Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства icon

Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальстваНазваниеАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства
Дата конвертации17.08.2013
Размер342.29 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

(Азовдержрибоохорона)ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ № 3 від « 22 » травня 2012р.


В.о.начальника Азовдержрибоохорони, заступник голови комітету з конкурсних торгів


_______________В.В. Червоненко

м.п. ( підпис )


^

Документація конкурсних торгів


процедура закупівлі - відкриті торги


23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі


Відкриті торги


Бердянськ

2012розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями) від 01.06.2010 №2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування

Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)


Місцезнаходження

Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Набережна, 17, 71100


Відповідальний за проведення конкурсних торгів

Тітов Олександр Валентинович – начальник Азовдержрибоохорони, голова комітету з конкурсних торгів телефон (06153)43438 факс (06153)43478; e-mail: adro07@mail.ru

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Довгаль Світлана Дмитрівна – провідний фахівець відділу флоту, транспорту та матеріально-технічного забезпечення, секретар комітету з конкурсних торгів ; телефон (06153)43438 факс (06153)43478; e-mail: dovgalsvetlana@mail.ru; adro07@mail.ru3.Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмету закупівлі.

23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-92; бензин А-80; Дизельне паливо)

Вид предмета закупівлі

Товар

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце поставки товарів: АЗС на всій території України, т.ч. у м. Бердянськ Запорізької обл., м. Маріуполь Донецької обл.., м. Генічеськ Херсонської обл.., м. Керч АР Крим.

Обсяг поставки товарів:

бензин А-92 - 19100 літрів,

бензин А-80 - 5000 літрів,

дизельне пальне – 30000 літрів.

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

липень – грудень 2012р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує постачати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару із урахуванням кількості, зазначеної в технічній специфікації та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів Учасника, складаються українською або російською мовою в т.ч. документи та довідки, які вимагаються цією документацією конкурсних торгів, але надані Учаснику сторонніми організаціями.


^ Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

^ Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням (завіреним) або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, що подаються у складі пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- найменування предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище,ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до ……….. - ….. год.» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- загальних відомостей про учасника конкурсних торгів згідно додатку 2 до цієї документації;

- форми пропозиції конкурсних торгів, яка визначена додатком 1 до цієї документації;

- документів що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису ним документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з пунктом 1 розділу 3 цієї документації;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з пунктом 7 розділу 3 цієї документації та додатку 3 до цієї документації;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним статтею 17 Закону, згідно з пунктом 6 розділу 3 цієї документації;


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом ^ 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитись з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3)наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

4) наявність фінансової спроможності.

1. Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям щодо:

  • наявності обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Довідка учасника в довільній формі про наявність обладнання та матеріально – технічної бази.

  • наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2. Довідка учасника у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника з зазначенням кількості, кваліфікації працівників Учасника станом на останній день місяця, що передує дню розкриття пропозицій, або більш пізню дату.

  • наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

1.3. Довідка учасника у довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічних договорів та копії договорів за кількістю на розсуд учасника.

  • наявності фінансової спроможності:

- копія балансу та звіту про фінансові результати Учасника за 2011 рік та 1 квартал 2012 року;

- копія звіту про рух грошових коштів Учасника за 2011 рік;

- оригінал або копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність у Учасника простроченої заборгованості за кредитами дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Відповідно до статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Відповідно до статті 17 Закону Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відповідності вимогам, визначеним статтею 17 Закону Учасник надає наступні документи:

^ 1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту).

^ 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 3. Документи що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

3.1. На вибір учасника: виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або іншим документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів Учасника та укладення договору про закупівлю.

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

4.1. Оригінал або копія довідки управління (відділу) з питань банкрутства територіального органу Головного управління юстиції про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 5. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5.1. Довідка учасника надана в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

6. Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6.1. Довідка учасника надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичної особи).

6.2. Довідка учасника надана в довільній формі про те, що службова (посадова) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для юридичної особи).

8. Інша необхідна інформація та документи:

8.1. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

8.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

8.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).

8.4. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

8.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість чинну на дату розкриття пропозицій.

8.6. Копія свідоцтва про право сплати єдиного податку ( для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які сплачують єдиний податок).


Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних (ого) документів (у), є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів та підлягає відхиленню.

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає їм та іншим вимогам замовника, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим цією документацією конкурсних торгів, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Примітки :

а) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів;

б) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених у даному пункті документації подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані;

в) Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена належним чином (печатка та підпис уповноваженої особи) Учасника (крім підприємців, що працюють без печатки згідно чинного законодавства);

г) Учасник подає документи у складі пропозиції конкурсних торгів у послідовності, що викладена у даному пункті;

д) документи отримані учасником у сторонніх організацій мають бути дійсними на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Відпуск Товару повинен здійснюватися відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, безпосередньо з АЗС.

Для підтвердження якості бензину А-80; А-92; дизельного пального (ДП),учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає сертифікат відповідності або паспорт якості на зазначену марку пального.

Учасник надає інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно додатку 3 цієї документації;

Кількісні характеристики предмета закупівлі:

бензин А-92 - 19100 літрів,

бензин А-80 - 5000 літрів,

дизельне пальне – 30000 літрів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання окремих частин пропозиції конкурсних торгів за окремими частинами закупівлі (лотами) цією документацією конкурсних торгів не передбачено.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

- Місце подання пропозицій конкурсних торгів

- Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)Особисто або поштою

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Набережна, 17, відділ флоту,транспорту та матеріально-технічного забезпечення, 71100


05.07.2012, 10-00


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2.Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
- Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгівЗапорізька обл., м. Бердянськ, вул. Набережна, 17, кабінет керівника, 71100


05.07.2012, 14-00


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або уповноважені ними представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника (якщо представник учасника не уповноважений згідно статуту або положення на укладання договорів) підтверджуються дорученням, виданим такій особі на право представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати угоди та інші юридичні документи.

Для підтвердження особи представника Замовник має право ознайомитися з паспортом або іншим документом, що згідно з законодавством посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів замовника та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів замовника та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначено критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 28 Закону. Єдиним критерієм оцінки пропозиції конкурсних торгів Учасників є ціна пропозиції. (див. Додаток 1 до цієї документації конкурсних торгів).

Максимально можлива кількість балів по критерію ^ Ціна дорівнює 100 балам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:


^ Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

  • при розходженні між сумами, вказаними літрами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

  • при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

^ Ціна пропозиції конкурсних торгів.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування, транспортування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат).

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції конкурсних торгів та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

Витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнані торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.

Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді (крім інформації передбаченої частиною другою статті 14 Закону).

Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію щодо торгів електронною поштою на зазначену учасниками електронну адресу (крім інформації передбаченої частиною другою статті 14 Закону) з подальшим підтвердженням у письмовому паперовому вигляді.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям , встановленим статтею 16 Закону торгів;

2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

4) наявні підставі, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

5) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

^ Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.


^ Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1.Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови зазначені відповідно до вимог статей 40,41 Закону.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених  Законом.

Договір укладається відповідно до Типового договору про закупівлю, що затверджений наказом Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2010 за № 655/17950.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.


Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент):

Постачальник зобов'язується у липні - грудні 2012 року поставити Покупцю продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-92; А-80; дизельне паливо),зазначені в Специфікації (Додаток 1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору), а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

^ Найменування товару: 23.20.1 продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-92; А-80; дизельне паливо).

Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

кількість товарів та вимоги щодо їх якості:

Кількість товару:

бензин А-92 - 19100 літрів,

бензин А-80 - 5000 літрів,

дизельне паливо - 30000 літрів.

Постачальник повинен передати Покупцю товар, якість якого відповідає умовам дійсним на дату отримання товару ДСТУ, ТУ, іншим діючим стандартам і технічним умовам на відповідний вид Палива.

порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату товару, після підписання Сторонами видаткових накладних, в т.ч. з відстрочкою платежу – не менш ніж 10 банківських днів.

До рахунку додається: накладна.

ст 41 Закону – сума, визначена у договорі

Сума цього Договору становить _________ тис. грн. ( ), у тому числі: ____ тис. грн. ПДВ.

Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

термін та місце поставки товарів:

Термін поставки товару: з ______________ до 31 грудня 2012 року.

Місце поставки товару: Мережа АЗС на всій території України, т.ч. у м. Бердянськ Запорізької обл., м. Маріуполь Донецької обл.., м. Генічеськ Херсонської обл.., м. Керч АР Крим.

строк дії договору:

Цей Договір набирає чинності з _______________ і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань по договору.

Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

права та обов'язки сторін:

Покупець зобов'язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

Приймати поставлені товари згідно з накладною.

^ Покупець має право:

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 10 робочих днів;

Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів для оплати (відсутність печатки, підписів тощо);

Постачальник зобов'язаний:

Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором;

Постачальник має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

На дострокову поставку товару, за письмовим погодженням Замовника;

У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:

Покупець має право зменшувати обсяги закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання, що діє в період на який нараховується пеня.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Всі додатки та додаткові угоди до Договору, підписуються у встановленому порядку обома сторонами, складають його невід’ємну частину.

Невід’ємною частиною Договору є:

Додаток №1 – «Специфікація» на __1_ аркуші.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання забезпечення виконання договору не вимагається.


ДОДАТОК 1

до документації конкурсних торгів


^  ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких


(КОД ДК 016-97 : 23.20.1)


Форма „Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю «Продукти нафтоперероблення рідкі» (ДК 016-97 : 23.20.1) згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та істотні умови, які обов’язково будуть включені до Договору, на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції конкурсних торгів.
з/п

Найменування

 

Одиниця виміру

Кількість, од.

Ціна за одиницю

(з урахуванням ПДВ), грн.

Загальна

вартість  пропозиції

 (з урахуванням ПДВ), грн.

Примітки

1. 

Бензин А-92 

літр
 

 

 

2.

Бензин А-80

літр

3.

Дизельне паливо

літр


^ Загальна вартість пропозиції

(з урахуванням ПДВ), грн.


 

 

 


Вартість нашої пропозиції складає:


(з урахуванням ПДВ)________________________ (сума цифрами та літерами) грн.


1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація з конкурсних торгів, разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації з конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у ІБ «Вісник державних закупівель» повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.


ДОДАТОК 2

до документації конкурсних торгів


^ Загальні відомості про учасника


Загальні відомості про претендента:


    1. Найменування організації ________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус__________________________________________________

Поштова адреса _____________________________________________________________________

Фактична адреса____________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________

Телефакс ___________________________________________________________________________

1.1. Місце та дата реєстрації організації_________________________________________________


№ свідоцтва ________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код _______________________________________________________________

1.2. Керівництво (прізвище, ім’я та по батькові, посада) та особа, яка уповноважена підписувати документи


1.3. Спеціалізація організації _______________________________________


__________________________________________________________________________

Письмове доручення на підписання документів додається (№, дата).


1.4. Найменування банку претендента __________________________________________________

Поштова адреса _____________________________________________________________________


Розрахунковий рахунок претендента ___________________МФО ___________________________


Підпис відповідальної особи учасника ___________________________/______________________/

М.П.


ДОДАТОК 3

до документації конкурсних торгів


^ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ


продуктів нафтоперероблення рідких


1. Поставка бензину А-92; А-80 та дизельного палива здійснюється протягом липня-грудня 2012 року по картках (талонах), скреч - картках або інших узгоджених сторонами документів.

2. Обсяг закупівлі:
з/п

Назва предмету закупівлі

Тип, марка

Одиниця

виміру

Кількість

Строки поставки

1

Бензин А-92 або еквівалент

ДСТУ 4839:2007

літр


19100

липень - грудень 2012 року

2

Бензин А-80 або еквівалент

ДСТУ 4840:2007

літр


5000

липень - грудень 2012 року

3

Дизельне паливо

ДСТУ 4840:2007

літр


30000

липень - грудень 2012 року


3. Учасник повинен забезпечити відпуск Замовнику бензину А-92; А-80 та дизельного палива через мережу АЗС, розміщених на території всієї України, т.ч. у м. Бердянськ Запорізької обл., м. Маріуполь Донецької обл.., м. Генічеськ Херсонської обл.., м. Керч АР Крим.

4. Бензин А-92; А-80 та дизельне паливо повинні відповідати діючим державним стандартам (ДСТУ, ГОСТ), що має бути підтверджено в пропозиції конкурсних торгів копіями сертифікатів якості і відповідності.

5. Учасник повинен надати інформацію про наявність мережі АЗС або мережі АЗС партнерів на території всієї України, включаючи АЗС на території м. Бердянськ Запорізької обл., м. Маріуполь Донецької обл.., м. Генічеськ Херсонської обл.., м. Керч АР Крим.

6. Постачання дизельного пального об’ємом більш 1000 л для заправлення суден відбувається транспортом Постачальника, призначеним для перевезення продуктів нафтоперероблення рідких, та за його рахунок.
Похожие:

Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 14. 08. 2012 Замовник: Найменування
Найменування. Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства...
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник > Найменування : Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconОголошення про результати проведення торгів Замовник: > Найменування: Азовське державне басейнове управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Азовдержрибоохорона)
Україна, 71100, Запорізька обл м. Бердянськ, вул. Руднєвої, 1 Тел.: (06153) 4-34-78, Факс: (06153) 4-34-38
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПоложення азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства
Азовдержрибоохорона) є спеціальним уповноваженим органом Державного комітету рибного господарства України (далі Держкомрибгосп),...
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПро надання інформації На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області повідомляє наступне
На лист №63 від 02. 02. 2012 р. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconГоловне державне управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у сумській області
На Ваш запит №63 від 02. 02. 2012 року повідомляємо, що дійсно згідно Правил любительського та спортивного рибальства в Україні немає...
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconЛьвівська обласна рада засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації
Герман Богдан Петрович – начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання...
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПлан роботи азовського державного басейнового управління охорони, використання І відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства на 2012 рік
Забезпечити керівний склад Азовдержрибоохорони документацією, необхідною для виконання посадових обов'язків
Азовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства iconПерелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності Головного державного управління охорони,
Перелік основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у водоймах, що знаходяться в зоні діяльності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов