Типологія й структура сучасного уроку icon

Типологія й структура сучасного урокуНазваниеТипологія й структура сучасного уроку
Дата конвертации18.12.2012
Размер58.09 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Управління професійної освіти і науки ОДА

Івано-Франківське вище професійне

сервісного обслуговування техніки


ТИПОЛОГІЯ Й СТРУКТУРА СУЧАСНОГО УРОКУ


Підготувала Гладун О.В.


2009

ТИПОЛОГІЯ Й СТРУКТУРА СУЧАСНОГО УРОКУ


Основні етапи сучасного уроку


 1. Організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку.

 2. Перевірка домашнього завдання (перевірка матеріалу, який вивчався, недоцільна, якщо він не стосується нового матеріалу);

 3. Перевірка знань, умінь і навичок учнів, які необхідні для сприйняття нового матеріалу.

 4. Постановка мети й задач уроку перед учнями.

 5. Організація сприйняття та осмислення нової інформації, тобто засвоєння висхідних знань (це центральна ланка уроку).

 6. Первісна перевірка розуміння нового матеріалу.

 7. Організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації та вправ в її застосуванні за зразком.

 8. Творче застосування та здобуття знань, опанування способів діяльності шляхом розв’язання проблемних завдань, що побудовані на основі раніш засвоєних знань і вмінь.

 9. Узагальнення вивченого на уроці та введення його в систему раніше засвоєних знань.

 10. Домашнє завдання до наступного уроку, в тому числі матеріалу, який був вивчений раніше, необхідного для сприйняття наступної теми.

 11. Підбиття підсумків уроку, в тому числі оцінка діяльності учнів та оголошення оцінок.


Типологія уроків


Класичні типи уроків:

 1. вступний;

 2. тренувальний;

 3. контрольний (перевірочний);

 4. закріплення знань, умінь, навичок;

 5. урок самостійної роботи;

 6. урок практичної роботи;

 7. комбінований урок;

 8. урок повторення;

 9. урок повторення і узагальнення;

 10. оволодіння знаннями, вміннями, навичками;

 11. із застосуванням ТЗН і ЕОТ.Структура традиційного уроку


Структура уроку вивчення нового матеріалу:

 1. первісне введення матеріалу з урахуванням закономірностей процесу пізнання за умови високого рівня розумової діяльності учнів;

 2. вказівка на те, що учні повинні запам’ятати;

 3. мотивація запам’ятовування та зберігання в пам’яті;

 4. повідомлення або актуалізація техніки запам’ятовування (робота з опорними матеріалами, групування матеріалу за змістом тощо);

 5. первісне закріплення матеріалу під керівництвом учителя шляхом прямого повторення, часткових висновків;

 6. контроль результатів первісного запам’ятовування;

 7. регулярне систематизуюче повторення через короткі, а потім більш тривалі інтервали часу в поєднанні з різними вимогами до відтворення, у тому числі й з диференційованими завданнями;

 8. внутрішнє повторення й постійне застосування отриманих знань і навичок для набуття нових;

 9. часткове включення опорного матеріалу для запам’ятовування в контроль знань, регулярне оцінювання результатів запам’ятовування й застосування.


Структура уроку формування вмінь та навичок:

 1. постановка мети уроку;

 2. повторення сформованих вмінь і навичок, які є опорними;

 3. виконання перевірочних вправ;

 4. ознайомлення з новими вміннями, показ зразка формування;

 5. вправи на їх засвоєння; вправи на їх закріплення;

 6. тренувальні вправи за зразком, алгоритмом, інструкцією;

 7. вправи на перенесення в подібну ситуацію;

 8. вправи творчого характеру;

 9. підсумок уроку;

 10. завдання додому.


Структура уроку закріплення та розвитку знань, умінь та навичок:

 1. повідомлення учнями мети роботи, яку вони будуть виконувати;

 2. відтворення учнями знань, умінь та навичок, які потрібні для виконання запропонованих завдань;

 3. виконання учнями різних завдань, задач, вправ;

 4. перевірка виконаних робіт;

 5. обговорення помилок, яких припустились учні, їх корекція;

 6. завдання додому (якщо це необхідно).


Структура уроку контролю та корекції знань, умінь і навичок:

 1. повідомлення теми, мети за завдань уроку;

 2. демонстрація використання набутих знань, умінь та навичок в життєвих ситуаціях;

 3. перевірка знання фактичного матеріалу, фронтальна бесіда, індивідуальне опитування;

 4. перевірка знань основних понять, законів, умінь пояснювати їх суть, письмова робота;

 5. перевірки глибини осмислення знань і ступеня їх узагальнення, самостійне співставлення узагальнених таблиць, письмове опитування;

 6. застосування учнями знань, практичні завдання;

 7. виконання комплексних творчих робіт;

 8. підсумки уроку;

 9. домашнє завдання.Структура уроку перевірки знань:

 1. організація початку уроку (необхідно створити спокійну, ділову обстановку; діти не повинні боятися перевірочних та контрольних робіт або надто хвилюватись, оскільки вчитель перевіряє готовність учнів до подальшого вивчення матеріалу);

 2. постановка завдань уроку: учитель повідомляє учнів, який матеріал він буде перевіряти або контролювати; висловлює прохання, щоб учні пригадали відповідні правила та користувалися ними в роботі; нагадує, що учні обов’язково самі перевіряють роботи;

 3. виклад змісту контрольної або перевірочної роботи (задачі, приклади, вправи, виконання тестів, відповіді на питання тощо); завдання за обсягом та ступенем складності повинні відповідати вимогам програми і бути посильними для кожного учня;

 4. підбиття підсумків уроку (вчитель відбирає кращі роботи учнів, аналізує допущені помилки в інших роботах, організовує роботу над помилками - іноді на це виділяється наступний урок);

 5. виявлення типових помилок та прогалин у знаннях і вміннях, а також шляхів їх усунення; удосконалення знань і вмінь.


Структура уроку узагальнення та систематизації знань:

 1. повідомлення теми, мети й задач року;

 2. повторення й узагальнення окремих фактів, подій, явищ;

 3. повторення й узагальнення понять та засвоєння відповідної системи знань;

 4. повторення й систематизація основних теоретичних положень та провідних ідей науки.


Структура комбінованого уроку, який, як правило, має дві або декілька дидактичних цілей:

 1. організація початку уроку;

 2. перевірка домашнього завдання, постановка мети уроку;

 3. підготовка учнів до сприйняття нового навчального матеріалу, тобто актуалізація знань і практичних та розумових умінь;

 4. вивчення нового матеріалу, в тому числі й пояснення;

 5. закріплення вивченого матеріалу на даному уроці та раніше вивченого, який пов’язаний з новим;

 6. узагальнення й систематизація знань і вмінь, зв’язок нових з отриманими та сформованими раніше;

 7. підбиття підсумків уроку;

 8. завдання додому;

 9. підготовка (попередня робота), яка необхідна учням для вивчення нової теми (за потребою).Нетрадиційні уроки


  • рольові ігри,

  • ділова гра,

  • круглий стіл або конференція,

  • прес-конференція,

  • урок відкритих думок,

  • урок-змагання,

  • урок-КВК,

  • урок-вікторина,

  • аукціон знань,

  • урок-диспут,

  • урок-турнір,

  • міжпредметний інтегрований урок,

  • урок творчості,

  • урок-спектакль,

  • урок-залік,

  • урок-подорож,

  • урок змагання,

  • урок взаємонавчання,

  • урок-діалог,

  • урок-мозкова атака,

  • урок-брифінг,

  • імітаційно-рольове моделювання,

  • урок-лекція:

  • проблемна,

  • лекція-прес-конференція,

  • лекція-консультація,

  • лекція-діалог тощо.


Похожие:

Типологія й структура сучасного уроку iconТипологія й структура сучасного уроку фізики
Організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку
Типологія й структура сучасного уроку iconПобудова оптимальної організаційної структури методичної роботи у зош №28 з проблем сучасного уроку

Типологія й структура сучасного уроку iconПланування сучасного уроку
Лекція, дптнз “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова”, 11. 03. 2011р., методист нмц пто
Типологія й структура сучасного уроку iconТипи та структура уроків Початок уроку
Для цього початок уроку має бути динамічним, давати учням заряд енергії, бадьорості, діловитості. Урок починається так: взаємне вітання...
Типологія й структура сучасного уроку iconУрок 1 Коробко А. С
Тема уроку. Вступ. Біблія, її структура та зміст. Біблія як предмет біблійної історії та християнської етики
Типологія й структура сучасного уроку iconУрок (знайомство з буквою, звуком)
Загальна структура основної частини уроку на опрацювання нової букви ( від звука до букви)
Типологія й структура сучасного уроку iconУроку
Вступ. Завдання І структура курсу. Вступ до першого періоду новітньої історії України. Формування індустріального суспільства в українських...
Типологія й структура сучасного уроку iconУрок 1 Коробко А. С., у читель біології
Тема уроку. Вступ. Біблія, її структура та зміст. Біблія як предмет біблійної історії та християнської етики
Типологія й структура сучасного уроку icon"туризм І методика туристичної роботи" Заняття №1-2 Тема: Структура сучасного туризму
Мета: Вивчити організаційну структуру туризму. Розглянути основні типи і види туризму
Типологія й структура сучасного уроку iconПлан роботи практично-теоретичного семінару учителів початкових класів
Тема: Можливості сучасного уроку та кабінетної системи навчання. Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи на уроках читання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов