Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук icon

Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наукНазваниеWhole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
страница1/9
Дата конвертации28.11.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

whole

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК


Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

Назва видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

Дата затвер-дження


^

Авіаційно-космічна техніка і технологія.


Авиационно-космическая техника и технология.

Aerospace technic and technology

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут» МОН України

технічні

14.10.09


^

Автоматическая сварка


Автоматичне зварювання

НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація “Зварювання”


технічні

27.05.09Автомобільний транспорт.

Автомобильный транспорт.

Automobile Transport

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України


технічні

14.10.09Агробіологія

Білоцерківський національний аграрний університет Мін АП України

сільськогоспо-дарські (агрономія)

18.11.09Агроекологічний журнал

Агроэкологический журнал

Agroecologycal journal

Інститут агроекології УААН, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики України „Центр Держродючість”

біологічні, сільськогос-подарські

16.12.09


Агросвіт


Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,

^ ТОВ “ДКС ЦЕНТР”


економічні

27.05.09Агрохімія і ґрунтознавство

Українська академія аграрних наук

біологічні, сільськогос-подарські

14.10.09


^

Академічний огляд


Національний гірничий університет МОН України,

ЗАТ “Дніпропетровський університет економіки та права”

економічні

08.07.09


^

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології


ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» МОЗ України


медичні

27.05.09


^

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.


Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий.

Actual problems automation and informational technologies

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України


технічні


08.07.09Актуальні проблеми державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

14.10.09Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління

Одеський регіональний інститут державного управління Української (Національної) академії державного управління при Президентові України

державне управління

18.11.09


^

Актуальні проблеми економіки.


Актуальные проблемы экономики

Національна академія управління


економічні

14.10.09Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

медичні

18.11.09


^

Актуальні проблеми транспортної медицини


ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України

медичні,

біологічні

14.10.09Англістика та американістика.

Англистика и американистика.

Anglistics and Americanictics

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні (літературознав-ство)

18.11.09Альгологія.

Альгология.

Algologia

Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

біологічні

16.12.09


Археологія


НАН України, Інститут археології НАН України


історичні (археологія)

27.05.09Архіви України

Державний комітет архівів України,

Інститут історії України НАН України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Український НДІ архівної справи та документознавства

історичні08.07.09Бізнес Інформ.

Бизнес Информ

Харківський державний економічний університет МОН України

економічні

16.12.09Бізнес-навігатор

Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права


економічні

18.11.09Біологія та валеологія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

біологічні

18.11.09Біологія тварин

Інститут біології тварин УААН

біологічні,

ветеринарні

16.12.09


^

Біологічні студії.


Studia biologica

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України


біологічні

27.05.09Біоніка інтелекту.

Бионика интеллекта.

Bionics of Intelligence

Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України

технічні

16.12.09Біотехнологія

НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України


біологічні

27.05.09Біофізичний вісник

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

біологічні,

фізико-математичні (фізика)

16.12.09


^
«Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції.

Бранта: Сборник научных трудов орнитологической станции.

Branta: Transactions of the Azov-Black Sea Ornithological Station

Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України,

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

біологічні

08.07.09


^
Будівельні конструкції.

Строительные конструкции. Building structures.

ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

архітектура, технічні

08.07.09


^
Будівництво та техногенна безпека.

Строительство и техногенная безопасность.

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України

архітектура, технічні

08.07.09


^

Буковинський медичний вісник


Буковинський державний медичний університет МОЗ України

медичні

14.10.09Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

економічні

16.12.09Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму

Дніпропетровський університет економіки та права

економічні

14.10.09Ветеринарна біотехнологія

Інститут ветеринарної медицини УААН, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

ветеринарні, сільськогос-подарські

16.12.09Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України


педагогічні

14.10.09Виноградарство і виноробство

Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова Української академії аграрних наук

Сільськогос-подарські

14.10.09Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології.

Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України

технічні

08.07.09Військова медицина України

Міністерство оборони України

медичні

16.12.09Вісник Академії адвокатури України

ТОВ «Академія адвокатури України»

юридичні

08.07.09Вісник академії митної служби України. Серія «Право»

Академія митної служби України

юридичні

18.11.09Вісник Академії управління МВС

Академія управління Міністерства внутрішніх справ

юридичні,

державне управління

27.05.09


08.07.09Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

економічні

14.10.09Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вінницький національний технічний університет МОН України

педагогічні,

технічні

14.10.09 08.07.09Вісник Вінницького національного медичного університету

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

медичні

14.10.09Вісник ДІТБ.

Вестник ДИТБ.

DITB’s Bulletin

ПВНЗ «Донецький інститут туристичного бізнесу»


економічні

14.10.09Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні (транспорт)

16.12.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: біологія, екологія.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

біологічні

08.07.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: економіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

економічні

08.07.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філософські, історичні (історія науки й техніки, філософія науки)

18.11.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні (літературознав-ство)

18.11.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: математика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

фізико-математичні (математика)

14.10.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

технічні,

фізико-математичні

08.07.09


14.10.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: хімія

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

хімічні

08.07.09Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філософські

08.07.09Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Proceeding of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture


Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України


технічні,

архітектури

27.05.09Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Філософські науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України


філософські

14.10.09
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconЗбірник наукових праць
Збірник «Актуальні проблеми політики» внесено до переліку вак україни №1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconСхіднослов’янська філологія
Постановою Президії вак україни №1-05/1 від 26. 01. 2011 збірник "Східнослов'янська філологія" внесено до переліку наукових фахових...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconНаказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України,
Вищої атестаційної комісії України від 04. 04. 2000 №178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПерелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Вак україни від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПерелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Вак україни від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconAward procedure
Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПорядок присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника загальні питання
Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового...
Whole перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов