Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік icon

Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рікНазваниеПоложення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік
Дата конвертации08.01.2013
Размер136.74 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

У
К Р А Ї Н А


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


22800, м.Немирів, вул. Некрасова 9, тел.2-07-20, 2-29-20, факс. 2-28-18

www. kzrmk.org.ua; e-mail: kzrmk@ukr.net
Наказ

від 3 вересня 2012 р. № 20


Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками КЗ «Районного методичного кабінету Немирівської районної ради».


Наказую:

Відповідно до Положення про районний методичний кабінет та Статуту КЗ «Немирівський РМК» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 – 2013 навчальний рік.


^ 1.Завідувач районним методичним кабінетом Собченко Т. В. здійснює:

 1. загальне керівництво діяльністю працівників районного методичного кабінету і несе персональну відповідальність за результати його роботи;

 2. планування, організацію і контроль за виконанням планів роботи районного методичного кабінету;

 3. затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;

 4. представляє інтереси методкабінету у відносинах з Засновником, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти, юридичними і фізичними особами;

 5. виконує кошторис, укладає договори;

 6. організацію безперервного удосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів учителів та методистів;

 7. організацію пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження нових технологій навчання та виховання;

 8. удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами;

 9. участь у діяльності творчих груп учителів різних фахів;

 1. організацію та проведення представницьких педагогічних заходів (педагогічних виставок, конкурсів, творчих звітів тощо);

 2. систематичний аналіз діяльності кожного працівника РМК і колективу в цілому;

 3. організацію та контроль за роботою районних, міжшкільних та шкільних методичних об'єднань, постійно діючих семінарів, шкіл передового педагогічного досвіду;

 4. організацію проведення заходів з питань навчально-виховного процесу (районні олімпіади з основних навчальних дисциплін);

 5. організацію та керівництво роботою ради районного методичного кабінету;

 6. видання наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організацію та контроль за їх виконанням;

 7. звітує перед Засновником та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;

 8. розпоряджається майном, коштами районного методичного кабінету;

 9. є членом колегії відділу освіти;

 10. суміщає посаду методиста з суспільних дисциплін;

 11. відповідає за організацію роботи районних методичних об'єднань вчителів історії, правознавства;

 12. організацію вивчення і всебічного аналізу стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів з історії, правознавства;

 13. вивчення узагальнення та популяризація передового педагогічного досвіду вчителів суспільних дисциплін;

 14. організацію та проведення предметних учнівських олімпіад з суспільних дисциплін.


^ 2. Методист Бабчинська Р.М. здійснює:

 1. виконує обов‘язки заступника завідувача РМК;

 2. моніторинг за використанням та дотриманням норм української мови як державної в освітніх закладах району;

 3. організацію ефективної системи методичної роботи з учителями української мови та літератури, світової літератури, російської мови;

 4. навчально-методичне консультування вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови;

 5. організацію розробок, апробацію та поширення в ЗНЗ району навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки;

 6. виявлення, апробацію та впровадження ППД в практику роботи вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови;

 7. проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків даних перспективного педагогічного досвіду, педагогічної інформації вчителів-словесників району;

 8. моніторинг якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови;

 9. організація та проведення, представницьких учнівських районних заходів: олімпіади, фестивалі, конкурси;

 10. методичне забезпечення профільного навчання.


^ 3. Методист Боднарчук О.Є. здійснює:

 1. експертну оцінку стану та результатів викладання іноземної мови (англійської, німецької, польської) мови в школах району;

 2. моніторинг вивчення рівня знань, та навичок учнів з іноземної мови в школах району відповідно до державних стандартів;

 3. виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів передового педагогічного досвіду;

 4. організацію безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації вчителів іноземної мови;

 5. організацію та проведення районних олімпіад з іноземної мови;

 6. організацію та випуск розробок щодо впровадження інноваційних технологій навчання на уроках іноземної мови;

 7. організацію роботи районного методичного об‘єднання вчителів іноземної мови;

 8. організацію індивідуальних і колективних форм методичної роботи з учителями іноземної мови;

 9. надання консультативно-методичної допомоги новопризначеним учителям іноземної мови;

 10. співпрацю з Корпусом Миру та волонтерами.


^ 4. Методист по дошкільних закладах Остапенко С.А. здійснює:

 1. аналіз якості кадрового забезпечення дошкільних закладів району;

 2. навчально-методичне консультування педагогічних та керівних працівників дошкільних закладів;

 3. організацію неперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації вихователів та керівників дошкільних закладів;

 4. експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи в дошкільних закладах району;

 5. виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій і досягнень дошкільного виховання;

 6. здійснення атестації дошкільних установ району, контроль за атестацією вихователів дошкільних закладів району;

 7. систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок дітей відповідно до державних освітніх стандартів;

 8. організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, педагогічних читань, конференцій з питань навчально-виховної роботи в дошкільних закладах;

 9. організацію та проведення районних методичних об‘єднань, постійно діючих семінарів, шкіл ППД в ДНЗ.

 10. організацію роботи постійно діючих семінарів та методичних об‘єднань учителів музичного мистецтва;

 11. вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду учителів музичного мистецтва;


^ 5. Методист Караванська – Гавриленко О.В. здійснює:

 1. надає інструктивно-методичну допомогу вихователям груп продовженого дня;

 2. організацію колективних і індивідуальних форм методичної роботи із категоріями педагогічних працівників, що ведуть питання виховної роботи, заступниками директорів з виховної роботи, класним керівниками, педагогами-організаторами, народознавчої, пошуково-краєзнавчої роботи, завідувачами шкільних музеїв, керівниками батьківських лекторіїв;

 3. організацію планування та проходження курсової перепідготовки вихователів ГПД, педагогів-організаторів, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 4. організацію вивчення і всебічного аналізу системи національного виховання та стану методичної роботи з проблем позакласної, позашкільної виховної роботи;

 5. надання методичної допомоги педагогічним працівникам у вдосконаленні виховного процесу, створенні системи національного виховання;

 6. ознайомлення вчителів з інструктивно-методичними вказівками, наказами, методичною літературою;

 7. науково-методичне та нормативно-правове забезпечення виховного процесу;

 8. підготовка педкадрів до здійснення інноваційної діяльності в сучасній школі;

 9. організацію вивчення і всебічного аналізу стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів з етики, курси духовно-морального спрямування;

 10. організацію роботи районних методичних об’єднань:

  • вчителів етики, курсів духовно-морального спрямування,

  • класних керівників, педагогічних організаторів,

  • заступників директорів з виховної роботи,

  • вихователів ГПД.^ 6. Методист Януш І.М. здійснює:

 1. організацію роботи щодо створення та поповнення бібліотечних фондів підручників у школах району, забезпечення шкіл підручниками та науково – методичною літературою;

 2. організацією конкурсів, оглядів, виставок, спрямованих на краще збереження навчальної книги;

 3. експертну оцінку результативності навчально-виховної роботи бібліотекарів відповідно до державних освітніх стандартів;

 4. звітність шкіл по бібліотечних фондах;

 5. організацію роботи районних постійно діючих семінарів та методичних об’єднань, шкільних бібліотекарів;

 6. організацію передплати на періодичну пресу, облік надходження педагогічних та літературно – художніх журналів;

 7. підшивку газет і журналів, видача і прийняття літератури, ведення тематичної картотеки;

 8. відповідає за курсову перепідготовку та атестацію вчителів району.

 9. сприяння у поповненні фонду шкільних бібліотек педагогічною та художньою літературою;

 10. відповідає за функціонування районної медіатеки;

 11. надання допомоги методистам методичного кабінету у підготовці до семінарів, методичних об’єднань, засідань творчих груп.^ 7. Методист Величко Н.П. здійснює:

1) моніторингові дослідження стану викладання математики, фізики, інформатики та астрономії в школах району;

2) моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з математики, фізики та інформатики в школах району відповідно до державних стандартів;

3) організацію пошукових досліджень у галузі розробки, впровадження нових технологій навчання і виховання учнів на уроках математики, фізики, інформатики, астрономії;

4) виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій;

5) організацію безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації вчителів математики, фізики та інформатики;

6) організацію та проведення районних олімпіад, конкурсів з математики, фізики, інформатики, астрономії;

7) організацію ефективної системи методичної роботи з учителями математики, фізики, інформатики;

8) здійснення контролю за атестацією вчителів математики, фізики, інформатики;

9) організацію та проведення представницьких педагогічних заходів з учителями фізики, математики, інформатики: науково – практичних конференцій, педагогічних читань, виставок, творчих звітів тощо;

10) оформлення стенду «Кращі за професією»;

11) організація роботи районного відділення МАН

12) методичний супровід оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій педагогічними працівниками.

^ 8. Методист Вертипорох С.В. здійснює:

1) експертну оцінку якості викладання педпрацівниками фізкультури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, ОБЖ, відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних стандартів;

2) моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з фізкультури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, ОБЖ;

3) організацію ефективної системи методичної роботи з учителями фізкультури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, ОБЖ, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагога;

4) виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів перспективно педагогічного досвіду;

5) організацію безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації вчителів фізкультури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, ОБЖ;

6) контроль за атестацією вчителів фізкультури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, ОБЖ;

7) надає допомогу в організації питань охорони праці в закладах освіти району.

^ 9. Методист Колодрібська О.І. здійснює:

 1. організацію колективних та індивідуальних форм методичної роботи з учителями: біології, хімії, географії, основ економіки в навчально-виховних закладах району;

 2. моніторингові дослідження рівня знань, умінь та навичок учнів з біології, хімії, географії, основ економіки відповідно до державних освітніх стандартів;

 3. виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи вчителів біології, хімії, географії, основ економіки перспективного педагогічного досвіду, інновацій, досягнень науки;

 4. проведення методичної роботи з вчителями біології, хімії, географії, основ економіки: методичні об’єднання, творчі звіти, педагогічні конкурси;

 5. організацію та проведення районних олімпіад з біології, хімії, географії, основ економіки, екології;

 6. відповідає за здійснення інноваційної діяльності і педагогічного експерименту в сучасній школі.


^ 10. Методист Зозуля Л.В. здійснює:

 1. Координацію діяльності методичних об‘єднань, внутрішкільної методичної роботи і самоосвіти кадрів, надання організаційної і науково-методичної допомоги, учителям початкових класів;

 2. Діагностичний аналіз і вивчення фактичного рівня професійної компетентності та результативності педагогічної діяльності учителів початкових класів.

 3. моніторингові дослідження рівня знань, умінь та навичок учнів початкових класів у школах району відповідно до державних стандартів.

 4. вивчення результатів курсової підготовки вчителів початкових класів, участь їх в атестації;

 5. вивчення та популяризацію передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів району;

 6. координацію діяльності методичних об‘єднань внутрішкільної методичної роботи і самоосвіти кадрів, надання організаційної і науково-методичної допомоги учителям художньої культури та образотворчого мистецтва;

 7. організовує розробку, апробацію, поширення навчально-методичних матеріалів, для учителів початкових класів;

 8. організацію та проведення конкурсу «Учитель року»;

 9. оформлення стендів «Обдаровані діти»;

 10. секретар ради РМК, ведення протоколів засідань ради РМК.


^ 11. Завідувач ПМПК Шевчук І.В. здійснює:

 1. координацію діяльності районної психолого-медико-педагогічної консультації;

2. виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

3. направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

4. надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

5. консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

6. просвітницьку діяльність серед населення з питань корекційної роботи;

7. виконання регіональних та державних Програм по роботі з дітьми з ПФВ;

8. здійснює облік, супровід та методично-організаційну роботу в здійсненні індивідуального навчання дітей-інвалідів.

^ 12. Методист-психолог Назаренко Н.А. здійснює:

 1. навчально-методичне забезпечення та консультування практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів району;

 2. організацію неперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфі­кації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів району;

 3. експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району;

 4. виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи практич­них психологів перспективного педагогічного досвіду щодо організації та змісту роботи шкільної психологічної служби, інноваційних освітніх тех­нологій та досягнень психологічної науки;

 5. здійснення контролю за атестацією практичних психологів;

 6. надання методичної допомоги керівникам шкіл, класним керівникам у підвищенні та поглибленні знань з психології через організацію та прове­дення психолого-педагогічних семінарів.


^ 13. Учителі-логопеди Поліщук Т.М., Мазур М.А., Власко Л.В. здійснюють:

 1. організацію та проведення діагностики порушень звуковимови у вихованців та учнів навчальних закладів району;

 2. проведення систематичних спеціальних занять, спрямованих на виправлення у дітей порушень усного та писемного мовлення з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особистостей;

 3. надання консультацій та розробка методичних рекомендацій вихователям, вчителям та батькам щодо усунення мовленнєвих порушень у дітей;

 4. співпраця з психолого-медико-педагогічною консультацією та з лікарями – спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом)

 5. пропаганда логопедичних знань серед населення;

 6. брати участь у олімпіадах і конференціях при ОІПОПП, логоконсіліумах при логопедичному пункті.


14. Інженер лабораторії інформаційних технологій Ворочок О.Д. здійснює:

1. прогнозування і вивчення ефективності впровадження комп‘ютерної техніки в навчально-виховний процес закладів освіти;

2. забезпечення відповідного технічного стану комп‘ютерної техніки в РМК, навчально-виховних закладах району;

3. тиражування методичних рекомендацій, розробок, тощо;

4. систематизація та обробка інформаційних баз даних;

5. контроль за надходженням електронної пошти;

6. верстка та комп‘ютерний дизайн друкованої продукції.

^ 15. Лаборант лабораторії інформаційних технологій Політаєва Г.О. здійснює:

1. друкарські роботи на комп‘ютері, замовлення на ксероксі;

2. комп‘ютерна обробка методичних матеріалів РМК;

3. тиражування методичних рекомендацій, розробок, тощо;

4. верстка та комп‘ютерний дизайн друкованої продукції;

5. приймає інформацію з електронної пошти.


^ 16. Секретар-друкарка Пелих О.Л. здійснює:

1. виконує технічні функції, які охоплюють забезпечення та обслуговування роботи керівника закладу;

2. веде документацію, оформляє справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження у визначенні терміни здає їх до архіву;

3. реєструє вхідну та вихідну документацію, накази по основній діяльності;

4. друкує та реєструє накази про відрядження, видає посвідчення про відрядження;

5. передає та приймає інформацію за допомогою факсу;

6. оформлення відповідної документації про прийом на роботу та звільнення працівників РМК;

7. здійснює контроль за забезпечення і правилами ведення особових справ, збереження та ведення трудових книжок працівників РМК.

^ 17. На всіх працівників РМК покласти такі обов’язки:

1) щодо окремо закріплених за ними питань готувати і подавати завідувачу РМК експертні матеріали та довідки для прийняття відповідних рішень;

2) щорічно готувати та випускати методичні рекомендації на допомогу вчителів із свого предмету;

3) дотримуватися правил техніки безпеки та санітарно – гігієнічних вимог на робочих місцях.

^

Завідувач КЗ «Немирівський РМК» Собченко Т.В.З наказом ознайомлені:

Собченко Т.В. ______________

Бабчинська Р.М. ______________

Боднарчук О.Є. ______________

Остапенко С.А. ______________

Гавриленко-Караванська О.В. ______________

Януш І.М. ______________

Величко Н.П. ______________

Вертипорох С.В. ______________

Колодрібська О.І. ______________

Зозуля Л.В. ______________

Шевчук І.В. ______________

Назаренко Н.А. ______________

Поліщук Т.М. ______________

Мазур М.А. ______________

Власко Л.В. ______________

Ворочок О.Д. ______________

Пелих О.Л. ______________

Політаєва Г.О. ______________


Похожие:

Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconРішення від 07. 09. 2012 №14-6/vi м. Золотоноша Про Статут районного методичного кабінету відділу освіти Золотоніської районної державної адміністрації
України від 08. 12. 2008 №1119,,Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)”, розглянувши клопотання...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconНемирівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет Немирів 2012-2013 навчальний рік Інформаційно-методичний бюлетень «Освіта Немирівщини»
Спільне навчання батьки і спеціалісти сприймають по-різному: як педагогічну проблему, організаційне питання, проблему моральних,...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconРозпорядження 15листопада 2012р. Сколе №564 Про внесення змін в обсяг районного бюджету
Відповідно до розпоряджень голови ода №777/0/5-12 від 14. 11. 2012р. "Про розподіл субвенції", №780/0/5-12 від 14. 11. 2012 р. „Про...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconРішення №72 " 12 " травня 2011 р м. Яворів Про створення Яворівського районного методичного кабінету
Затвердити Статут Яворівського районного методичного кабінету згідно додатку №1
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconРозпорядження від 01 березня 2013 року Печеніги №34 Про розподіл обов’язків Відповідно до статей 10, 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconРозподіл загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів за працівниками відділу освіти та методичного кабінету

Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconДодаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І
Комунальна установа «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради (далі методкабінет) створено на підставі...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconПлан роботи Комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» на 2012-2013 навчальний рік
Методична робота протягом року була спрямована на впровадження і реалізацію нової проблемної теми, яка визначена на найближчих 5...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconКомунальний заклад «Районний методичний кабінет» Немирівської районної ради Немирів 2012-2013 навчальний рік
Завдання методичної служби – досягти оптимальної організації впливу самоосвіти на розвиток особистості вихователя, створення умов...
Положення про районний методичний кабінет та Статуту кз «Немирівський рмк» затвердити такий розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету на 2012 2013 навчальний рік iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету на 200 200 навчальний рік
Коротка характеристика (може містити інформацію про кількість примірників, авторизацію, тощо)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов