Стандарт адміністративної послуги icon

Стандарт адміністративної послугиНазваниеСтандарт адміністративної послуги
Дата конвертации27.01.2013
Размер73.45 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
від ″16″ лютого 2012 року № 33


СТАНДАРТ

адміністративної послуги

з здійснення  оформлення і видачі посвідчень ветеранам війни


1. Загальні положення:

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень ветеранам війни, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості. 

1.2. Реквізити державного органу Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, що здійснює послугу: відділ соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради;

1.3. Перелік нормативно-правових актів з надання адміністративної послуги:

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон);

Порядок видачі посвідчення і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  12 травня 1994 року № 302 (далі - Порядок).

^ 2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення:

2.1. Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які відповідно до Закону визнаються:

ветеранами війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни).

членами сім'ї загиблого;

особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

^ 3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

3.1. Відповідно до пункту 12 Порядку адміністративна послуга надається за умови пред'явлення паспорта, пенсійного посвідчення та надання однієї фотографії (розмір 3 х 4) і одного з таких документів:

3.1.1. Учасникам бойових дій: "Удостоверение участника войны", "Свидетельство о праве на льготы", "Удостоверение" (за наявності штампа "Україна. Учасник бойових дій"), довідки, видані органами Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, МНС, СБ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, МЗС;

3.1.2. Інвалідам війни: "Удостоверение инвалида Отечественной войны", "Удостоверение инвалида о праве на льготы", для малолітніх в'язнів - "Удостоверение" і довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, довідки, видані органами Міноборони, МВС, МНС, СБ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Мінпраці;

3.1.3. Учасникам війни: "Удостоверение" за наявності штампа "Україна. Учасник війни", "Удостоверение о праве на льготы", "Пенсійне посвідчення" (за наявності штампа або запису "Україна. Учасник війни"), довідки, видані органами Міноборони, МВС, МНС, СБ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Мінпраці;

3.1.4. Особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: "Пенсійне посвідчення" (за наявності штампа або запису "Україна. Сім'я загиблого" або "Україна. Дружина (чоловік) померлого інваліда (учасника) Вітчизняної війни"), довідки, видані органами Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, МНС, СБ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Мінпраці;

3.1.5. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: документи, що підтверджують присвоєння звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави трьох ступенів та засвідчують особу нагородженого.

3.2. У разі видачі посвідчення законному представнику (опікуну) пред'являється паспорт цієї особи та надаються оригінали документів, що підтверджують представництво (нотаріально посвідчена довіреність, рішення про призначення опікуном та ін.).

^ 4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги:


4.1. Послідовність дій одержувача:

звернення до управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради з письмовою вимогою щодо отримання посвідчення та пред'явлення необхідних документів;

при позитивному рішенні - отримання посвідчення у встановлений термін.


4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття та реєстрація спеціалістом відділу соціальних допомог вимоги одержувача у Журналі особистого прийому громадян;

перевірка спеціалістом відділу соціальних допомог (кабінет 1) пред'явлених одержувачем документів;

заповнення бланку посвідчення та передача його на підпис начальнику управління, скріплення гербовою печаткою;

реєстрація посвідчення в Журналі обліку посвідчень;

видача посвідчення одержувачу під підпис у Журналі обліку посвідчень.


^ 5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги:

Видача посвідчення проводиться при наявності посвідчень та за зверненням заявника протягом 1 дня, за умови пред'явлення всіх необхідних документів.


^ 6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:


6.1. Адміністративний орган може відмовити у видачі посвідчення одержувачу адміністративної послуги:

6.1.1. За відсутності реєстрації на території міста;

6.1.2. відсутності необхідних документів;

6.1.3. Особа, що звернулася за послугою відмовляється пред'явити паспорт (інший документ, що підтверджує особу та місце її проживання (реєстрації) або документ, що підтверджує представництво.


^ 7. Опис результату, який повинен отримати одержувач:


7.1. Згідно Порядку одержувач повинен отримати:

«Посвідчення учасника бойових дій»;

«Посвідчення інваліда війни»;

«Посвідчення учасника війни»;

«Посвідчення члена сім'ї загиблого»;

7.2. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною видається одне із зазначених посвідчень та нагрудний знак "Ветеран війни - особливі заслуги".

7.2.1. Дане посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

8. Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена:

8.1. Відповідно до пункту 9 Порядку посвідчення видаються безоплатно.

8.2. Витрати, пов'язані з їх видачею фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

^ 9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації:

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені Законом України ″Про державну службу″ та нормативно-правовими актами Міністерства праці та соціальної політики України.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності:

10.1. Звернення за посвідченням та його видача здійснюються у відділі соціальних допомог (кабінет № 1) управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, яке розташоване на першому поверсі в адміністративному будинку за адресою: Закарпатська область, місто Чоп, вул. Залізнична, 1.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за  номером телефоном 71-10-69.

11.2. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до графіку роботи управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради: понеділок - четвер - з 830 до 1800; п'ятниця - з 830  до 1430; обідня перерва - з 1300 до 1400.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається при наявності посвідчень та по мірі надходження звернення щодо її надання.

^ 13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

13.1. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення на офіційному веб-сайті Чопської міської ради: http:// chop. org.ua;

розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради;

публікується в місцевих засобах масової інформації.

13.2. Надання консультації за контактним телефоном (0312)71-10-69.

^ 14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» здійснюється першочерговий особистий прийом жінок,  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",  інвалідів  Великої  Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

^ 15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

15.1. Скарги щодо недотримання стандарту на надання адміністративної послуги подаються відповідно до чинного законодавства про звернення громадян та можуть бути адресовані:

безпосередньо до управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради (89502 Закарпатська область, місто Чоп, вул. Залізнична, 1, тел. 71-10-69, факс 71-28-84, E. mail: soc_chop@ ukr.net );

до Чопської міської ради  (89502 Закарпатська область, місто Чоп, вул. Берег, 2,  тел. 71-12-42,  E. mail: www. chop. org.ua;

до головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації (88003, місто Ужгород,   вул. Тургенева, 8,  тел. (03122) 61-46-31, факс 3-20-60  E. mail:  GUSZN@UTEL.NET.UA

15.2 Дії або бездіяльність працівника відділу можуть бути оскаржені в суді у порядку, встановленому Законом.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

У разі допущення технічної помилки під час оформлення  посвідчення, воно повертається до управління праці та соціального захисту населення, а замість нього в найкоротший термін видається дублікат з виправленими даними.


_________________________Похожие:

Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень ветеранам праці,...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення оформлення і видачі посвідчень жертвам нацистських...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення видачі довідки про отримання (неотримання) допомоги...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт надання адміністративної послуги з видачі будівельного паспорту
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі будівельного паспорту, склад, послідовність дій одержувача...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт надання адміністративної послуги з надання містобудівних умов та обмежень
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з надання містобудівних умов та обмежень, склад, послідовність...
Стандарт адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги з здійснення повідомної реєстрації колективних договорів
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із здійснення повідомної реєстрації колективних договорів (далі...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена Безоплатно
Стандарт надання міським центром «Благоустрій» Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги на погодження рекламних...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена безоплатно
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Стандарт адміністративної послуги iconІнформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена безоплатно
Стандарт надання управлінням праці та соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради адміністративної послуги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов