Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень icon

Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноваженьНазваниеСалівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень
Дата конвертации27.06.2013
Размер27.59 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Салівон Григорій Ігорович

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група

ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЇХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

Місцеве самоврядування нерозривно пов’язано з державою, її органами. Україна на конституційному рівні визнає і гарантує місцеве самоврядування в Україні. Не дивлячись на велику кількість нормативно-правового матеріалу, що визначає правове положення та компетенцію органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, стабільної правової бази у взаємовідно­синах між цими органами публічної влади на місцях, яка б чітко розподілила сфери їх діяльності, створити поки що не вдалося. Виникли колізії, пов'язані з проблемою розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і ор­ганів виконавчої влади на місцевому рівні, їх усунення потребує подальшого удосконалення законодавства. Досить актуальною і такою, що вимагає до себе особливої уваги, є проблема оптимального співвідношення держави і місцевого самоврядування, причому з урахуванням історичних і національних особливос­тей українського суспільства. Насамперед важливим є дослідження граничного поля між цими інститутами публічної влади, розробка раціональних, гнучких і ефективних механізмів взаємодії і співробітництва.

Дослідження взаємовідносин держави і місцевого самоврядування має не лише науково-теоретичне, а й практично-прикладне значення. Відсутність у парламенті зваженої політики щодо місцевого самоврядування спричиняє ситу­ацію, коли одні закони приймаються під впливом громадівської, інші, навпаки, — державницької концепції місцевого самоврядування. В результаті отримуємо суперечливе законодавство, яке не спроможне забезпечити подальший розвиток місцевого самоврядування.

Основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих держав­них адміністрацій – це об'єктивно сформовані в суспільстві економічні, соціа­льні, фінансові, правові та інші можливості й умови, сукупність яких утворює той базис, на якому ґрунтується вся система взаємовідносин та діяльність орга­нів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. Категорія «основи взаємодії» органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій дуже сильно пов’язано з категорією «основи організації і діяль­ності» цих органів, оскільки саме в процесі діяльності, реалізації функцій і пов­новажень безпосередньо відбувається їх взаємодія.

Деякі вчені стосовно питання системи і класифікації цих основ, доводять існування двох систем які тісно взаємопов'язані – фундаменталь­них (конститутивних) та загальносоціальних (атрибутивних) основ. Як і будь-яка система, ці дві системи складаються із взаємопов’язаних, логічно побудова­них, структурних елементів. До складу системи фундаментальних (конститути­вних) основ входить: правова, територіальна, організаційна, матеріальна, фі­нансова основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих держа­вних адміністрацій. До системи загальносоціальних (атрибутивних) основ вхо­дить: соціальна, демографічна, інформаційна, політична, гуманістична, істори­чна, теоретична основи тощо.

Наявність достатніх умов та можливостей взаємодії органів місцевого са­моврядування та місцевих державних адміністрацій є індикатором рівня розви­тку України як правової, демократичної і соціальної держави. Розвиток право­вої держави значною мірою залежить від наявності в державі упорядкованої, чітко працюючої системи органів публічної влади, особливо на місцевому рівні. Чинне законодавство в багатьох випадках ще успадковує стару організацію і зміст керування економікою, а отже і прив'язану до них систему органів керів­ництва. Розвиток місцевого самоврядування в Україні потребує приведення си­стеми і змісту законодавства відповідно до нового конституційного змісту, но­вих принципів.

Вдосконалюючи нормативно-правову базу спільної діяльності органів міс­цевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, ми зможемо вдо­сконалити всі інші основи взаємодії цих органів.

Стешенко Тетяна Віталіївна, к.ю.н., доцентПохожие:

Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconСалівон Григорій Ігорович Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
Правова основа розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconНайменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за 2011 рік у порівнянні...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconПротокол №7 засідання студентського наукового гуртка №2 кафедри державного будівництва
Лук’янчук О. О. 3 курс, 4 факультет, 16 група «Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці»
Міністрів України «Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці» розроблено Державною...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconЗаява розширеного засідання Дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади при голові Тернопільської обласної ради за участю членів Асоціації органів місцевого самоврядування
Недосконалість чинного законодавства з цих питань породжує компетенційні спори між різними рівнями влади як по горизонталі, так і...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconДодаток до рішення обласної ради шостого скликання від 25. 02. 2011 Обласна програма взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Обласної програми взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства на...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 07. 03. 12 №102 м. Рахів
Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”,...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconЗакон україни «Про запровадження системи взаємодії центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»
«Про запровадження системи взаємодії центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час підготовки...
Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconЗагальні засади розмежування повноважень в системі місцевого самоврядування, між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (продовження теми "круглого столу" пропозиції та зауваження)

Салівон Григорій Ігорович нюау ім. Ярослава Мудрого, 10 факультет, 4 курс, 2 група основи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті розмежування їх функцій І повноважень iconДо уваги міських голів, головам місцевих державних адміністрацій, депутатів, представників органів місцевого самоврядування Пропозиції, покликані активізувати,
Максимально широко поінформувати громадськість про прийнятті рішення, у тому числі шляхом розміщення оголошень у транспорті, на зупинках,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов