Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському icon

Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у КуликівськомуНазваниеЗатверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському
Дата конвертации07.01.2013
Размер109.29 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки»ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015 роки


смт Куликівка

2011 рік


ЗМІСТ


Назва розділу


1. Паспорт Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011–2015 роки


2. Визначення проблемних питань, на розв`язання яких спрямована Програма


3. Мета Програми


4. Шляхи розв`язання проблем, фінансове забезпечення Програми


5. Завдання Програми


6. Очікувані результати виконання Програми


7. Контроль за ходом виконання Програми


Додатки до Програми:


Додаток 1. Орієнтовні обсяги фінансування Програми


Додаток 2. Напрями діяльності та план заходів щодо розвитку архівної справи в районі у 2011-2015 роках


1. ПАСПОРТ

Програми розвитку архівної справи

у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки


1. Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація


2. Дата, номер і назва документу, на підставі якого розроблено Програму

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 13 грудня 2001 року № 2888 – III


3. Розробник Програми

Районна державна адміністрація


4. Відповідальний виконавець Програми

Районна державна адміністрація


5. Учасники програми

Архівний відділ райдержадміністрації, комунальний заклад «Районний трудовий архів» Куликівської районної ради


6. Термін реалізації Програми

2011 – 2015 роки


7. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми - 214,0 тис. гривень


^ 2. Визначення проблемних питань, на розв`язання яких
спрямована Програма


Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки розроблена на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та з метою здійснення заходів, спрямованих на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі.

Архівний відділ райдержадміністрації є центром діловодства та архівної справи в районі. Він розташований у двох орендованих кімнатах. Загальна кількість справ, що перебуває на зберіганні в архіві райдержадміністрації, складає 19081 одиницю зберігання. За документами архіву щорічно виконується понад 200 запитів юридичних та фізичних осіб.

У 2008 році рішенням 14-тої сесії Куликівської районної ради п’ятого скликання створено комунальний заклад «Районний трудовий архів» Куликівської районної ради. Проте, через брак коштів районного бюджету він почав своє функціонування тільки з 01.07.2011 року. Даний архів має орендовану кімнату загальною площею 30 м2 у приміщенні управління Державного казначейства в Куликівському районі. Районний трудовий архів налічує 1066 одиниць зберігання. Розпочато роботу щодо прийняття нових документів на постійне зберігання, проте площа орендованого приміщення не задовольняє потреб у їх розміщенні. У зв’язку з ліквідацією та реорганізацією підприємств та організацій різних форм власності, гостро постає питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, що утворилися у результаті їхньої діяльності та є підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян. Ступінь заповнення стелажного обладнання архіву сягає 100 відсотків.

Нині архівний відділ райдержадміністрації та районний трудовий архів потребують виділення додаткових приміщень, забезпечення контролю за кліматичним режимом зберігання документів та здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформації. Нагальним питанням залишається встановлення пожежно-охоронної сигналізації в усіх архівних кімнатах.

Таким чином, реалізація Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011–2015 роки дозволить здійснити заходи, спрямовані на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі та вирішити питання збереженості й використання документів Національного архівного фонду та районного трудового архіву.

^ 3. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для зберігання, збільшення та використання архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян району.


^ 4. Шляхи розв`язання проблем, фінансове
забезпечення Програми


Шляхами розв’язання проблем пов’язаних із виконанням Програми є:

- матеріально-технічне забезпечення;

- запобігання несанкціонованому доступу до приміщень;

- внесення до архівного фонду усіх цінних архівних документів;

- створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

- підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної реалізації працівників архівних установ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів районного бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2011–2015 роки передбачені в додатках 1, 2.

^ 5. Завдання Програми

Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ району, створення належних умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду та трудового архіву, забезпечення технічного захисту інформації, ефективного використання документів.


^ 6. Очікувані результати виконання Програми

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної державної адміністрації та районної ради на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи та реалізацію середньострокової стратегії розвитку на 2011-2015 роки.

Виконання Програми дасть змогу:

 • створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

 • зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ району та поліпшити умови їх працівників;

 • задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;

 • створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ району;

 • запровадити сучасні інформаційні технології.

^ 7. Контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцем, зазначеним у цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Про хід реалізації Програми районна державна адміністрація щорічно у січні наступного за звітним періодом року звітує перед районною радою.


Керівник апарату

райдержадміністрації А.А. Вересоцька


Додаток 1

до Програми розвитку архівної справи у

Куликівському районі на 2011 – 2015 роки


^ Орієнтовні обсяги фінансування

Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі

на 2011 – 2015 роки


тис. грн


Показники


Етапи виконання Програми


Усього витрат на виконання Програми

2011

2012

2013

2014

2015


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми21,051,549,045,047,5


214,0


- у тому числі з районного бюджету


21,0


51,5


49,0


45,0


47,5


214,0Керівник апарату

райдержадміністрації А.А. Вересоцька

Додаток 2

до Програми розвитку архівної справи у

Куликівському районі на 2011 - 2015 роки


Напрями діяльності та план заходів щодо

розвитку архівної справи в районі у 2011-2015 роках
Найменування

заходу

Відпові-

дальні за

виконання

за виконання

Строк

виконання,

роки

Орієнтов-

ний

обсяг

фінансу-

вання

У тому числі за роками :


2011 ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015

Джерела

фінансування

державний ! районний

бюджет ! бюджет

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1. Забезпечення трудового

архіву комп’ютерною

технікою


трудовий архів

2012

5,05,0

5,0

2. Придбання та оновлення обладнання і устаткування для зберігання документів /стелажі, картонажі, пилосос/


архівний відділ райдерж-адміністрації,

трудовий архів

2011-

2015

7,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0
7,0

3. Запезпечення волого температурного режиму зберігання документів:

- придбання гігрометрівархівний відділ райдерж-адміністрації,

трудовий архів2011
0,60,6

0,6

4. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архівних установ:

- установлення системи автоматичного пожежегасіння і пожежної сигналізації, встановлення охоронної сигналізації
архівний відділ райдерж-адміністрації, трудовий архів

2012,

2013

12,06,0

6,012,0


5. Придбання вогнегасників та пристроїв для опечатування архівосховищ

архівний відділ райдерж-адміністрації, трудовий архів


2011

1,4

1,4
1,4

6. Фінансова підтримка господарської діяльності трудового архіву


трудовий архів

2011-

2015

188,0

18,0

39,5

41,5

43,5

45,5
188,0

В С Ь О Г О :214,0

21,0

51,5

49,0

45,0

47,5
214,0


Керівник апарату

райдержадміністрації А.А. ВересоцькаПохожие:

Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму розвитку дошкільної освіти в Куликівському
«Про Програму розвитку дошкільної освіти в Куликівському районі на 2011-2017 роки»
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму підтримки особистих селянських господарств
«Про Програму підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин...
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму «Шкільний автобус» у Куликівському районі на 2011-2015 роки» програма
Додаток Організація підвозу учнів до шкіл у сільській місцевості Куликівського району в 2010 році
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Комплексну програму профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011-2013 роки» комплексна програма
Куликівським рв умвс україни в Чернігівській області спільно з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого...
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням четвертої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 24 червня 2011 року «Про Програму використання та охорони земель Куликівського
«Про Програму використання та охорони земель Куликівського району на 2011-2020 роки»
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням четвертої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 24 червня 2011 року «Про Програму матеріально-технічного забезпечення опорних
«Про Програму матеріально-технічного забезпечення опорних навчальних закладів освітніх шкільних округів Куликівського району на 2011-2015...
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму «Молодь Куликівщини» на 2011-2015 роки» програма
Підстава для розроблення: Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року» програма
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року»
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconЗатверджено розпорядженням голови Куликівської районної державної адміністрації від 02 березня 2011 року №46 затверджено
«Про Програму з охорони життя людей на водних об’єктах у Куликівському районі на 2011-2013 роки»
Затверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському iconРішення від 28 грудня 2011 року Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в районі на 2011-2012 роки
З метою забезпечення належної реалізації положень Програми розвитку архівної справи у районі на 2011-2012 роки (далі – Програма),...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов