Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного icon

Конспект уроку на тему "Толерантність" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. РівногоНазваниеКонспект уроку на тему "Толерантність" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного
страница1/9
Фідря Олег Григорович
Дата конвертации19.12.2012
Размер1.56 Mb.
ТипКонспект
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Конспект уроку на тему “Толерантність”


Тема уроку: Толерантність.

Автор

Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства ЗОШ №5 м.Рівного.

Мета уроку

спираючись на власний життєвий досвід учнів, допомогти їм усвідомити суть поняття "толерантність" і встановити свій рівень толерантності:

 • продовжити формувати в учнів розуміння переваги розумного компромісу над конфронтацією;

 • сприяти виробленню потреби у толерантній поведінці та несприйняттю

 • почуття расової, релігійної, культурної переваги у свідомості людей в любій формі.Основні (базові) вивідні ідеї:

 • Неприпустимість порушення прав людей за національною, релігійною та культур­ною ознаками.

 • Те, що інші відрізняються від Вас, не є показником вашої переваги;

 • Толерантне ставлення до інших – основ а для порозуміння та співробітництва

Обладнання: Таблиця узагальнених результатів випереджуючого завдання № 1; таблиця узагальнених результатів випереджаючого завдання №2; інформаційно-розвивальний вузол до теми.

Метод проведення уроку: Комунікативно – діалогічна модель з елементами технології інформаційно-розвивальних вузлів (ІРВ).

Час проведення: урок (45 хвилин).

Хід уроку

Структ. Елементи

Час

Облад­нання

Короткий зміст роботи

Очік. результат

Прим.

Вступ


3хв
3 курсів вітчизняної та всесвітньої історії, правознавства, громадянської освіти та інших Ви вже побачили, що, нажаль, протиріччя, сутички, конфлікти та війни супроводжують людство з перших кроків його існування. За 50 віків, за підрахунками вчених, відбулося приблизно 14500 воєн (за останні 50 - 200 воєн). За всю свою історію людство мало лише 300 "мирних років". Якшо весь час існування людства прийняти за добу (24 год.), то ці мирні роки складуть у ній лише 6,5 секунди. Людство витрати.гю на конфлікти величезні кошти і заплати.п.о мільйони житпгів за свої потреби, інтереси, помилки та прорахунки. Люди навчились. Навіть поділяти війни та конфлікти на "справедливі" і "несправедливі", "прогресивні" та "рєакційні".

Конфлікти, війни велися за ринки збуту, за джерела сировини, за контроль над торгівельнилш шляхами, за чужі території за звільнення від іноземного гноблення, за владу.

Особливу групу серед них займають війни і конфлікти за ідеологічними мотивами, інколи вони викликалися почуттям власної переваги, впевненістю у власній правоті, нетерпимістю до звичаїв, традицій і переконань інших народів, релігійних груп тощо.Блок орієнтовної діяльності (акту­алізація, моти­ва­ція)

5хв
^ На попередніх заняттях ми вже знайомилися з поняттям "дискримінація" та різними її проявами. Давайте згадаємо основні поняття з попередніх темІРВ,

завд. №1


Виконання учнями завдання №1 ІРВ, звірка результатів.

 • Чи стикалися ви у своєму житті з нетолерантним ставленням до себе за етнічною або релігійною ознакою? (Образливі прізвиська, анекдоти, не брали в гру).

 • Чи знаєте ви подібні випадки з життя своїх знайомих?

 • Що ви (або вони) відчували при цьому? Нетолерантності треба протиставляти толерантність. Що це таке?

Актуалізація опорних по­нять. Усві­дом­лення то­го, що дане яви­ще існує і є негативним

Альтерна­ти­ва: Назвіть при­к­­лад з історії

ІРВ,

завд. №2

Виконайте завдання №2 ІРВ

Чи вважаєте ви себе людиною толерантною, себто такою, що терпимо ставиться до поглядів та переконань інших людей?

Блок пізнавальної діяльності

20хв
^ Спробуємо проаналізувати дані опитування, яке проводилося напередодні уроку.Узагаль­ню­юча табли­ця №1

Бесіда за результатами таблиці №1

Давайте спробуємо встановити, чим викликається нетолерантне ставлення один до одного. Вам пропонувалося виконати завдання №2

Люди виби­рають подіб­не, те, що краще зна­ють, що спів­па­дає з їх пог­ля­дами.
Узагаль­нююча таб­лиця №2

Бесіда за результатами таблиці №2

Отже, як бачимо, нам не подобається, коли нам дають поради, дратує, коли не поділяють нашу точку зору, говорять навпаки, поперек.

В той же час ми самі втручаємося в чуже життя без дозволу (даємо поради, робимо зауваження, оцінюємо, критично висловлюємося). Якщо ми стикаємося з іншим поглядом, ми одразу пробуємо заперечити, а не зрозуміти.

Чому?

Як правило, за нетолерантністю, за неприйняттям права іншої людини на відмінність, на власну точку зору лежать ІІІ причини:

 • По-перше, страх всього невідомого, бо невідоме може ховати в собі загрозу;

 • По-друге, впевненість у своїй правоті;

 • По-третє, обмеженість наших знань;.ІРВ,

звд. №3

 • Ознайомтесь із завданням №3 ІРВ, висловіть свою точку зору відносно прочитаного

Бесіда

На побутовому рівні нетолерантність має форму категоричних тверджень.

Усвідомлен­ня: кожна лю­ди­на має пра­во бути не­пов­тор­ною, це не є при­чиною для дискримінації

Блок контро­люючо-коре­гуючий (через ви­конання зав­дан­ня; за ре­зуль­татом)

15хв

ІРВ,

завд. №4

^ Спробуйте виконати завдання №4 ІРВ, пояснити свій вибір


На рівні міжнародних, міждержавних та міжре­гіональних відносин, обгрунтовуючи своє право на свою винятковість та перевагу, часто посилаються на:

 • Більш високу і давню культуру

 • Терпіли більше несправедливості та образ

 • Їх представники переважають інших своїми якостями, характером, здібностями

 • Як ви думаєте, чи виправдовує це почуття винятковості та переваги?

Практика то­лерантного спілкування

Альтернати­ва: Дати ка­те­горичне твердження, попросити ска­зати теж саме толе­рантно.

Аль­тер­на­ти­ва:

Про­ілюс­труйте це ж положення прикладами.

ІРВ,

завд. №5

Ознайомтеся з інформацією 1 РВ, завд. №5

 • Як ви вважаєте, чи можливі прояви нетолерантного ставлення до національних меншин, релігійних громад та політичних опонентів в Україні?
Теоретично мо­жливо. Щоб запо­біг­ти: від­мова від ради­ка­ліз­му, розу­мін­­ня, ви­рі­шен­­ня право­вих конфліктів

^ Альтернати­ва: Мо­ж­ли­ва робо­та по гру­­пах

Домашнє завдання

2хв.

І РВ, завд. №5

Обговорення

Загальне: запам’ятати термін “толерантність”, пояс­нювати причини нетолерантного ставлення, підготувати (усно) виступ: “Переваги толерантної поведінки”;

Індивідуальне: (для бажаючих): використовуючи знання з курсу правознавства, довести, що Українська держава законодавчо сприяє поширенню толерантності і недопустимості дискримінації за національною, етнічною та релігійною ознаками.
^ Підготовчі завдання до теми “Толерантність”


Увага!

Виконання завдань анонімне! Дані будуть використані лише для складання таблицьЗавдання №1


Ви – староста кімнати у літньому міжнародному таборі. У вашій кімнаті є вільне місце. Кого з осіб перерахованих у групі “А”, ви виберете собі як сусіда аж на ціле літо? А якщо двох? А трьох?

^ Виконайте завдання в кожній з трьох груп. Кожний раз коротко обгрунтуйте свій вибір.

Група

Особа

Вибір

Обгрунтування

1

2

3

А”

 • Росіянин

 • Українець

 • Американець

 • Араб

 • Китаєць

Б”

 • Буддист

 • Мусульманин

 • Католик

 • Протестант

 • Православний

 • Біле братство”

В”

 • Хворий на астму

 • З вадами зору

 • Хворий на СНІД

 • Хворий на рак


Завдання №2


Виберіть лінію поведінки у двох ситуаціях і поясніть свій вибір, вписавши у обраний варіант відповіді причину, що пояснює ваш вибір.

Ситуація №1

^ Ваш товариш одягнув на вечірку одяг, який йому не личить. Що ви зробите, щоб з вас на вечірці не сміялись?

а) Натякну, що він виглядає смішно

б) справедливо й коректно вкажу йому на недоречність такого одягу.

в) Запропоную ультиматум: або він перевдягається, або йде один.
Ситуація №2

^ Ви – прибічник здорового способу життя. Ваш молодший брат не робить зарядку, багато їсть, палить. Що ви зробите?

а) Зроблю вигляд, що нічого не помічаю.

б) Розповім батькам: хай вони вирішують, що робити.

в) Сам доб’юся того, щоб він вів здоровий спосіб життя.

Громадянська освіта
9 клас


Інформаційно-Розвивальний конкурс Вузол “ТОЛЕРАНТНІСТЬ”Хай розквітнуть всі квіти”

китайське прислів’я

Завдання №1

Завдання №2


Спираючись на загальне визначення поняття “Толерантність”, спробуйте самостійно дати визначення окремих видів поняття.
Завдання №3


 1. Зрозумійте, що єдиною причиною того, що ви не змія, наприклад, є тільки те, що ваші батько та мати не були зміями. А причиною того, що ви не народилися в індійській родині … Тому ви, зі всіма своїми особливостями, навряд чи заслуговуєте особливої поваги, і навряд чи люди, що притримуються інших поглядів на життя не праві і заслуговують на презирство. Кожна людина права по своєму”

^ Дейл Карнегі

 1. Дурниці – це поняття, що залежать від точки зору. Те, що одному здається дурницею або нісенітницею, для другого може мати важливе значення.”

Корнілус

 1. Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за Ваше право її висловити я готовий віддати своє життя.”

Вольтер

Завдання №4

Ознайомтеся з нижченаведеними виразами. Відмітьте ті, що ви вважаєте толерантними. Нетолерантні вирази “переробіть” у вирази різного ступеня толерантності:


Вирази

Толерантні

Рівні толерантності

Відсторонення

Витримка

Доброзичливість

Ви не праві…

Безумовно…

^ На мій погляд…

Мені здається…

^ Само собою ясно…

Мені ближча думка, що


Завдання №5

Найбільшим нашим досягненням за роки незалежності і найважливішим завданням на майбутнє ми повинні вважати збереження громадського миру”

^ Президент України Леонід Кучма

Біля 130 націй
^ 16,5 тис. общин, 67 конференцій

Національність

%

Узбеки

Чехи

Корейці

Угорці

Румуни

Греки

Татари

Кримські татари

Вірмени

0,04

0,02

0,02

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1
УПЦ-КП: 6 тис. общин

УПЦ-КП: 2 тис. общин

УАПЦ: 600 парафій

УГКЦ: 2932 громади

РКЦ: 588 громад

ІУДАЇЗМ: 52 громади

Лютеранство: 9 громад

Іслам: 42 громади

Кришнаїти,

Буддисти (21 дацан)

Українці

Росіяни

Євреї

Білоруси

Болгари

Поляки

Азербайжанці

72,1

22,1

0,9

0,9

0,5

0,4

0,07
 • Інтеграція чи асиміляція ?

 • Мовне питання

 • Сепаратизм ?

 • Кримські татари
Протистояння  УПЦ-КП – УПЦ-МП

УГКЦ – православні

600 протистоянь (споруди, майно, вплив)^ Біля 60 політичних партій

Національно-радикальні

Національно-демократичні

Центриські

Лівого спрямування

 • Незалежність Української держави

 • Ринкові реформи і соціальний захист

 • Радикалізм

 • Національні ідеали

 • Незалежність Української держави

 • Ринкові реформи і соціальний захист

 • Консерватизм

 • Поступові перетворення

 • Загальнодемократичні цінності

 • Соціально орієнтоване ринкове господарство

 • Соціальний захист

 • Права і свободи громадян

 • Приватна власність і лібералізм

 • Загальнодемократичні цінності

 • Державний контроль за економікою

 • Негативне ставлення до приватної власності

 • Соціальний захист

 • Інтеграція до СНД при збереженні суверенітету чи відновленні союзної держави.Тема урока: Толерантность.

Автор

Кузьменко Александр Владимирович, учитель истории и правоведения гуманитарной гимназии №23 г.Харькова.

Мета уроку

 • актуализация знаний о феномене нетерпимости, расшире­ние, углубление этих знаний;

 • воспитание терпимости к взглядам, мнениям, убеждениям, верованиям других людей как устойчивого качества личности гражданина Украины;

 • развитие мышления школьников путем включения их в ситуации активного учебного взаимодействия.^ Оборудование урока: тексты Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Украины, раздаточ­ный дидактический материал, кодоскоп.

^ Основные понятия урока: нетерпимость, толерантность, гуманизм, права человека и гражданина, консенсус, компромисс, единство прав и обязанностей гражданина.

Ход урока

Вводная часть

Учитель рассказывает школьникам о том, что с 1989 года более тридцати раз менял место жительства, скрываясь от мусуль­манских мстителей, автор "Сатанинских стихов", иранец Салман Рушди. В настоящее время, уточняет педагог, он проживает под круглосу­точной охраной в Великобритании, собираясь переехать в США ("Факты и комментарии", 1 марта 2000 г.).

Вопрос к учащимся:

Считаете ли вы справедливым и целесообразным вынесение смертного приговора человеку за его взгляды, убеждения, веру?

Далее учитель предлагает школьникам подобрать термин, который отражает одиозный феномен преследования людей за их взгляды (учащихся подводят к термину "нетерпимость"). В сильном классе ученики подбирают термин самостоятельно. В более слабом классе возможен следующий вариант: учитель предлагает школьникам набор терминов, среди которых есть термин "нетерпимость".

Учитель сообщает, что в современном мире актуальной задачей человечества является преодоление негативных явлений нетерпимости. Далее выступает учащийся с небольшим, заранее подготовленным, сообщением.

Примерный текст сообщения:

20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю­цию, в которой говорится: "Будучи убеждена в том, что терпимость, заключающаяся в признании и уважении других, умении жить вместе с другими и прислушиваться к ним, является здоровой основой любого цивилизованного общества и мира. ООН провозглашает 1995 год Годом Организации Объединенных Наций, посвященным Терпимости". Генераль­ная Ассамблея ООН поручила ЮНЕСКО быть ведущей организацией по координации деятельности в рамках года терпимости. Генеральная Ассамблея определила две основные задачи Года:

^ 1. Добиваться активной поддержки со стороны каждого человека идеи терпимости.

2. Повышать осознание мировым сообществом опасности нетерпимости и насилия в мире.

Одним из итогов Года была подготовка Декларации принципов, определяющих действия правительств всех стран мира. Декларация завершалась следующим заявлением: "Терпимость должна стать новым названием для мира". В условиях роста экстремистских форм национализма и религиозного фанатизма Год, посвященный терпимости, дал возможность поддержать жертв идейных преследований.

Основная часть урока

Учитель сообщает школьникам, что слово терпение переводится на латинский язык как tolerantia. Широко распространённый в современном философском и политологическом лексиконе термин "толерантность" является антонимом по отношению к слову "нетерпи­мость". Учитель предлагает школьникам разделиться на три группы, в соответствии с тремя рядами парт в классе. Парты и стулья переставляются с таким расчетом, чтобы школьники сидели лицом друг к другу. Каждая группа определяет своего лидера с учетом критерия общей и специальной (политологической) информированности. Каждой группе предлагается дать определение понятия терпимость. Лидеры групп руководят работой своих товарищей и затем сообщают классу её результаты.

Далее группы получают по три научных определения термина толерант­ности:

1. «Терпимое отношение к чужим, не совпадающим с собственным, мнениям, позициям, верованиям. Обязательный принцип правового государства, демократичес­ко­го общества». /Краткий политологический словарь/ Под общ. ред. С.Г.Рябова. З.И. Тимошенко. - К.: РАПО "Укрвузполиграф", 1992. с.84/.

2. «Моральное качество, проявляющееся в уважении к интересам, чувствам, привычкам других людей. Предполагает защиту и обосно­вание позиции, активность в реализации политических убеждений каждого, является необходимым условием плю­рализма в демократическом обществе, но негативно по отношении к анти­кон­сти­туционным действиям, разжигании насилия, геноциду, террору. /Политологический словарь /Под ред.В.И.Астаховой, Н.И.Панова. - Харьков: Прапор, 1997, с.177/.

3. «Терпимость к критике, противоположному мнению, поведению. Толерантность - необходимое условие плюрализма, оппозиции. Толерантность следует отличать от недопустимого попустительства, от безразличия к поиску истины, оптимального курса и решения. Толерантность предполагает защиту и обоснование позиции, актив­ность в реализации политических убеждений каждого. Толерантность это терпимость к конституционно допустимому незапрещённому поведению, но она неуместна по отношению к призывам к свержению власти, к восстанию, к ненависти, к каким-либо группам, призывающим к войне, геноциду, террору ». /Основы политологии: Краткий словарь терминов и понятий. - М.: Общество "Знание" России. 1993. с.140/.

Учащимся предлагается сравнить эти определения, зафиксировав общие положения и различия. Учитель подводит школьников к выводу, что толерантность предполагает определенные ограничения, ответ­ственность, связь прав и обязанностей личности. Далее каждая учебная группа получает задание, состоящее из небольшого фрагмента текста Конституции Украины и вопросов для обсуждения к нему.

Задание для первой группы

Из статьи 34 Конституции Украины:

"Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение взглядов и убеждений". Вопросы для обсуждения:

- Как Вы понимаете это положение Основного Закона нашего государства?

- Как связано данное положение с идеей толерантности?

Предположим, Вы присутствуете на собрании учащихся Вашей школы, на ко­тором разрабатывается устав органа ученического самоуправления. Вы выступаете. Какие обязанности возникают у Вас по отношению к слушателям? Почему?

- Какие обязанности по отношению к Вам есть у других учащихся во время Вашего выступления? После выступления? Какие обязанности возникают у Вас, когда выступают другие школьники? Почему?

- Что могло бы произойти в обществе, если бы люди не выполняли обязанностей, которые Вы назвали и обсудили? Почему?

Задание для второй группы

Из статьи 55 Конституции Украины:

«Каждый имеет право на свободу мировозрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность».

Вопросы для обсуждения:

- Как Вы понимаете это положение Основного Закона нашего государства?

- Как связано данное положение с идеей толерантности?

- Предположим, Вы исповедуете ту или иную религию, посещаете церковь. Какие обязанности возникают у Вас по отношению к людям, которые разделяют Вашу веру, посещают тот же храм? Какие обязанности есть у Ваших единоверцев по отношении к Вам? Почему?

- Какие обязанности возникают у Вас по отношению к людям, которые не разделяют Ваших религиозных убеждений? Какие обязанности по отношении к Вам есть у этих людей? Почему?

- Что могло бы произойти в обществе, если бы люди не выполняли обязанностей, которые Вы назвали и обсудили? Почему?

^ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ

Из статьи 36 Конституции Украины:

«Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов... »

Вопросы для обсуждения:

- Как Вы понимаете это положение Основного Закона нашего государства? Как связано данное положение с идеей толерантности?

- Предположим, Вы являетесь членом школьного спортивного клуба. Какие обязанности есть у Вас по отношении к учащимся, которые в этом же клубе занимаются не Вашим любимым видом спорта? Какие существуют обязанности у этих школьников по отношении к Вам? Почему?

- Какие обязанности возникают у Вас по отношении к учащимся, которые предпочитают заниматься не спортом, а экологической работой, коллекциони­ро­ва­ни­ем марок, фотографированием? Какие обязанности существуют по отношению к Вам школьников, имеющих другое хобби? Почему?

- Что могло бы произойти в обществе, если бы люди не выполняли обязанностей, которые Вы назвали и обсудили? Почему?

Далее лидеры групп (или по их предложению другие члены групп) сообщают классу основные выводы, которые были сделаны в ходе дискуссии. Учитель советует школьникам постоянно помнить о том, что права одного человека "заканчиваются" там, где "начи­наются" права другого человека.

Заключительная часть урока

Учитель просит учащихся привести примеры терпимости и нетерпимости из школьной жизни, а также из внешкольного личного опыта. С учетом этих примеров, материалов и выводов урока школьникам предлагается подготовить собственную Декларацию, посвященную терпимости, которую предполагается направить в ЮНЕСКО (каждая учебная группа начинает эту работу на уроке и заканчивает ее дома). Завершая урок, учитель говорит, что нетерпимость, вражда принесла много бед и несчастий человечеству, нередко приводя к войнам и геноциду. Он обращает внимание учащихся на актуальность формирования толерантности как черты характера современного гражданина Украины. Педагог приводит цитаты из выступления Президента Украины Л.Д.Кучмы в Верховной Раде Украины 22 февраля 2000 года: "Закликаю до відмови від політичної нетерпимості. Бо вона схожа на кулю зі зміщеним центром, яка розриває весь суспільний організм, травмує суспільну свідомість".

(
Тема уроку: Толерантність.

Автор

Ігнатова Ірина Анатоліївна, вчитель Носівської ЗОШ №1 Чернігівської області.

Мета уроку

 • Навчальна: засвоєння основних рис громадянського суспільства, з`ясування поняття толерантності, її ролі в житті людини і суспільства.

 • Виховна: виховання в дітей громадянської поведінки, формування особистої відпові­дальності, сприяння більшому взаєморозумінню, толерантності і довіри між учнями.

 • Розвиваюча: розвиток критичного мислення, умінь порівнювати і аналізувати, аргу­ментовано обстоювати власні погляди на проблему, бути толерантним до чужих думок, розвиток творчих здібностей учнів.

"Урядовий кур'єр", 23 лютого 2000 року.)Обладнання уроку: Арцишевський Р.А. «Світ і людина» 8-9 клас, Енциклопедичний словник, Допоміжні матеріали для учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з використанням інтерактивних методів.

Хід уроку

1 етап. Підготовчий

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Поставити перед учнями випереджаюче завдання

Напередодні уроку учні проводять бліц-інтерв’ю з батьками, учителями, учнями школи по питанню: «Чи завжди Ви виявляєте терпимість до думок та вчинків інших людей?».2 етап. Актуалізація системи

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Оголошення теми і мети уроку.

Вступне слово:

- Нерідко умови життя або обставини змушують людину думати тільки про себе. Ось і сьогодні, коли наша держава стала на шлях побудови ринкових відносин, багато людей думає лише про те, як вижити. Труднощі і незабезпеченість, з якими вони стикаються, породжують непевність у завтрашньому дні, озлоблюють людей, роблять їх більш егоїстичними і черствими. І тоді до інших людей вони нетерпимі. Проаналізуємо дані інтерв`ю.

^ Продовжує розповідь:

- Ви стоїте на порозі зрілості. Мине небагато часу, і ви самі будете розв`язувати складні проблеми, серед яких будуть і морально-етичні, проблеми взаємовідносин з іншими людьми, з друзями, а то й з недругами. У всіх людей свої погляди на життя, на працю, кохання, тощо. Як навчитися поважати думки іншої людини? Чи прагнути, щоб опонент сприйняв ваші погляди? Проявляти нетерпимість чи бути толерантним?

Клас ділиться на 5-6 груп і в групах обговорюються результати опитування, підраховують стверджувальні і заперечувальні відповіді. Учень-кур`єр збирає інформацію і швидко ії обробляє. Висновок про те, що багато опитуваних у своєму житті проявляли нетерпимість по відношенню до інших людей.


^ Вказують на нове для них поняття - толерантність.

3 етап. Визначення поняття

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Пояснює, що в перекладі з латині, толерантність означає терпіння, терпимість.

Поділяє клас на групи і пропонує кожній визначити, що таке терпимість, чому люди бувають нетерпимими до інших людей?

Наводить приклади з історії людства:

- У І1 столітті в Римській імперії правив імператор Марк Аврелій. Він постійно вів війни і разом з тим був філософом. Вважав, що перед обличчям світового закону всі люди рівні - вільні і раби, греки і варвари, чоловіки і жінки. Марку Аврелію належить ряд висловлювань. Деякі пропонуються вам для обговорення.

Роздає допоміжні матеріали № 1.


Ставить запитання:

«Чи могли б в керуватися в житті цими рекомендаціями древнього філософа?»

^ На основі результатів самозанурення робить висновок про рівень терпимості у класі.

Працюючи з енциклопедичним словником, формулюють відповідь.

Виступають представники від кожної групи. Працюють з афоризмами, аргументовано оцінюють.

^ Приходять до висновку, що деякі норми моралі залишилися незмінними від античності до наших днів.


Хвилина самоаналізу. Приходять до висновку, що потрібно постійно самовдосконалюватися

4 етап. Творча робота (завдання)

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Продовжує бесіду:

- Нам стало зрозуміло, що в давнину деякі філософи закликали до терпимості у відносинах між людьми. А чи потрібна толерантність для сучасної України?

В нашій державі починає формуватися громадянське суспільство, тобто таке суспільство, в якому права і свободи людини визначаються найвищою цінністю, в якому суспільство стоїть над державою, існує різноманітність думок і поглядів.


^ Постановка завдання:

Громадянське суспільство не повинно входити в протиріччя з державою, як регулюючою системою. Державна влада в умовах громадянського суспільства перебуває під постійним контролем людей, який здійснюється за допомогою виборів, свободи слова тощо. У нашій школі діє система самоврядування. У кожному класі є декілька комісій, що відповідають за різні аспекти шкільного життя. Членів цих комісій обирають демократичним шляхом і учні школи можуть контролювати процес самоврядування.

^ Як би ви вдосконалили систему самоврядування в нашій школі?

Чи створили б Ви комісію, що займається питанням взаємовідносин у школі, захисту інтересів учнів?^ У групах учні придумують назву нової комісії і формулюють мету її діяльності.

5 етап. Вирішення проблеми

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Ставить проблему:

«Терпіти чи не терпіти? Толерантність - це добре чи погано?».


^ Дає завдання групам учнів:

З`ясуйте, по яких питаннях відбуваються найчастіше суперечки у вашому класі?


Пропонує розглянути деякі з цих конфліктних ситуацій. Роздає допоміжні матеріали №2. Організовує дискусію.


Контролює роботу учнів, відповідає на можливі запитання.


^ Допомагає зробити висновок: “Існує межа терпимості”.Визначають, що конфліктні ситуації виникають по ряду питань.

Можливий варіант:

- при обговоренні окремих вчинків учнів;

- ставлення до навчання;

- прихильність до певного напрямку в музиці, моді тощо.

^ Працюють з допоміжними матеріалами. Беруть участь у дискусії.

Можливі варіанти відповідей

По ситуації І.

1). Постійно показувати своє негативне відношення і у різкій формі рекомендувати змінити зачіску.

^ 2). Виходити з того, людина має особисту свободу і зі своїм власним волоссям може робити будь-що.

По ситуації ІІ

1) засуджувати ці вчинки учня;

2) вважати, що подібна поведінка особиста справа учня, не втручатися;

^ 3) з розумінням віднестися до проблеми Миколи, поступово і постійно заохочувати його до навчання.


По ситуації Ш

1) прагнути уникати спілкування з Вадимом

2) відповісти грубістю на грубість

^ 3) «ковтати» образи і проводити з учнем роз’яс­нювальну роботу.

Виходячи з розглянутих ситуацій, формулюють власне розуміння межі терпимості.

^ Роблять висновок.

- Потрібно, виявляючи толерантність до чужих думок, поведінки, виважено, критично підходити до кожного конкретного випадку. Інакше толерантність може перетворитися у байдужість, ухиляння від відповідальності, пристосуванство.

6 етап. Підсумки. Домашнє завдання

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Підводить підсумки уроку. Найактивнішим учням ставить оцінки.


Заключне слово:

На планеті - мільярди людей. Всі вони рівні між собою, мають однакові права і свободи. Але всі вони різні зі своїми характерами, ідеями, ідеалами. Тому потрібно проявляти терпимість до оточуючих, до своїх товаришів. Школярі повинні поважати права та гідність інших людей, у тому числі і своїх однолітків, а також повинні відповідати за свою поведінку, щоб не шкодити іншим членам суспільства.


Домашнє завдання:

Розробити 7 основних правил життя в сім`ї.Допоміжні Матеріали № 1

«Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто ії ображає»

Марк Аврелій.

«Найкращий спосіб помсти - не відповідати злом на зло. »

Марк Аврелій


Допоміжні Матеріали № 2

Ситуація 1.

Дмитро має своєрідну зачіску — занадто довге волосся.

Як поводити себе тим, кому такий стиль не подобається?

Ситуація 2.

Микола часто втікає з уроків, прогулює.

Чи бути толерантним до вчинків Миколи в даному випадку?

Ситуація 3.

В
Тема уроку: "Права і свободи національних меншин в Україні".

Автор

Борецька Марія Володимирівна, вчитель історії ЗОШ №3 м. Рівне.

Мета уроку

 • Освітня: організувати самостійну роботу учнів з сучасними міжнародно-правовими актами та законами України з питань прав національних меншин; розкрити суть понять "толерантність", "етнічна (національна), релігійна та мовна меншини"; визначити права і свободи корінної нації і національних меншостей, знати їх, вимагати їх і вміти іх захищати.

 • Розвиваюча: розвивати в учнів уміння аналізувати і критично оцінювати діяльність громадсько-політичних організацій та держави на основі отриманих знань, альтернативних поглядів на проблему, працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти аргументовано обстоювати власні погляди і позицію, пропонувати шляхи вирішення даної проблеми і конфліктних ситуацій.

 • Виховна: виховувати в учнів активну життєву позицію, спрямовану на утвердження загально-людських цінностей, побудову демократичного суспільства в Україні, то­ле­рантне ставлення до кожної людини, незалежно від кольору її шкіри, купьтури, зви­чаїв, релігії, мови, виховувати не тільки громадянина України, а й громадянина Землі.

адим постійно проявляє неповагу, грубість до своїх товаришів.


Як бути?


Толерантність — це багатогранне поняття, яке на сучасному етапі розвитку людства повинно визначати всю багатоманітність відносин на державному, регіональному і міжнародному рівнях.

Даний конспект уроку торкається лише одного аспекту толерантності — прав і свобод національних меншин в Україні.

План уроку:

1. Національна структура українського суспільства. Україна — поліетнічна держава.

2. Права і свободи людини і національних меншостей у сучасному міжнародному праві і законодавстві України.

3. Стан суспільних відносин в Україні між представниками різних національностей.

4. Проблеми і перспективи реалізації прав і свобод національних меншин в Україні.

Обладнання:

 • Загальна Декларація прав людини (Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року).

 • Конституція України.

 • "Декларація прав національностей України" (Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 року).

 • Закон "Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 року.

 • Закон "Про мови в Українській РСР" від 28 жовтня 1989 року.

 • Схеми і таблиці (ксерокопія на кожній парті).

Випереджувальне завдання: клас поділений на групи по троє школярів. Серед учнів розподілені ролі щодо гри, присвяченої питанню "Проблеми і перспективи реалізації прав і свобод національних меншин в Україні" (депутати місцевих та Верховної Рад, політологи і представники національних меншин) Підготувати питання з проблем і перспектив розвитку національних меншин. Депутатам і політологам — бути готовими відповісти на ці питання.


Хід уроку

1. Організація класу

Вступне слово вчителя:

Вінцем багатовікових державотворчих пошуків українського народу стало прийняття Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року "Акту проголошення незалежності України", який отримав наступне підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. На політичній карті світу з`явилася нова суверенна держава – Україна. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнається "людина, її жит­тя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека" (Конституція України,
ст. 3).

Важливе значення для демократичної держави має те, як реалізовано в ній право нації на самовизначення, які права надано корінним народам і національним меншинам. Стаття 11 Конституціі України проголошує: "Держава сприяє консолідаціі та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійноі самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

^ Ключова ідея вступу: основним обов`язком діяльності держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.


2. Актуалізація знань учнів

Бесіда за питаннями:

1. Що таке демократія?

2. Які основні ознаки демократичної держави?

3. Чи є Україна демократичною державою?

4. Хто, на вашу думку, є найбільшою цінністю в демократичній державі?

Ключова ідея: Україна є демократичною державою, де найбільшою цінністю є людина.


3. Вивчення нового матеріалу

Темою нашого уроку є: "Права і свободи національних меншин в Україні". Ми повинні вияснити такі основні питання (див. план уроку).

Визначимось з понятійним апаратом:

Толерантність — терпимість, неупереджене ставлення до когось, до чогось. Поліетнічна держава — багатонаціональна держава.

^ Етнічна (національно) меншина, релігійна меншина, мовна меншина (Записи на дошці). Учні самостійно дають визначення.

Приступаємо до розгляду першого питання плану. Перед кожним учнем є таблиця "Динаміка етнічного складу населення України" (% 1970-1999 рр.)

Завдання: Познайомтесь, подумайте, зробіть висновок і дайте відповіді на питання:

-Чи є Україна багатонаціональною державою? Як ви думаєте, чому?

-Які коливання в етнічному складі населення України відбуваються в останні роки?
1970 р.

1979 р.

1990 р.

Усе населення

100

100

100

Українці

74,9

73,6

73,0

Росіяни

19,4

21,1

22,1

Євреї

1,6

1,3

1,0

Білоруси

0,8

0,8

0,9

Молдавани

0,6

0,6

0,6

Болгари

0,5

0,5

0,5

Татари

0,15

0,2

0,3

Вірмени

0,07

0,08

0,2

Греки

0,2

0,2

0,2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconКонспект уроку української літератури у 9 класі
Зверніть увагу на тему уроку (висвітлено на проекторі). Про що йтиме мова на уроці?
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconМетодична розробка уроку на тему програми тема уроку
Бінарного типу з предмету : «Обладнання та технологія зварювального виробництва» та
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconКонспект вступного уроку з української (рідної) мови в 9 класі тема уроку: Розвиток української мови
Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), тлумачний словник, підручник
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconКонспект вступного уроку з рідної (укранської) мови в 6 класі тема уроку: Краса І багатство української мови
Мета уроку: поглибити знання про багатство української мови, звернути увагу на її милозвучність і мелодійність, розвивати спостережливість,...
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconУрок №2 Тема уроку
Тема уроку: Поняття алгоритму. Методи описання та основні властивості алгоритмів
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 5 класі тема уроку : Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Тема уроку: Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconПлан-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\al family» Цілі уроку
Ве­ликої Британії; проаналізувати по­літику М. Тетчер; охарактеризувати рівень розвитку відносин між Укра­їною та Великою Британією;...
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconІнформація про клас Тема уроку: Мета: Тип уроку

Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 10 класі тема уроку: Українська мова у світі
Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства й переконаність у тому, що доля української мови...
Конспект уроку на тему \"Толерантність\" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного iconТолерантність простір толерантності
Для української мови "толерантність" поняття відносно нове І однозначного тлумачення поки що не має
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов