Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено icon

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затвердженоНазваниеЗатверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено
Дата конвертации22.06.2013
Размер120.25 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сесії

Жовківської районної ради

№__ від “__” ____________ 20__ р.

Голова Жовківської

районної ради

___________________ Т. Швай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Жовківської районної

державної адміністрації

__________________ С.Ціолковський

“__” _________ 20__ р.Погоджено”

Фінансове управління
Жовківської райдержадміністрації

_________________ Г.Вус

“___” ___________ 20___ р.

Погоджено”

Відділ економіки

______________ М.Скоропад

“___” ___________ 20__ р.Програма


Соціального захисту щодо надання пільг окремим категоріям населення Жовківського району на 2012 рік


2012


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Сесії

Жовківської районної ради

№ __ від “__” _______ 20___ р.

Голова Жовківської

районної ради

_______________________Т. Швай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Жовківської районної

державної адміністрації

__________________ С.Ціолковський

“__” _________ 20___ р.

Погоджено”

Фінансове управління
Жовківської райдержадміністрації

_________________ Г.Вус

“___” ___________ 20___ р.
^ Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми «Соціального захисту щодо надання пільг окремим категоріям Жовківського району на 2012 рік»


Назва замовника: Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА Львівської області

Назва програми: Соціального захисту щодо надання пільг окремим категоріям населення Жовківського району на 2012 рік

^ Найменування заходу

Виконавець

Терміни вико-

нання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

^ У тому числі:

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Пільги, що надаються населенню (два інваліди в сімֹї) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, твердого палива

Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА Львівської області

Протягом 2012 року277192,0056,014,015,0

Пільги, що надаються населенню (інваліди по зору) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, твердого палива

Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА Львівської області

Протягом 2012 року8560,0019,05,01,0

Пільги, що надаються населенню (учасники бойових дій УПА) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, твердого палива , послуги зв’язкуУправління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА Львівської області

Протягом 2012 року177,00130,0030,08,0

9,0

Пільги, що надаються населенню (одинокий інвалід) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, твердого палива


Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА Львівської області

Протягом 2012 року29,0018,005,02,04,0

ВСЬОГО

Х

Х

568

400,00

110,00

29,00

29,00Керівник: ю. Демчишин


^ Паспорт
(загальна характеристика районної програми)Соціального захисту щодо надання пільг окремим категоріям населення Жовківського району на 2012 рік

(назва програми)


1. Ініціатор розроблення програми: Управління праці та соціального захисту населення Жовківської районної державної адміністрації Львівської області


2. Дата, номер документа про затвердження програми:_____________________


3. Розробник програми: Управління праці та соціального захисту населення Жовківської районної державної адміністрації Львівської області


4. Співрозробники програми ___________________________________________


5. Головний розпорядник, виконавець програми: Управління праці та соціального захисту населення Жовківської районної державної адміністрації Львівської області


6. Учасники програми:________________________________________________


7. Терміни реалізації програми: _2012 рік


8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм):________________


9. Загальні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 568,0 тис.грн.

9.1 Коштів місцевого бюджету: 568,0 тис.грн

9.2 Коштів інших джерел:_____________________________________________


10.Установи уповноважені здійснювати контроль за виконанням програми: Жовківська районна державна адміністрація, Жовківська районна рада


^ Керівник установи -
головний розпорядник


коштів ____ ю. Демчишин ______________

(П.І.Б.) (підпис)


Відповідальні виконавці програми:

УПСЗН Жовківської РДА ____ ю. Демчишин ______ ______________

(П.І.Б.) (підпис)


тел.:0252-61511


«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»


Голова Жовківської РДА


_____________ С.З.Ціолковський


«____» __________2012р.


П О Р Я Д О К

надання пільг на житлово-комунальні послуги, абонементну плату за користування телефоном, тверде паливо та скраплений газ

окремим категоріям громадян


1. Загальна частина

  1. Порядок визначає надання, на період дії районної комплексної програми соціального захисту та реабілітації інвалідів, додаткових соціальних гарантій (далі-місцеві пільги) окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги, абонементну плату за користування телефоном, тверде паливо та скраплений газ, а саме:

  • Ветеранам УПА (інваліди УПА-100%, учасники бойових дій УПА-75 %, вдови ветеранів УПА-50%);

  • Вдовам політв’язнів-50%;

Особи, вище зазначених категорій громадян, мають право на пільги, передбачені ст..12,13,15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ (зі змінами) за умови пред’явлення посвідчення встановленого зразка або довідки, виданих Львівською обласною державною адміністрацією.

Пільги надаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 року № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» (зі змінами).


  • Інвалідам по зору 1 групи-50%;

  • Інвалідам по зору 2 групи-40 %;

  • Одиноким інвалідам-100 %, (до одиноких осіб належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати).

  • Сім’ям в яких є два та більше інвалідів (враховуючи дітей-інвалідів до 18-ти років)-100 %;

^ Пільги надаються на тверде паливо та житлово-комунальні послуги (далі-ЖКП)-з розрахунку 21 м² на особу-інваліда без врахування 10,5м² на сім’ю. Виплата пільги на тверде паливо проводиться в готівковій формі раз в рік на домогосподарство відповідно до встановлених мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та граничних показників їх вартості затверджених для Львівської області на поточний рік.


  1. Місцеві пільги згідно цього Порядку надаються у разі, якщо пільговик не користується пільгами відповідно до інших законів України. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг, місцева пільга нараховується одна за його вибором на підставі письмової заяви.

  2. Місцеві пільги надаються за адресою зареєстрованого місця проживання пільговика.
  1. Місцеві пільги, зазначеним категоріям громадян у п.1.1. цього Порядку, надаються підприємствами, організаціями-надавачами послуг усіх форм власності з моменту звертання пільговика до надавачів послуг з відповідною заявою, надавши при цьому відповідні документи. У випадку відсутності заяви-рішення, щодо нарахування місцевої пільги, приймає підприємство – надавач послуг.
  1. У разі смерті пільговика – підприємство, організація-надавач послуг припиняє нарахування пільги з наступного дня після смерті пільговика.
 1. Облік окремих категорій громадян

  1. Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА ведуть облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика особової справи, яка містить наступні документи:

--копію паспорта та ідентифікаційного номера;

--копію посвідчення пільговика; довідки про право на пільги; довідки МСЕК про групу інвалідності;

--довідку про склад сім’ї пільговика;

--копію пенсійного посвідчення пільговика;

--інформацію про особові рахунки пільговика;


  1. Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА видає довідку про взяття на облік. Місцева пільга надається протягом фінансового року та на період дії районної комплексної програми соціального захисту та реабілітації інвалідів, додаткових соціальних гарантій.

  2. Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА щорічно протягом першого кварталу року, який йде за звітним, проводить інвентаризацію особових справ пільговиків, які користуються місцевими пільгами, з метою попередження незаконних видатків з районного бюджету.
 1. Порядок надання місцевих пільг та розрахунків

  1. Місцеві пільги надаються відповідно до норм споживання зазначених у пп..1.1. цього Порядку, інших нормативно-правових актів України.

  2. Підприємства, організації-надавачі послуг, їх відповідальні особи, щомісяця до 25 числа звітного місяця надають управлінню праці та соціального захисту населення Жовківської РДА розрахунки витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням місцевих пільг за формою №2-пільга (на паперових та електронних носіях).

  3. ^ У випадку подання розрахунків витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг за формою №2 – пільга до 4 числа місяця, який йде за звітним фінансування здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

  4. Між підприємствами, організаціями -надавачами послуг складаються акти звіряння розрахунків по наданих, окремим категоріям громадян, місцевих пільгах за формою №3-пільга.

  5. Підприємства, організації -надавачі послуг подають у розрахунках правильну і достовірну інформацію.За недостовірність та подання не правильної звітності персональну відповідальність несе підприємство, організація -надавач послуг.

  6. Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА проводить відшкодування збитків, пов’язаних з наданням місцевих пільг окремим категоріям громадян в міру надходження коштів та в межах кошторисних призначень, які визначені на ці цілі. У п’ятиденний термін кошти перераховуються підприємствам, організаціям -надавачам послуг.
 1. ^ Порядок надання місцевих пільг на тверде паливо і скраплений газ, виплата їх в готівковій формі

  1. Пільговики, житло, яких не газифіковано мають право на виплату пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі відповідно до встановлених мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та граничних показників їх вартості затверджених для Львівської області на поточний рік.

  2. Для призначення пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу особи звертаються до управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА або до сільських, селищних, міських рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку з Жовківського управління по експлуатації газового господарства про те, що житло пільговика не газифіковане.

  3. Сільські, селищні, міські ради складають список осіб, окремо за кожною пільговою категорією (далі-список).

  4. Список у трьох однакових примірниках підписаний сільським, селищним, міським головою та секретарем ради, завірений печаткою та відповідно зареєстрований у вихідній пошті (кутовий штамп, вих..№, дата) подається до управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА для звіряння інформації про осіб, які перебувають на обліку відповідної пільгової категорії. Один примірник списку передається структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення або перерахунку житлових субсидій.

  5. Список є підставою для формування платіжних відомостей на виплату коштів готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу.

  6. Сільські, селищні, міські ради щомісяця до другого числа інформують управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА про зміни, якщо такі відбуваються, стосовно пільговиків (зміна адреси зареєстрованого місця проживання, підключення житла до систем газо-,тепло-, електропостачання для опалення житла, смерть).

  7. Управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА щомісяця до 5 числа подають дані про нараховані суми, щодо наданих пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу фінансовим органам.

  8. В міру надходження коштів та відповідно до виплатних документів ( відомостей ) через державні підприємства зв’язку проводиться виплата готівкою нарахованих сум відповідно до вказаної категорії пільговиків. Державним підприємствам зв’язку відшкодовуються поштові витрати відповідно до укладеного договору.

  9. У разі смерті пільговика, включеного до затвердженого списку, члени сім’ї померлого, визначені Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, які проживали разом з ним можуть отримати кошти готівкою на підставі:

  • Заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

  • Копії свідоцтва про смерть пільговика;

4.10.У разі зміни адреси зареєстрованого місця проживання пільговика з прибуттям/ вибуттям протягом бюджетного періоду особа подає довідку, щодо пільг на тверде паливо та скраплений газ за попереднім місцем проживання, відповідна довідка видається управлінням праці та соціального захисту населення Жовківської РДА у разі вибуття пільговика.

4.11.У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до систем газо-,тепло-, електропостачання для його опалення) отримані ним кошти на придбання твердого палива та скрапленого газу не повертаються. В такому випадку пільги з оплати послуг газо-,тепло-, електропостачання для опалення житла надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

4.12. У випадку відмови пільговика, протягом бюджетного року, від послуг газо-,тепло-, електропостачання для опалення житла (тобто-перехід на опалення житла твердим паливом) виплата пільги на придбання твердого палива надається виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного року визначеної шляхом ділення вартості твердого палива затвердженої для Львівської області на поточний рік на дванадцять місяців.


Керівник управління праці та соціального

захисту населення Жовківської РДА ю. Демчишин
Похожие:

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconЗатверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено
Одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам згідно розпоряджень голови Жовківської рда на 2011 рік
Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconЗатверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено
Соціального захисту щодо надання пільг окремим категоріям населення Жовківського району на 2011 рік
Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconЗатверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 2011 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено
Держтелерадіо України і має фіксовані виходи в ефір 2 години 35 хвилин на тиждень. (проводове мовлення, зона прийому район). Розпочало...
Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення сесії Голова Жовківської районної Жовківської районної ради державної адміністрації №20 від „20„ липня 2010р. В. Волошин голова Жовківської „ „ 2010р районної ради В. Яцура
Програма забезпечить екологічну рівновагу, соціальну стабільність, національну безпеку району, значно збільшить роль територіального...
Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення 4-ої сесії Жовківської районної ради 6-го дем скликання від 11. 01. 2011р. №5 коштори с витрат на утримання Жовківської районної ради на 2011 рік № п/п Показник и Код

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення 26-ої сесії Жовківської районної ради від 14 травня 2010р. №4 коштори с витрат на утримання Жовківської районної ради на 2010 рік № п/п Показник и Код Загальний

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення 26-ої сесії Жовківської районної ради від 14. 05. 2010 р. №4 штатний розпис виконавчого апарату Жовківської районної ради на 2010 рік № п/п Посада к-сть одиниць 1

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення 4-ої сесії Жовківської районної ради 6- го дем скликання від 11. 01. 2011 р. №5 штатний розпис виконавчого апарату Жовківської районної ради на 2011 рік № п/п Посада к-сть одиниць

Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення сесії Голова Жовківської районної
Програма роботи Жовківської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2011 р
Затверджено: рішенням сесії Жовківської районної ради № від “ ” 20 р. Голова Жовківської районної ради Т. Швай затверджено iconРішення 17-ої сесії Жовківської районної ради №3 від «18» грудня 2008 р. Уточненийкошторис витрат на утримання Жовківської районної ради на 2008 рік №№ пп Показник и Код
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки, в т ч
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов