План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку icon

План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\al family» Цілі урокуНазваниеПлан-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\al family» Цілі уроку
Дата конвертации18.12.2012
Размер81.55 Kb.
ТипПлан-конспект
скачать >>>

План-конспект бінарного уроку з англійської

мови та всесвітньої історії з теми «GREAT BRITAIN. THE RO\AL FAMILY»

Цілі уроку:

навчальні: ознайомитися з формами лейбористського уряду Великої Британії у перші повоєнні роки; розглянути політичну систему Ве­ликої Британії; проаналізувати по­літику М. Тетчер; охарактеризувати рівень розвитку відносин між Укра­їною та Великою Британією; орга­нізувати вивчення матеріалу з теми «Велика Британія. Політичний уст­рій країни. Британська королівська монархія»;

розвиваючі: розвивати вміння са­мостійно формулювати навчальні задачі, навички складати план, ро­бити порівняльну характеристику; розвивати навички діалогічного мовлення та синхронного перекла­ду, творчі здібності учнів за допомо­гою ділової гри;

виховні: виховувати історичну сві­домість, усвідомлення ролі людини в історії, сприяти ствердженню іде­алів гуманізму, демократії, добра і справедливості; виховувати почут­тя поваги до іншої країни, її народу й традицій.

Обладнання: відеомагнітофон, віде­окасета «Royal Family», карта Вели­кої Британії, роздавальний матеріал для ділової гри.

План уроку

 1. Реформи лейбористського уряду
  Клемента Еттлі.

 2. Політична системи Великої
  Британії. The Political System of
  Great Britain. «Queen's Golden
  Jubilee» — the press-conference
  with English journalists.

 3. Реформи М. Тетчер.

 4. Відносини між Великою
  Британією та Україною. Twin-
  cities Gorlovka — Barnsley. A short
  message about the trip4o Barnsley
  which would be done by a pupil
  of the eleventh form Kolosona
  Nataly.

^ Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми уроку

A dear student, the topic of our lesson today is the political structure of Great Britain and Queen's Golden Jubilee.

— We shall discuss Great Britain's
reforms, political structure,
relationships between Ukraine and
Great Britain.

III. Актуалізація опорних знань

 • На чиєму боці воювала Велика
  Британія під час Другої світової
  війни?

 • Якими були втрати Великої
  Британії в ході Другої світової
  війни?

 • Чому Велика Британія постраж­дала менше, ніж Франція?

 • Чому в більшості європейських
  країн після Другої світової війни
  спостерігалася зміна настрою
  широких верств населення в бік
  лівого ухилу?

^ IV. Вивчення першого питання

У липні 1945 р. у Великій Британії відбулися парламентські вибори. Перемогу одержала лейбористська партія на чолі з К. Еттлі. Новий уряд здійснив широкі реформи.

1. Організація самостійної роботи

Прочитати п. 1 на с. 84, з'ясувати, які саме реформи було проведено урядом Еттлі, та скласти розгорну­тий план за запропонованою схе­мою.

Схема плану (на дошці)

 1. Економічні реформи.

 2. Соціальні реформи.

 3. Реформи в зовнішній політиці.

Пропонований план

1. Економічні реформи

 • Націоналізація базових галузей
  промисловості.

 • Реконструкція народного господарства.

2. Соціальні реформи

 • Збільшення соціальних виплат.

 • Зниження пенсійного віку.

 • Збільшення обсягів житлового
  будівництва.

 • Розширення прав трейд-юніонів.

3. Реформи в області зовнішньої
політики

— Процес деколонізації британ­ських володінь.


Тісне співробітництво із США та країнами Західної Європи.

— Погіршення відносин із СРСР.

^ 2. Перевірка плану. Підбиття підсумків з вивчення першого питання

— Якими були результати реформ?

- Що сприяло економічному роз­
витку Великої Британії?

Що стримувало економічний розвиток Великої Британії?

^ V. Вивчення другого питання

- Якою державою за формою
правління є Велика Британія?

 • Який вид монархії існує у Вели­кій Британії?

 • Які дві партії традиційно формують уряд Великої Британії?

 • Що ви знаєте про консерватив­ну партію?

 • Що ви знаєте про лейбористську
  партію?

 • А чи знаєте ви, яка династія пра­вить у наш час у Великій Британії? (Віндзорські, Єлизавета II)

 • А чи знаєте ви, яку знаменну да­ту відзначали у Великій Британії
  в липні 2002 року? Як саме її
  святкували?

^ Л. Л. You are welcome.

Вступне слово вчителя

We are going to have the part of our lesson as a press-conference. Imagine that some of your classmates will be English journalists from the different English newspapers. They are going to tell you about a great event which was observed in June 2002 by all British people. I mean Queen's Golden Jubilee. And I hope that you have questions for our journalists about the British Royal family. So, let's start our press-conference. Meet them, please.

Журналісти займають свої місця за сто­лом, і починається прес-конференція.

Із журналістами працюють перекладачі (дві учениці). На початку конференції журналісти представляються та назива­ють газети, представниками яких вона є. Потім учні із залу задають запитання. Всі відповіді синхронно перекладають­ся українською мовою.

^ PRESS-CONFERENCE ♦QUEEN'S GOLDEN JUBILEE*

Introduction. This year marks the 50th anniversary of Her Majesty the Queen's Accession to the Throne. The Queen's Golden jubilee is a historic milestone and a unique time in the life of the nation.

Question 1.1 wonder, when and where Queen Elizabeth II was born. What were her parents?

Journalist from «Times». Queen Elizabeth II was born on 21 April 1926, the first child of the Duke and Duchess of York. Her father was the second son of King George V, who was then on the throne. After the death of King George V, the Duke of York ascended the throne as King George VI in 1936.

— Thank you.

Question 2. I wonder where Queen Elizabeth II spent her childhood. What was her education?

^ Journalist from «Everyday life».

As far as I know the Princess spent her early years in London and at the country residence of her grandparents. She received her early education at home and after her father succeeded to the throne, her studies were extended to include constitutional history and law. She also studied art and music and learned to ride, acquiring her; enthusiasm for horses.

— Thanks.

Question 3. By the way, who is Queen's Elizabeth II husband? When did she marry him? How many children do they have?

^ Journalist from «For Women». Oh, it's an interesting fact that on 20th November 1947 Princess Elizabeth married Lieutenant Philip Mounbatten — now Prince, Duke of Edinburgh. They have 4 children, 2 of whom appeared after Princess Elizabeth became the Queen. Their eldest child, Prince Charles, you know now Prince of Wales, Heir Apparent to the throne, was born in 1948. His sister, Princess Anne, now the Princess Royal, was born in 1950. Their third child, Prince Andrew, now the Duke of York, was born in 1960 and their fourth, Prince Edward, in 1964. The Queen has now 6 grandchildren.

— Thank you very much for this
interesting information.


Question 4. Do you know where her coronation took place?

Journalist from «Star». Of course, 1 know. Princess Elizabeth came to the throne on 6 February 1952 following the death of her father. Her coronation took place in Westminster Abbey on 2 June 1952.

— Thanks a lot.

Question 5. I am sure you remember I what the Queen declared in her j accession speech in 1952.

Journalist from «Times». As far as 1 remember, but unfortunately not | very exactly, in her accession j speech the Queen declared: «1 shaH always work as my father did throughout his reign, to uphold the constitutional government and the advance of happiness, spread as they are all over the j world». So she spoke of this heavy j task that has been laid upon her so j early in life.

Interpreter. Thank you very much for you interesting information, our dear guests. But I know that you have a surprise for us, we welcome all of you to see video a film «Royal Family».

Усі переглядають відеофільм про коро­лівську родину.

^ Заключне слово вчителя після конференції

I'd like to add that during the past 50 years the Queen has fulfilled an astonishing number of duties, been involved with the work of hundreds of organizations, and met more people in the United Kingdom, Commonwealth and overseas than any other monarch. And I'd like to say with great pleasure, that in j this work the Duke of Edinburgh has j fully supported Her Majesty and | fulfilled many Royal duties of his own.

— I hope it was very interesting to you to learn so much information about British Royal Family. Thank you for your attention. Ларисо Олександрівно, you are welcome.

По закінченні ділової гри класу пропонується відповісти на запитання: «З відповідей журналістів помітно, шо вони і дуже люблять свою королеву. Як ви гадаєте, за що саме?».

^ VI. Вивчення третього питання

1979 р. — прихід до влади консер­ваторів.

1. Проведення зіставлення політи­ки «рейгономіки» та «тетчеризму». Заповнення порівняльної таблиці.

Суть «рейгономіки» формулюється та записується на дошці з відпові­дей учнів. Політику М. Тетчер учні описують самостійно, спираючись на матеріал підручника. Потім ра­зом з учнями робиться висновок про ідентичність дій Р. Рейгана та М. Тетчер і проводиться паралель — висновок про необхідність подат­кової реформи в Україні.

 • А Що спільного між економікою
  ^ Англії та Донбасу? [Вугільна про­мисловість]

 • Яка проблема, пов'язана з вуглевидобуванням, постала в наш
  час дуже гостро в Донбасі?
  [Нерентабельність і закриття
  шах]


Аналогічна проблема мала місце у Великій Британії. Уряд вирішив закрити нерентабельні шахти. Гір­няки у відповідь оголосили страйк, який тривав з березня 1984 по бере­зень 1985 р. Уряд виявив твердість і не пішов на поступки страйкарям. М. Тетчер одержала за це прізвись­ко «залізна леді».

 • Що зуміла зробити М. Тетчер
  для того, щоб зупинити страйковий рух гірняків?

(Було організовано перенавчання. робочих, на­дано їм робочі місця.)

 • Оцінка діяльності

М. Тетчер.

Релаксаційна пауза

З ім'ям М. Тетчер пов'язана ціла епоха. її чарівність, внутрішній шарм, вміння поводитися завжди приковували до неї увагу журналіс­тів. Ніколи, сидячи, М. Тетчер не закидала ногу на ногу. По-перше, це ознака розв'язності. По-друге, сучасні лікарі стверджують, що під час закидання ноги на ногу стиска­ється двоголовий м'яз, шо негатив­но впливає на травлення. Цікаво згадати, що у Смольному інституті існувала посада штатного наглядача за поставою вихованок. Під час уроків він ходив по класу та стежив за тим, щоб при посадці спина ви­хованок була прямою, а коліна і стопи утворювали тупий кут сто­совно столу. У. нас немає штатного наглядача за поставою, тому давай­те, дівчата, випрямимо свої спини так, як це робили вихованки Смольного інституту. Хлопчики, будьте гідними своїх сусідок і також сядьте рівно й красиво.

^ VII. Вивчення четвертого питання

Складання хронологічної таблиці

1993 р. — підписання угоди в Лон­доні про принципи взаємовід­носин та співробітництва між Україною та Великою Брита­нією.

 1. р. — візит Л. Кучми до Лондо­на. Підписання Спільної декла­рації.

 2. р. — візит до України Дж. Мейджора, розгляд питань про
  дружбу та співробітництво.

Широкі зв'язки на рівні міст (Горлівка-Барнслі).

Репортаж про перебування в Англії

Would you like to listen to their information in Russian or in English?

Nataly, we are ready to listen to your information about the trip to England.


^ Питання для порівняння

Політика Р. Рейгана, 1980-1988

Політика М. Тетчер, 1979-1990

Цілі

Зниження інфляції, зменшення рівня безробіття, виведення економіки зі стану застою

Виведення економіки зі стану застою, зниження інфляції

Методи

1. Зменшення податків. 2. Скорочення федеральних витрат, у т. ч. соціальних програм. 3. Обмеження втручання держави в економіку

1. Зменшення податків. 2. Скорочення державних витрат, у т. ч. соціальних програм. 3. Обмеження втручання держави в економіку

Результати

Досягнення поставлених цілей

Досягнення поставлених цілей
Barnsley. It is a large city in the South Yorkshire, England. Many years ago this town was inhabited by miners. Though all mines were closed it is still considered to be a miner's town.

As you know Barnsley and Gorlovka are twin-towns. For many years delegations from both cities have been exchanging with experience, customs, j traditions, etc. Two years ago I had a j brilliant chance to be a member of that j delegation.

On the twelfth of January we arrived to j a well-known airport Gatwick. While j going to Barnsley, we enjoyed a j beautiful scenery: green fields, small j houses, haze, everything was in English style.

When we arrived to Barnsley we were surprised a little by the place where we had to spend ten days. It was a medieval castle. I felt ill at ease. On the first day we visited a mine-museum. We found out many interesting things about coal production, it's transportation, equipment, etc. We got to know that all «terecons» they had buried not to pollute the environment.

I must say that inhabitants of Barnsley take care of their town: the streets are j clean, lot of flowers and fresh air. Generally it is a very nice town, pleasant and cozy.

Besides that, we visited a great sport complex «Metrodome», cathedrals and of course the capital of England. London didn4 disappoint us. Light rain, cabs, red buses, 'prim Englishmen and of course Big Ben. For two days we had been walking along the streets of London. We saw the house of Sherlock Holmes, Paul McCartney's house and the House of Parliament. We were charmed by the Trafalgar square, Buckingham palace, Tower Bridge.

Ts seen everything I read on the pages of books. I was there for the first time but I hope not for the last one.

Thank you for attention.

VIII. Підбиття підсумків уроку. Виставлення оцінок


IX. Домашнє завдання
Похожие:

План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект вступного уроку з рідної (укранської) мови в 6 класі тема уроку: Краса І багатство української мови
Мета уроку: поглибити знання про багатство української мови, звернути увагу на її милозвучність і мелодійність, розвивати спостережливість,...
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект вступного уроку з української (рідної) мови в 9 класі тема уроку: Розвиток української мови
Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), тлумачний словник, підручник
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconМетодична розробка уроку на тему програми тема уроку
Бінарного типу з предмету : «Обладнання та технологія зварювального виробництва» та
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект уроку на тему "Толерантність" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного
Неприпустимість порушення прав людей за національною, релігійною та культур­ною ознаками
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 10 класі тема уроку: Українська мова у світі
Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства й переконаність у тому, що доля української мови...
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 5 класі тема уроку : Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Тема уроку: Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconОлена оперчук, учитель української мови та літератури нвк №240 як здійснити самоаналіз уроку української мови
Самоаналіз уроку інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім...
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconКонспект уроку української літератури у 9 класі
Зверніть увагу на тему уроку (висвітлено на проекторі). Про що йтиме мова на уроці?
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconДокументы
1. /Методичне супроводження уроку ЗНО 2012/Бланк в_дпов_д_ Тит. стор. ТЗ ЗНО 2012.doc
План-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\\al family» Цілі уроку iconЯк здійснити самоаналіз уроку рідної мови
Самоаналіз уроку інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов