Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі icon

Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземіНазваниеПорядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі
Дата конвертации22.06.2013
Размер104.29 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ТА ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ДЕРЖКОМЗЕМІ


Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів

від 29 січня 2009 р. N 51


1. Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у Держкомземі (далі - Порядок) встановлює процедуру організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у Держкомземі.


2. Державна експертиза землевпорядної та землеоціночної документації здійснюється Держкомземом на підставі Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 N 391, Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 224, Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 N 974.


3. Приймання від замовників експертизи та видача їм землевпорядної та землеоціночної документації здійснюється за умови посвідчення особи замовника експертизи (представлення паспорта, іншого документа, що посвідчує особу), або надання іншою особою довіреності на здійснення представництва.


4. Заступник Голови згідно з розподілом обов'язків направляє документацію до експертного підрозділу.


5. У разі потреби керівник експертного підрозділу готує пропозиції заступнику Голови згідно з розподілом обов'язків щодо залучення спеціалістів структурних підрозділів Держкомзему, як виконавців державної експертизи з правом експерта, для проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації.


6. Експертний підрозділ готує бланк висновку державної експертизи землевпорядної документації та передає його разом із документацією спеціалісту, виконавцю державної експертизи землевпорядної документації з правом експерта структурного підрозділу Держкомзему, який безпосередньо здійснюватиме державну експертизу, про що робиться відповідна відмітка у журналі обліку (реєстрації) об'єктів експертизи.


7. За результатами розгляду документації спеціаліст, виконавець державної експертизи землевпорядної документації з правом експерта, не пізніше ніж у 10-денний термін викладає у висновку свої зауваження та пропозиції до документації і подає його до експертного підрозділу.


8. Висновки державної експертизи землевпорядної документації після їх підпису експертами, керівником експертного підрозділу передаються керівництву Держкомзему на затвердження та скріплення гербовою печаткою.


9. Договори на проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації укладаються у двох примірниках згідно з формою, зазначеною у додатку 1, після погодження в юридичній службі Держкомзему підписуються керівництвом Держкомзему та зберігаються в експертному підрозділі.


10. Управління фінансової політики на підставі договору на проведення державної експертизи землевпорядної документації видає замовнику рахунок-фактуру для сплати за здійснення державної експертизи.


11. Висновок державної експертизи землевпорядної документації передається замовнику за актом здачі-приймання згідно з додатком 2 після здійснення ним оплати за проведення державної експертизи.


12. Контроль за усуненням зауважень державної експертизи, проведеної Держкомземом, здійснюють виконавці експертизи (експерти) чи, за їх дорученням, керівники підпорядкованих територіальних органів земельних ресурсів.


13. Для усунення зауважень, викладених у висновку державної землевпорядної експертизи, замовник державної експертизи звертається з відповідним листом та оригіналом доопрацьованої землевпорядної або землеоціночної документації.

У листі зазначається інформація про усунення висловлених експертом зауважень або обґрунтовується неможливість їх врахування.

До листа замовника додається коректурний аркуш, підготовлений за зразком, наведеним у додатку 3.

Перевірка усунення (врахування) зауважень і пропозицій, викладених у висновку державної землевпорядної експертизи, відбувається під час прийому документацій у визначені приймальні дні.

У разі надходження землевпорядної та землеоціночної документації до Держкомзему поштою перевірка усунення зауважень здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів.


14. Факт внесення виправлень, врахування зазначених у висновку зауважень та пропозицій після перевірки експертами, про що робиться запис на висновку експертизи, посвідчується керівником експертного підрозділу, з відображенням у коректурному аркуші. Підпис керівника експертного підрозділу посвідчується печаткою "для довідок".


15. Якщо замовник державної експертизи врахував зауваження не в повній мірі, а необхідність усунення окремих зауважень обумовлюється певними умовами щодо додаткового опрацювання цих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок, контроль за усуненням таких зауважень може бути покладений на керівників підпорядкованих територіальних органів земельних ресурсів, про що робиться відповідний запис на висновку державної експертизи.


16. Перевірена землевпорядна та землеоціночна документація та висновок державної експертизи повертається замовнику у визначені приймальні дні, про що робиться відповідна відмітка у журналі обліку (реєстрації) об'єктів експертизи.

Землевпорядна та землеоціночна документація та висновок державної експертизи, які надійшли до Держкомзему поштою, повертається замовнику у визначені приймальні дні або Управлінням документального та матеріального забезпечення на прохання замовника рекомендованим листом поштою.


17. Керівник підпорядкованого територіального органу земельних ресурсів, на який Держкомземом покладено контроль за усуненням зауважень державної експертизи, про факт усунення зауважень повідомляє Держкомзем письмово.

Начальник Управління державної експертизи

землевпорядної документації та ліцензування

Н. В. Сігітова


Додаток 1

до пункту 9 Порядку


ДОГОВІР N ___

^ НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ТА ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


м. Київ

"___" ____________ 200_ року
Підприємство, установа, організація, приватний підприємець, громадянин _______________________ в особі _____________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________, далі - Замовник, з однієї сторони, Державний комітет України із земельних ресурсів в особі

______________________________________________________________________, що діє на підставі Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, далі - Виконавець, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет Договору


1.1. Цей Договір укладено відповідно до ст. 123, 124 Земельного кодексу України, другого пункту Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (далі - Закон), Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 N 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за N 1618/10217 (далі - Методика).

1.2. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати таку роботу: здійснити державну експертизу землевпорядної та землеоціночної документації

_____________________________________________________________________________________________

(зазначається точне найменування об'єкта експертизи)

_________________________________________________________________________________ (далі - робота).

1.3. Результатом виконаних робіт за Договором є висновок державної експертизи землевпорядної документації.

1.4. Робота за Договором виконується у відповідності до вимог Закону та Методики.


^ 2. Права та обов'язки Сторін


2.1. Замовник подає Виконавцю заяву із клопотанням про виконання роботи по здійсненню державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації та матеріали, що підлягають експертизі.

2.2. Замовник забезпечує фінансування роботи згідно з п. 3.1 - 3.3 Договору, вносить обов'язкові виправлення на зауваження експерта щодо відповідності чинному законодавству поданих матеріалів, по закінченні приймає роботу.

2.3. Виконавець відповідно до цього Договору зобов'язується:

у 20 робочих днів із моменту реєстрації документації здійснити передбачену Договором роботу;

виконати роботу, передбачену цим Договором;

під час виконання роботи згідно з умовами цього Договору дотримуватися вимог нормативно-правових актів та технічної документації.


^ 3. Вартість робіт та порядок розрахунків


3.1. Вартість виконання роботи визначається згідно зі статтею 39 Закону, п. 8 Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 N 97/298/124, і становить 3 % від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 грн.:

_____________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

3.2.Оплата здійснюється ___попередньо___________________________________________________________

(одноразово по закінченні робіт, поетапно, попередня оплата тощо)

3.3. Попередню оплату у розмірі ___100________ % _________________________________________________

(договірної вартості робіт в цілому, поточного року, окремого етапу)

Замовник перераховує Виконавцю повну вартість роботи згідно з виставленим Виконавцем рахунком-фактурою, який видається Замовнику у день реєстрації заяви у порядку п. 2.1 Договору.


^ 4. Порядок приймання роботи


4.1. Здавання-приймання роботи оформлюється актом, який підписується представниками обох сторін.

4.2. Без здійснення оплати за роботу у порядку п. 3.2 - 3.3 Договору висновок не підлягає видачі Замовнику.


^ 5. Відповідальність Сторін


5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. України


^ 6. Обставини форс-мажору


6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, а також за неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, військових дій, прийняття актів органами влади тощо.

6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 5 днів повідомити іншим Сторонам письмово про настання, передбачуваний строк дії і припинення зазначених у пункті 6.1 цього Договору обставин.


^ 7. Порядок вирішення спорів


7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів він розглядається в порядку, встановленому чинним законодавством України.


8. Інші умови


8.1. За взаємною згодою Сторони можуть вносити до Договору оформлені як Додаткова угода зміни та доповнення. Внесені зміни та доповнення є невід'ємною частиною цього Договору.

8.2. Жодна зі Сторін цього Договору не може передавати свої права за цим договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

8.3. Результати виконаних робіт використовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.4. Власником висновку державної експертизи землевпорядної документації є Замовник.

8.5. У відносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для кожної з Сторін.

8.7. Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Акт приймання-передачі висновку державної експертизи землевпорядної документації.


^ 9. Термін дії Договору


9.1. Початок виконання роботи "___" ____________ 200_ року.

Закінчення виконання роботи "___" ____________ 200_ року.


^ 10. Юридичні адреси та реквізити Сторін


ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

(підпис)

М. П.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

(підпис)

М. П.Додаток 2

до пункту 11 Порядку


АКТ N

від "___" ____________ 200_ р.

здачі-приймання роботи згідно з договором N


______________________________________________________________________________________

(назва договору)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

з одного боку, і представник Замовника -

______________________________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей акт про те, що здійснена державна землевпорядна експертиза об'єкта

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(повне найменування об'єкта експертизи)

(вказати необхідне) задовольняє умовам договору і оформлена належним чином.

Вартість здійснення експертизи становить

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Перераховано "___" ____________ 200_ р. __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________Роботу здав:

Роботу прийняв:

Від Виконавця

Від Замовника

М. П.

М. П.Додаток 3

до пункту 13 Порядку


Додаток

до листа замовника експертизи

від ____________ N ____


^ КОРЕКТУРНИЙ АРКУШ

ПРО УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЕРЖКОМЗЕМУ

ВІД _____________ N ____


N

Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації, викладені у пункті 10 висновку державної експертизи

Спосіб усунення (врахування) зауваження замовником або обґрунтування неможливості їх врахування

Сторінка з виправленням

Відмітка експерта про усунення зауваження
Коректурний аркуш підготовлено:

Перевірено:

Замовник державної експертизи - керівник підприємства, установи, організації, в особі _____________________________________________,

_____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

приватний підприємець, громадянин

_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Експерт експертного підрозділу

Держкомзему


______________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________

(підпис)Дата перевірки та усунення зауважень: ________________ 200_ р.Похожие:

Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconПро заходи щодо підвищення якості проведення державної експертизи
Управлінню державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування робіт (Моцун О. І.) забезпечити здійснення державної...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconВисновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі
Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи (Методика проведення державної експертизи...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconПро організацію проведення державної експертизи землевпорядної документації
Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03. 12. 2004 n...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconПро унесення змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconПоложення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19. 03. 2008 n 224, наказую
Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconРішення 03. 04. 2012 р.№13 сесія 6 скликання с. Селище Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення фоп коваленко І. В
Селище по вул. Жовтнева,47 на якій розташований належний їй на праві власності об"єкт нерухомого майна, враховуючи позитивний висновок...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconРішення 03. 04. 2012 р.№228 13 сесія 6 скликання с. Селище Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення фоп коваленко І. В
Селище по вул. Жовтнева,47 на якій розташований належний їй на праві власності об"єкт нерухомого майна, враховуючи позитивний висновок...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconРішення 21. 09. 2012 15 сесія 6 скликання смт. Сутиски Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Православної Церкви на території смт. Сутиски, вул. Набережна, №46 враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconРішення 03. 04. 20 12 р. №254 13 сесія 6 скликання с. Селище Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглянувши заяву гр. Космини О. О. та проект землеустрою...
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі iconПоложення про громадську раду при держкомземі затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 12 червня 2008 р. N 117
Громадська рада при Держкомземі (далі Рада) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою здійснення координації заходів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов