Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу icon

Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобуНазваниеНаказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу
Дата конвертации22.04.2013
Размер198.71 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>


Міністерство транспорту та зв’язку України

НАКАЗ


__________________ м. Київ № _________________

Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Указу Президента України від 28.02.2006 № 159/2006 «Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів» з метою забезпечення видачі Міжнародного сертифіката технічного огляду на транспортний засіб, що може бути допущеним до міжнародного руху

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу (далі - Порядок), що додається.

2. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (Редзюк А. М.) забезпечити діяльність Центру технічного огляду колісних транспортних засобів відповідно до Порядку.

3. Державному департаменту автомобільного транспорту (Овчар П.А.) у встановленому порядку забезпечити:

інформування Міністерства закордонних справ України з метою нотифікування депозитарію ООН про Центр міжнародного технічного огляду колісних транспортних засобів;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – директора Державного департаменту автомобільного транспорту.


Міністр Й. Вінський


^

Наказ підготовлено ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Директор А. Редзюк
Погоджено:^

Заступник Міністра – директор Укравтотрансу
Л. Сергієнко

Директор Департаменту безпеки у галузі


Ю. Гержод

Начальник Юридичного управління


Л. Тарасова

Перший заступник директора Укравтотрансу

П. Овчар
Затверджено

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

_______________ № _________

^ Порядок

отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду

колісного транспортного засобу

Цей Порядок визначає процедуру отримання власником колісного транспортного засобу Міжнародного сертифіката технічного огляду відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів, затвердженої Указом Президента України 28 лютого 2006 року № 159/2006 (далі – Віденська угода 1997 року).

1. Загальні положення

1.1. В Порядку застосовано терміни відповідно до Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року, яку вчинено 01.05.1971 року в м. Женева (далі - Європейська угода 1971 року), Віденської угоди 1997 року, Закону України “Про автомобільний транспорт”.

1.2. Скорочення, наведені в Порядку, мають таке значення:

ВЛ – випробувальна лабораторія - структурний підрозділ ЦТО, ПТО, який безпосередньо перевіряє відповідність КТЗ Приписам ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року;

ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй;

ЄКМТ – Європейська конференція міністрів транспорту;

КТЗ - колісний транспортний засіб;

ПТО – підприємство, уповноважене Центром технічного огляду колісних транспортних засобів забезпечувати перевірку КТЗ для доведення його відповідності вимогам Приписів ЄЕК ООН, доданих до Віденської угоди 1997 року;

ЦТО - Центр технічного огляду колісних транспортних засобів;

1.3. У Порядку зроблено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2000, IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT);

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (EN 45011:1998, IDT).

1.4. Власник отримує Міжнародний сертифікат технічного огляду (додаток 1) в системі міжнародного технічного огляду (далі - система).

Систему складають Міністерство транспорту та зв’язку України – компетентний орган з питань забезпечення виконання Віденської угоди 1997 року (далі – компетентний орган), ЦТО і мережа суб’єктів господарювання (ПТО, ВЛ), що перевіряють технічний стан КТЗ.

ЦТО видає Міжнародний сертифікат технічного огляду (далі - Сертифікат) на зареєстрований в Україні КТЗ, а також на такий, що зареєстровано в іншій державі – Договірній стороні Віденської угоди 1997 року (далі – Договірна сторона), якщо між Україною і цією державою укладено відповідну угоду.

1.5 Усі Договірні сторони визнають Сертифікати, видані ЦТО.

2. Суб’єкти господарювання, які перевіряють технічний стан

колісних транспортних засобів

2.1. Для забезпечення визнання виданих Міжнародних сертифікатів технічного огляду ЦТО, ПТО та їхні ВЛ відповідають таким вимогам щодо технічної компетентності та неупередженості:

2.1.1. ЦТО є державним підприємством чи структурним підрозділом державного підприємства, статут (положення) якого затверджує компетентний орган. Статутом передбачають унеможливлення здійснення на ЦТО адміністративного, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може впливати на об'єктивність прийняття рішення про надання Сертифіката, що забезпечують фінансовою i адмiнiстративною незалежності ЦТО від розробників, виробників, постачальників, споживачів КТЗ і автомобільних перевізників.

ЦТО акредитують відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». ЦТО діє в системі управління якістю, сертифікованій згідно з ДСТУ ISO 9001-2001, яка передбачає неупередженість персоналу і статус третьої сторони.

Свою компетентність ЦТО підтверджує атестатом акредитації відповідно до ДСТУ EN 45011-2001.

2.1.2. ВЛ підтверджує свою компетентність атестатом акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 з галуззю акредитації, що відповідає Приписам ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року. Система управління ВЛ згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 забезпечує неупередженість персоналу і статус третьої сторони.

2.1.3. ЦТО уповноважує ПТО виконувати технічний огляд КТЗ за умови відповідності ПТО вимогам підпункту 2.1.2 цього Порядку.

ЦТО допускає уповноваження ПТО на термін до двох років, якщо ПТО вживає узгоджених з ЦТО заходів щодо акредитації ВЛ згідно з підпунктом 2.1.2.

2.2.  ЦТО на своєму Інтернет-ресурсі, в друкованих засобах масової інформації оприлюднює склад мережі та місцезнаходження ПТО і ВЛ, інформацію про послуги з перевірки технічного стану КТЗ, процедури отримання Сертифіката, порядок подання і розгляду апеляцій.

2.3. Центр технічних оглядів колісних транспортних засобів виконує такі функції:

1) веде реєстр виданих Сертифікатів;

2) систематизує невідповідності КТЗ за типами, моделями КТЗ, належністю Договірним сторонам та щорічно інформує з цих питань компетентний орган (за запитом);

3) надає компетентному органу Договірної сторони (відповідно до домовленостей з нею) інформацію про можливість надання Сертифіката на зареєстровані нею КТЗ, а також перелік КТЗ, яким після належної перевірки відмовлено у наданні Сертифіката. У разі отримання від компетентного органу Договірної сторони запиту надає відповідне обґрунтоване рішення стосовно причин відмови надати Сертифікат;

4) в рамках договорів з ПТО наглядає за дотриманням ними установлених умов, процедур, методів і обсягів перевірки КТЗ відповідно до міжнародних стандартів і/чи розпорядчих документів компетентного органу;

5) за запитом надає органам державного контролю інформацію з технічних питань, що стосуються дотримання власниками (водіями) КТЗ вимог Віденської угоди 1997 року;

6) розробляє і впроваджує заходи щодо поліпшення роботи ПТО, ВЛ;

2.4. ПТО, ВЛ в питаннях міжнародного технічного огляду КТЗ діють під методичним керівництвом ЦТО.

2.4.1. ПТО, ВЛ виконують обов’язки відповідно до підпунктів 2, 5, 6 пункту 2.3 цього Порядку із щоквартальним інформуванням ЦТО.

2.4.2. ПТО, ВЛ забезпечують достовірність результатів перевірки технічного стану КТЗ, оперативний зв’язок з ЦТО з питань перевірки КТЗ, для надсилання в ЦТО протоколів перевірки технічного стану КТЗ та іншої інформації, необхідної для оформлення Сертифіката.

2.4.3. ПТО, ВЛ не надають послуги з технічного обслуговування і ремонту КТЗ, який перевіряють для цілей надання Сертифіката.

ПТО виокремлює технологічні процеси міжнародного технічного огляду КТЗ з інших виробничих процесів та забезпечує умови для упередження втручання будь-кого, хто може впливати на результати технічного огляду КТЗ.

2.4.4. ПТО надає власникові КТЗ (його уповноваженому представнику) інформацію про послуги з перевірки КТЗ в частині, що їх стосується , а також про склад мережі ПТО та їх місцезнаходження, процедури отримання Сертифіката, порядок подання і розгляду апеляцій.


3. Процедура отримання

Міжнародного сертифіката технічного огляду

3.1. Власник КТЗ або уповноважений ним представник (резидент України) для отримання Сертифіката письмово звертається до ЦТО чи ПТО із заявою згідно з додатком 2, а нерезидент України - згідно з додатком 3. Заяву подають переважно завчасно.

До заяви додають копію реєстраційного документа КТЗ, копію довіреності представника власника КТЗ, уповноваженого ним отримати Сертифікат, акт невідповідності технічного стану КТЗ, якщо КТЗ подають на огляд повторно.

Якщо до заяви додають також копію чинного сертифіката відповідності КТЗ, який передбачений пунктом 3.12 Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 20.08.2004 № 757 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1075/9674 (далі – сертифікат відповідності резолюції ЄКМТ), або дійсні копії позитивних протоколів перевірки КТЗ, видані суб’єктами господарювання, що відповідають вимогам розділу 2 і уповноважені перевіряти КТЗ відповідно до цього Порядку. ЦТО й ПТО визнають їх за умови позитивних результатів належної перевірки у тій частині, що відповідає вимогам Віденської угоди 1997 року. В такому разі КТЗ оглядають, але додатково не перевіряють, якщо сертифікат відповідності резолюції ЄКМТ або копії позитивних протоколів перевірки технічного стану КТЗ видані не раніше 60-ти діб до дати реєстрації заяви в ЦТО.

Якщо заяву отримало ПТО, воно негайно надсилає її до ЦТО електронною поштою чи засобами факсимільного зв’язку.

3.2. ЦТО визначає такі ПТО, які можуть перевірити КТЗ згідно з галуззю їх акредитації, у разі технічної можливості, з урахуванням побажання власника КТЗ (його уповноваженого представника) щодо місця перевірки, доручають відповідну перевірку ПТО не пізніше одного робочого дня після отримання заяви.

3.3. Власники КТЗ (юридичні особи), зазвичай, укладають з ЦТО довгострокові договори стосовно перевірки технічного стану КТЗ і видачі Сертифіката за узгодженим графіком.

3.4. Інформацію про результати перевірки КТЗ (позитивні чи негативні) ПТО негайно надсилають до ЦТО технічними засобами зв’язку, а оригінали протоколів перевірки технічного стану поштовими відправленнями або кур’єром.

Якщо КТЗ не відповідає вимогам Приписів ЄЕК ООН, окрім протоколів перевірки, ПТО на вимогу ЦТО надає йому електронною поштою необхідні обґрунтування такої невідповідності.

У разі зазначеної невідповідності власнику чи його уповноваженому представнику надають акт недоліків технічного стану КТЗ під розписку. Акт реєструють в журналі обліку виявлених невідповідностей технічного стану КТЗ. ЦТО і ПТО зберігають копію цього акта, принаймні, впродовж року.

Форми зазначених протоколів, актів, журналу обліку виявлених невідповідностей технічного стану КТЗ та порядок їх оформлення визначає ЦТО.

3.5. Власник (чи уповноважений ним представник), КТЗ якого не відповідає Приписам ЄЕК ООН, усуває визначені невідповідності допоки не забезпечить відповідність КТЗ вимогам Приписів ЄЕК ООН. Терміни усунення невідповідностей не зарегламентовані. Однак, якщо невідповідності технічного стану КТЗ усувають понад десять робочих днів, власник КТЗ повторно подає КТЗ на перевірку в повному обсязі і оплачує її.

3.6. Термін перевіряння КТЗ з оформленням відповідних документів у разі звернення власника без попередньої заяви – не більше двох робочих діб.

3.7. Термін оформлення Сертифіката – не більше трьох робочих діб після отримання позитивних результатів перевірки КТЗ і необхідних документів, якщо інше не визначено умовами договору.

Якщо через невідповідність КТЗ Приписам ЄЕК ООН чи з інших причин видати Сертифікат неможливо, ЦТО повідомляє про це власника КТЗ листом, обґрунтовуючи причини відмови.

3.8. Видані Сертифікати реєструють у журналі обліку міжнародних сертифікатів та протоколів технічного огляду КТЗ (додаток 4), який ведуть на паперових та електронних носіях і зберігають на паперових носіях три роки, а на електронних носіях – десять років.

У разі технологічної потреби ведуть окремі журнали протягом певного часу, нумеруючи і обліковуючи їх в одній відомості так, щоб вони пов’язану нумерацію. Журнали припустимо доповнювати додатковими колонками.

3.9. ЦТО або, за його дорученням, ПТО видає Сертифікат чи вмотивований лист-відмову у наданні Сертифіката на руки власнику КТЗ або його уповноваженому представнику під розписку у журналі обліку Сертифікатів, чи надсилає його поштою, якщо таке передбачено умовами договору.

3.10. У разі втрати Сертифіката ЦТО за заявою власника надає йому дублікат втраченого сертифіката з позначкою «Дублікат», нанесеною в одному рядку поряд з обліковим номером бланка Сертифіката.

4. Урегулювання спірних питань

4.1. Неурегульовані спірні питання, які виникають між власником КТЗ і ПТО вирішують у разі письмового звернення до ЦТО. Якщо ЦТО не урегульовує спірне питання або виникають спірні питання з ЦТО, власник КТЗ письмово звертаються до компетентного органу.

В письмовому зверненні описують усі обставини спору, а також рішення органу (ЦТО і/чи ПТО), який не розв’язав спірне питання. До звернення додають копії усіх документів, виданих на руки чи надісланих власнику КТЗ (його уповноваженому представнику) поштою.

Якщо для вирішення спору надано не усі необхідні документи, їх письмово запитують протягом трьох робочих днів.

Вмотивоване рішення стосовно спірних питань надають письмово після отримання від власника КТЗ усіх необхідних документів у такі, відраховані від дати отримання останнього документа, терміни: ПТО – три, ЦТО – п’ять, компетентний орган – десять робочих днів.

Неурегульовані компетентним органом спірні питання вирішують у судовому порядку.

4.2. Для вирішування спірних питань компетентний орган та ЦТО розпорядчим документом створюють апеляційну комісію з питань урегулювання спорів стосовно видачі Сертифіката (далі – комісія) у складі не менше п’яти посадових осіб, серед яких повинні бути посадові особи з юридичною освітою та компетентні в питаннях Віденської угоди 1997 року. Зазвичай очолює таку комісію заступник керівника компетентного органу чи директор (заступник директора) Державного департаменту автомобільного транспорту.

До роботи в комісії без права голосувати залучають представників громадських організацій, за потреби фахівців наукових установ, не задіяних у спорі ПТО, ВЛ.

Комісія приймає рішення більшістю голосів. Апеляційна комісія правомочна, якщо на її засідання з’явилося не менше чотирьох членів зі складу комісії. У разі рівної кількості голосів – голос головуючого має перевагу. Протокол комісії веде секретар, якого відповідно призначає компетентний орган та ЦТО. Секретар, який не бере участі в голосуванні, відповідає за облік і обіг документів, збереження справ протягом трьох років після прийняття комісією остаточного рішення.

Рішення комісії обов’язкове для виконання, якщо воно не суперечить законодавству.


Заступник Міністра –

директор Державного департаменту

автомобільного транспорту Л. СергієнкоДодаток 1

до пункту 1.4 Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу


^ МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ


1. сертифікат являє собою аркуш паперу білого кольору форматом А4 (210 х 197 мм), складений до формату А6 таким чином, щоб розділ, який містить розпізнавальний знак України, знаходився із лицьового боку складеного Сертифіката. У нижньому лівому куті лицьового боку сертифіката наносять шестизначний номер бланка.

У разі необхідності ЦТО вживає заходів для захисту сертифіката від зловживань (підроблення).

2. Пункти сертифіката й текст пунктів друкують українською мовою.

3. Позиції у сертифікаті заповнюють за допомогою друкарської машинки або комп’ютера.

4. Зміст сертифіката.

4.1. Зміст лицьового боку сертифіката


UA*


…………………………………………………

(Адміністративний орган, відповідальний

за проведення технічного огляду)

^ МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

…………………………………………………

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE**

______________

* Розпізнавальний знак України.

** Найменування "МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ" французькою мовою.


4.2. Зміст першої внутрішньої сторінки сертифіката


^ МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

1. Номерний знак (реєстраційний) №………………………………………………..….

2. Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу …………..……………….…...

3. Перша реєстрація після виготовлення (держава, компетентний орган)*

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………….………………………….…..

4. Дата першої реєстрації після виготовлення .................................................................

5. Дата проведення технічного огляду .............................................................................

^ СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

6. Цей сертифікат видано на автотранспортний засіб, зазначений у позиціях № 1 і 2, який відповідає на дату, зазначену в позиції № 5, Припису (Приписам), який (які) додано до Угоди 1997 року про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів.

7. Наступний технічний огляд автотранспортного засобу проводиться згідно з Приписом (Приписами), зазначеним (зазначеними) у позиції № 6, не пізніше ніж:

Дата: (місяць/рік) ...............................................................................................................

8. Видав ..............................................................................................................................

9. У (місце) .........................................................................................................................

10. Дата ...............................................................................................................................

11. Підпис ............................................................................................................................

М. п.**

______________

* Компетентний орган і держава, в якій автотранспортний засіб було вперше зареєстровано після виготовлення, якщо така інформація є.

** Печатка або штамп Центру технічного огляду колісних транспортних засобів, що видає сертифікат.

4.3. Зміст другої внутрішньої сторінки сертифіката


12. Наступний періодичний технічний огляд

(Чергові періодичні технічні огляди)*

12.1 Здійснений у (центр технічного огляду)**……………………………..……….......

12.2 ……………………………(печатка)

12.3 Дата ..............................................................................................................................

12.4 Підпис .........................................................................................................................

12.5 Наступний огляд не пізніше ніж (місяць/рік) ………………………………………


………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..

….…………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..

….…………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..

….…………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….…

______________

*. Пункти 12.1 - 12.5 повторюють кілька разів, якщо Сертифікат передбачено використовувати для наступних щорічних періодичних технічних оглядів.

** Найменування, місцезнаходження, держава Центру технічного огляду колісних транспортних засобів, уповноваженого компетентним органом.Додаток 2

до пункту 3.1 Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу^ Заява

про надання Міжнародного сертифіката технічного огляду


Форма заяви резидента України

Керівникові Центру технічного огляду

колісних транспортних засобів

замовника ___________________________________

____________________________________________

(повна назва підприємства, організації

в особі ______________________________________

або прізвище, ім'я, по батькові громадянина)

____________________________________________

(місцезнаходження чи місце проживання заявника)

____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої представляти власника, реквізити її довіреності)

ЗАЯВА

Прошу надати Міжнародний сертифікат технічного огляду на такий(-кі) КТЗ:


Категорія

Модель

Ідентифікаційний номер (номер кузова, шасі)

Державний реєстраційний номер

Бажана дата перевірки


Прошу перевірити технічний стан КТЗ в (зазначити ЦТО чи ПТО) _______

____________________________________________________________________________ .

Реквізити для укладення договору. Адреса _______________________________________ .

Банківські реквізити. Назва банку _______________________________________________,

розрахунковий рахунок ________________________________________________________.

МФО __________________________, код за ЄДРПОУ ______________________________.

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________.

№ свідоцтва платника податку на додану вартість (для юридичних осіб) _______________

Прізвище, ім’я, по батькові власника КТЗ _________________________________________.

До заяви додаю:_______________________________________________________________.

(зазначити документи, визначені пунктом 3.1 цього Порядку)

Для контактів: тел. ____ _________________, факс ____ ______________,

(код) (номер) (код) (номер)

e-mail ___________________________

______ _________ _______

(число) (місяць) (рік)

______________________

(підпис)

М. п.
Додаток 3

до пункту 3.1 Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу^ Заява

про надання Міжнародного сертифіката технічного огляду


Форма заяви нерезидента України

Керівникові Центру технічного огляду

колісних транспортних засобів

замовника ___________________________________

_____________________________________________

(повна назва підприємства, організації

в особі _______________________________________

або прізвище, ім'я, по батькові громадянина)

_____________________________________________

(місцезнаходження чи місце проживання заявника)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої представляти власника, реквізити її довіреності)

ЗАЯВА

Прошу надати Міжнародний сертифікат технічного огляду на такий(- кі) КТЗ:


Категорія

Модель

Ідентифікаційний номер (номер кузова, шасі)

Державний реєстраційний номер

Бажана дата перевірки


Прошу перевірити технічний стан КТЗ в (зазначити ЦТО чи ПТО) _______

____________________________________________________________________________ .

Реквізити для укладення договору

Адреса ______________________________________________________________________ .

Банківські реквізити. __________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

валютний рахунок ____________________________________________________________.

Прізвище, ім’я, по батькові власника КТЗ _________________________________________.

До заяви додаю:_______________________________________________________________

(зазначити документи, визначені пунктом 3.1 цього Порядку)

_____________________________________________________________________________ .

Для контактів: тел. ____ _________________, факс ____ ______________,

(код) (номер) (код) (номер)

e-mail ___________________________

______ _________ _______

(число) (місяць) (рік)

______________________

(підпис)

М.п.Додаток 4

до пункту 3.8 Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу^ Журнал обліку

Міжнародних сертифікатів технічного огляду

та протоколів перевірки колісних транспортних засобів


№ бланка

Модель

КТЗ

Ідентифікаційний номер КТЗ

(номер шасі, рами/кузова)

Державний реєстраційний номер КТЗ, розпізнавальний знак держави-реєстрації2

Власник КТЗ

Реквізити договору

Реквізити протоколу перевірки КТЗ

Розписка в отриманні Сертифіката1

__________

1 Уповноважені особи зазначають також реквізити відповідної довіреності власника КТЗ.

2 Заповнюють для КТЗ, що зареєстровані в інших державах.
Похожие:

Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconЗаява про надання Міжнародного сертифіката технічного огляду
Керівникові Центру технічного огляду колісних транспортних засобів за Віденською Угодою 1997 року
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconПро затвердження Порядку забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг
Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconТимчасовий порядок отримання Міжнародних сертифікатів технічного огляду колісних транспортних засобів у Центрі технічного огляду за Угодою про прийняття єдиних
Міністра транспорту і зв’язку України – голови Державної адміністрації автомобільного транспорту від 10. 11. 2008 №7938/25-1/14-08...
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconДо 13 липня 2009 року
Про внесення змін до Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів і Порядку надання суб'єктам господарювання...
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconДоговір найму транспортного засобу №
Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі Договір) про наведене нижче
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconЗаява на отримання технічного паспорту спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту Я
Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт на спеціальний механічний транспортний засіб для автомобільного спорту
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconПро затвердження змін до Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 393 ( 393-2009-п ) від 15.
Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconПро затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
На виконання пунктів 41-43 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconФрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення вантажу (надалі іменується...
Наказ № Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 12. 08 №881 "Про проведення державного технічного огляду": Пропонувати районній інспекції державного технічного нагляду (Турок С. М.)
Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов