Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 icon

Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013НазваниеЗакон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013
страница2/15
Дата конвертации21.12.2013
Размер0.79 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

^ Стаття 17. Замовники аудиту та інших аудиторських послуг

Замовниками аудиту та інших аудиторських послуг можуть бути користувачі фінансової звітності, які уповноважені на підставі Законів України отримувати інформацію стосовно фінансово-господарської діяльності конкретних суб’єктів.

В межах повноважень передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, статутними документами суб’єктів господарювання або окремим рішеннями власників замовники аудиту мають право з дотриманням принципу незалежності аудитора визначити обсяги і напрямки аудиту та надання інших аудиторських послуг.

^ Стаття 18. Обов'язкове проведення аудиту

Проведення аудиту є обов'язковим для суспільно і публічно значимих суб’єктів фінансово-господарської діяльності, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Суспільно значимі є суб’єкти, фінансово-господарська діяльність яких відповідно до їх правового статусу може впливати на інтереси суспільства або держави.

Публічно значимими є суб’єкти, фінансово-господарська діяльність яких впливає на інтереси широкого кола осіб.

Суспільно значимі суб’єкти зобов’язані проводити аудит в наступних випадках:

1) підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству і встановленим стандартам річної і консолідованої фінансової звітності акціонерних товариств, емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ, страхових компаній та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законів України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком підприємств, установ, організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.

2) перевірки фінансового стану засновників (крім фізичних осіб) банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емісії цінних паперів та похідних цінних паперів, а також при отриманні ліцензії на ринку цінних паперів.

4) підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству і встановленим стандартам ліквідаційного балансу суб’єктів господарювання при проведенні процедури припинення юридичної особи та/або банкрутства;

5) підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству і встановленим стандартам річної фінансової звітності суб’єктів господарювання – юридичних осіб при отриманні фінансових кредитів у кредитних установах у випадках, коли сума фінансового кредиту (кредитів) перевищує суму власного капіталу такого суб’єкта на останню дату фінансової звітності;

6) підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству і встановленим стандартам річної фінансової звітності суб’єктів господарювання - юридичних осіб, якщо на дату річної звітності сукупні боргові зобов’язання такого суб’єкта господарювання перед кредитною установою (кредитними установами) є більшими за суму власного капіталу такого суб’єкта. Суб’єкти господарювання - юридичні особи зобов’язані надати до кредитної установи зазначену фінансову звітність та висновок аудиторської фірми у термін не пізніше 30 червня року, що почався після звітного.

7) підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству річної фінансової звітності всеукраїнських неприбуткових та благодійних організацій, які отримують гранти або фінансову допомогу від міжнародних організацій, державного або місцевого бюджетів, фізичних та юридичних осіб.

Публічно значимі суб’єкти, в тому числі неприбуткові та благодійні організації, зобов’язані проводити аудит для підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству і встановленим нормативам річної і консолідованої фінансової звітності, якщо їх річний господарський оборот становить понад двадцять мільйонів гривень, а також у випадках визнання таких суб’єктів банкрутом або припинення діяльності як юридичної особи.

Аудит суспільно значимих суб’єктів мають право проводити аудиторські фірми, у яких на постійній основі працює не менше трьох аудиторів.

Аудит суспільно та публічно значимих суб’єктів мають право проводити аудиторські фірми, що пройшли в установленому порядку зовнішню перевірку наявності системи контролю якості аудиторських послуг та відповідають вимогам, визначених цим Законом.

Аудит банків мають право проводити аудиторські фірми, в яких на постійній основі працює не менше трьох аудиторів, які в установленому порядку пройшли обов’язкове підвищення кваліфікації з питань аудиту банків.

Проведення аудиту, який є обов’язковим відповідно до чинного законодавства України, не може здійснюватися однією аудиторською фірмою більше ніж сім років поспіль.

^ Стаття 19. Обов’язки суб’єкта господарювання при проведенні аудиту та наданні інших аудиторських послуг

Посадові особи суб’єкта господарювання зобов’язані створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, згідно вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Посадові особи суб’єкта господарювання несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, які надаються аудитору для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Права та обов’язки аудитора (аудиторської фірми) і господарюючого суб’єкта при проведенні аудиту та надання інших аудиторських послуг визначаються в договорі.

Фінансова звітність суб’єкта господарювання, яка відповідно до Закону підлягає обов’язковому аудиту, після перевірки аудитором повинна бути оприлюднена в установленому порядку.

^ Стаття 20. Призначення аудиторів та аудиторських фірм

При проведенні обов’язкового аудиту аудитор чи аудиторська фірма повинна призначатися вищим керівним органом суб’єкта, що перевіряється в спосіб, який забезпечує незалежність аудитора або аудиторської фірми від виконавчого чи іншого органу управління.

Для відбору аудитора чи аудиторської фірми та взаємодії з ними суспільно та публічно значимі суб’єкти можуть утворювати комітети з аудиту з відповідних фахівців за умови повної незалежності такого комітету від виконавчого чи іншого органу управління суб’єкта, що перевіряється.

При відборі аудитора чи аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту замовники аудиту зобов’язані дотримуватися порядку проведення тендерів щодо відбору аудиторських фірм (аудиторів) і не встановлювати штучних переваг для учасників.

Якщо аудиторські фірми (аудитори) або їх об’єднання надають понад десять відсотків аудиторських послуг на ринку України, вони повинні отримати згоду на право участі в тендері щодо проведення обов’язкового аудиту від Антимонопольного комітету України та Комітету з етики та контролю якості аудиторських послуг.

Порядок проведення тендерів щодо відбору аудиторських фірм (аудиторів) визначається за погодженням з Аудиторською палатою України Національним банком України стосовно обов’язкового аудиту банків, Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку стосовно обов’язкового аудиту учасників фондового ринку, Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг стосовно обов’язкового аудиту суб’єктів сфери фінансових послуг, Міністерством фінансів України стосовно обов’язкового аудиту інших суб’єктів.

^ Стаття 21. Підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Похожие:

Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" для повторного розгляду Верховною Радою України
Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України Перший заступник...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconЗакон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" Закон викладено у новій редакції
Визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconНазва реферату: Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту Розділ
Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою вр україни від 22. 04. 1993 р зі змінами І доповненнями
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconПоложення про Комісії Ради впго «сау». Інформують: Проскуріна Н. М., Дмітрієва В. О., Величко О. Г., Голова В. В., Зацерковна Т. М., Трушкевич Т. М. Про плани роботи Комісій Ради впго «сау»
...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconПрофільний Комітет Верховної Ради України з питань закон
Віктора Швеця на вчорашньому засіданні одноголосно підтримав і рекомендував до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconВельмишановний Володимир Михайлович ! Професійна громадськість аудиторів України звертається до Вас з приводу реєстрації у Верховній Раді закон
Професійна громадськість аудиторів України звертається до Вас з приводу реєстрації у Верховній Раді законопроекту №5375 Закон України...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconШановний Руслане Володимировичу! Стосовно закон
Стосовно законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про архітектурну діяльність», надісланого для розгляду електронною поштою,...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconШановний Руслане Володимировичу! Подаємо зауваження та пропозиції до закон
Подаємо зауваження та пропозиції до законопроекту “”Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність”, які просимо...
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconЗакон України „Про соціальні послуги" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги"
Закону України „Про внесення змін у Закон України „Про соціальні послуги” та до інших законодавчих актів України
Закон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013 iconГолові Верховної Ради України
Федерація роботодавців України, за результатами розгляду на засіданні Ради Федерації питання щодо створення належних умов кредитування...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов