План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік icon

План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рікНазваниеПлан роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік
страница1/3
Дата конвертации17.08.2013
Размер379.39 Kb.
ТипПлан
скачать >>>
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державного агентства рибного

господарства України

_________________________________ В.С. Дроник


«______»__________ ____________ 201__ р.
ПЛАН РОБОТИ

Азовського державного басейнового управління охорони, використання і відтворення

водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік
з/ п

Заходи

Терміни виконання

Відповідальні

виконавці

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

І. ПИТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА

1.

Провести наради :

- з начальниками територіальних відділів

- з керівниками структурних підрозділів управління

- з керівниками структурних підрозділів та тервідділів по підведенню підсумків роботи Азовдержрибоохорони за місяць/рік


щомісяця

щотижня

до 10 числа після звітного періоду

Тітов О.В.

Червоненко В.В.
2.

Розробити і затвердити план масово – роз'яснювальної роботи.

січень

Червоненко В.В.
3.

Забезпечити керівний склад Азовдержрибоохорони документацією, необхідною для виконання посадових обов'язків.

січень

Червоненко В.В.

начальники тервідділів
4.

Узагальнити та проаналізувати результати перевірок промислу і науково-дослідних робіт. Підготувати матеріали до роботи науково-промислової ради Державного агентства рибного господарства. Азовської секції науково-промислової ради, Російсько-Української Комісії з питань рибальства в Азовському морі. Розробити і внести пропозиції щодо вдосконалення нормативних документів, регламентуючих порядок використання водних живих ресурсів (ВЖР).

протягом року

Тітов О.В.

Червоненко В.В.

Чіх С.Ф.

Карташов К.О.

начальники тервідділів
5.

Перевірити діяльність Маріупольського, Бердянського, Генічеського та Кримського територіальних відділів

вересень -

грудень

Тітов О.В.

Червоненко В.В.

Чіх С.Ф.

Карташов К.О.1

2

3

4

5

6

Забезпечити виконання Плану заходів щодо забезпечення припинення юридичної особи Азовдержрибоохорона

до 01 червня

ТітовО.В. ЧервоненкоВ.В. Гальченко І.А. Калашнікова І.К.
7.

Опрацювати тематичний план службової підготовки державних інспекторів.

січень

Червоненко В.В.
^ II. ОХОРОНА ПРАЦІ

8.

Організувати перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб управління згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» затвердженого наказом начальника Азовдержрибоохорони від 19.11.07 № 107.

протягом року


комісія з перевірки знань з питань ОП
9.

Забезпечити проведення інструктажів з персоналом управління з питань охорони праці та пожежної безпеки (вступний, первинний (на робочому місці), повторний, позаплановий, цільовий).

згідно строків проведення

Крічевцов Є.В., відпо-

відальні за охорону

праці тервідділів
10.

Організувати перевірку та контроль проведення інструктажів на робочих місцях територіальних відділів.

один раз на місяць

начальники тервідді-лів, Крічевцов Є.В.
11.

Забезпечити перевірку виконання правил пожежної безпеки, експлуатації електрообладнання та електромереж будівель та споруд територіальних відділів.

постійно


відповідальні за ОП територіальних відділів, відповідальні за електрогосподарство
12.

Провести позапланові перевірки рибоохоронних дільниць та служб інспекції за дотриманням Закону України «Про охорону праці».

щокварталу

Колдишев О.В.

Крічевцов Є.В.
13.

Здійснити контроль за створенням безпечних та здорових умов праці, додержанням чинного законодавства з охорони праці, виробничої санітарії та за наданням робітникам встановлених пільг та компенсацій за умовами праці.

постійно

Крічевцов Є.В. начальники тервідділів
ІІІ. КАДРОВО-ПРАВОВИЙ ВІДДІЛ

14.

Організувати роботу щодо покращення показників якісного складу кадрів(підвищення кваліфікації працівників, залучення їх до навчання в вищих закладах освіти ).

Постійно

Гальченко І.А.

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
15

Забезпечити виеконання заходів згідно ЗУ «Про засади запобігання і пртидії корупції»

Постійно

Гальченко І.А.
16.

Вивчити та підготувати пропозиції щодо визначення потреб в посадах.

Постійно

Бахмут Н.К. ,

Щербакова Г.С.1

2

3

4

5

17.

Визначення джерела комплектування кадрів.

Протягом року

Гальченко І.А., Бахмут Н.К.,Щербакова Г.С.
18.

Опрацювати пропозиції щодо кадрового резерву керівного складу на 2012 року.

IV квартал

ГальченкоІ.А., Бахмут Н.К.
19.

Визначення потреб в посадах.

І – IV квартал

Бахмут Н.К., Щербакова Г.С.
20.

Робота з молодими фахівцями.

І – IV квартал

Бахмут Н.К., Щербакова Г.С.
21.

Заповнення посад згідно із штатним розписом, їх розстановка по територіальних відділах.

І – IV квартал

Бахмут Н.К., Щербакова Г.С.
22.

Провести структурний аналіз кадрів (облік рівня кваліфікації, віковий склад, тривалість трудового стажу працівників, співвідношення кількості чоловіків та жінок, працюючих в управлінні).


IV квартал


Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
23.

Підготовка статистичної звітності.

2 рази на рік

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
24.

Забезпечити контроль за виконання графіку відпусток працівників Азовдержрибоохорони на 2012 рік.

щомісяця

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
25.

Розробка та затвердження графіку відпусток працівників АДБУ на 2013 рік.

грудень 2012 року

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.

26.

Підготувати річний звіт по роботі з кадрами.

грудень 2012 року

Бахмут Н.К.,

ЩербаковаГ.С.
27.

Організувати роботу з Пенсійним фондом, оформлення пенсійних справ.

Постійно

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
28.

Забезпечити контроль за роботою територіальних відділів по кадрових питаннях.

Постійно

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
29.

Вести облік працівників, військовозобов’язаних та призовників.

Постійно

Бахмут Н.К.
30.

Узагальнити та підготувати кадрові документами до архівного зберігання.

Грудень

Бахмут Н.К.,

Щербакова Г.С.
31.

Забезпечити розробку (участь у розробці) документів правового характеру.

Постійно

Гальченко І.А.
32.

Здійснити методичне керівництво правовою роботою в апараті управління.

Постійно

Гальченко І.А.
33.

Організувати надання правової допомоги структурним підрозділам управління та територіальним відділам Азовдержрибоохорони.


Постійно

Гальченко І.А1

2

3

4

5

34.

Забезпечити:

-узгодження наказів управління, договорів управління та територіальних відділів Азовдержрибоохорони;

- представлення інтересів Азовдержрибоохорони в судах та інших підприємствах, установах різних форм власності;

- участь у службових розслідуваннях.

Постійно

Гальченко І.А

.
35.

Приймання участі в комісіях, що утворюються наказом управління.

Постійно

Гальченко І.А
36.

Представляти інтереси Азовдержрибоохорони в судах загальної юрисдикції та інших підприємствах, установах різних форм власності.

Постійно

Гальченко І.А
37.

Приймання участі в службових розслідуваннях (за необхідністю їх проведення).


Постійно

Гальченко І.А
38.

Здійснити облік та зберігання господарських, цивільних та адміністративних справ.

Постійно

Гальченко І.А
39

Приймати участь в розробленні і виконанні заходів для зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни.


Постійно

Гальченко І.А ,

провідні юрисконсульти

територіальних відділів.
40.

Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи.

Постійно

Гальченко І.А
41.

Аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій.

Постійно

Гальченко І.А
42.

Аналіз і узагальнення практики укладання договорів.

Постійно

Гальченко І.А
43.

Аналіз і узагальнення практики судових справ.

Постійно

Гальченко І.А
44.

Надати до Державного агентства рибного господарства інформацію щодо руху судових справ.

Щоп’ятниці

Гальченко І.А
45.

Провести аналіз та вивчення звітів юрисконсультів територіальних відділів.

Щомісячно

Гальченко І.А
46.

Організувати роботу щодо здійснення аналізу та правових висновків документів, що готуються або надходять до управління.

Постійно

Гальченко І.А
47.

Надання консультацій працівникам управління та територіальних відділів.

Постійно

Гальченко І.А
48.

Забезпечити контроль за роботою працівників відділу правового забезпечення та кадрової роботи.

Постійно

Гальченко І.А
49.

Прийняти участь у тендерному комітеті пр. проведенню процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Постійно

Гальченко І.А
50.

Надати додержавного агентства рибного господарства інформацію щодо судових справ, рішення за якими винесені не не користь органів рибоохорони.

Щомісяця до 01

числа звітного

Щербакова Г.С.1

2

3

4

5

51.

Забезпечити контроль за роботою провідних юрисконсультів з питань оформлення (переоформлення)т земельних ділянок, будівель та споруд, які знаходяться на балансі територіальних відділів.

Постійно

Гальченко І А.,

Щербакова Г.С.
52.

Провести заходи щодо оформлення комплексу будівель та земельної ділянки, які розташовані за адресою:м. Бердянськ, вул. Дачна,92.

Протягом року

Гальченко І.А.
53.

Надати звіти до Державного агентства рибного господарства про використання майна, переданого в аренду.

Щокварталу до

15 числа місяця,

наступного за звітним

Гальченко І.А.
54.

Організувати підготовку до спільної наради з керівниками органів прокуратури,відділів УМВС та Державних виконавчих служб щодо взаємодії з питань проходження адміністративних матеріалів.

Січень-лютий

Гальченко І.А.
55.

Провести взаємозвірки з відділами Державних виконавчих служб щодо судових рішень, які знаходяться на виконанні в ДВС.

До 20 числа

щомісяця

Начальники територіальних

відділів, провідні юрисконсульти

територіальних відділів.
56.

Забезпечити контроль за роботою територіальних відділів з питань проходження кримінально - перспективних справ таз питань взаємодії з органами ДВС.

Щомісяця

Гальченко І.А.,

Щербакова Г.С.
57.

Ведення довідково-інформаційної роботи з питань законодавства та нормативних актів.

місяця

Начальник ВПЗ та КР

Провідний юрисконсульт
58.

Ведення консультативної допомоги з питань практичного застосування законодавчих та нормативних актів.

Постійно

Гальченко І.А.
59.

Слідкування за змінами в законодавстві, інформування про них робітників управління.

Постійно

Гальченко І.А.
Щербакова Г.С.
60.

Розглядання листів, заяв, скарг та вживання відповідних заходів.


Постійно

Гальченко І.А.
Щербакова Г.С.
61.

Складати звіти роботи про стан судових справ в Азовдержрибоохороні.

До 10 числа

щомісяця

Гальченко І.А.
Щербакова Г.С.
62.

Робота з документами архівного зберігання.

Грудень

Гальченко І.А.
Щербакова Г.С.  1   2   3Похожие:

План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconПоложення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства
Азовдержрибоохорона) є спеціальним уповноваженим органом Державного комітету рибного господарства України (далі Держкомрибгосп),...
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconПро надання інформації На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області повідомляє наступне
На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconЛьвівська обласна рада засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації
Герман Богдан Петрович – начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconГоловне державне управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у сумській області
На Ваш запит №63 від 02. 02. 2012 року повідомляємо, що дійсно згідно Правил любительського та спортивного рибальства в Україні немає...
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 14. 08. 2012 Замовник: Найменування
Найменування. Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства...
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник > Найменування : Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconОголошення про результати проведення торгів Замовник: > Найменування: Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
План роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік iconПерелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності Головного державного управління охорони,
Перелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов