства...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання виконкому федерації шахів україни м. Київ 21 грудня 2002р
Положення про членство у фшу та членські внески прийняти за основу та винести його на розгляд Ради Федерації
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про членські внески Конфедерації будівельників України Стаття Загальні положення
Члени Конфедерації будівельників України (далі «Конфедерації») при вступі до Конфедерації сплачують вступні та в подальшому щорічні...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПротокол №2 від 16. 04. 2011р. Проект положення про членські внески
Члени Донецького обласного відділення Ліги Радіоаматорів України (далі – дов лру) індивідуальні та колективні сплачують членські...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про членські внески Асоціації «Земельна спілка України» Положення про членські внески Асоціації «Земельна спілка України» розроблене відповідно до Статуту Асоціації «Земельна спілка України»
Положення про членські внески Асоціації «Земельна спілка України» визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків членами...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про обласний місцевий осередок фшу
Це Положення регламентує загальнi правовi основи органiзацiї та дiяльностi громадської організації «обласна федерація шахів» (або...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconПоложення про вступні та членські внески до Асоціації зовнішньої реклами України
Члени Асоціації зовнішньої реклами України (надалі – Асоціації) зобов'язані своєчасно та в повній мірі сплачувати членські внески....
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення VІІ позачергового З’їзду Федерації шахів України м. Київ 27 травня 2012 р
Федерації шахів України Капустіна В. В. про роботу фшу у 2010-2011 рр взяти до відома
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому фшу м. Київ 05 березня 2011 р
За завдання моральних збитків та порушення етичних норм у вигляді шантажування Федерації шахів України, на підставі п п та 14. Статуту...
Положення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу) iconРішення засідання Виконкому Федерації шахів України м. Київ 22 жовтня 2011 р. Провести VIІ позачерговий З’їзд Федерації шахів України 24 грудня 2011 року у м. Києві
Затвердити проект порядку денного VІI позачергового З’їзду Федерації шахів України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов