Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є icon

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля єНазваниеПро затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є
страница1/4
Дата конвертации09.11.2012
Размер0.5 Mb.
ТипПостанова
скачать >>>
  1   2   3   4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 10 липня 2006 р. N 955

Київ


Про затвердження Порядку формування тарифів

на виробництво, транспортування, постачання теплової

енергії та послуги з централізованого опалення і

постачання гарячої води


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Затвердити Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ


Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 липня 2006 р. N 955


^ ПОРЯДОК

формування тарифів на виробництво, транспортування,

постачання теплової енергії та послуги з

централізованого опалення і постачання

гарячої води


I. Загальні питання


1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з

централізованого опалення і постачання гарячої води.


Цей Порядок не застосовується для формування тарифів на

виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії.


2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:


економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати,

планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів,

нормативів, норм, технологічних регламентів;


операційна діяльність - основна діяльність підприємства, крім

інвестиційної та фінансової діяльності;


повна планована собівартість послуг з централізованого

опалення і постачання гарячої води - економічно обґрунтовані

витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності,

фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю, та податок на

прибуток;


повна планована собівартість теплової енергії - економічно

обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю, та податок на прибуток;


тарифи на теплову енергію - грошовий вираз витрат з

виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням рентабельності, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом;


тарифи на надання послуг з централізованого опалення -

вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення

відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих

планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість;


тарифи на надання послуг з централізованого постачання

гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого

постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної

якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.


3. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів -

населення, бюджетних установ, інших споживачів.


II. Виробництво, транспортування,

постачання теплової енергії


Формування тарифів на теплову енергію


4. Формування тарифів підприємствами, які здійснюють

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

(далі - підприємства), здійснюється відповідно до річних планів

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії,

економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.


5. Річний план виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії готується на підставі укладених договорів

купівлі-продажу теплової енергії з урахуванням техніко-економічних

факторів, зокрема таких, як:


збільшення обсягів виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного

пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на

технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання

регіональних програм оснащення приладами обліку виробництва та споживання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;


підвищення технологічного рівня процесів виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;


підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов

праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.


6. Планування витрат для включення їх до повної планованої

собівартості теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат з

операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною

діяльністю, та податку на прибуток.


До планованих витрат з операційної діяльності включаються:


планована собівартість реалізованої теплової енергії;


адміністративні витрати, витрати із збуту теплової енергії та

інші операційні витрати.


7. Планування витрат здійснюється із застосуванням

нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі

державних і галузевих нормативів використання палива,

електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці,

нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.


Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з

урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів

цін виробників промислової продукції та на підставі планованих

кошторисів.


8. Калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється у

розрахунку на рік з поквартальною розбивкою та з урахуванням

сезонних коливань.


9. Підприємства можуть застосовувати двоставкові або сезонні

тарифи на теплову енергію, затверджені в установленому порядку.


10. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових

платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної

плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових

платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та

матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з

операційної діяльності тарифи на теплову енергію переглядаються в установленому законодавством порядку.


Повна планована собівартість теплової енергії


11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії

включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати

праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати та

розподілені і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (за

наявності).


12. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати,

пов'язані з:


використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та

електроенергії. Витрати, пов'язані з використанням палива та

електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на

паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на

відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов'язаних з

використанням електроенергії для технологічних потреб, також

враховуються витрати на зумовлену електромагнітною

незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу

циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та

приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності

приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до

нормативів);


компенсацією нормативних теплових втрат у теплових мережах та іншими технологічними потребами, визначеними відповідно до нормативів (норм);


використанням теплової енергії, яка придбавається в інших

підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів теплопостачання та цін підприємств-постачальників);


використанням холодної води відповідно до нормативів (норм),

затверджених в установленому порядку, для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, хімічна підготовка тощо), а також для постачання гарячої води у відкритих системах теплопостачання відповідно до нормативів та з урахуванням витрат з її хімічної підготовки;


використанням матеріалів, запасних частин, купованих

комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних

ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу

(витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів

та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів,

переданих для переробки).


13. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:


витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу,

діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;


витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу,

що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу;


інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому

персоналу.


Перелік витрат з оплати праці наведено у додатку.


14. До складу інших прямих витрат включаються:


внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

для виробничого персоналу;


амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних

матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;


виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним

об'єктом витрат.


Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу

визначається з урахуванням руху основних засобів, інших

необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого

призначення у планованому періоді.


Для розрахунку амортизації основних засобів, інших

необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств

застосовуються норми, встановлені Законом України "Про

оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).


15. До складу загальновиробничих витрат включаються:


1) витрати, пов'язані з:


управлінням виробництвом, транспортуванням та постачанням

теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);


утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою

основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що

віднесені до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;


опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;


обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних

виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);


охороною навколишнього середовища;


удосконаленням технології та виробництва;


2) розрахована відповідно до законодавства амортизація

основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;


3) податки, збори (обов'язкові платежі).


Адміністративні витрати


16. До складу адміністративних витрат включаються

загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та

управлінням підприємством, зокрема з:


утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого

обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);


амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних

і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення;


утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних

активів адміністративного призначення;


оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих

відповідно до укладених договорів;


оплатою послуг зв'язку;


оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг

банків, наданих відповідно до укладених договорів;


сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих,

що включаються у виробничу собівартість теплової енергії;


інші витрати (витрати, пов'язані з використанням малоцінних і

швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з

підготовки та перепідготовки кадрів, розв'язання спорів у судах,

передплати періодичних професійних видань тощо).


Витрати із збуту теплової енергії


17. До складу витрат із збуту теплової енергії включаються:


1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної

із збутом теплової енергії, зокрема з:


оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування, оплати службових відряджень

персоналу;


оплати інформаційної діяльності;


утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних

активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг,

охорона);


відрахування коштів банківським та іншим установам за надані

послуги, пов'язані із справлянням платежів за теплову енергію;


виготовлення розрахункових документів;


періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи

демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів

вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені

засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до

тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках,

обладнаних будинковими приладами обліку;


2) амортизація основних засобів, інших необоротних

матеріальних і нематеріальних активів.


18. Витрати із збуту теплової енергії визначаються із

застосуванням нормативного методу або на підставі результатів

аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням

змін, які передбачаються у планованому періоді.


Інші витрати з операційної діяльності


19. Планування інших витрат з операційної діяльності

здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.


20. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть

включатися:


суми безнадійної дебіторської заборгованості;


витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;


суми, що відраховуються профспілковим організаціям для

проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;


суми неустойки (штраф, пеня);


суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;


витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та

втрати від операційної курсової різниці;


суми спонсорської та благодійної допомоги;


собівартість реалізованих виробничих запасів.


Фінансові витрати


21. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків

за користування кредитами та витрати, пов'язані із залученням

позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов'язаної з

основною) діяльності.


Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних

та інших договорів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю

підприємства.


Витрати, пов'язані із сплатою податку

на прибуток підприємств


22. У розрахунок тарифів на теплову енергію включаються

плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності

виходячи з суми податкового і облікового прибутку. Під час

планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток

підприємств, враховується наявність постійної і тимчасової різниці

між оцінкою активу або зобов'язання за даними бухгалтерського

обліку та податковою базою такого активу або зобов'язання

відповідно. До тарифів також включаються витрати, пов'язані із

сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з

розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.


23. До тарифів на теплову енергію включаються витрати із

створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні

інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням

обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.


24. Рівень рентабельності виробництва, транспортування та

постачання теплової енергії повинен бути не нижче граничного

рівня, встановленого Кабінетом Міністрів України.


25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення

спеціальних резервних інвестиційних фондів, забезпечення

прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на

підставі затвердженої в установленому порядку програми розвитку

систем теплопостачання. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).


26. Програма розвитку систем теплопостачання передбачає

здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології,

реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією,

ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності

роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що

фінансується з прибутку).


До зазначеної програми додаються техніко-економічні

розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність

передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.


Розрахунок тарифів на теплову енергію


27. До тарифів на теплову енергію включаються витрати з

ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у

межах, визначених законодавством.


28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Вj) у

грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за

формулою

  1   2   3   4Похожие:

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2010 р. №
У порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а
Внести до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються комунальним підприємством
Про затвердження порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconРішення від 23. 06. 2010 №582 м. Дружківка Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються комунальним підприємством
Про затвердження порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconРішення виконкому Дружківської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються комунальним підприємтсвом «Компанія «Вода Донбасу» Торецьким вувкг»
Ня в Україні», ст. 7,14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 10. 07. 2006 №955...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconПорядком формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води
Гкал теплової енергії, використана балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживача у забезпеченні...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconІнструкція про застосування Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води
Відповідно до статті 5 Закону України від 24 червня 2004 р. №1875-iv “Про житлово-комунальні послуги” та статті 16 Закону України...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconРішення виконавчого комітету н-ської міської ради №1111 від 32 жовтня 2006 року «Про погодження тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуг централізованого опалення». №24/. від позовназаяв а
Про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету н-ської міської ради №1111 від 32 жовтня 2006 року «Про погодження...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconПідстава здійснення перевірки
Правильність встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (для спд, що здійснюють комбіноване...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення І постачання гарячої води Кабінет Міністрів України постановля є iconПравилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води І водовідведення
Відповідно до цих Правил послуги надаються споживачеві згідно з договором, що укладається між споживачем та виконавцем послуг на...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов