План роботи комісії з питань розвитку підприємництва icon

План роботи комісії з питань розвитку підприємництваНазваниеПлан роботи комісії з питань розвитку підприємництва
Дата конвертации26.12.2012
Размер90.49 Kb.
ТипПлан роботи
скачать >>>

Перспективний план роботи

комісії з питань розвитку підприємництва

Громадської ради при Закарпатській ОДА на 2011 – 2012 р.р.


 1. Загальна інформація

  1. Комісія з питань розвитку підприємництва Громадської ради при Закарпатській ОДА (надалі – Комісія) створена у відповідністю із добровільним бажанням повноважених членів Громадської ради – представників різних НУО, які на своєму засіданні розподілили між собою обов’язки наступним чином:

 • Греньо Михайло Михайлович – голова Комісії, Спілка підприємців Закарпаття;

 • Лукша Євген Олегович – заступник голови Комісії, Асоціація розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій «Ужгород – ХХІ вік»;

 • Мощак Маргарита Миколаївна – секретар Комісії, Регіональне відділення українського союзу промисловців і підприємців в Закарпатській області.

Члени Комісії:

 • Ковач Олександр Іванович, Громадська організація «Спілка приватних виноградарів та виноробів Закарпаття»;

 • Жолтані Микола Іванович, Благодійний фонд «Імені Миколи Жолтані»;

 • Капітан Ігор Іванович, Мукачівська міськрайонна спілка підприємців;

 • Діденко Станіслав Олексійович,

 • Шафарь Ярослав Васильович, Ужгородська місцева організація Ротарі клуб «Ужгород – Скала»;

 • Лендєл Василь Васильович, Закарпатське обласне об’єднання «Русинська родина»;

 • Коваль Олександр Дмитрович, Закарпатська обласна громадська організація Товариства соціально-культурного розвитку «Панонія».

  1. Комісія у відповідністю із спрямованістю своєї діяльності співпрацює з відповідними структурними підрозділами Закарпатської ОДА. Зокрема, до таких підрозділів віднесені:

 • Головне управління економіки, у т.ч. управління розвитку підприємництва та ринкових відносин.

 • Головне фінансове управління.

 • Головне управління з питань європейської інтеграції, ЗЕЗ та туризму.

 • Головне управління агропромислового розвитку.

 • Головне управління статистики у Закарпатській області.

Комісія співпрацює також з іншим структурними підрозділами ОДА, обласними установами та організаціями відповідно до спрямованості своєї діяльності та виникнення актуальних питань залучення громадськості до розроблення і експертизи проектів управлінських рішень та контролю і моніторингу їх діяльності.

  1. Комісія співпрацює з Постійними комісіями Закарпатської обласної ради з питань громадської оцінки і експертизи проектів рішень, які готуються для розгляду на пленарних засіданнях сесій обласної ради, відповідно до напрямків своєї діяльності.

  2. Комісія встановлює ділові зв’язки та обмінюється інформацією з відповідними комісіями близького тематичного спрямування інших громадських рад, утворених при РДА в Закарпатській області, а також – при ОДА в інших регіонах України.

  3. Комісія, як підрозділ Громадської ради при Закарпатській ОДА, діє у повній відповідності до затверджених нормативно-правових, програмних і внутрішньо-організаційних документів Громадської ради: Положення, Стратегії та Регламенту роботи.
 1. ^ Форми і методи роботи окремих членів та Комісії загалом:

  1. Громадська експертиза проектів рішень, нормативно-правових актів та проектів програмних документів у відповідністю із спрямованістю роботи Комісії та згідно норм Постанови КМУ від 3 листопада 2010 року, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зокрема, у відповідністю із затвердженим головою ОДА щорічним Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю: додаток до зазначеної Постанови КМУ – «Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики).

  2. Участь у роботі колегій ОДА, засідань Постійних комісій обласної ради та пленарних засідань сесій обласної ради, у робочих нарадах та інших організаційних заходах регіонального рівня відповідно до напрямків діяльності Комісії (з правом дорадчого виступу за потребою).

  3. Організація консультацій з громадськістю та залучення до співпраці і партнерства інших громадських організацій, а також – незалежних громадських експертів.

  4. Підготовка, узагальнення та представлення ОДА для реагування: результатів громадської експертизи, експертних висновків і пропозицій, результатів громадського обговорення та громадських консультацій тощо.

  5. Здійснення моніторингу і контролю врахування зауважень і пропозицій, внесених Комісією, а також – ходу і результатів виконання прийнятих обласною радою і ОДА рішень та програм (відповідно до напрямку роботи Комісії).

  6. Організація та проведення Комісією різноманітних публічних заходів: круглих столів; семінарів, конференцій і форумів з участю громадськості; консультацій і засідань фокусних груп та груп «мозкового штурму»; громадських слухань; соціологічних опитувань і досліджень (або використання їх результатів) та інших форм вивчення громадської думки; проведення публічних тематичних дебатів і дискусій тощо.

  7. Організація системи поточного планування, інформування і обговорення діяльності та звітності Комісії: регулярні робочі наради і засідання із розглядом та затвердженням проміжних результатів та уточненням перспективного і поточного плану та звітів про роботу.

  8. Використання широкого арсеналу комунікаційних та інформаційних можливостей для постійного ознайомлення та звітів для громадськості про роботу Комісії з отриманням зворотнього зв’язку: проведення прес-конференцій, телевиступів і теледебатів; публікація статей та інформаційних звітів у ЗМІ; створення і ведення постійної рубрики Комісії на сайті Громадської ради; випуск інформаційних бюлетеней, проспектів і брошур щодо участі громадськості у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку області, раціонального використання ресурсів та залучення інвестицій; створення кінофільмів для розміщення в Інтернеті; вдосконалення брендінгу Закарпаття та окремих його територій, міст, селищ і сіл.
 1. ^ Напрямки роботи Комісії:

п/п

Зміст заходів та діяльності

Терміни

Виконавці і партнери

1.

Ознайомлення із структурою управлінь і відділів ОДА та інших управлінь, установ і організацій, Постійних комісій обласної ради, робота і діяльність яких відповідає спрямованості Комісії. Вирішення організаційних питань співпраці на спільній робочій нараді – зустрічі.

Квітень – травень 2011 р.

Всі члени Комісії. Підрозділи ОДА і облради та обласних структур.

2.

Ознайомлення з переліком та змістом основних чинних програм та нормативно-правових актів ОДА та інших обласних управлінь, установ і організацій відповідно до спрямованості діяльності Комісії. Аналіз документів і обговорення та розроблення громадських висновків на робочій нараді Комісії з передачею ОДА.

Травень – червень 2011 р.

Всі члени Комісії.

3.

Ознайомлення з переліком та змістом проектів рішень у плані їх підготовки до обговорення на засіданнях Постійних комісій облради, обговорення і прийняття на пленарних засіданнях сесій ради.

Відповідно до планів роботи Постійних комісій та сесій облради.

Всі члени Комісії. Голови Постійних комісій облради.

4.

Аналіз Програми підтримки підприємництва в області на 2011-2012 рік та вдосконалення методики розробки, впровадження і контролю виконання Обласних програм підтримки підприємництва.

Результати:

Письмові пропозиції щодо вдосконалення процесу планування діяльності у галузі підтримки підприємництва з метою більш ефективного використання бюджетних та інших доступних фінансових ресурсів.

Травень – червень 2011 р.

Греньо М.М.

Управління ОДА

5.

Проведення моніторингу стану розвитку малого і середнього підприємництва в області в світлі втілення Податкового кодексу України.

Результати:

Моніторинговий звіт результатів діяльності МСП у нових умовах оподаткування.

Травень – серпень 2011 р.

Греньо М.М.

Мощак М.М.

Управління ОДА

6.

Проведення круглих столів у районах Закарпатської області з актуальних питань здійснення підприємницької діяльності спільно з РДА, громадськими радами при РДА та іншими громадськими організаціями. Узагальнення інформації та публікація їх у відкритих джерелах.

Результати:

Надання роз'яснень, консультування, обговорення проблемних питань, узагальнення інформації і вироблення пропозицій щодо покращення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

Щомісяця

Мощак М.М.

Управління ОДА

7.

Проведення незалежного маркетингового дослідження стану основних ринків Закарпатської області. Видання брошури, СД та розміщення результатів у відкритих джерелах.

Результати:

Відкритий маркетинговий огляд 10 основних ринків Закарпатської області у вигляді аналітичних звітів, опублікованих на СД, веб-сайті та брошурі.

Впродовж 2011 – 2012 р.р.

Лукша Є.О.

Управління ОДА

Проект ЄС «Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців».

8.

Діяльність Наглядової Ради Проекту ЄС "Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців".

Результати:

Забезпечення зворотного зв'язку в рамках діяльності у проекті та надання оцінки досягнутих результатів.


Впродовж 2011 – 2012 р.р.

Греньо М.М.

Управління ОДА

Проект ЄС «Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців».

9.

Допомога підприємствам Закарпатської області у просуванні їх товарів/послуг/пропозицій на ринках України та за кордоном.

Результати:

Видання брошури з комерційними пропозиціями, розміщення інформації на сайті та поширення за кордоном.

Впродовж 2011 – 2012 р.р.

Лукша Є.О.

Управління ОДА

Проект ЄС «Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців».

10.

Покращення навичок підприємців щодо розробки та реалізації спільних транскордонних бізнес-проектів.

Результати:

Тренінгова програма з 5 курсів тривалістю 18 місяців з тематики бізнес-планування, маркетингу та фінансового менеджменту для групи із 40 слухачів.

Впродовж 2011 – 2012 р.р.

Лукша Є.О.

Управління ОДА

Проект ЄС «Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців».

11.

Популяризація можливостей інвестування і транскордонного співробітництва у Закарпатській області, сприяння налагодженню ділових контактів.

Результати:

Забезпечення участі представників 40 підприємств від Закарпатської області у чотирьох семінарах(2 у Словаччині, 2 в Україні).

Впродовж 2011 – 2012 р.р.

Лукша Є.О.

Управління ОДА

Проект ЄС «Створення нових транскордонних можливостей для МСБ: консультування і тренінги для підприємців».Проект підготували:

Голова Комісії Греньо М.М.


Заступник голови Комісії Лукша Є.О.


Секретар Комісії Мощак М.М.Похожие:

План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПлан роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва на 2013рік
Про звіт щодо виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в Смілянському районі на 2011-2014 роки за 2012 рік
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПлан роботи міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва на 2011 рік

План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПлан роботи міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва на ІІ квартал 2012 року

План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconРозпорядження 01 квітня 2013 Печеніги №59 Про внесення змін до складу Координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації
У зв’язку з вибуттям окремих членів Координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, відповідно...
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconРішення №48 10 березня 2011 року 6 сесія 6 скликання Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки Могилів-Подільського району
Закону України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та висновків постійної комісії районної...
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПлан роботи постійної комісії районної ради з питань історико-культурної спадщини, туризму та розвитку інфраструктури 15. 06. 2012 р. 00 год
Полтавець В.І. голова постійної комісії з питань історико-культурної спадщини, туризму та розвитку інфраструктури
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПроект затверджую голова обласної державної адміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємства О. В. Старух План роботи обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва на І квартал 2010 року
Голова обласної державної адміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємства
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПротокол №4 засідання постійної комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики, пек, енергоефективності та розвитку підприємництва
Розгляд проекту Програми інвестиційного розвитку Львівської області на 2011 – 2015 рр
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПлан роботи постійної комісії районної ради з питань історико-культурної спадщини, туризму та розвитку інфраструктури 16. 02. 2012 р. 14. 00 год
Федченко Володимир Кузьмович начальник фінансового управління райдержадміністрації
План роботи комісії з питань розвитку підприємництва iconПро взаєморозуміння та співробітництво між
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та Польське агентство з питань розвитку підприємництва...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов