Авер\

Авер'янов В. БНазваниеАвер'янов В. Б
страница1/35
Дата конвертации26.04.2013
Размер6.73 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

\'ДК Я '.''( І /7)(075.8) I.I.K 67.4(4УКР)401 ('79

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-660 від 26.04.2007р.) Рекомендовано Вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України (протокол № 1 від 23.01.2007р.)

Рецензенти:

Авер'янов В. Б. доктор юридичних наук, професор, члсн-кореспондент AI ІрНУ, завідувач відділу проблем державного управління та адміністратив­ного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України;

Калюжний Р. А. доктор юридичних наук, професор, начальник кафед­ри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ.

Стеценко С. Г.

С79 Адміністративне право України: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2008. 624 с. ISBN 978-966-326-237-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до сучасної концепції адміністративного права, на основі новітніх нормативно-правових актів. З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу курс складено з чотирьох змістових модулів: 1) теоретичні основи адміністративного права; 2) адміністративна відповідальність. Адмініст­ративний процес; 3) адміністративно-нравове забезпечення управління в економічній та соціально-культурній сферах; 4) державне управління в адміністративно-політичній сфері.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права.

удк 342.9<477)(075.8) 1.1.к 67.4(4укр)401

«:) С. Г. Стеценко, 2007, 2008 ISBN 978-966-326-237-6 © Видавництво «Атіка», 2007,2008fSrШвШ МШЙ/Ї

ЗМІСТ

^ МОДУЛЬ № 1 5

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 5

шштвшщт 83

МОДУЛЬ №2 221

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 221Рекомендована література до всього курсу адміністративного права .... 613

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

\11 к агропромисловий комплекс

МАК" Вища атсстаційна комісія України

Д( 'А Державна судова адміністрація України

КАС ' Кодекс адміністративного судочинства України

К'УііАП Кодекс України про адміністративні правопорушення

ІМАМІ* - механізм адміністративно-правового регулювання суспіль­них нідиосин

ІУІВС - Міністерство внутрішніх справ України

ІУ13С - Міністерство закордонних справ України

МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України

IV!ОН - Міністерство освіти і науки України

ПАН - Національна академія наук України

ІІКРЗ - Національна комісія з питань регулювання зв'язку

ОВС - органи внутрішніх справ

РНБОУ- Рада національної безпеки і оборони України

СБУ - Служба безпеки України

СЕЗ - спеціальні (вільні) економічні зони

ТО ЦОВВ - територіальні органи центральних органів виконав­чої влади

ЦВК — Центральна виборча комісія України ЦОВВ - центральні органи виконавчої влади ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція

ВСТУП

І'салії сьогодення свідчать, що значення адміністративного права м важливого регулятора суспільних відносим у різних сферах суспіль­ною життя зростає. Концепція адміністративної реформи, концеп­ція реформи адміністративного права, конституційна реформа в Україні наочно свідчать про значну увагу до адміністративного права чк з боку науковців, освітян, так і з боку публічної влади. Іншими нонами, у суспільстві існує значний попит на вказану галузь права, навчальну дисципліну та частину правової науки. Саме тому адмініст- рагнвне право обгрунтовано вважається фундаментальною галуззю українського права, навчальною дисципліною, котра є обов'язковою цім вивчення в усіх навчальних закладах, де готують фахівців у галузі права.

Навчальний посібник побудовано згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчального процесу. Курс адміністра- і пішого права складається з чотирьох змістових модулів: 1) теоретич­ні основи адміністративного права; 2) адміністративна відповідаль­ність. Адміністративний процес; 3) адміністративно-правове забезпе­чення управління в економічній та соціально-культурній сферах; І) державне управління в адміністративно-політичній сфері. Після кожної теми містяться перелік контрольних питань та завдань, теми рефератів для поглибленого опрацювання певної проблеми і рекомен- ювана література, що здатна полегшити пошук джерел для додатко­вого, більш ґрунтовного вивчення вказаної теми, чи для написання наукової роботи.

Значну увагу в посібнику приділено відображенню сучасних по- і нядів стосовно предмета адміністративного права, історії становлен­ня українського адміністративного права, проблематики суб'єктів адміністративного права. Слід указати, що першим у сучасній Україні виданням навчально-методичного спрямування, яке містило б онов­лені погляди на ідеологію адміністративного права, став академічний курс з адміністративного права за загальною редакцією професора І і. В. Авер'янова, що побачив світ протягом 2004-2005 рр. у рам­ках проекту Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАМ V країни.

Для висвітлення в посібнику адміністративно-правового забез­печення управління в різних сферах суспільного життя автор нама­гався відобразити систему суб'єктів, які реалізують на практиці іержавпе регулювання, задля чого було сконструйовано відповідні схеми й таблиці. Думається, що такий виклад матеріалу здатен полегшити сприйняття та аналіз державного впливу на ту чи іншу іалузь.

Пміілііл праця базується на педагогічній практиці автора стосовно .гімшісіратпшюіо права, що реалізовувалась у студентських і курсапт- 11. іч 11 ч аудиторіях, на різноманітних курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки. Саме спілкування з різними категоріями слухачів, у чи п якою підтверджувались чи спростовувались ті чи інші важливі аспекти адміністративного права, у поєднанні з урахуванням тенден­цій розвитку сучасної адміністративно-правової науки та практики, сприяло формуванню авторського підходу до конструювання змісту посібника.

Автор висловлює вдячність рецензентам - провідним адміністра- гшіістам держави - доктору юридичних наук, професору, члену- кореспонденту АПрНУ, завідувачу відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права їм. В. М. Корецького HAH України В. Б. Авер'янову та доктору юри­дичних наук, професору, начальнику кафедри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ Р. А. Ка- июжному за слушні зауваження та цінні поради стосовно рукопису посібника.

І Іормативно-правові акти та назви державних органів наведено станом на 2 квітня 2007 р.

Доктор юридичних наук, професор С. Г. Стецеико

^ МОДУЛЬ № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов