Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання icon

Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликанняНазваниеРегламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання
страница1/4
Дата конвертации07.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням районної ради

від 30 грудня 2010 року

«Про Регламент роботи Куликівської

районної ради Чернігівської області

шостого скликання»


Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Куликівської районної ради

Чернігівської області шостого скликання


Р о з д і л І

1. Загальні положення


Стаття 1

Куликівська районна рада Чернігівської області (далі районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами та цим Регламентом.


Стаття 2

Районна рада складається з депутатів, обраних громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад у межах Куликівського району Чернігівської області, згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку. Загальний склад районної ради - 34 депутати.

Строк повноважень районної ради - чотири роки. Повноваження районної ради шостого скликання закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.


Стаття 3

Свої повноваження районна рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, поєднанні місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 4

Робота районної ради ведеться планово. Плани роботи районної ради складаються з врахуванням пропозицій голови районної ради, заступника голови, постійних комісій, депутатів районної ради, районної державної адміністрації і затверджуються рішенням ради.


Стаття 5

Районна рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.


Стаття 6

Районна рада, її органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Стаття 7

Районна рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.


Стаття 8

Регламент роботи районної ради (далі Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій, повноваження голови ради, його заступника, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, президії ради, а також виконавчого апарату у здійсненні радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами.

Регламент затверджується районною радою не пізніш як на другій сесії.

Зміни та доповнення до Регламенту вносяться районною радою за пропозицією голови, заступника голови, постійних комісій та депутатів районної ради.

Регламент районної ради дійсний до першої сесії ради наступного скликання.


^ 2. Повноваження районної ради


Стаття 9

До повноважень районної ради належать повноваження, визначені статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема:

1. Заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників.

2. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.

3. Прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.

4. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм із інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

5. Затвердження районного бюджету, внесення змін до нього відповідно до Бюджетного кодексу України, затвердження звітів про його виконання;

6. Розподіл переданих із державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими та селищним бюджетами.

7. Вирішення за дорученням відповідних місцевих рад питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку.

8. Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради.

Прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію, створення підприємств, які засновані на спільній власності територіальних громад району. Призначення і звільнення їх керівників.

Затвердження методик, інструкцій, положень із питань розміру та порядку використання і розрахунку орендної плати, порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна, надання пільг по орендній платі, відчуження основних засобів комунальних підприємств, передачі майна під заставу, реалізації корпоративних прав районної ради.

9. Вирішення відповідно до чинного законодавства питань регулювання земельних відносин.

10. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу.

11. Встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.

12. Прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.

13. Прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.

14. Прийняття рішень із питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

15. Прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради.

16. Заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.

17. Прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.

18. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.

19. Внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

20. Надання згоди на прийняття об’єктів із державної власності чи комунальної власності окремих територіальних громад сіл, селища району у спільну власність територіальних громад сіл, селища та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища у державну власність чи комунальну власність окремих територіальних громад сіл, селища, а також щодо прийняття або придбання об’єктів різних форм власності в установленому порядку.

Прийняття рішень про включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району до переліку об’єктів, що підлягають приватизації або виключення таких об’єктів із переліку;

21. Затвердження Положення про помічника-консультанта депутата районної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

22. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

23. Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

24. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання чинним законодавством.

Районна рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів районної ради


Р о з д і л ІІ

Організація роботи районної ради


^ 1. Скликання сесій районної ради


Стаття 10

Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія – це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів, їх виборців та приймати відповідні рішення.

Сесія районної ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.


Стаття 11

Перша сесія новообраної районної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до частини другої статті 2 цього Регламенту.


Стаття 12

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів районної ради, районною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.


Стаття 13

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує районну раду про підсумки виборів депутатів. Із моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Із часу обрання голови районної ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту.


Стаття 14

Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.


Стаття 15

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені чинним законодавством та Регламентом;

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених у статті 16.


Стаття 16

Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії та мотивування необхідності її скликання.


Стаття 17

У разі якщо голова районної ради та його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті16, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Пропозиція про скликання сесії за ініціативи депутатів оформляється як рішення групи депутатів за їх особистими підписами або як рішення постійної комісії.


Стаття 18

Рішення про скликання сесії ради приймається головою районної ради або його заступником у формі розпорядження.


Стаття 19

Рішення про скликання сесії ради із зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та основних питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення шляхом публікації в районній газеті “Поліська правда”, чи по районному радіо, не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.


^ 2. Підготовка питань на розгляд районної ради


Стаття 20

На пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання, передбачені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. Проект порядку денного сесії готує виконавчий апарат ради на підставі внесених проектів рішень.


Стаття 21

Питання на розгляд районної ради можуть вносити голова районної ради, постійні комісії, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації, загальні збори громадян.


Стаття 22

Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення районної ради і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення (на папері та в електронному вигляді на електронних носіях інформації), а також іншими матеріалами.


Стаття 23

На чергову сесію вносяться питання, подані не пізніше ніж за 15 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію.

Проекти рішень, внесені після прийняття головою районної ради розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням районної ради.


Стаття 24

Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються на засіданнях президії районної ради та постійних комісій із прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.

Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.


Стаття 25

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.


^ 3. Особливості підготовки програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету


Стаття 26

Сесія по розгляду проекту програми соціально-економічного розвитку району і районного бюджету скликається не пізніш як через 15 днів після їх внесення до районної ради.

За дорученням голови районної ради або його заступника вказані проекти протягом двох днів направляються для ознайомлення депутатам для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій по них у постійних комісіях.

Постійні комісії одразу після розгляду оформляють свої пропозиції та зауваження до цих проектів і передають їх в установленому порядку для узагальнення.

Голова районної ради або його заступник визначають постійні комісії для співдоповіді на сесії щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету.


^ 4 . Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)


Стаття 27

Регуляторний акт – це прийнятий районною радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

^ Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

^ Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.


Стаття 28

Із метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (далі – відповідальна постійна комісія).


Стаття 29

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом, із урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Стаття 30

У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


Стаття 31

Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Стаття 32

У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Стаття 33

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк із дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених статті 32 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених статтею 32 Регламенту.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1   2   3   4Похожие:

Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconРішення міської ради " 30 " листопада 2010 року "Про Регламент Чернігівської міської ради 6 скликання" (2 сесія 6 скликання) регламент чернігівської міської ради шостого скликання
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є виключно внутрішнім документом ради, що регламентує порядок скликання, підготовки,...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconПротокол №1 затверджено
«Про Статут Куликівської дитячо-юнацької спортивної школи Куликівської районної ради Чернігівської області»
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconРішення №20 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про Регламент Городоцької районної ради шостого скликання
Розглянувши Регламент Городоцької районної ради шостого скликання., керуючись п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconСтатут комунального закладу «куликівська централізована бібліотечна система» куликівської районної ради чернігівської області
Куликівської районної ради Чернігівської області від 30. 12. 2010 р. «Про Статут комунального закладу «Куликівська централізована...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconЗатверджено рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському
Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському районі...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconІнформація про результати розгляду запитів, внесених депутатами районної ради шостого скликання
За період від 13-ої сесії районної ради шостого скликання по даний час, депутатами районної ради шостого скликання на адресу посадових...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconРегламент Чернігівської міської ради 6 скликання, затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2010 року (2 сесія 6 скликання); Регламент виконавчого комітету Чернігівської міської ради, затверджений рішенням
На запит від 22 жовтня 2012 року №4/зп надсилаємо в електронному вигляді наступні документи
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconРішення №3 Від 23 листопада 2010 року м. Городок Про тимчасовий регламент роботи Городоцької районної ради VІ скликання
До прийняття регламенту роботи районної ради VІ скликання, Городоцька районна рада
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconРішення від 21 листопада 2011 року Про внесення змін до рішення районної ради від 03 грудня 2010 року «Про Регламент роботи районної ради»
Регламенту роботи районної ради шостого скликання у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до статті 15 Закону...
Регламент роботи Куликівської районної ради Чернігівської області шостого скликання iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Комплексну програму профілактики правопорушень у Куликівському районі на 2011-2013 роки» комплексна програма
Куликівським рв умвс україни в Чернігівській області спільно з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов