Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд icon

Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних спорудНазваниеРішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд
Дата конвертации26.12.2012
Размер83.52 Kb.
ТипРішення
скачать >>>РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(9 сесія 5 скликання)

РІШЕННЯ


від 23 січня 2007 року № 469


Про затвердження Програми будівництва,

реконструкції, капітального ремонту
та утримання спортивних споруд

міста Рівного на період до 2011 року


Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 “Про національни план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06.11.2006 № 500 “Про програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд області на період до 2011 року”, враховуючи рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 14.11.2006 № 221 “Про стан виконання регіональної програми будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію спортивних об’єктів, які б відповідали міжнародним стандартам”, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд міста Рівного на період до 2011 року (додається).

2. Доручити управлінняю капітального будівництва, управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінню бюджету і фінансів, управлінню освіти та управлінню житлово-комунального господарства:

2.1. забезпечити організацію та виконання заходів вищевказаної програми в установлені терміни;

2.2. щороку аналізувати хід реалізації програми та в установленому порядку передбачати кошти на її фінансування.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування, постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації, секретарю міської ради Ю. Торгуну та першому заступнику міського голови О. Хмилецькому, а організацію його виконання – заступнику міського голови С. Богатирчук-Кривко.


Міський голова В. Чайка

Додаток

до рішення Рівненської

міської ради від 23 січня

2007 року № 469


ПРОГРАМА

будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання

спортивних споруд міста Рівного на період до 2011 року


^ 1. НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 листопада 2006 року № 500 „Про програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд області на період до 2011 року” і спрямована на створення умов для більш повного задоволення потреб різних категорій населення в руховій активності, видовищних заходах, фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах, а також на формування здорового способу життя.

В Україні, і в місті Рівному зокрема, склалася не найкраща ситуація зі станом здоров’я населення. Спостерігається зростання хвороб неінфекційного характеру, пов’язаних з недостатньою руховою активністю, зокрема ріст серцево-судинних захворювань. Несприятливі природні умови, недостатня фізична активність стали причиною зростання кількості хворих дітей, зменшення тривалості життя громадян.

З початку 90-х років чисельність дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, у спортивних секціях підприємств, установ та організацій, скоротилася, що негативно позначилося на їхньому стані здоров’я.

Спортивні споруди міста, в основному збудовані в 70-х – 80-х роках минулого століття, не відповідають сучасним вимогам і потребують значних капіталовкладень з метою приведення до сучасних вимог.

Протягом 2004 – 2006 років у місті збудовано 7 комплексних ігрових спортивних майданчиків із штучним покриттям за рахунок кооперування коштів державного та місцевих бюджетів, а також 8 майданчиків із тренажерним обладнанням.

Спортивні споруди міста потребують значних капіталовкладень для модернізації та оснащення сучасним спортивним інвентарем, обладнанням та приведення до вимог правил проведення змагань з видів спорту.

У 2006 році Рівненщина делегувала до збірних команд України з олімпійських видів спорту 61 спортсмена та 14 спортсменів – з неолімпійських видів спорту.

Однак, через відсутність сучасної матеріально-спортивної бази провідні спортсмени змушені здійснювати підготовку до змагань за межами міста та області. Не задовольняє сучасні потреби реабілітаційна та профілактична робота серед населення.


^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

- сприяння духовному і фізичному розвиткові молоді, виховання в неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти зміцненню державності в Україні;

- розвиток фізкультурно-спортивного руху з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя;

- забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;

- виховання в населення відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

- забезпечення гідного представництва міста Рівного в обласних, всеукраїнських спортивних заходах, у збірних командах України з видів спорту, сприяння розвиткові олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.


^ 3. НАПРЯМИ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

3.1. Напрями реалізації завдань Програми:

- забезпечення збереження, оновлення, капітального ремонту та приведення до сучасних вимог наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного функціонування;

- створення в кожній дитячо-юнацькій спортивній школі власної спортивної бази;

- забезпечення комплектації штатів усіх капітальних спортивних споруд відповідно до чинних нормативно-правових актів;

- створення сучасної інфраструктури фізичної культури і спорту з метою проведення всеукраїнських та міжнародних змагань;

- створення необхідних санітарно-гігієнічних та комфортних умов для тих, хто займається фізичною культурою та спортом, тренерів, медичного персоналу, а також глядачів;

- будівництво нових сучасних спортивних комплексів для більш повного задоволення потреб різних верств населення у фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах;

- облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних майданчиків тощо) за місцем проживання та в місцях масового перебування населення.

3.2. Реалізація Програми матиме такі наслідки:

- забезпечення оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, досягнення кожною людиною достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації, формування в населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя;

- збільшення до 2011 року чисельності представників різних верств населення, в тому числі дітей та підлітків, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, що має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків та молоді, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння, підвищити рівень соціальної стабільності в місті;

- активізація процесу залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною культурою та спортом, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту, більш повне розкриття потенціалу спортсменів та тренерів, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів;

- зменшення кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, та підвищення рівня фізичного здоров’я молоді;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з уродженими вадами фізичного і розумового розвитку;

- створення додаткових робочих місць за рахунок збільшення обсягів надання різних видів фізкультурно-оздоровчих послуг;

- залучення до бюджету коштів, отриманих від реалізації платних послуг засобами фізичної культури та спорту;

- залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту;

- збільшення кількості всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, що проходитимуть у місті;

- формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп населення, їх інтересів та рівня спортивної підготовленості.


^ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в місцевому бюджеті за відповідними бюджетними напрямами, та коштів інвесторів.


^ 5. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

5.1. Здійснювати, в разі потреби, капітальні ремонти, реконструкцію стадіонів, спортивних залів, інших спортивних споруд з метою забезпечення їх безпечної експлуатації, створення сучасних умов для спортсменів, тренерів, обслуговуючого персоналу, глядачів; установити сучасне спортивне обладнання та інвентар. Здійснити реконструкцію стадіону “Авангард” та капітальний ремонт його котельні.

2007 – 2011 роки.

Управління капітального будівництва, управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

5.2. Забезпечити облаштування футбольних та інших спортивних майданчиків відповідно до щорічного розподілу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (не менше трьох футбольних майданчиків з синтетичним покриттям).

Щорічно.

Управління освіти, управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

5.3. Забезпечувати виготовлення і встановлення комплектів тренажерів для загальнофізичної підготовки, обладнання спортивних майданчиків у місцях масового відпочинку населення міста шляхом кооперування коштів обласного та місцевих бюджетів (не менше восьми майданчиків з тренажерним обладнанням).

Щорічно.

Управління житлово-комунального господарства, управління освіти, управління у справах сім’ї, молоді
та спорту.


5.4. Розробити пропозиції та ініціювати будівництво 50-метрового плавального басейну в м. Рівному.

До 2008 року.

Управління у справах сім’ї, молоді
та спорту, управління капітального будівництва.

5.5. Забезпечувати облаштування місць для навчання плаванню населення на відкритих водоймах міста.

Постійно.

Управління житлово-комунального господарства.

5.6. Сприяти залученню інвестиційних коштів на створення та модернізацію спортивних споруд, у тому числі на будівництво сучасного палацу спорту в місті Рівному.

Постійно.

Управління капітального будівництва, управління у справах сім’ї, молоді та спорту.


5.7. Щорічно проводити огляд підготовки спортивних споруд до весняно-літнього та осінньо-зимового спортивних сезонів.

Комісія з контролю за станом спортивних споруд та спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів.

5.8. Здійснити реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи № 4 (розширення спортзалу, заміна вікон та модернізація освітлення в спортзалі та адмінприміщенні, встановлення глядацьких трибун поблизу майданчика зі штучним покриттям та здійснення його освітлення).

2007 – 2008 роки.

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту.


5.9. Здійснити реконструкцію даху, заміну сантехнічного обладнання в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1.

2007 – 2008 роки.

Управління освіти.

5.10. Здійснити ремонт даху, фарбування фасаду, монтаж установки для хлорування в спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з плавання.

2007 – 2008 роки.

Управління освіти.

5.11. Здійснити заміну стелі, ремонт системи вентиляції, монтаж установки для хлорування в дитячо-юнацькій спортивній школі № 3

2007 – 2008 роки.

Управління освіти.

5.12. Укласти борцівський килим у дитячо-юнацькій спортивній школі № 5.

2007 – 2008 роки.

Управління освіти.

5.13. Завершити будівництво майданчиків для пляжного волейболу в районі гідропарку.

До 2008 року.

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту.

5.14. Здійснити реконструкцію глядацьких трибун на стадіоні спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу „Верес”.

2007 – 2008 роки.

Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту.

5.15. Здійснити реконструкцію футбольного поля та тенісних кортів у парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

2007 – 2008 роки.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, осередок федерації тенісу України в Рівненській області та інвестор.


Секретар міської ради Ю. ТоргунПохожие:

Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №99 Від 4 січня 2007 року м. Городок Про Інвестиційну програми капітального будівництва Городоцького району на 2007 рік
Розглянувши Інвестиційну програму капітального будівництва у Городоцькому районі на 2007 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №218 Від 5 грудня 2007 року м. Городок Про виконання Інвестиційної програми капітального будівництва за 10 місяців 2007 року
Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації В. Павлюка про стан виконання Інвестиційної програми капітального...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 27. 12. 11 №702 м. Рахів Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та у
Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рахівського...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №128 Від 18 квітня 2007 року м. Городок Про внесення змін І доповнень до Інвестиційної програми капітального будівництва у Городоцькому районі
Городоцької районної державної адміністрації від 20. 03. 2007р. №569/01 щодо внесення змін і доповнень до Інвестиційної програми...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №84 від 24 січня 2003 року м. Городок Про прийняття за основу Інвестиційної програми капітального будівництва в районі на 2003 рік
Розглянувши Інвестиційну програму капітального будівництва в районі на 2003 рік, Городоцька районна рада
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №236 Від 14 січня 2008 року м. Городок Про Інвестиційну програми капітального будівництва Городоцького району на 2008 рік
Розглянувши Інвестиційну програму капітального будівництва у Городоцькому районі на 2008 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №340 від 5 січня 2005 року м. Городок Про порядок денний ХVІІ сесії Городоцької районної ради
Про затвердження Інвестиційної програми капітального будівництва у Городоцькому районі на 2005 рік
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №106 від 2003 року м. Городок Про затвердження Інвестиційної програми капітального будівництва в районі на 2004 рік
Розглянувши Інвестиційну програму капітального будівництва в районі на 2004 рік на підставі п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconПро затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
На виконання положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги", з метою впорядкування за видами послуг з утримання будинків...
Рішення від 23 січня 2007 року №469 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд iconРішення №70 Від 17 листопада 2006 року м. Городок Про виконання Інвестиційної програми капітального будівництва у Городоцькому
Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації В. Павлюка про виконання Інвестиційної програми капітального...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов