Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки icon

Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиНазваниеРішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Дата конвертации18.12.2012
Размер158.93 Kb.
ТипРішення
скачать >>>На публічне обговорення ( оприлюднення ) виноситься проект рішення Курахівської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище. Пропозиції та зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, консультативно- дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця ( крім вихідних та святкових днів ) розробником проекту рішення за адресою: 85612, м Курахове, пр. К.Маркса 4, тел.. 3-22-48, на електронну адресу міської ради sovet.85@mail.ru в мережі Інтернет.
УКРАЇНА
^

КУРАХІВСЬКА МІСЬКА РАДА


МАР'ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯвід ___________ № ______

м. Курахове


Про встановлення податку

на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки


Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, статтей 10, 265 Податкового кодексу України, статтей 5, 12, 13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 3.2.6. Статуту територіальної громади міста Курахове, Курахівська міська рада.

В И Р І Ш И Л А:


1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Курахівської міської ради згідно додатку 1.

2. Затвердити положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. (Додаток 2)

3. Дане рішення набирає чинності 01.01.2012 року

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань інвестиційної політики і фінансової діяльності Падуна Р.О.


Міський голова С.М .Сажко


Додаток 1

до рішення Курахівської міської ради

від _______________ 2011 р. № ______


^ Розміри

ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиз/п

Об’єкти житлової нерухомості


Ставка податку за 1 кв. м житлової площі об’єкта житлової нерухомості з розрахунку на

календарний рік (у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового)року), %

1.

Для квартир:
1.1

житлова площа яких не перевищує 240 кв.м

1


1.2

житлова площа яких перевищує 240 кв.м

2,7

2.

Для житлових будинків:
2.1

житлова площа яких не перевищує 500 кв.м

1


2.2

житлова площа яких перевищує 500 кв.м

2,7


Примітка. Згідно з п.265.4 ст.265 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

- для квартири на 120 кв. метрів;

- для житлового будинку на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, в якому фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, що перебуває в його власності.


Секретар міської ради Т.М. Кущ


Додаток 2

до рішення Курахівської міської ради

від _____________2011 р. № ______


ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


  1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Обєкт оподаткування

Обєктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування :

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного об’єкту на одного платника податку;

г’) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітними сімям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється державною податковою інспекцією на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

4. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири-на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку- на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

5. Ставка податку

Ставки податку встановлюються Курахівською міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка опдатку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. Встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

7. Порядок обчислення суми податку

а) Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться державною податковою інспекцією

б) Податкове повідомлення рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються державною податковою інспекцією платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

Щодо новоствореного об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Державна податкова інспекція надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

в) Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання мають право звернутися до державної податкової інспекції для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

г) Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квіиня 2012 року, а в наступні роки щоквартально, у 15-дений строк після закінчення податкового кварталу подавати державній податковій інспекції відомості необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

д) Платники податку- юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають державній податковій інспекції за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому законодавством з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного об’єкта житлової нерухомості декларації подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

є) У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

а) У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника- починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

б) Державна податкова інспекція надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету м. Курахове у порядку, визначеному законодавством.

10. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами-протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами- авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річний податковій декларації.

11. Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати податку покладається на платників податку відповідно до діючого законодавства.

Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету м. Курахове покладається на державну податкову інспекцію в межах її повноважень, визначених діючим законодавством.


Секретар міської ради Т.М. Кущ


^ Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України (надалі - кодекс) визначено вичерпний перелік місцевих податків і зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів та повноваження міських рад щодо встановлення їх рівня.

Кодексом визначено, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (надалі - податок), є обов’язковим для встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення про встановлення ставок податку на об’єкти житлової нерухомості з розрахунку на календарний рік у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного ( податкового) року.

Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки податку на об’єкти житлової нерухомості на території міста Курахове.


2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Визначення розміру ставок податку не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів, так як податок на нерухоме майно є новим видом податку, який до теперішнього часу не застосовувався на території України, а встановлення розмірів місцевих податків і зборів згідно з кодексом можливе лише шляхом прийняття міською радою відповідного регуляторного акта.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього.

На теперішній час міською радою не прийнято жодного регуляторного акта, яким би встановлювалися ставки податку на нерухоме майно, тому що це новий вид податку.

Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів або внесення змін до них.


4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.

Відповідно до вимог кодексу платниками податку є фізичні і юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, а вони, у свою чергу - часткою територіальної громади. У разі прийняття запропонованого регуляторного акта територіальна громада, як платник податку, буде мати лише особисті фінансові витрати на його сплату та отримає визначені вигоди для себе від додаткових надходжень від сплати податку, що надасть змогу направити їх на поліпшення її соціальних гарантій. Щодо органів місцевого самоврядування, то для них прийняття цього рішення надасть можливість збільшення обсягів доходів до бюджету міста, а відповідно і його видатків, для забезпечення потреб громади та фінансування міських програм і не понесе ніяких додаткових витрат.


5. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням бази оподаткування відповідно до вимог кодексу, що забезпечить соціальну справедливість при оподаткуванні об’єктів нерухомості та стабільні надходження до міського бюджету від сплати встановленого податку.


6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення

визначених цілей, у тому числі тих, які не

передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

  • пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акта;

  • здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

  • установлення диференційованого рівня податку.

У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати розмір податку відповідно до чинного законодавства належить міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

За умови того, що кодексом уже передбачається диференційований підхід до визначення розміру податку, який залежить від розміру площі, неможливо прийняти нормативний акт із визначенням диференційованого рівня податку.


7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише у такий спосіб можна вирішити зазначені проблеми найкращим чином, ураховуючи інтереси територіальної громади, платників податку та органів місцевого самоврядування.


8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.


9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Після впровадження всіх механізмів щодо адміністрування податку на державному рівні, із прийняттям цього регуляторного акта передбачаються надходження до бюджету міста від сплати податку.


10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податку) у вигляді коштів на сплату податку, але й надасть вигоди, а саме додаткові надходження до бюджету міста для направлення їх на поліпшення соціальних гарантій тієї ж територіальної громади.


11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Після отримання сформованого Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можливо буде визначити кількісні показники результативності дії запропонованого регуляторного акта, а саме обсяг надходжень до міського бюджету від уплати податку.

Крім кількісних показників, до вигод належить забезпечення поліпшення соціальних гарантій населення та фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до міського бюджету, у тому числі від сплати податку.


12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники податку повинні сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по ставках, передбачених проектом цього рішення, та відповідно до норм, передбачених ст.265 Податкового кодексу України.


13. Очікуванні результати прийняття запронованого регуляторного акта

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження до міського бюджету.

Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста. Додаткові надходження до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту ( витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати відсутні. Обов’язки щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його сплата до міського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до міського бюджету


14. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе у разі зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.


15. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.


16. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Насамперед, потрібно буде оцінити достатньо реалістичні показники в досягненні задекларованих цілей.

Після впровадження на державному рівні всіх механізмів адміністрування податку пропонується здійснювати оцінку показників результативності дії регуляторного акта за показниками надходження коштів до бюджету міста.


17. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії регуляторного акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, базове відстеження буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами проведеного відстеження буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження його результативності.


Секретар міської ради Т.М. КущПохожие:

Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДо якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Згідно з п. 10. 1 ст. 10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vi із змінами та доповненнями (далі – пку) податок...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconЯким чином фо повідомити органи дпс про вибір іншого об’єкта житлової нерухомості, ніж в якому він зареєстрований, для застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення 16 сесії селищної ради 6 скликання від 06. 2012 року положення справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 До проекту рішення 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 2013 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 до рішення 17 сесії 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 19 червня 2012 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення 14. 06. 2012 №55 смт Сутиски Про проект рішення "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2013 рік"
Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з метою одержання...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення №130 27. 06. 2012 р. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2013 рік
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12. 3 статті 12 розділу першого та розділом...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення №13 сесія 6 скликання Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 січня 2013 року
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 12. 3 ст 12 розділу першого та розділом дванадцятим...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення №88 19. 05. 2011 р. 4 сесія 6 скликання Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2012 рік
Керуючись п. 24 ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування», пуктом 12. 3 статті 12 розділу першого та розділом дванадцятим...
Рішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення №209 06. 07. 2012 р. 13 сесія 6 скликання Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2013 рік
Керуючись п. 24 ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування», пунктом 12. 3 статті 12 розділу першого та розділом дванадцятим...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов