Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 icon

Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482НазваниеРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482
Дата конвертации23.06.2013
Размер67.71 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї
«01» серпня 2012р. № 482

м. ЖидачівПро затвердження Тимчасового положення про відділ з питань

внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації

та громадськістю апарату райдержадміністраціїВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007р. № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», на основі розпорядження голови облдержадміністрації від 31.08.2005 року № 746 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.1998 року № 1204»:

 1. Затвердити Тимчасове положення про відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (додається).

2. Розпорядження голови Жидачівської райдержадміністрації від 8.11. 2010 року № 1095 « Про затвердження Тимчасового положення про відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації» та від 8.07. 2011 року № 501 « Про внесення доповнень до Тимчасового положення про відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації» вважати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації І.-В.Процана.


(підпис) Сергій КОВАЛЬ


Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 01.08.2012р.

№ 482


Тимчасове положення

про відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації


 1. Загальні положення
  1. Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю (надалі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації, заступнику голови райдержадміністрації з гуманітарних та соціальних питань.

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 1. Основні завдання відділу
  1. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів у Жидачівському районі.

  2. Сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, національними меншинами.

  3. Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі.

  4. Забезпечення проведення на території району державної політики щодо релігії та Церкви, міжнаціональних відносин, дотримання прав національних меншин, депортованих осіб різних національностей та української діаспори.

  5. Аналіз, узагальнення і прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

  6. Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

  7. Виконання функцій із забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Жидачівська райдержадміністрація, облік запитів на публічну інформацію у журналі реєстрації запитів на публічну інформацію та здійснення контролю за своєчасним виконанням інформаційних запитів на публічну інформацію у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.
 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань
  1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у Жидачівському районі.

  2. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

  3. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку наслідків соціальних та політичних рішень.

  4. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району.

  5. Подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

  6. Щоденно інформує головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі.

  7. Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

  8. Розглядає за дорученням голови райдержадміністрації питання, що належать до компетенції відділу.

  9. Аналізує діяльність політичних партій та громадських, релігійних організацій, національних меншин в районі, розробляє пропозиції щодо взаємодії голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

  10. Готує матеріали з питань внутрішньої політики для доповідей голови райдержадміністрації.

  11. Бере участь у розробленні відповідних проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району.

  12. Забезпечує розгляд звернень, заяв та скарг громадян, установ, організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

  13. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

  14. За дорученням голови райдержадміністрації дає роз'яснення громадянам щодо змісту прийнятих розпоряджень з питань внутрішньої політики.

  15. Сприяє проведенню конференцій, семінарів, "круглих столів" з політико-правових питань.

  16. Здійснює облік запитів на публічну інформацію у журналі реєстрації запитів на публічну інформацію та контролює своєчасне виконання інформаційних запитів на публічну інформацію у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

  17. Здійснює підготовку щоденних експрес-інформацій про важливі події суспільно-політичного та соціально-економічного життя району, забезпечує наповнення і підтримку розділів і категорій «Новини», «РДА і громадськість», «Громадська рада», «Доступ до публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації.

  18. Вносить пропозиції щодо створення тимчасових чи постійних фахових колективів із розробки комплексних програм, концепцій, заходів щодо реалізації державної політики в районі.

  19. Надає інформаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі.

  20. Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями та громадськими, релігійними організаціями, національними меншинами у питаннях, що належать до компетенції відділу.

  21. Виконує інші функції, що зумовлені покладеними на відділ завданнями.
 1. Права відділу

  1. Відділ має право:

   1. Залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, а також вчених і фахівців для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

   2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію та документи, а від Жидачівського районного відділу статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання завдань, що покладені на відділ.

4.1.3. Використовувати системи зв’язку, комунікацій, що існують в райдержадміністрації.


5.Структура


  1. У структуру відділу входять:

5.1.1. Начальник відділу

5.1.2. Головний спеціаліст відділу;

   1. Головний спеціаліст відділу.

5.2. Начальник відділу та головні спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови Жидачівської районної державної адміністрації.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

5.3.2. Встановлює компетенцію і функції працівників відділу. Затверджує посадові інструкції працівників відділу.

5.3.3. Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції і висновки, зроблені на основі роботи відділу.

5.3.4. У межах своєї компетенції готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів.

5.3.5. Здійснює координацію роботи з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.3.6. Скликає в установленому порядку наради, що належать до його компетенції.

5.4. Відділ утримується за рахунок коштів держбюджету, виділених на утримання Жидачівської райдержадміністрації.


6. Реорганізація і припинення діяльності відділу


Реорганізація та припинення діяльності відділу проводиться розпорядженням голови Жидачівської райдержадміністрації з дотриманням чинного законодавства.
Похожие:

Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 3» серпня 2012 р. №48 5 м. Жидачів
Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 27. 07. 2012 року №484/0/5-12 «Про розподіл субвенції», керуючись...
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «15» серпня 2012 р. №542
Про організацію і проведення призову громадян 1987–1994 р н на строкову військову службу в 2012 році
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «1 4» серпня 2012 р. №533 м. Жидачів
Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 06. 08. 2012 року №508/0/5-12 «Про надання одноразової грошової...
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 23 серпня 2011р. №6 63
Про проведення у с. Лютинка Жидачівського району 27 серпня 2011 року першого соціально-туристичного фестивалю «Лютин»
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 7» серпня 2012 р. №494 м. Жидачів
Про надання разової грошової допомоги одиноким громадянам району до Дня Незалежності
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «2 5» червня 2012 р. №41 7
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 травня 2011 року №330
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «1 7» серпня 2012 р. №549
Жидачівському рв львівської регіональної філії дп цдзк 30. 07. 2004 року за №04 04 412 00006, відповідно до Земельного та Водного...
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «1 4» серпня 2012 р. №534 м. Жидачів
Про виділення коштів на передплату газет “Благовіст” і “Новий час” одиноким інвалідам району на вересень
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «13» серпня 2012 р. №505
Миколишин Ользі Андріївні, жительці м. Ходорів, вул. 16 липня, 7/30 на території Кніселівської сільської ради Жидачівського району...
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» серпня 2012 р. №482 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «31» серпня 2012 р. №556
Швед Любові Володимирівні, жительці м. Жидачів, вул. Б. Лепкого, 19/57 на території Жирівської сільської ради Жидачівського району...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов