Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови icon

Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мовиНазваниеМетодична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови
Дата конвертации18.12.2012
Размер90.42 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки ОДА

Івано-Франківське вище професійне училище

сервісного обслуговування техніки


Розглянуто та схвалено

на засіданні метокомісії Затверджую

філологічних та суспільних заст. директора з НР

дисциплін _________Н.І.Яковів

протокол №

Від________________2010р.

Голова метод комісії

__________Г.Д.Марчук


Методична розробка на тему:


Інтерактивні технології у навчанні німецької мови


Викладач

німецької мови

О.А. Новак


2010

Сучасний розвиток суспільства, зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами й народами з різними мовами, історією та культурами вимагають суттєвих змін у підході до вивчення та викладання іноземних мов у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти. Метою навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає опанування мовою як засобом між культурного спілкування; розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету, а саме – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчував би свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Переконана, лише добре знаючи свій предмет і постійно удосконалюючи педагогічну майстерність, можна навчати інших. Сучасний урок іноземної мови вимагає використання інноваційних технологій, що забезпечують підвищення ефективності навчального процесу, гарантують досягнення запланованих результатів навчання. Інтерактивне навчання – це особлива форма організації пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії і ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуації виробу, вільному обміну думками. Це – спів навчання, взаємо навчання, в якому і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання лише з тією відмінністю, що педагог стає справжнім лідером дитячого колективу, організатором процесу навчання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати виважені рішення.

Досвід показує, що використання інтерактивних методів навчання допомагає учням бути демократичними й доброзичливими у спілкуванні з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення. Тому завдання вчителя іноземної мови вбачаю в наближенні навчальної ситуації на уроці до умов сучасного життя.

З метою розвитку інтересу до вивчення німецької мови урізноманітнюю форми і методи роботи, застосовую інноваційні технології, добираючи найефективніші до певного типу уроку. Активно використовують парну та групову форми роботи, які сприяють вільному спілкуванню учнів іноземною мовою, розвивають навички співпраці, виховують почуття товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати якнайкраще. Використовуючи ігрові індивідуальні завдання, розвиваю особистість учня, даю змогу випробовувати свої сили, знання, стимулюю постійне прагнення до самоствердження в колективі. Помічаю, як учні з радістю виконують їх, особливо коли почувають себе повноцінними партнерами вчителя. Таким чином урок перетворюю на жвавий діалог, обмін інформацією, девізом якого є: «Граючись – навчаємось, навчаючись – граємо».

Одним з ефективних засобів з підтримання інтересу до опанування німецької мови як засобу спілкування є використання різноманітних ігрових форм діяльності учнів на уроці.

Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання, розвитку і виховання. Я намагаюся застосовувати змістовні ігри, які сприяють розвитку мислення, кмітливості, уяви, добрих почуттів. Такі ігри формують прагнення дитини до розв’язання проблем за допомогою іноземної мови.

На уроках я використовую такі види ігор:

 1. Мовознавчі ігри, спрямовані на засвоєння мовного матеріалу. (Наприклад, вставте пропущене дієслово у потрібній формі тощо.)

 2. Умовно-комунікативні, в яких використовуються різноманітні операції з мовленнєвим матеріалом. (Наприклад, побудуйте речення, поставте запитання тощо.)

 3. Комунікативні ігри активізують увагу, пам'ять учнів, формують позитивне ставлення до мови як засобу спілкування.

 4. Ігри індивідуального спрямування (кросворди, «ланцюжок» тощо.)

 5. Ігри колективного спрямування. (Такі ігри базуються на основі змагання команд; наприклад, КВК, вікторини тощо.)

 6. Рольові ігри передбачають елементи перевтілення учнів у представників певної соціальної групи, професії: сюди також можна віднести інсценізацію п’єсок, казок тощо.)

Рольова гра подібна до театральної вистави. Виконуючи ролі, учні діють в ситуаціях, які вимагають відповідної поведінки та використання певної лексики. Гра забезпечує невимушену атмосферу на уроці, підвищує активність учнів, розвиває їх творчі здібності. Ця діяльність підвищує інтерес до вивчення предмету.

Рольова гра – простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, один із найдоступніших шляхів оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.

Гра, поряд із працею і навчання, - один з основних видів діяльності людини. Гра є своєрідним феноменом культури, вона навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок. Російський письменник Ю.М.Нагибін дає таку оцінку значенню гри в житті дитини «У грі виявляється характер дитини, її погляди на життя, її ідеали. Самі цього не усвідомлюючи, діти у процесі гри наближаються до розв’язання складних життєвих проблем».

К.Д.Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини у грі, вперше висловив ідею про використання гри в загальній системі виховання, для підготовки дитини до трудової діяльності.

Значення рольової гри не слід недооцінювати, сприймаючи її виключно як розвагу. У тому й полягає її феномен що, будучи розвагою, відпочинком, вона може перерости у навчання та творчість. Рольова гра моделює відносини між людьми у суспільстві, вчить учнів, як слід діяти у певних ситуаціях в іншомовному середовищі. Діти можуть самі створювати сюжетно-рольові ігри.

Виділяють такі типи сюжетно-рольових ігор:

 • За змістом (відображення побуту, праця дорослих, громадське життя);

 • За організацією, кількістю учасників (індивідуальні, групові, колективні);

 • За видом (ігри, сюжет яких придумують самі діти, ігри-драматизації – розігрування казок і оповідань).


Ідея використання рольової гри на уроці суголосна з теорією ролей, яка була розроблена соціологами і соціопсихологами. Відповідно, при оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування необхідно відтворити умови, близькі тих, що існують при оволодінні рідною мовою.

Психологами було встановлено, що рольова гра, насамперед, впливає на розвиток уяви, уваги й образного мислення дітей. Слід зазначити, що розвиток уяви є дуже важливим, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність.

Рольова гра також впливає на розвиток у дітей здатності взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи у грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, отримує досвід взаєморозуміння, вчиться пояснювати свої дії.

При виконанні рольових ігор на уроках іноземної мови, необхідно враховувати вікові особливості учнів, їх вікові характеристики.

За допомогою рольової гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої діяльності учнів, і, перш за все, усне мовлення, яке є провідним видом мовленнєвої діяльності у середній школі. Рольова гра сприяє тому, що мовлення учнів стає змістовнішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу.

Учителі мають розуміти, що правильно організована рольова гра на уроці – зовсім не порожнє заняття, вона не тільки приносить максимум задоволення дитині, але й є могутнім чинником її розвитку, чинником формування повноцінної особистості.


Гра має відповідати таким вимогам.

 • Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, активізувати інтерес школярів та їх бажання гарно виконати завдання; її варто проводити на основі реальної ситуації спілкування.

 • Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко організувати як змістовно, так і щодо форми.

 • Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.

 • Вона неодмінно має проводитися у доброзичливій, творчій атмосфері, викликати у школярів почуття задоволення, радості.

 • Гра організовується таким чином, щоб учні могли активно спілкуватися, з максимальною ефективністю використовуючи мовний матеріал, що відпрацьовується.

Завдання педагога полягає в тому, щоб змоделювати максимальну кількість педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Рольова гра заохочує учнів до спілкування, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок дитини, її пам’яті, мислення, уяви, фантазії, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Слід зазначити, що рольові ігри мають вагому методичну цінність, вони цікаві як учителю, так і учню.

Хочу назвати основні причини, чому вчителю іноземної мови потрібно обов’язково мати у своєму методичному арсеналі рольові ігри.

 • Досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої гри у школярів ефективно розвиваються навички мовлення.

 • Рольові ігри дають учням можливість діяти у таких ситуаціях, у яких вони використовують мовні та мовленнєві моделі, необхідні для покращення суспільних взаємовідносин. Такий аспект передбачений нашими програмами з вивчення іноземної мови.

 • Рольові ігри додають багатьом сором’язливим учням впевненості у собі.

 • Рольові ігри мають велику методичну цінність, оскільки проводити рольові ігри весело і цікаво як учням, так і вчителям. Як тільки учні починають розуміти, що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, отримуючи від цього процесу максимум позитивних емоцій.

 • Рольова гра – це складова частина комунікативних прийомів. Вона розвиває здатність вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію учнів.

Отже, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, підвищує мотивацію вивчення іноземної мови і сприяє покращенню якості оволодіння нею.

Ігри допомагають засвоювати і систематизувати знання, формувати граматичні знання, лексичні та фонетичні навички, розвивати всі види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письмо), стимулюють мимовільне запам’ятовування мовного матеріалу, забезпечують комунікативну спрямованість навчального процесу. Вони активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищують їх інтерес до занять, підсилюють позитивний емоційний фактор, сприяють створенню позитивного мікроклімату в класі, розвивають уяву, фантазію, уважність учня, формують почуття товариськості, колективізму, допомагають подолати сором’язливість, усунути мовні бар’єри, знімають втому тощо.

Використання у практичній навчальній діяльності рольових ігор, ігрових завдань та ситуацій забезпечує необхідні умови для вивчення іноземної мови. Ігри, поряд з іншими методами, створюють ефективний комплекс навчання, який допомагає учням засвоїти матеріал, навчає правильно використовувати його, дозволяє швидко й ефективно вивчати мову, а головне – навчити учнів учитись самостійно, цікаво та легко.

Процес навчання німецької мови – це не автоматичне викладання навчального матеріалу. Він потребує напруженої розумової роботи учнів та їх активної участі у цьому процесі.

Пояснення та демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Навчання іноземної мови може бути успішним лише за умови широкого застосування інтерактивних технологій.

Тому у своїй педагогічній діяльності я намагаюсь постійно застосовувати різні методи та прийоми інтерактивних технологій.


Література:


1. Білаш В. Плекаємо особистість: Роздуми про особистісно орієнтований підхід до навчання, виховання, розвиток ліцеїстів // Директор школи.-2001. -№35. –с.6-7.


2. Виговська О.І., Рудаківська С.В. Особистісно орієнтоване навчання. // Педагогіка толерантності. – 200-№ 4-с.27-33.


3. Дмитренко С. Інтерактивні технології у навчанні німецької мови. / газета «Deutsch». -2009. 28(192) жовтень – с.7.


4. О.Пометуп, Л.Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. –К, 2006.-с.192.Похожие:

Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconІнтерактивні технології у навчанні німецької мови
Метою навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає опанування мовою як засобом між культурного...
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка уроку на тему
Навчальна: ввести нову лексику;закріпити вживання знайомої та нової лексики з теми
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка на тему: „Молодіжні організації в Україні“
Навчальна: активізувати лексичний запас учнів, удосконалювати навички читання, говоріння, аудіювання, письма
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка уроку на тему
...
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка уроку на тему програми тема уроку
Бінарного типу з предмету : «Обладнання та технологія зварювального виробництва» та
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconПрограма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання
Програма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебєдєва, Л. А. Єпіфанцева....
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка уроку для 5-9 класів на тему: «Здорові діти – здорова нація»
України, її майбутнє; розвивати бажання вести активний спосіб життя, берегти і змінювати здоров’я; виховувати хороші звички, які...
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconТест на знання німецької мови OnDaf восени 2012 року у Києві буде проводитися платний онлайн-тест на знання німецької мови «OnDaF». Тести
Восени 2012 року у Києві буде проводитися платний онлайн-тест на знання німецької мови «OnDaF». Тести відбудуться у наступні дні
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconГромадянське виховання особистості
Активні та інтерактивні технології громадянської освіти // Директор школи.—2005.№6-7
Методична розробка на тему: Інтерактивні технології у навчанні німецької мови iconМетодична розробка на тему: «Приклад створення сайта в редакторі Publisher»
В цій темі буде покроковий опис створення сайту, який присвячено видатному українському діячеві, письменнику Барвінку Володимиру...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов