Стандарт адміністративної послуги icon

Стандарт адміністративної послугиНазваниеСтандарт адміністративної послуги
Дата конвертации27.01.2013
Размер80.19 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
від ″16″ лютого 2012 року № 33

СТАНДАРТ

адміністративної послуги

з здійснення оформлення і видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань

1. Загальні положення:

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості. 

1.2. Реквізити державного органу Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, що здійснює послугу: відділ соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради;

1.3. Перелік нормативно-правових актів з надання адміністративної послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» (далі - Закон);

Порядок виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1467 (далі - Порядок).

^ 2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення:


2.1. Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які відповідно до Закону визнані такими, що належать до числа жертв нацистських переслідувань, а саме:

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років) в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни;

особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім СРСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;

дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

^ 3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

3.1. Відповідно до пунктів 2- 4 Порядку адміністративна послуга надається за умови пред'явлення паспорта, пенсійного посвідчення та надання однієї фотографії (розмір 3 х 4) і одного з таких документів:

3.1.1. Довідки, виданої органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

3.1.2. Довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

3.1.3. Довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

3.1.4. Довідки з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій.

3.2. В окремих випадках посвідчення можуть видаватися також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських  переслідувань,  а  саме: 

3.2.1. Довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;

3.2.2. Довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

3.2.3. Свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн.

3.3. До документів про факт нацистських переслідувань, складених іноземною мовою, обов'язково додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

3.3.1. Замість оригіналу документа, який підтверджує факт нацистських переслідувань, до розгляду приймаються копії цих документів, засвідчених у встановленому порядку.

3.4. У разі відсутності документів про факт нацистських переслідувань факт і період перебування в місцях примусового тримання встановлюються в судовому порядку.

3.5. У разі видачі посвідчення законному представнику (опікуну) пред'являється паспорт цієї особи та надаються оригінали документів, що підтверджують представництво (нотаріально посвідчена довіреність, рішення про призначення опікуном та ін.).

^ 4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги:

4.1. Послідовність дій одержувача:

звернення до управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради з письмовою вимогою щодо отримання посвідчення та пред'явлення необхідних документів;

отримання посвідчення у встановлений Законом термін.


4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття та реєстрація у відділі соціальних допомог вимоги одержувача у Журналі особистого прийому громадян;

перевірка спеціалістом відділу соціальних допомог пред'явлених одержувачем документів;

заповнення бланку посвідчення та передача його на підпис начальнику управління, скріплення гербовою печаткою;

реєстрація посвідчення в Журналі обліку посвідчень;

видача посвідчення одержувачу під підпис у Журналі обліку посвідчень.

^ 5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги:

Видача посвідчення проводиться при наявності посвідчень та за зверненням заявника протягом 1 дня, за умови пред'явлення всіх необхідних документів.

^ 6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

6.1. Адміністративний орган може відмовити у видачі посвідчення одержувачу адміністративної послуги:

6.1.1. За відсутності реєстрації на території району;

6.1.2. відсутності необхідних документів;

6.1.3. Особа, що звернулася за послугою відмовляється пред'явити паспорт (інший документ, що підтверджує особу та місце її проживання (реєстрації) або документ, що підтверджує представництво.

^ 7. Опис результату, який повинен отримати одержувач:

7.1. Згідно Порядку одержувач повинен отримати посвідчення жертви нацистських переслідувань - розгорнута книжечку розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці, обтягнутій ледерином відповідного кольору.

7.2. Дане посвідчення є документом, що підтверджує статус жертви нацистських переслідувань і її право на отримання відповідних пільг згідно із Законом та іншими актами законодавства.

8. Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена:

8.1. Відповідно до пункту 13 Порядку посвідчення видаються безоплатно.

8.2. Витрати, пов'язані з їх видачею фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

^ 9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації:

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені Законом України ″Про державну службу″ та нормативно-правовими актами Міністерства праці та соціальної політики України.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності:

10.1. Звернення за посвідченням та його видача здійснюються в відділі соціальних допомог (кабінет 1) управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, яке розташоване на першому поверсі в адміністративному будинку за адресою: Закарпатська область, місто Чоп, вул. Залізнична, 1.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо:

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за  номером телефоном 71-10-69.

11.2. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до графіку роботи управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради: понеділок - четвер - з 830 до 1800; п'ятниця - з 830  до 1430; обідня перерва - з 1300 до 1400.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги:

Адміністративна послуга надається при наявності посвідчень та по мірі надходження звернення щодо її надання.

^ 13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги:

13.1. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення на офіційному веб-сайті Чопської міської ради: http:// chop. org.ua;

розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради;

публікується в місцевих засобах масової інформації.

13.2. Надання консультації за контактним телефоном (0312)71-10-69.

^ 14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо:

Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» здійснюється першочерговий особистий прийом жінок,  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",  інвалідів  Великої  Вітчизняної   війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

^ 15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту:

15.1. Скарги щодо недотримання стандарту на надання адміністративної послуги подаються відповідно до чинного законодавства про звернення громадян та можуть бути адресовані:

безпосередньо до управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради (89502 Закарпатська область, місто Чоп, вул. Залізнична, 1, тел. 71-10-69, факс 71-28-84, E. mail: soc_chop@ ukr.net );

до Чопської міської ради  (89502 Закарпатська область, місто Чоп, вул. Берег, 2,  тел. 71-12-42,  E. mail: www. chop. org.ua;

до головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації (88003, місто Ужгород,   вул. Тургенева, 8,  тел. (03122) 61-46-31, факс 3-20-60  E. mail:  GUSZN@UTEL.NET.UA

15.2 Дії або бездіяльність працівника відділу можуть бути оскаржені в суді у порядку, встановленому Законом.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу:

У разі допущення технічної помилки під час оформлення  посвідчення, воно повертається до управління праці та соціального захисту населення, а замість нього в найкоротший термін видається дублікат з виправленими даними.

___________________
Похожие:

Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень ветеранам війни,...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень ветеранам праці,...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення видачі довідки про отримання (неотримання) допомоги...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт надання адміністративної послуги з видачі будівельного паспорту
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі будівельного паспорту, склад, послідовність дій одержувача...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт надання адміністративної послуги з надання містобудівних умов та обмежень
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з надання містобудівних умов та обмежень, склад, послідовність...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги з здійснення повідомної реєстрації колективних договорів
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення повідомної реєстрації колективних договорів (далі...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена Безоплатно
Стандарт надання міським центром «Благоустрій» Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги на погодження рекламних...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена безоплатно
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена безоплатно
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов