Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки icon

Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянкиНазваниеПоложення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки
Дата конвертации22.06.2013
Размер114 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ БЕЗОПЛАТНИХ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів

від 16 грудня 2009 р. N 667


I. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок експлуатації Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки (далі - Система моніторингу, Система) щодо виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" (далі - Постанова).


1.2. Система моніторингу в режимі реального часу дозволяє відслідковувати всі стадії спрощеного процесу безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки в рамках виконання Постанови, в якому задіяні територіальні органи Держкомзему та структурні підрозділи державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр ДЗК), починаючи від подання громадянином заяви і закінчуючи отриманням ним державного акта.


1.3. Система моніторингу - це система збору, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан виконання заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.

Інформація, що накопичується у Системі моніторингу, використовується для формування адміністративних звітів, прийняття рішень про ефективність організації виробничих процесів з проведення польових та обстежувальних робіт, робіт зі складання технічної документації, перевірки та внесення відомостей до бази даних державного реєстру земель, заповнення бланків державних актів, їх реєстрації та видачі громадянам України.

У Системі моніторингу не обробляється інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом, а також відкрита інформація, що є власністю держави.


1.4. Система моніторингу є інформаційною системою, створення й функціонування якої здійснюється з метою інтеграції інформаційних ресурсів територіальних органів Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) та структурних підрозділів Центру ДЗК, що охоплюють територію України, та ґрунтується на принципах:

- узгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин;

- спільного використання обладнання Центру ДЗК та Держкомзему, що забезпечують функціонування Системи;

- систематичності внесення відомостей до Системи моніторингу та спостереження за станом виконання основних завдань, визначених Постановою;

- своєчасності отримання, комплексності оброблення та використання інформації, що надходить і зберігається у Системі моніторингу;

- об'єктивності інформації та оперативності її доведення до керівництва Держкомзему та Центру ДЗК.


1.5. Робота з Системою моніторингу здійснюється у відповідності зі схемою виробничого процесу, що наводиться в Інструкції користувача. Інструкцію користувача можна завантажити з сайта Системи моніторингу, розділ "Документи", підрозділ "Системна документація". Всі запити користувачів Системи моніторингу направляються на електронну адресу 844@dzk.gov.ua. Для тестового використання Системи моніторингу користувачами та ознайомлення з функціями Системи розгорнуто навчально-тестовий сайт (http://landcadastre.gov.ua).


1.6. Підключення користувачів до Системи моніторингу здійснюється відповідно до Регламенту підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого наказом Держкомзему від 20.11.2009 N 603 (далі - Регламент).


1.7. Повноваження кожного користувача Системи моніторингу визначаються його роллю в Системі, додатковими повноваженнями та межами території (держава, область, місто або район), яку він обслуговує. Категорії користувачів відповідно до їх повноважень визначені розділом II Регламенту.


1.8. Доступ до Системи моніторингу здійснюється за адресою: http://landcadastre.gov.ua.


^ II. Можливості Системи


2.1. Система дозволяє територіально розгалуженим органам Держкомзему та структурним підрозділам Центру ДЗК функціонувати в єдиному інформаційному просторі. Кожен запис про хід виконання Постанови вводиться в Систему моніторингу один раз і, після збереження, стає доступним для всіх підсистем, що забезпечує оперативність, достовірність та точність даних.

Програмний комплекс Системи моніторингу є веб-сайтом, який встановлено в Центрі ДЗК, і не потребує інсталяції в технічних засобах на регіональному та територіальному рівнях.


2.2. Функціонально Система моніторингу надає наступні можливості:

- реєстрація нових та опрацювання існуючих заяв, перегляд деталей по кожній заяві;

- відслідковування термінів опрацювання кожної заяви відповідно до Постанови та Регламенту;

- формування з Системи всіх потрібних документів - заява про оформлення та видачу державного акта на право власності на земельну ділянку; договір про проведення реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку та про надання послуг з ведення державного реєстру земель; договір на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку; акт прийому-передачі документів для безоплатних оформлення та видачі державного акта на право власності на земельну ділянку; акт про надання послуг за договором на проведення державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку; акт про виконання робіт, за договором на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

- формування адміністративних звітів в процесі виконання Постанови, з можливістю надання інформації в розрізі по областях, містах, районах, сільрадах, та регулювання користувачем детальності звіту:

- кількість наданих заяв;

- кількість укладених договорів;

- кількість виконаних робіт по технічній документації;

- кількість зареєстрованих та виданих державних актів;

- імпорт даних з електронних журналів, які велись до введення у регіоні Системи моніторингу;

- внесення виправлень, у разі наявності помилок в поточних заявах, з погодженням кожного виправлення уповноваженою особою;

- видалення помилково внесених заяв;

- внесення реквізитів користувачів та замовників до робочого реєстру;

- відображення історії внесення відомостей при виконанні заяви.


III. Складові частини Системи моніторингу


3.1. Система моніторингу складається з наступних частин: апаратне забезпечення, програмне забезпечення та система захисту інформації.


3.2. Апаратне забезпечення Системи моніторингу складається з серверного, мережевого обладнання, а також віддалених робочих станцій користувачів Системи.

3.2.1. Серверне обладнання надається для спільного використання Центром ДЗК та розміщується у серверній кімнаті Центру ДЗК і складається з веб-серверів, центрального та тестового сервера.

Веб-сервери призначені для збору, зберігання у базах даних та обробки інформації, що надходить з територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК.

Центральний сервер призначено для синхронізації (реплікації) баз даних, розміщених на веб-серверах, з базою даних центрального сервера, а також для подальшої підготовки адміністративної звітності про стан виконання робіт по регіонах. Доступ до даних, які обробляються у центральному сервері мають тільки користувачі центральних апаратів Держкомзему та Центру ДЗК, які уповноважені формувати запит на адміністративні звіти, а також спостерігачі.

Тестовий сервер призначений для пробного тестування всіма користувачами Системи моніторингу, з метою їх навчання, а також перевірки користувачами з повноваженнями "Адміністратор" обласного рівня імпорту даних з журналів обліку перед завантаженням їх на веб-сервери, а також може застосовуватися як резервний у випадку аварійного відключення одного з веб-серверів.

3.2.2. Мережеве обладнання, що надається для спільного використання Держкомземом, складається з міжмережевого екрану, комутаторів, маршрутизатора та модемів, що забезпечують функціонування підсистеми передачі інформації, взаємодію із зовнішніми мережами передачі даних (телекомунікаційними мережами), маршрутизацію локальної мережі, у якій функціонує серверне та мережеве обладнання, керування доступом до серверного обладнання.


3.3. Програмне забезпечення Системи моніторингу складається з наступних програмних продуктів:

системного програмного забезпечення (Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP), встановленого на серверне обладнання та робочі станції;

спеціального програмного забезпечення, встановленого у серверному обладнанні та призначеного для збору і обробки інформації від територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК, реплікації даних;

програмного забезпечення управління базою даних (СУБД), призначеного для обробки інформації у базах даних центрального та веб-серверів, а також формування адміністративних звітів та інформаційних повідомлень для користувачів з повноваженнями "Спостерігач";

спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для обробки інформації у вигляді, зручному для візуального сприймання користувачами (Інтернет оглядачі Internet Explorer або Firefox, Adobe Acrobat Reader 9.x для перегляду сформованих звітів у форматі *.PDF на робочих станціях користувачів, Microsoft Word 2003/2007 для редагування договорів та актів у форматі *.DOC тощо).


3.4. Система захисту інформації Системи моніторингу складається з апаратно-програмних засобів та організаційно-методичних заходів із забезпечення захисту інформації, захисту цілісності та доступності інформації та захисту від несанкціонованого доступу до серверного обладнання Системи моніторингу.

Для вирішення цих задач використовується наступне обладнання:

- міжмережевий екран, який забезпечує захист ресурсів в мережі від внутрішніх та зовнішніх вторгнень (атак);

- маршрутизатор локальної мережі з підтримкою шифрування VPN;

- керований комутатор доступу до мережі локальних користувачів;

- центральний сервер, який забезпечує дублювання записів баз даних веб-серверів.

Налаштування апаратного обладнання виконується користувачем з повноваженням "Адміністратор" Системи моніторингу центрального рівня.


3.5. З метою забезпечення захисту інформації по цілісності та доступності, а також захисту від несанкціонованого доступу до ресурсів Системи моніторингу використовуються вбудовані у програмні засоби функції ідентифікації та аутентифікації користувачів:

- застосування облікових записів адміністраторів на кожній робочій станції Системи моніторингу з використанням функцій операційної системи (встановлюються системним адміністратором підрозділу Держкомзему або Центру ДЗК);

- застосування облікових записів адміністраторів на кожному сервері Системи моніторингу з використанням функцій операційної системи (встановлюються системним адміністратором підрозділу Держкомзему або Центру ДЗК);

- застосування облікових записів кожного користувача на кожній робочій станції Системи моніторингу з використанням функцій операційної системи (встановлюються користувачем з повноваженнями адміністратора робочої станції);

- застосування облікових записів кожного користувача Системи моніторингу, відповідно до його повноважень, з використанням функцій спеціального програмного забезпечення (встановлюються користувачем з повноваженнями "Адміністратор" Системи моніторингу центрального рівня з видачею користувачеві пакету з індивідуальним логіном та паролем).


^ IV. Захист інформації в Системі моніторингу


4.1 Відповідальність за захист інформації в Системі моніторингу при функціонуванні програмно-апаратного комплексу покладається на керівників територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК, які здійснюють експлуатацію Системи моніторингу.

Організація та проведення робіт із захисту інформації та контроль за станом захищеності інформації в Системі здійснюється службою захисту інформації і/або призначеними наказом Центру ДЗК відповідальними особами (далі - Адміністратор безпеки).

Інформація під час обробки в Системі моніторингу повинна зберігати цілісність, що забезпечується шляхом захисту цієї інформації від несанкціонованих дій, які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення.


4.2. Порядок видачі користувачам логінів і паролів, їх облік та поводження з ними встановлюється розділом IV Регламенту.


4.3. Керівник територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК, який уповноважений на присвоєння рольових функцій підпорядкованого йому користувачу, має право прийняти рішення про припинення повноважень користувача. Про це рішення керівник негайно повідомляє користувача з повноваженнями "Адміністратор" Системи центрального рівня за телефоном 044-454-0273 або електронною поштою на адресу 844@dzk.gov.ua, а також, у п'ятиденний термін направляє письмове повідомлення про це на адресу Центру ДЗК із зазначенням номеру та дати наказу про припинення повноважень.

Користувач з повноваженнями "Адміністратор" Системи центрального рівня після отримання повідомлення керівника щодо припинення повноважень блокує обліковий запис користувача Системи моніторингу і здійснює контроль за надходженням письмового повідомлення.


4.4. Для захисту інформації від випадкового або зловмисного знищення Система моніторингу забезпечує автоматичне резервне копіювання бази даних на кожному регіональному сервері з періодичністю не рідше ніж один раз на добу.

Налаштування періодичності автоматичного копіювання з регіональних серверів на центральний сервер здійснює користувач з повноваженнями "Адміністратор" Системи центрального рівня.


4.5. Технічний комплекс Системи моніторингу розміщується у спеціально обладнаному приміщенні Центру ДЗК (серверній кімнаті), яке замикається, опечатується і надійно охороняється. Приміщення має бути обладнане охоронною та пожежною сигналізацією. Перелік працівників Центру ДЗК, які мають право здавати під охорону і знімати з охорони приміщення серверної, а також право доступу у приміщення, затверджується наказом Центру ДЗК. Працівники Держкомзему, а також уповноважених організацій, що приймають участь у створенні та супроводженні Системи моніторингу, допускаються у приміщення серверної за дозволом керівництва Центру ДЗК тільки у супроводі працівників, які мають право доступу у серверне приміщення.


4.6. Для обліку робіт на технічному комплексі Системи моніторингу ведеться технічний (апаратний) журнал. У цьому журналі працівники Центру ДЗК та, за наявності відповідних дозволів, працівники Держкомзему чи уповноважених організацій, що приймають участь у створенні та супроводженні Системи моніторингу, відмічають дату, час, причини та зміст роботи, результати роботи та кому доповіли про виконання. Запис завіряється підписами працівників, які виконували роботи та які були при цьому присутніми (здійснювали контроль виконання).


4.7. Дії користувачів щодо інформації, яка обробляється в Системі моніторингу, можуть переглядатись у вкладці "Історія".

Спроби модифікації чи знищення інформації користувачами, які не мають на це повноважень, не ідентифікованими користувачами або користувачами з не підтвердженою під час автентифікації відповідністю пред'явленого ідентифікатора, блокуються Системою.

Контроль за змістом записів історії здійснюється користувачем з повноваженнями "Адміністратором" Системи моніторингу та, за дорученням керівника територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК, адміністраторами безпеки.

У випадку виявлення фактів несанкціонованих дій, про це негайно повідомляється керівництву Центру ДЗК та керівництву територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК, які здійснюють заходи щодо локалізації негативних наслідків несанкціонованих дій та попередження їх у подальшому.


4.8. Відповідальність за антивірусне забезпечення несе керівник підрозділу, який забезпечує експлуатацію технічних засобів Системи моніторингу.


4.9. При функціонуванні Системи моніторингу кожний користувач зобов'язаний:

- постійно контролювати наявність антивірусного захисту робочої станції, з якої здійснюється вхід у Систему моніторингу;

- обов'язково перевіряти на відсутність шкідливого програмного забезпечення всі зовнішні носії перед їх використанням;

- доповідати Адміністратору безпеки підрозділу про факти виявлення вірусів.


4.10. При функціонуванні Системи моніторингу Адміністратор безпеки підрозділу зобов'язаний:

- знати порядок роботи з антивірусним програмним забезпеченням;

- проводити первинний та періодичний інструктажі щодо порядку застосування антивірусного програмного забезпечення з користувачами Системи моніторингу;

- своєчасно здійснювати заходи із антивірусного забезпечення робочих станцій Системи моніторингу та оновлення антивірусних баз;

- за фактами виявлення шкідливого програмного забезпечення проводити розслідування та доповідати його результати керівнику підрозділу.


4.11. Всім користувачам Системи моніторингу заборонено:

- використовувати будь-які програмні засоби антивірусного захисту без узгодження даного питання з системним адміністратором Центру ДЗК;

- самостійно встановлювати та використовувати програмне забезпечення, яке не передбачено вимогами до програмно-апаратної складової Системи моніторингу, без дозволу на це системного адміністратора Центру ДЗК;

- здійснювати несанкціоновані зміни в конфігурації програмного забезпечення;

- допускати до роботи осіб, які не проходили спеціальну підготовку і не мають дозволу на проведення робіт по обслуговуванню програмно-апаратних засобів Системи моніторингу.Похожие:

Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconПоложення про експлуатацію Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки
З метою забезпечення моніторингу виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05. 08. 2009 n 844 "Деякі питання реалізації...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconЗатверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 20 листопада 2009 р. N 603 I. Загальні положення Цей регламент
Підключення територіальних органів держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "центр державного земельного кадастру"...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconПро затвердження Розподілу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку
З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05. 08. 2009 n 844 "Деякі питання реалізації права власності...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconПро затвердження Розподілу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку
Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в частині безоплатних оформлення та видачі громадянам України...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconПро затвердження Розподілу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку
Аїни від 05. 08. 2009 n 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" в частині безоплатних оформлення...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconІнформація про хід безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки

Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconПлан невідкладних дій
Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого...
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconІнформація про хід безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки по Харківській області Станом на 10. 09. 2009

Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconІнформація про хід безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки по Харківській області станом на 20. 10. 2009р. № з/п Адміністративно-територіальна одиниця
Кількість державних актів, які необхідно зареєструвати і видати (компл.), відповідно до доведеного фінансування
Положення про експлуатацію системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам україни державних актів на право власності на земельні ділянки iconІнформація про хід безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки по Харківській області станом на 14: 00 30 жовтня 2009р. № з/п Адміністративно-територіальна одиниця
Кількість державних актів, які необхідно зареєструвати і видати (компл.), відповідно до доведеного фінансування
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов