Ознаки громадських організацій та підприємств icon

Ознаки громадських організацій та підприємствНазваниеОзнаки громадських організацій та підприємств
Дата конвертации25.06.2013
Размер90.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ


1. Вступ


Метою започаткування Проекту економічного розвитку громад (ЕРГ) було сприяння процесу створення громадських організацій та підтримка їхнього розвитку. Наведемо два основних типи громадських організацій, підтримку яким надає проект ЕРГ:


  • Перший тип – це організації, призначені для санкціонування чи сприяння індивідуальним, груповим та громадським зусиллям по створенню комерційних підприємств. Вони можуть одержувати фінансову підтримку від місцевої влади чи громадських груп, що використовують власні фонди чи інші активи, або ж поєднувати ці обидва шляхи грошових надходжень. Прикладом подібних організацій є громадські агенції місцевого чи сільського розвитку.
  • Другий тип – це громадські підприємства, що є місцевою бізнесовою власністю. Прикладами таких підприємств є кооперативи, кредитні спілки та корпорації громадського розвитку. Проект ЕРГ надає підтримку також і керованим на місцях комерційним підприємствам, що належать до сфери приватного бізнесу. І хоча такі підприємства не є кооперативами, кредитними спілками чи корпораціями громадського розвитку, внаслідок своїх характерних особливостей вони добре вкорінюються у життя громади.


^ 2. Громадські організації


Щоб бути визнаними придатними для одержання підтримки та ресурсів проекту, громадські організації повинні мати певні ознаки або характерні риси, які б виділяли їх з великого числа інших організацій третього сектору, створених в Україні. Наведемо ці рекомендовані ознаки громадських організацій:


· Організації мають бути відкритими для участі усіх дорослих членів громади, які висловлюють бажання стати учасником.


· Приєднатися до організації повинно бути досить просто.


· Організації повинні мати певні механізми заохочення до участі молоді.


· Засновники організації повинні бути представниками громади у цілому, включно з уразливими групами.


· Число засновників має бути більшим за три – мінімальну кількість згідно із законодавчими вимогами.


· Рада директорів має широко представляти громаду, в якій знаходиться організація.


· Задля посилення громадської участі організація, де це потрібно, повинна використовувати один чи більше дорадчих комітетів, складених з представників громади.


· Організація повинна засвоїти і застосовувати на практиці принципи належного керівництва: співучасть, прозорість, відкритість та підзвітність.


· Статут, члени, засновники та керівники організації мають бути загальновідомими.


^ 3. Громадські підприємства


3.1 Означення громадського підприємства


Громадське підприємство – це торгівельна чи бізнесова організація, що належить місцевій громаді та контролюється нею. Головна мета громадського підприємства – створення надійних робочих місць для осіб, що мешкають у реґіоні його діяльності та одержання вигоди. Отримані внаслідок комерційних операцій прибутки використовуються для забезпечення людям нових можливостей для зайнятості, для надання послуг на місцях, або ж для підтримки місцевого благодійництва. Громадські бізнесові підприємства, як правило, ставлять перед собою декілька завдань. Базуватися вони можуть на громадах за географічним принципом чи за інтересами (коли особи зі спільними інтересами, що географічно знаходяться у різних реґіонах, збираються докупи заради досягнення спільних цілей та завдань).


^ 3.2 Характерні риси громадського підприємства


1. Громадське підприємство – це бізнесова установа, створена для забезпечення членам місцевої громади надійних робочих місць та відповідних тренінгових можливостей, а також для надання їм комерційних послуг.


2. Громадське підприємство спрямоване на одержання прибутків та забезпечення фінансової незалежності. Прибутки воно використовує виключно для інвестицій у свої комерційні операції, для певних бонусних виплат своїм працівникам та для громадської вигоди.


3. Членство чи пайова участь у громадському підприємстві встановлені за демократичним принципом «одна особа – один голос».


4. Громадське підприємство має бути зареєстроване або як компанія, або як кооперативна спілка – за моделлю чи юридичною структурою, що офіційно визнана придатною.


5. Своїми активами громадське підприємство володіє від імені громади, керівники користуються цими активами на засадах довіри і не використовують їх для одержання особистої фінансової вигоди – своєї чи інших членів підприємства.


6. Членство у громадському підприємстві повинно бути відкритим для усіх – у межах погодженої сфери одержання вигоди. В окремих випадках можливе застосування принципів «громадського інтересу» чи «громадської потреби».


7. Громадське підприємство має бути «прихильним роботодавцем» – стосовно рівня заробітної платні, термінів та умов роботи, рівних можливостей та співучасті своїх працівників.


8. Громадське підприємство повинно проводити щорічне оцінювання та звітування стосовно ефективності свого впливу на місцеву громаду.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ГРОМАДСЬКОЇ


Слід пам’ятати, що словосполучення “громадська організація” – це юридичний термін, а отже його можуть застосовувати до офіційно зареєстрованих груп, які насправді жодним чином не є базованими на громаді. То до якої ж міри ваша організація є базованою на громаді організацією? Щоб дістати відповідь, поставте поряд з кожним запитанням відповідний бал від 1 до 10 (10 – найвища і найбільш схвальна оцінка).
Критерій

Оцінка


1


Чи є ваша організація відкритою для участі усіх дорослих членів громади, які висловлюють бажання стати учасником?


2


Якщо це організація із спеціальними інтересами, то чи відкриті її члени до інших людей (у межах громади) такої ж спеціальної категорії, що бажають приєднатися?


3


Чи достатньо просто приєднатися до вашої організації?


4


Чи є засновники організації представниками громади у цілому, включно з уразливими групами?


5


Чи більше ваших засновників ніж три (мінімальна кількість згідно із законодавчими вимогами)?


6


Чи широко представляє громаду, в якій знаходиться ваша організація, її рада директорів?


7


Чи встановлена участь у вашій організації за демократичним принципом «одна особа – один голос»?


8


Чи використовує ваша організація (з метою посилення громадської участі) один чи більше дорадчих комітетів, складених з представників громади?


9


Чи засвоїла і чи застосовує на практиці ваша організація принципи належного керівництва: співучасть, прозорість, відкритість та підзвітність?


10


Чи знають члени громади що-небудь про статут, членів, засновників та керівників вашої організації?


11


Чи проводить ваша організація публічне щорічне оцінювання та звітування стосовно ефективності свого впливу на громаду?


12


Чи надає ваша організація своїй роботі публічності у якийсь інший спосіб?


13


Чи властиве вашій організації безстороннє представництво чоловіків та жінок (а якщо так, то чи бралася гендерна справедливість у розрахунок)?


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАШОЇ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ГРОМАДСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


А до якої міри ваша реальна (а то й уявна) бізнес-організація є громадським підприємством? Оцініть за десятибальною шкалою (10 – найвища і найбільш схвальна оцінка).

Критерій

Оцінка


1


Чи це торгівельна або бізнесова організація, що належить місцевій громаді та контролюється нею?


2


Чи є головною метою організації створення надійних робочих місць для осіб, що мешкають у реґіоні її діяльності та одержання вигоди?


3


Чи використовуються отримані внаслідок комерційних операцій прибутки
  • для забезпечення людям нових можливостей для зайнятості?  • для надання послуг на місцях?  • для підтримки місцевого благодійництва?

4


Чи надає організація місцевим людям відповідні тренінгові можливості?


5


Чи використовує організація свої прибутки
  • для інвестицій у свої комерційні операції?  • для певних бонусних виплат своїм працівникам?  • для громадської вигоди?

6


Чи встановлені членство або пайова участь в організації за демократичним принципом «одна особа – один голос»?


7


Чи зареєстрована ця організація або як компанія, або як кооперативна спілка – за моделлю чи юридичною структурою, що офіційно визнана придатною?


8


Чи користуються керівники активами, якими організація володіє від імені громади, на засадах довіри і не використовують їх для одержання особистої фінансової вигоди – своєї чи інших членів підприємства?


9


Чи є членство в організації відкритим для усіх – у межах погодженої сфери одержання вигоди (в окремих випадках можливе застосування принципів «громадського інтересу» чи «громадської потреби»)?


10


Чи є організація «прихильним роботодавцем» – стосовно рівня заробітної платні, термінів та умов роботи, рівних можливостей та співучасті своїх працівників?


11


Чи погоджується організація проводити щорічне оцінювання та звітування стосовно ефективності свого впливу на місцеву громаду?


12


Чи при веденні бізнесових операцій беруться в розрахунок природоохоронні міркування?


13


Чи є організація невід’ємною частиною довготермінового операційного плану громади?


14


Чи має організація підтримку членів громади?


15


Чи береться у розрахунок питання гендерної справедливості?Похожие:

Ознаки громадських організацій та підприємств iconРезолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів
Учасники ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів, що представляють понад 130...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconРеферату : Основні ознаки офіційно-ділового стилю Розділ : Діловодство Основні ознаки офіційно-ділового стилю
У ст. 11 Закону «Про мови в Українській рср» записано: «Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовід­носин державних,...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconОсновні ознаки офіційно-ділового стилю
У ст. 11 Закону «Про мови в Українській рср» записано: «Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовід­носин державних,...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconАсамблеї фахових організацій України (афоу)
Ми, представники незалежних самоврядних галузевих асоціацій підприємств, громадських організацій та фахових об’єднань
Ознаки громадських організацій та підприємств iconДо уваги громадських українських організацій !!!
Київське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів /державників/ кмв ВОВ звертається по допомогу до громадських націонал...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconУ к а з президента україни про День молодіжних та дитячих громадських організацій з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху, на підтримку ініціативи громадських організацій п о с т а н о в л я ю

Ознаки громадських організацій та підприємств iconПовідомлення Шановні керівники громадських організацій !
Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі-тренінгу на тему «Реалізація Закону України «Про громадські об’єднання», що проводиться для...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconРезультати конкурсу проектів програм міських молодіжних громадських організацій стосовно дітей та молоді у 2009 році
Квітня на засіданні комісії з питань реалізації державної молодіжної політики за участю депутатів Рівненської міської ради, голів...
Ознаки громадських організацій та підприємств iconПерший всеукраїнський форум проєвропейських громадських організацій
Ми, учасники Першого всеукраїнського форуму проєвропейських громадських організацій
Ознаки громадських організацій та підприємств iconКонкурс програм міських молодіжних громадських організацій м. Рівного на 2010 рік
Положення про проведення конкурсу програм молодіжних громадських організацій м. Рівного та рішення комісії з питань реалізації державної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов