Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки icon

Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економікиНазваниеЖовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки
Дата конвертации22.06.2013
Размер312.25 Kb.
ТипПрограмма
скачать >>>


Проект

Жовківська районна державна адміністрація

Жовківська районна рада

Управління економіки
«ПОГОДЖЕНО»

Рішенням сесії Жовківської районної ради

№ __ від _4 квітня 2011 року

Голова ради _____________ Т.Швай

«ПОГОДЖЕНО»

Голова Жовківської райдержадміністрації

«__» _________ 2011 року

_____________ В.Волошин

«ПОГОДЖЕНО»

Фінансове управління Жовківської райдержадміністрації

«__» _________ 2011 року

_____________ Г.Вус

«ПОГОДЖЕНО»

Управління економіки Жовківської райдержадміністрації

«__» _________ 2011 року

_____________ М.Скоропад^ ПРОГРАММА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківського району

на 2011 – 2015 роки


Жовква – 2011


ЗМІСТ


РЕЗЮМЕ

3

Мета

3

Основні завдання Програми

4

Механізм реалізації Програми

4

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

4

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

5

^ Теплопостачання у Жовківському районі

5

Основні напрямки і заходи з економії енергоресурсів в районі

7

^ Концептуальні положення і головні напрями енергозбереження

7

Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності у районі

8

^ Заходи із створення та реалізації механізмів енергозбереження

9

Теплові насоси

10

Застосування теплових насосів в інших країнах

13

^ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

13

ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

13

^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

14

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

14

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

14

ДОДАТКИ

14-181.РЕЗЮМЕ

Програма енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківщини на 2011 – 2015 роки є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери району, як однієї з передумов для сталого економічного розвитку Жовківщини. Суть Програми – реалізація комплексу із заходів забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та економії видатків на енергоносії.

Програма враховує відповідні положення ^ Закону України «Про енергозбереження», державну «Стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року», «Стратегію розвитку Жовківського району » є продовженням політики реалізації завдань Львівської обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 03.03.2006 р. № 526, Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки від 06.07.2010 р., Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011-2015 роки , затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 05.01.2011 р. № 23.

Місце реалізації Програми : Львівська область, Жовківський район

Спрямованість Програми: Підвищення енергоефективності, соціально-економічний розвиток, зменшеня видатків на енергоносії в бюджетній сфері та органах місцевого самоврядування району.

^ Термін реалізації Програми : 5 років

Мета

Мета Програми полягає в суттєвому зменшенні кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням об’єктів, установ, організацій бюджетної сфери та житлово-комунального господарства району, шляхом:

 • запровадження в бюджетній сфері Жовківського району та житлово-комунального господарства сучасних технологій одержання, використання та обліку альтернативних і традиційних видів енергії

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

 • сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції;

 • забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх (галузевих) джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення інвестицій;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.

^ Основні завдання Програми

Забезпечення економії бюджетних коштів на утримання бюджетних установ району (оплата за енергоносії) та житлово-комунального господарства, за рахунок запровадження, у першу чергу в цілісних майнових комплексах, відповідних енергозберігаючих заходів та проектів шляхом:

 • оптимізації генераційних схем (реконструкція теплотрас, локальне забезпечення гарячою водою тощо) та обладнання призначеного для теплозабезпечення об’єктів бюджетної сфери у, т.ч. з їх пріоритетним переведенням на альтернативні види палива, широке використання теплової та сонячної енергії та заміною зовнішніх і внутрішніх електромереж;

 • економічно обгрунтованого запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу;

 • встановлення приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії;

 • термомодернізації будівель, у т.ч. :

  • утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій (стіни, перекриття, дахи);

  • реконструкція (заміна) світлопрозорих конструкцій;

  • встановлення вентиляційних систем;

 • модернізації (заміна) систем опалення ;

 • заміни ламп розжарювання на енергоощадні лампи.

Механізм реалізації Програми

Видатки пов’язані з реалізацією даної Програми, здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, позабюджетних коштів, інших джерел не заборонених законодавством.

Кошти на реалізацію Програми передаються у бюджет розвитку району, за погодженням з комісіями комісія з питань транспорту, енергетики, зв’язку і комісія з питань бюджету і фінансів. Реалізацію Програми здійснює Жовківська районна державна адміністрація, яка є головним розпорядником коштів Програми, відповідні органи місцевого самоврядування, враховуючи пріорітетність об'єктів, які є найбільшими споживачами енергоносіїв та рівень окупності заходів (додаток 1).

^ 2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

– Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. №74/94-ВР, затверджений Верховною Радою України;

– Розпорядження Президента України від 20.10.2005 р. № 1199 «Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України»;

– «Програма енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки», затверджена рішенням Львівської обласної ради від 03.03.2006 р. № 526;

– Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 05.01.2011 р. № 23.

– «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. 750);

– «Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року», затверджена рішенням Львівської обласної ради від 13.03.2007 р. № 193;

 • «Стратегія розвитку Жовківського району» затверджена рішенням Жовківської районної ради від 19 вересня 2009 р. №27

 • Указ Президента України від 28.07.2008 р. № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. № 1425-р «План заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 – 2011 роки»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів».

– Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки».

^ 3.АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Теплопостачання в Жовківському районі

У 2010р. у районі налічувалось 36 котелень, які відпускали теплоенергію населенню і на комунально-побутові потреби (2,6% від загальнообласної кількості). Відносно 2005 року їх кількість зросла на 2,9%, проте відносно 2000 року – зменшилась на 10,0%. У сусідніх з Жовківщиною районах кількість котелень була більшою у Пустомитiвському (44), Яворiвському (59) та Сокальському (65) районах, а у Кам'янка-Бузькому – меншою (27).

^ Кількість джерел теплопостачання та їх теплова потужність

Основні показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Кiлькiсть котелень на кінець року, одиниць

40

36

35

35

34

35

36

^ Сумарна потужнiсть котелень, Гкал/год.

88,6

84,2

81,2

82,1

57,2

64,9

66,8

^ Кiлькiсть встановлених котлiв (енергоустановок), одиниць

96

87

91

91

84

93

94

^ Протяжнiсть теплових та парових мереж, км

24,5

21,8

20,9

21,9

21,9

23,4

23,4

^ Вироблено теплової енергiї, тис.Гкал

30,3

34

34,9

39,4

40,4

38,6

41,1

^ Втрати теплової енергiї, тис.Гкал

2,0

2,4

2,3

2,6

2,7

-

3,2

^ Вiдпущено своїм споживачам теплової енергiї, тис.Гкал

28

31,2

32,1

36,5

37,2

38

37,9

у тому числi населенню

9,2

14,2

11,3

12,7

12,9

13,8

13,4

на комунально-побутовi потреби

18,7

17

20,8

23,8

24,3

24,2

24,5

Переважна більшість котелень району (23, або 63,9% від загальної кількості) розташована у сільських населених пунктах. У міських поселеннях знаходилося 13 котелень, або 36,1% від загальної кількості.

^ Кількість установлених котлів (енергоустановок) усіх видів в котельнях становила 94 (на 1,1% більше відносно 2005р., проте на 2,1% менше відносно 2000р.), причому чверть з них (23) експлуатуються понад 20 років. Серед сусідніх районів вищою була частка установлених котлів з терміном експлуатації більше 20-ти років тільки у Кам’янка-Бузькому районі – 45,2%, а у Пустомитівському, Сокальському, Яворівському районах цей показник був значно меншим - відповідно 25,2%, 27,3%, 7,6%.

На кінець 2006р. сумарна потужність котелень становила 66,8 Гкал/год., що на 2,9% більше відносно 2005р., проте на 24,6% менше, ніж у 2000р. У міських поселеннях, незважаючи на меншу кількість котелень, сумарна потужність їх склала 49,8 Гкал/год, або 74,6% від загального обсягу), у сільській місцевості – 17,0 Гкал/год (25,4%).

Основна частина котелень району у 2006р. працювали на твердому паливі: 22 котельні; на газоподібному паливі – 13, і лише одна - на рідкому паливі.

^ Протяжність теплових та парових мереж (у двотрубному обчисленні) у 2006 році була на рівні 2005 року і становила 23,4 км, проте відносно 2000 року вона зменшилась на 4,5%. Протяжність теплових та парових мереж району склала 1,4% від загальнообласного показника. У сусідніх з Жовківщиною районах протяжність тепломереж була більшою у Кам'янка-Бузькому (45,7 км), Яворiвському (44,3 км), Сокальському (30,3 км), проте у Пустомитiвському була меншою (15.6 км).

Упродовж 2006р. котельні району виробили 41,1 тис.Гкал теплової енергії, що на 6,5% відносно 2005 року, і на 35,6% більше проти 2000р. Обсяг виробленої теплоенергії у районі склав лише 0,8% від загальнообласного.

Торік котельні підприємств (організацій) відпустили 37,9 тис.Гкал теплової енергії, у тому числі населенню – 13,4 тис.Гкал (35,4%), на комунально-побутові потреби – 24,5 тис.Гкал (64,6%). Питома вага району в загальнообласному обсязі відпущеної теплоенергії була незначною і склала торік 0,9%, зокрема, населенню – 0,6%, на комунально-побутові потреби – 2,0%.

Відносно 2005р. відпуск теплоенергії населенню в районі зменшився на 2,9% (проти 2000 року збільшився на 45,7%), а на комунально-побутові потреби – зріс на 1,2% (відносно 2000 року на 31,0% більше).

У міських поселеннях у 2006 році близько половини (47,6%) теплоенергії було відпущено населенню, 52,4% – на комунально-побутові потреби. У сільській місцевості вся теплоенергія (9,8 тис.Гкал) була використана на комунально-побутові потреби.

^ Стан енергетичного забезпечення та споживання.

Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно зазначити, що для опалення у світі споживається понад 40 % всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій, ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, на загал і на Львівщині зокрема, сягає 70 %. Це стосується населення, закладів бюджетної сфери, комунальної енергетики та теплогенерації.

Основними напрямками і заходами з економії енергоресурсів в районі є:

 • розробка і впровадження більш ефективних (у т.ч. локальних) систем генерації та вдосконалення управління їх режимами;

 • скорочення втрат і підвищення використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів та альтернативних джерел енергії;

 • використання комбінованих (когенераційних) енерготехнологічних процесів .

Перелічені заходи неможливі без відповідних (у ряді випадків досить значних) капіталовкладень за основними напрямами підвищення ефективності, зокрема :

- зменшення потреби;

- ефективна генерація ресурсів та зменшення втрат при транспортуванні;

- облік та управління.

^ Концептуальні положення і головні напрями енергозбереження.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65 %, а теплової енергії – 50 %.

У порівнянні з країнами ЄС, витрати енергії для опалення в Україні є у 2 – 3 рази вищими (клас будівель F, Е). В Європі це - D, C. За новими нормами енергопотреби будівель віднесено до класу – B. Реально проведена комплексна термомодернізація споруд сьогодні дозволяє досягати як ДБН-значення (клас В) так і перспективного значення (клас – А). При цьому втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл :

- зовнішні стіни – 40 % (потенціал економії – 70 %);

- вікна, двері – 25 % (потенціал економії – 50 %);

- вентиляція – 15 % (потенціал економії 65%);

- гаряча вода – 10 % (потенціал економії – 30 %);

- дах, підлога – 8 % (потенціал економії – 50 %);

- трубопроводи, арматура – 2 % (потенціал економії 35%).

Ураховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти величезну увагу теплоізоляції і енергозбереженню. Наприклад, витрати на опалення 1 м2 в Німеччині й Україні за діючими нормами відносяться як 1:1,6, а фактично як 1:3.

^ Відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії. Розробка енергетичної стратегії району, орієнтованої на відхід від газової залежності, економію бюджетних видатків в районі на енергоносії з орієнтуванням на місцеві види палива та здійснення першочергових заходів із енергоощадності, дозволить ставити питання про повну енергетичну незалежність району. Диверсифікація джерел не вимагатиме значних капіталовкладень, а здійснене енергозбереження у сфері термореновації будівель дозволить вирішувати питання масштабного використання альтернативних джерел (перш за все теплової енергії землі, та енергії сонця), економічно обґрунтована частка якої протягом 5 років може бути доведена до 20 %. Важливим є коригування схем теплопостачання на базі помірно-децентралізованого та автономного теплопостачання з використанням нетрадиційних джерел теплової енергії, що, у свою чергу, дозволить удвічі зменшити споживання енергетичних ресурсів.

Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності в районі :

 • виконання демонстраційних енергоефективних пілотних проектів в Жовківському районі з навчанням місцевого персоналу та розповсюдженням їх знань на реалізацію нових об’єктів реконструкції на території реалізації аналогічних пілотних проектів на Жовківщині;

 • створення на рівні виконавчої влади системи розповсюдження набутого досвіду.

Очікувані результати. Можна прогнозувати на 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в районі можуть бути зменшені на 30 %. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в районі.

^ Заходи із створення та реалізації механізмів енергозбереження:

1. Джерелами фінансування заходів з енергозбереження є бюджети всіх рівнів, позабюджетні джерела у т.ч. кредитні та інвестиційні ресурси.

2. Стимулювання енерго- і ресурсозбереження полягає в розробці прозорих обґрунтованих норм споживання тепло- та електроенергії, води, природного газу, а також залишення в розпорядженні організацій економії, здобутої внаслідок реалізації заходів ресурсозбереження. Економічні важелі управління енергозбереженням мають діяти на рівні органів місцевого самоврядування та організацій бюджетної сфери району.

На виконання пункту 3 рішення №745 Львівської обласної ради від 04 листопада 2008 року «Про хід виконання програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки та завдання 2009 – 2015 роки», з метою стимулювання енергоефективності в Жовківському районі, при прийнятті районного бюджету з урахуванням підсумків реалізації енергоефективних заходів у попередніх роках, відповідно до додатка 2, плануються відповідні видатки.

3. Правові й організаційно-економічні заходи передбачають вдосконалення нормативно-правової бази, тарифної політики, стандартизації, метрології, системного інформаційного забезпечення та сертифікації.

Матеріали. У час постійного зростання вартості енергоносіїв, вартість матеріалів, з яких будуються споруди, починає прямо залежати від вартості енергоносіїв. Отже, одним з основних параметрів стає кількість енергії, витраченої на виробництво одиниці будівельної продукції. Враховуючи, що у собівартості будів-ництва вартість матеріалів становить понад 60 %, правильний вибір матеріалів стає основним економічним показником загальної ефективності будівництва.

Конструкції. Головне в конструкційних рішеннях – орієнтування на найкоротші терміни термомодернізації та найнижчу кваліфікацію робочої сили. Ще один вагомий (особливо для сільської території) показник – коефіцієнт механізації та енергооснащеність. Серед інших конструкційних завдань – розробка високоефективних інженерних систем, орієнтованих на комплексне використання різного типу комбінованого енергетичного живлення.

Видатки майбутніх періодів. За аналітичною статистикою, видатки на будівництво та експлуатацію протягом 50 років будівель, збудованих з традиційних матеріалів за типовими проектами і традиційними технологіями, мають відношення 3:7. Сучасні технології термомодернізації дозволяють змінити це співвідношення до значення 1 : 1. Комплексний підхід до проблеми видатків наступних періодів дозволяє кардинально зменшувати як першу вартість (тільки при новому будівництві), так і другу (експлуатаційні видатки) складові, що дозволяє зробити висновок про значний ефект від реалізації термомодернізаційних заходів.


^ Джерела енергозабезпечення. Актуальність проблем з джерел енергозабезпечення визначається їх доступністю і вартістю. Для негазифікованих населених пунктів Жовківського району проблемами залишаються процеси заготівлі та постачання твердих видів палива, для газифікованих – зростаюча вартість природного газу. Для тих та інших проблеми якості електричної енергії, відсутність централізованого водопостачання і водовідведення тощо. Разом з тим, існують практично невичерпні джерела майже дармової енергії. Насамперед йдеться про солярну енергію та теплову енергію Землі. За розрахунками енергетичних економістів, на сьогодні собівартість вироблення солярної теплової енергії не перевищує 27 коп/кВт*год, а ґрунтової теплової енергії – 19 коп/кВт*год. Ураховуюче швидке наближення України до світових цін на енергоносії, перехід на альтернативні джерела стає вимушеним, але добре обґрунтованим кроком на випередження ситуації.

^ Відновлювальні джерела енергії. Жовківський район має практично всі види відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ) із значним, доступним до використання потенціалом, що може замінити майже половину традиційного палива.

Сонячна енергія. Енергія сонячної радіації на широті Львова, Дублян, Жовкви, Рава Руської складає 3,85 ГДж/м2 у рік, що дозволяє з коефіцієнтом використання 30 % отримувати щодоби з 1 м2 колектора в середньому 1,0 кВт*год теплової енергії, або 100 Вт електричної. Сучасні системи дозволяють отримувати протягом 10 місяців у році теплову енергію за ціною 15 – 17 коп./ кВт, електричну – 37 – 55 коп./ кВт. Окупність системи : 3 – 4 роки (по теплу), 5 – 7 років (по електриці).

Енергія ґрунту. Використання енергії ґрунту (теплові насоси) дозволяє отримати до 65 – 70 % економії тепла від загальної кількості теплоти, відданої споживачеві. Проблеми освоєння потенціалу полягають у подоланні тарифного бар’єра (налагодження випуску обладнання в Україні), стартовій фінансовій підтримці державним коштом, організації системи протекціонізму на об’єктах бюджетної сфери, інженерній підготовці об’єктів до інсталяції обладнання, спрощення регуляторних механізмів та процедур.

Біомаса. У регіоні є достатній потенціал біомаси різних видів, який можна задіяти в енергетичних цілях, як один із напрямів заміщення природного газу на – опалення, гарячого водопостачання, а також виробництва електричної енергії. Деякі системи, перш за все брикетування соломи, відходів переробки лісоматеріалів, вже знаходять практичне застосування.

^ Теплові насоси

Тепловий насос - це сучасний і високотехнологічний прилад для опалення й кондиціювання повітря. Тепловий насос збирає тепло з вулиці або із землі й направляє в будинок. Принцип роботи теплового насоса заснований на відомому циклі Карно.

Внутрішній контур теплових насосів складається з наступних компонентів:

 • Конденсатор;

 • Капіляр;

 • Випарник;

 • Компресор, що працює від електричної мережі.

Крім цього, у внутрішньому контурі теплового насоса є:

 • Терморегулятор, який управляє обладнанням;

 • Холодоагент, циркулюючий в системі газ із певними фізичними властивостями й характеристиками.

Холодоагент під високим тиском через капілярний отвір попадає у випарник, де за рахунок різкого зменшення тиску відбувається процес випару. При цьому холодоагент відбирає тепло у внутрішніх стінок випарника, а випарник у свою чергу віднімає тепло в земляного або водяного контуру, за рахунок чого він постійно прохолоджується. Компресор вбирає холодоагент із випарника, стискає його, за рахунок чого температура холодоагенту різко підвищується й виштовхує в конденсатор. Крім цього, у конденсаторі, нагрітий у результаті стиску холодоагент віддає тепло (температура порядку 85-125 градусів Цельсія) опалювальному контуру й переходить у рідкий стан. Процес повторюється постійно. Коли температура в будинку достегає необхідного рівня , електричне коло розривається терморегулятором і тепловий насос перестає працювати. Коли температура в опалювальному контурі падає, терморегулятор знову запускає тепловий насос. У такий спосіб холодоагент у тепловому насосі робить зворотний цикл Карно.

Як ми бачимо, теплові насоси перекачують розсіяну теплову енергію землі, води або навіть повітря у відносно високопотенційне тепло для опалення об'єкта. Приблизно 75% опалювальної енергії можна зібрати безкоштовно із природи: ґрунту, води, повітря й тільки 25% енергії необхідно затратити для роботи самого теплового насоса. Інакше кажучи, власник теплових насосів заощаджують 3/4 засобів, які він би регулярно витрачав на дизпаливо, газ або електроенергію для традиційного опалення. Попросту кажучи, тепловий насос за допомогою теплообмінників збирає теплову енергію із землі (води, повітря) і «переносить» її в приміщення.

Теплові насоси здатні не тільки опалювати приміщення, але й забезпечувати гаряче водопостачання, а також здійснювати кондиціювання повітря. Але при цьому в теплових насосах повинен бути реверсивний клапан, саме він дозволяє тепловому насосу працювати у зворотньому режимі .

^ Переваги теплових насосів

 • Економічність. Тепловий насос використовує електричну енергію на багато ефективніше будь-яких котлів, які спалюють паливо. Коефіцієнт ефективності теплових насосів на багато більше одиниці. Між собою теплові насоси порівнюють по умовній величині - коефіцієнту перетворення тепла (КПТ), також це поняття називається коефіцієнтом трансформації тепла, потужності, перетворення температур. Він показує відношення одержуваного тепла до витраченої енергії. Приміром, КПТ = 4,5 означає, що номінальна (споживана) потужність теплового насоса становить 1 кВт, на виході ми одержимо 4,5 кВт теплової потужності, тобто 3,5 кВт тепла ми одержуємо із природи;

 • ^ Широкий саектр застосування. На нашій планеті існує безліч розсіяного тепла. Земля й повітря є скрізь, також більшість людей не мають проблем з водою. Саме вони містять в собі теплову енергію, отриману від сонця. Теплові насоси незалежно від погодних умов, падіння тиску в газовій трубі зберуть це тепло для вас. Усе що потрібно для цього - електрична енергія. Але якщо її немає, це теж не проблема - деякі моделі теплоых насосів можуть використовувати дизельне паливо або бензин для своєї роботи;

 • Екологічність. Тепловий насос не тільки заощаджує гроші, але й береже здоров'я власникам будинку та їх дітям. Прилад не спалює паливо, виходить, не утворюються шкідливі окисли типу CO, СO2, Noх, SO2 , Pbo2. Тому навколо будинку на ґрунті немає слідів сірчаної, азотистої, фосфорної кислот і бензольних з'єднань. Та й для нашої планети застосування теплових насосів безсумнівне благо. Адже на ТЕЦ скорочується витрата газу або вугілля на виробництво електрики. Застосовувані ж у теплових насосах хладони не містять хлоруглеродів і озонобезпечні;

 • Універсальність. Теплові насоси, обладнані реверсивним клапаном, працюють як на опалення, так і на охолодження. Теплонасос може відбирати тепло з повітря будинку, прохолоджуючи його. Влітку надлишкове тепло можна використовувати для підігріву побутової води або для басейну;

 • Безпека. Теплові насоси Атмосистеми вибухово- і пожежобезпечні. У процесі опалення відсутні небезпечні гази, відкритий вогонь або шкідливі суміші. Деталі теплонасоса не нагріваються до високих температур, здатних стати причиною пожежі. Зупинка теплового насоса не приведе до його поломки, ним можна сміло користуватися після тривалого простою. Також виключене замерзання рідин у компресорі або інших складових частинах.

Варто відзначити, що всі теплові насоси мають ряд особливостей, які характерні для всіх їхніх типів:

 • По-перше, теплові насоси виправдовують себе тільки в добре утеплених будинках з тепловтратами не більш 100 Вт/м². Чим тепліше будинок, тим більше вигода. Цей принцип відноситься до будь-яких видів опалення;

 • По-друге, чим менше різниця температури теплоносія в контурі теплового насоса й опалювальному контурі, тим більший коефіцієнт перетворення тепла (КПТ). Тому вигідніше опалювати приміщення низькотемпературними системами опалення: системою «тепла підлога» або повітряним опаленням, тому що в цих випадках теплоносій по медичних вимогах і будівельним нормам не повинен бути вище 35°С.

^ Застосування теплових насосів в інших країнах

У країнах Європейського союзу, Китаю і Японії заохочують застосування теплових насосів. У Швеції, Іспанії, Великобританії і Китаї ефективно працює програма отримання субсидій за установку цього обладнання. У Франції в населення є можливість оформити податковий кредит за енергозбереження і використання поновлюваних джерел енергії. Національні норми споживання енергії Німеччини висувають строгі вимоги до енергоефективності будинків, і це фактично мотивує використання низькотемпературних систем опалення. Європейський союз також ввів Директиву по Енергетичних Показниках Будинків для поліпшення показників енергоефективности будівель, і, як результат, теплові насоси складають біля чверті всього Європейського ринку всіх пристроїв, призначених для обігріву приміщень. А уряд Швеції до 2020 року планує її зробити першою країною у світі, що буде користуватися для енергопостачання винятково поновлюваними джерелами енергії.

Висновок: на сьогодні дана технологія є не дешевою, але при одноразовому значному капіталовкладенні дозволяє далі істотно заощаджувати на обігріві приміщень. Тобто, при розумному використанні цієї технологіі Ви маєте можливість економити кошти на опалення майже вдвічі.

4.ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

^ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів можливе лише при значному капіталовкладенні в енергоощадні заходи, перш за все, термомодернізацію будівель. Серед основних проблемних питань бюджетної сфери в галузі енергозбереження слід підкреслити значну зношеність будівель та генеруючого обладнання.

На сьогодні спостерігається значне недофінансування енергозберігаючих заходів як з державного, так і з обласного та місцевих бюджетів, що в підсумку призводить до збільшення рівня нераціональних втрат теплової енергії.

^ Проблемні питання. Аналіз проведених витрат на заходи з енергозбереження показує їх низьку ефективність. У бюджетній сфері на рівні головних розпорядників коштів відсутній комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження. Згідно існуючої на сьогодні практики, кошти галузей на заходи з енергозбереження розпорошуються невеликими сумами по багатьох об’єктах, що у свою чергу, не дає економічного ефекту від їх використання. Досить часто профінансовані заходи не відповідають дійсним потребам об’єктів або не є економічно та технологічно виваженими.

^ 5. ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Щорічно, із прийняттям обласного бюджету, у рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки головне управління економіки облдержадміністрації спільно з галузевими управліннями та райдержадміністраціями розробляє та подає на затвердження комісії Львівської обласної ради з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності Перелік об’єктів бюджетної сфери та житлово-комунального господарства для пілотного впровадження в районах області.

^ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Зменшення споживання природного газу в бюджетній сфері на 22 - 30% .

 • Підвищення питомих показників ефективності використання енергоресурсів та відповідне зменшення частки кошторисних видатків на оплату за спожиті енергоносії в структурі видатків на 30 % .

 • Покращення якості надання послуг з теплопостачання.^ 7. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У рамках реалізації районної Програми енергозбереження для бюджетної сфери Жовківського району на 2011 – 2015 роки у галузевих управліннях та відділах райдержадміністрації, виконкомах міст, селищ, сіл має бути визначено осіб, відповідальних за моніторинг стану та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери. Ці особи пройдуть відповідне навчання на курсах енергоменеджерів, організованих спільно з Регіональним центром енергозбереження та енергоменеджменту НУ «Львівська політехніка».


8. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

З метою формування в суспільстві свідомого ставлення до проблематики енергозбереження Жовківська районна державна адміністрація розробляє річний медіа-план інформаційного супроводу заходів з енергозбереження. Даний медіа-план передбачає проведення тематичних семінарів, тренінгів для представників бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проведення круглих столів та виступів на радіо та в пресі .


9. ДОДАТКИ

Додаток 1

Склад робочої групи з доопрацювання та подальшого організаційного супроводу реалізації районної Програми енергозбереження для бюджетної сфери Жовківського району на період 2011-2015 років

Додаток 2

Паспорт Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківського району на 2011 – 2015 роки

Додаток 3

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програмиДодаток 1 до Програми


СКЛАД


робочої групи з доопрацювання та подальшого організаційного супроводу реалізації районної Програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківського району на період 2011-2015 років


Волошин

Володимир Максимович

- голова Жовківської районної державної адміністрації, голова робочої групи

Швай

Тадей Іванович

- голова Жовківської районної ради, співголова робочої групи

Демчишин

Юрій Миколайович

- перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Мрочко

Роман Миколайович

- керівник відділу ЖКГ райдержадміністрації, секретар робочої групи

^ Члени робочої групи:


Вус

Галина Іванівна

- начальник фінансового управління райдержадміністрації

Скоропад

Марія Євстахієвна

- начальник управління економіки райдержадміністрації

Щур

Надія Степанівна

- голова комісії з питань бюджету і фінансів

Вегера

Євген Миронович

- голова комісії з питань транспорту, енергетики, зв’язку

Вихопень

Петро Богданович

- міський голова м.Жовква

Верещук

Ірина Петрівна

- міський голова м.Рава-Руська

Попович

Василь Юрійович

- міський голова м.Дубляни

Шевців

Ігор Євгенович

- головний лікар Жовківської ЦРЛ
^ П
Додаток 3

до Програми
ерелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми


Назва замовника: Жовківська райдержадміністрація

^ Назва програми: Програма енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківського району на 2011-2015 роки.

^ Найменування заходу

Виконавець

Терміни вико-

нання

Джерела фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

^ У тому числі:

державний, обласний бюджет

районний бюджет

місцевий бюджет

Оприлюднення через засоби масової інформації відомостей про початок розроблення Програми

Жовківська райдержадміністрація

2011 рік

Запровадження комплексних заходів з енергозбереження:

Жовківська райдержадміністрація, місцеві ради району

2011 рік

Дитячий садочок №1 за адресою

вул. Шевченка, 19, в м. Дубляни.
2011 рік

1489,1

1300,0

170,2

18,9

Соматичне відділення Жовківської ЦРЛ м.Жовква, вул. Воїнів УПА, 19
2011 рік

850,9

740,0

99,8

11,1

Дитячий садок №2 за адресою вул. Львівська,7 м.Рава Руська
2011 рік

402,4

350,0

47,2

5,2

Дитячий садок №3 за адресою вул. Вокзальна, 18 м.Рава Руська
2011 рік

485,3

422,0

57,0

6,3

Будівля міської ради за адресою вул. Я.Мудрого, 3 м.Рава Руська
2011 рік

534,7

465,0

62,8

6,9

Жовківська районна поліклініка за адресою вул. Львівська, 15 м.Жовква
2011 рік

1943,3

1690,0

228,0

25,3

^ Усього за програмою5705,7

4967,0

665,0

73,7Керівник установи-замовника програми ______________ Волошин В.М.

Керівник програми ______________ Скоропад М.Є.

тел.: 21-097

Додаток 2 до Програми
^

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ1. Назва: Програма енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства Жовківського району на 2011-2015 роки


2.Замовник: Жовківська районна державна адміністрація


3.Мета: Мета Програми полягає в суттєвому зменшенні кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням об’єктів, установ, організацій бюджетної сфери та житлово-комунального господарства району.

4. Початок: 01.01.2011 року, закінчення: 31.12.2011 року.


5. Етапи фінансування: протягом 2011р.


6. Загальні обсяги фінансування: 5705,7 тис.грн.

у тому числі:

- обласний бюджет:2011 рік – 4967,0 тис.грн.

- районний бюджет:2011 рік – 665,0 тис.грн.

- місцевий бюджет:2011 рік – 73,7 тис.грн.

7. Очікувані результати виконання програми Можна прогнозувати на 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в районі можуть бути зменшені на 30 %. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в районі.


8. Головний розпорядник коштів: Жовківська райдержадміністрація


9. Виконавець програми: Жовківська райдержадміністрація, місцеві ради району


10. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням, терміни проведення звітності: Жовківська райдержадміністрація, Жовківська районна рада, січень 2011 року.


Керівник установи-

замовника програми Волошин В.М. ______________

(підпис)


Керівник програми Скоропад М.Є. ______________

(підпис)

тел.: 21-097


ЗМІСТ


РЕЗЮМЕ
Мета
Основні завдання Програми
Механізм реалізації Програми
^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
Теплопостачання у Жовківському районі
Основні напрямки і заходи з економії енергоресурсів в районі
Концептуальні положення і головні напрями енергозбереження
Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності у районі
Заходи із створення та реалізації механізмів енергозбереження
Теплові насоси
Застосування теплових насосів в інших країнах
^ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
ДОДАТКИ
Похожие:

Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2011 року № Про передачу майна в оперативне управління
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п п. 1,2 ст. 137 Господарського Кодексу, враховуючи висновок...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРайонна в м. Києві державна адміністрація Управління освіти

Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconКіцманська районна державна адміністрація чернівецької області
Заступнику начальника Головного управління – начальнику управління змісту навчання і виховання
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення жовківської районної ради сесії демократичного скликання від" " 20 р. № „ Про погодження списання матеріальних цінностей
«Про здійснення районною радою власних повноважень щодо управління комунальним майном і його приватизації», враховуючи висновок постійних...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2012 р. № Про погодження списання матеріальних цінностей (основних засобів та інших необоротних активів)
Жовківської районної ради від 25. 12. 1998 року №4 «Про здійснення районною радою власних повноважень щодо управління комунальним...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2012 року № Про затвердження договорів, укладених між Жовківською районною радою та місцевими радами Жовківського району про міжбюджетні трансферти (субвенції)
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та керуючись п. 18 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2012 року № Про затвердження договорів, укладених між Львівською обласною радою та Жовківською районною радою про міжбюджетні трансферти (субвенції) з обласного бюджету
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та керуючись п. 18 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2012 р. № Про внесення змін до Програми соціальної допомоги учасникам бойових дій упа на 2012 рік
Відповідно до пп. 16 п. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійних комісій з питань...
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconПрограма «Одноразова матеріальна допомога згідно розпоряджень голови Жовківської районної ради на 2012 рік»
Замовник: Жовківська района рада, управління праці та соціального захисту населення Жовківської райдержадміністрації
Жовківська районна державна адміністрація Жовківська районна рада Управління економіки iconРішення від 2012 р. № Про внесення змін до Програми одноразової допомоги особам, яким виповнюється сто років на 2012 рік
Відповідно до пп. 16 п. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійних комісій з питань...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов