Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства icon

Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальстваНазваниеПоложення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства
Дата конвертации17.08.2013
Размер119.16 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

рибного господарства України

від 06.04.2007 р.32


ПОЛОЖЕННЯ


Азовського державного басейнового управління охорони,

використання і відтворення водних живих ресурсів та

регулювання рибальства


2007


1. Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (скорочена назва – Азовдержрибоохорона) є спеціальним уповноваженим органом Державного комітету рибного господарства України (далі - Держкомрибгосп), що здійснює державний контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на підконтрольній їй території.

Азовдержрибоохорона входить до сфери управління Держкомрибгоспу та йому безпосередньо підпорядковується.

2. Азовдержрибоохорона в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами i розпорядженнями Держкомрибгоспу та цим Положенням.

Азовдержрибоохорона організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацію.

3. Основними завданнями Азовдержрибоохорони є:

3.1. Здійснення охорони водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (далі – водойми), які мають значення для природного відтворення водних живих ресурсів, та які використовуються (можуть використовуватися) для рибальства, вирощування чи розведення риби та інших водних живих ресурсів.

3.2. Здійснення державного контролю у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

3.3. Регулювання любительського і спортивного рибальства, сприяння розвитку його організаційних форм.

4. Азовдержрибоохорона відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Організовує і здійснює державний контроль у сфері охорони і використання водних живих ресурсів і середовища їх перебування, здійснення заходів, пов’язаних з відтворенням, збереженням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства.

4.2. Здійснює контроль за ловом (добуванням) водних живих ресурсів, за станом їх запасів, дотриманням положень і правил з їх охорони та регулювання рибальства.

4.3. Забезпечує державний контроль за виконанням заходів з дотримання вимог нормативних документів у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, покладених на місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад в межах делегованих їм повноважень.

4.4. Здійснює державний контроль виконання заходів щодо відтворення водних живих ресурсів та проведення робіт з штучного розведення цінних видів риб підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та іншими юридичними та фізичними особами, за середовищем їх перебування та утримання ними берегових ділянок, що використовуються під рибоприймальні пункти (РПП).

4.5. Бере участь у розробці проектів лімітів (квот) використання водних живих ресурсів, їх розподіл між користувачами та здійснює контроль за їх використанням.

4.6. Бере участь у розробці Режиму промислового рибальства.

4.7. Визначає рибогосподарські водні об’єкти (їх ділянки), для впровадження любительського і спортивного рибальства на умовах загального або спеціального використання водних живих ресурсів, промислового вилову риби, створення спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ), тощо.

4.8. Веде облік діючих на водоймах водозабірних та рибопропускних споруд і контролює ефективність використання на них рибозахисних пристроїв.

4.9. Контролює та аналізує фактичне виконання рибогосподарських заходів, покладених на юридичних та фізичних осіб, як забезпечення ними компенсації збитків заподіяних водним живим ресурсам.

4.10. Бере участь у проведені державних екологічних експертиз і підготовці висновків про стан забезпечення умов охорони та відтворення водних живих ресурсів за проектами розміщення, будівництва і реконструкції гідроспоруд, підприємств та інших об’єктів, діяльність яких впливає чи може впливати на стан середовища їх перебування та водних живих ресурсів.

4.11. Вносить Держкомрибгоспу пропозиції щодо віднесення рибогосподарських об’єктів або їх відокремлених ділянок до відповідних категорій рибогосподарського призначення, визначає місця (ділянки) лову на цих об’єктах.

4.12. За дорученням Держкомрибгоспу бере участь у розробці нормативно-правових актів з природоохоронних питань, в тому числі у робочих групах і комісіях зацікавлених міністерств і відомств, а також міжурядових комісій з питань, що відносяться до компетенції Азовдержрибоохорони .

4.13. Визначає місця і терміни заборони на лов водних живих ресурсів, здійснює обмежувальні заходи щодо їх вилову (добування) в нерестовий і зимовий період.

4.14. Розглядає з метою погодження проекти проведення на підконтрольних водоймах вибухових, гідромеханізаційних та інших робіт, з метою охорони водних живих ресурсів, здійснює контроль фактичного виконання погоджених проектів та в необхідних випадках вносить припис щодо призупинення виконання робіт, при проведені яких систематично порушуються встановлені вимоги щодо охорони середовища існування, розмноження і шляхів міграції водних живих ресурсів.

4.15. Взаємодіє з право- та природоохоронними органами з питань покладених на Азовдержрибоохорону.

4.16. Розглядає у встановленому порядку справи про порушення правил використання водних живих ресурсів та у межах своєї компетенції накладає на винних осіб адміністративні стягнення або подає складені матеріали на розгляд суду, готує розрахунки та у встановленому законодавством порядку подає позови щодо відшкодування збитків, заподіяних водним живим ресурсам та середовища їх перебування. За результатами виявлених порушень складає відповідні матеріали і за необхідності направляє їх до правоохоронних органів для вирішення питання щодо порушення кримінальних справ.

4.17. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо придбання і реалізації водних живих ресурсів юридичними та фізичними особами, вживає заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

4.18. Приймає участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які спричиняють погіршення умов існування чи масову загибель водних живих ресурсів.

4.19. Погоджує програми, плани і графіки проведення науково-дослідного, науково-промислового, контрольного, меліоративного вилову водних живих ресурсів.

4.20. За погодженням з органами місцевої влади та самоврядування бере участь в розробці регіональних комплексних програмах охорони довкілля, в частині охорони і відтворення водних живих ресурсів, контролює виконання передбачених програмних завдань.

4.21. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за любительським і спортивним рибальством, сприяє розвитку його організаційних форм.

4.22. Забезпечує в межах своїх повноважень контроль за збереженням державної таємниці в Азовдержрибоохороні;

4.23. Організовує проведення масово-роз’яснювальної роботи з питань охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, сприяє природоохоронній освіті та вихованню громадян через громадські природоохоронні організації та засоби масової інформації.

4.24. Розробляє проекти кошторису, перелік (номенклатуру) основних засобів, машин і механізмів та плавзасобів для забезпечення роботи Азовдержрибоохорони, та подає їх Держкомрибгоспу на розгляд і затвердження.

4.25. Розробляє і забезпечує виконання заходів з питань охорони праці, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних питань. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці та протипожежної безпеки.

4.26. Здійснює інші функції покладені на Азовдержрибоохорону.

5. Азовдержрибоохорона має право:

5.1. Представляти Держркомрибгосп за його дорученням в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, в органах місцевого самоврядування, а також в міжурядових та міждержавних представництвах і організаціях, робочих комісіях тощо;

5.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Азовдержрибоохорону завдань.

5.4. Надавати відповідно до чинного законодавства платні послуги юридичним та фізичним особам.

6. Посадові особи Азовдержрибоохорони, які здійснюють державний контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, мають право:

6.1. Безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб (далі - користувачі), що здійснюють добування і переробку водних живих ресурсів або допускають порушення правил рибальства, а також гідротехнічні споруди, території природно-заповідного фонду України для перевірки дотримання законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

6.2. Зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (в тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добутої продукції та інших предметів.

6.3. Проводити перевірку знарядь і засобів вилову, огляд добутої риби та інших водних живих ресурсів на місці лову, на плавучих засобах, рибоприймальних пунктах, рибозаводах, складах, базах та інших місцях зберігання і реалізації.

6.4. В порядку і на термін, визначений законодавством, вживати заходів щодо затримання осіб, що порушили рибоохоронне законодавство України та, при необхідності, доставляти їх у відділи органів внутрішніх справ або органи місцевого самоврядування з метою встановлення їх особи.

6.5. З метою виявлення і вилучення незаконних знарядь вилову (добування) водних живих ресурсів проводити огляд речей і транспортних засобів, застосовувати фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, як допоміжні засоби для запобігання і розкриття правопорушень, складання актів, протоколів та інших фіксуючих правопорушення документів.

6.6. Вилучати у осіб, які порушили законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, знаряддя їх добування, плавучі та транспортні засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно добуті водні живі ресурси, а також відповідні документи.

6.7. Проводити перевірку законності придбання або збуту водних живих ресурсів із складанням відповідних документів про виявлені правопорушення.

6.8. У випадку настання фактів загибелі риби та інших водних живих ресурсів брати участь у роботі комісій і проводити розслідування причин загибелі, а також здійснювати розрахунок заподіяних збитків за відповідними методиками. Залучати (на безкоштовній основі) відповідні галузеві наукові установи, підприємства і організації, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, за погодженням з їх керівниками, для з'ясування причин загибелі водних живих ресурсів.

6.9. З метою відшкодування заподіяних збитків пред’являти претензії та позови до юридичних і фізичних осіб.

6.10. В порядку встановленому законодавством, розглядати справи про виявлені адміністративні правопорушення та приймати рішення про накладення адміністративних стягнень.

6.11. Вимагати та отримувати від посадових осіб підприємств, організацій і установ всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб пояснення з приводу виявлених правопорушень, а також надання відповідних документів, що засвідчують статус юридичної або фізичної особи - підприємця.

6.12. Надавати приписи або інші акти щодо призупинення дії наказів та розпоряджень посадових осіб стосовно питань використання водних живих ресурсів та середовища їх перебування, які суперечать законодавству України.

6.13. На підставі науково-практичних досліджень та висновків відділу іхтіології Азовдержрибоохорони визначати місця та строки заборони лову (добування) водних живих ресурсів, встановлювати обсяги та місця обмеженого любительського та спортивного лову (добування) риби в заборонені періоди та в заборонених місцях, в тому числі платний вилов.

6.14. Одержувати безкоштовно в межах своєї компетенції необхідні інформаційні, аналітичні та звітні матеріали від державних органів, науково-дослідних рибогосподарських установ, юридичних осіб всіх форм власності і фізичних осіб, задіяних в галузі рибного господарства і рибної промисловості.

6.15. Розробляти макети, виготовляти та встановлювати на водоймах підконтрольної території попереджувальні знаки, агітаційно-роз’яснювальні та інформаційні щити.

6.16. Брати участь і проводити паспортизацію рибогосподарських водних об'єктів, вести облік рибогосподарського фонду, у встановленому порядку визначати характеристики основних ознак і показників рибогосподарських водних об'єктів.

6.17. Отримувати, носити і зберігати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з правом використання їх відповідно до вимог законодавства України.

6.18. У встановленому порядку призначати громадян (за їх згодою) громадськими інспекторами рибоохорони.

6.19. Користуватися під час виконання службових обов'язків попутним водним, наземним транспортом, а також засобами зв'язку, що належать користувачам водних живих ресурсів.

6.2. Порушувати клопотання перед Держкомрибгоспом щодо представлення працівників Азовдержрибоохорони до нагородження державними нагородами та відзнаками, преміями та іншими видами заохочення, в тому числі і відомчого за підпорядкуванням.

7. Азовдержрибоохорона під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами і судами.

8. Рішення Азовдержрибоохорони, прийняті в межах його повноважень, обов’язкові для виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання всіх форм власності та громадянами в частині що їх стосується.

У разі потреби Азовдержрибоохорони видає спільні з іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування накази, розпорядження, тощо.

9. Керівництво Азовдержрибоохороною здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Держкомрибгоспу.


10. Начальник Азовдержрибоохорони:

10.1. Здійснює загальне керівництво і несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на Азовдержрибоохорону завдань та ефективність використання майна і коштів та зобовязаний дотримуватися статей 5, 7, 10 Закону України “«Про боротьбу з корупцією”.

10.2. Діє без доручення від імені Азовдержрибоохорони, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях.

10.3. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інші організаційно-розпорядчі акти, організовує і контролює їх виконання.

10.4. Розпоряджається коштами у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису доходів і видатків на утримання Азовдержрибоохорони.

10.5. У встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, начальників та заступників начальників структурних підрозділів, приймає на роботу та звільняє інших працівників. Має право преміювати, заохочувати та накладати на них стягнення відповідно до законодавства.

10.6. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками, а також керівниками структурних підрозділів, затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Азовдержрибоохорони.

10.7. Надає доручення, укладає та підписує договори, розрахункові та інші фінансові документи з операцій у банківських установах та органах Державного казначейства.

10.8. Визначає місце територіального розташування структурних підрозділів, які передбачені Держкомрибгоспом у межах штатного розпису.

10.9. Відкриває реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі.

10.10. Згідно з чинним законодавством проводить списання з балансу Азовдержрибоохорони основні засоби та малоцінне майно непридатне для використання.

10.11. Виконує інші функції відповідно до покладених на Азовдержрибоохорону завдань.

11. Азовдержрибоохорона утримується за рахунок коштів державного бюджету України.

12. Майно Азовдержрибоохорони є державною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління.

13.Гранична чисельність та кошторис Азовдержрибоохорони затверджується Держкомрибгоспом.

14. Азовдержрибоохорона є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням органу управління та своїм найменуванням, бланки та штампи.

15. Азовдержрибоохорона використовує у своїй діяльності відповідно до законодавства власні логотипи та емблему.

16. Азовдержрибоохорона укладає угоди, набуває майнових та особистих немайнових прав, має обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді.

17. З метою захисту соціально-трудових відносин працівників, відповідно до чинного законодавства, Азовдержрибоохороною утворюється профспілка та укладається колективний договір.

18. Азовдержрибоохорона реорганізовується та ліквідовується в установленому законодавством порядку.

19. Юридична адреса Азовдержрибоохорони: 71111, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Руднєвої,1.

_________________________________
Похожие:

Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПлан роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік
Забезпечити керівний склад Азовдержрибоохорони документацією, необхідною для виконання посадових обов'язків
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconЛьвівська обласна рада засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації
Герман Богдан Петрович – начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПро надання інформації На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області повідомляє наступне
На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconГоловне державне управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у сумській області
На Ваш запит №63 від 02. 02. 2012 року повідомляємо, що дійсно згідно Правил любительського та спортивного рибальства в Україні немає...
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 14. 08. 2012 Замовник: Найменування
Найменування. Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства...
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconОголошення про результати проведення торгів Замовник: > Найменування: Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник > Найменування : Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
Положення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПерелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності Головного державного управління охорони,
Перелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов