Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт icon

Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єктНазваниеРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт
Дата конвертации18.12.2012
Размер87.41 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва від 03.07.2009р. № 116


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖНО

Голова Голосіївської районної в Головний державний санітарний лікар місті.Києві державної адміністрації Голосіївського району м.Києва


О.Г.Незнал Л.В.Келеберда

_____________________________ _________________________________

(підпис) (підпис)


МП МП

„____”________________2011р „___”_______________________2011р.


В.о.Голови представництва

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва в м.Києві


М.В.Нагорна

_____________________________

(підпис)


МП

„____”________________2011р.


РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


^ Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт (назва документа дозвільного характеру)


Санітарно-епідеміологічна станція Голосіївського району м. Києва

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Відділ підприємницької діяльності та регуляторної політики Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (дозвільний центр)

2

Місце знаходження дозвільного центру

03039 м.Київ, пр.40-річчя Жовтня, 42,к.110 тел. 281-66-28 електронна пошта: dozvil _ golosiiv @ ukr.net

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру та представника дозвільного органу (СЕС)

Вівторок: з 10.00 до 13.00 години

Четвер з 14.00 до 17.00 години

Державний адміністратор приймає документи кожного робочого дня, відповідно до встановленого графіку

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру

Начальник відділу – державний адміністратор Мельничук Тетяна Анатоліївна,

Державний адміністратор :Миронець Тетяна Федорівна

Тел. 281-66-28

Представник дозвільного органу (СЕС)

згідно графіку

Тел. 258-44-35
4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

-ст.ст. 10,11,12 Закону України №4004-XII від 24.02.94 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-ст.ст.1,7 Закону України від 06.09.2005 №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”

-дод.1,п.20 Постанови КМУ від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

-п.п.2,7, (п/п 7.2, 7.3, 7.7), 8 Постанови КМУ від 22.06.1999 р. №1109 «Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України»;

- п.244 Постанови КМУ №662 від 11.05.06 р. «Про внесення змін до постанов КМУ від 15.10.02 р., № 1544 і від 27 серпня 2003 року № 1351”

-п.12 Постанови КМУ від 15 жовтня 2002 року № 1544 і від 27 серптня 2003 року „Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату”

*-сплата за проведення необхідних вимірювань та досліджень стягується окремо


4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

-ст.ст. 10,11,12 Закону України №4004-XII від 24.02.94 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-ст.ст.1,7 Закону України від 06.09.2005р. №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

-дод.1,п.20 Постанови КМУ від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

-п.п.2,7, (п/п 7.2,7.3,7.7) 8 Постанови КМУ від 22.06.1999 р. №1109 «Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України»;

- п.244 Постанови КМУ №662 від 11.05.06 р. «Про внесення змін до постанов КМУ від 15.10.02 р., № 1544 і від 27 серпня 2003 року № 1351”

-п.12 Постанови КМУ від 15 жовтня 2002 року № 1544 і від 27 серптня 2003 року „Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату”

*-сплата за проведення необхідних вимірювань та досліджень стягується окремо


4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Тимчасовий порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затверджений Наказом МОЗ України від 09.10.2000р. №247, викладений в редакції Наказу МОЗ України 14.03.06 р., № 120

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на видачу документа дозвільного характеру .

2.Лист-доручення на уповноважену особу (замовника експертизи), паспорт.

3. Протокол державної санітарно – епідеміологічної експертизи, який є результатом санітарно – епідеміологічної експертизи, що проведено відповідно Тимчасового порядку проведення санітарно – епідеміологічної експертизи, затвердженим наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247, викладеним в редакції наказу МОЗ України 14.03.2006 №120

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.
У разі платності :
7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Безоплатно.

7.2.

Розмір плати

Безоплатно.

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Безоплатно.

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

10 робочих днів з дати надходження передбачених документів, згідно статті 33 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”


9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Згідно ст. 4.1 п.5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб'єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі документа дозвільного характеру.
У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

2. Надання неповного комплекту документів протягом терміну проведення експертизи;

3. Невідповідність об’єкта вимогам санітарного законодавства при обстеженні (в т. ч. за результатами лабораторно-інструментальних вимірювань та досліджень);

4. У разі невідповідності об’єкта вимогам санітарного законодавства – видається висновок про невідповідність об’єкта вимогам санітарного законодавства (негативний висновок)

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

- до зміни (виду діяльності, стану приміщень, в т.ч. внутрішніх та зовнішніх розмірів, функціонального призначення приміщення, виробничого обладнання, технології виготовлення продукції, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, потужностей, асортименту реалізуємої продукції).

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

-п.8 Постанови КМУ №1109 від 22.06.1999р., „Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд”

-п.2.2.р.2, п.11 дод.4 до „Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого Наказом МОЗ України від 09.10.2000 р., № 247, в редакції наказу МОЗ України 14.03.06 р., №120.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Обстеження об`єкту проводиться безоплатно.

За проведення досліджень та вимірювань, плата стягується відповідно до законодавства:

У разі платності :
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-Постанова КМУ від 11 травня 2006 р. N 662 " Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. №1351»


12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Формування плати проводиться відповідно до тарифів з урахуванням кожного лабораторного дослідження, вимірювання, випробування, яке необхідно провести.

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

р/р 31257272210577 МФО 820019

ЄДРПОУ 26314440 ГУДК м.Києва

13.

Примітки


Похожие:

Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт
Голова Голосіївської районної в Головний державний санітарний лікар місті. Києві державної адміністрації Голосіївського району м....
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювальні техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо»
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок про затвердження проекту землеустрою щодо
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт iconПогоджено голова Шумської райдержадміністрації
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов