Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction icon

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton IntroductionНазваниеContents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction
Дата конвертации26.04.2013
Размер7.79 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Contents.doc
2. /Глава 1/1-1.doc
3. /Глава 1/1-4.doc
4. /Глава 1/1_5.doc
5. /Глава 1/Глава1_3.doc
6. /Глава 1/Глава___1_2.doc
7. /Глава 2/2_2.doc
8. /Глава 2/2_3.doc
9. /Глава 2/Глава ___2-1.doc
10. /Глава 4/4_1.doc
11. /Глава 4/Глава 4_3.doc
12. /Глава 4/р.4.2.doc
13. /Глава 4/р.4.5..rtf
14. /Глава 4/р_4_4.doc
15. /Глава 4/р_4_6.doc
16. /Глава 5/5-2.doc
17. /Глава 5/5-5.doc
18. /Глава 5/5_1.doc
19. /Глава 5/5_3.doc
20. /Глава 5/5_4.doc
21. /Глава 5/5_6_nov.doc
22. /Глава3/3_3.doc
23. /Глава3/Глава 3_1.doc
24. /Глава3/Розд_л _3_2.doc
25. /Л_тература.doc
26. /Наукове видання/Наукове видання.doc
27. /Наукове видання/Наукове видання_анг.doc
28. /Наукове видання/Наукове видання_рос.doc
29. /О.doc
30. /О_анг.doc
31. /Передмова_1.doc
32. /Пислямова.doc
33. /Титул_1.doc
Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction
І. Загальна теорія і методолігія глобалістики як науки Глобалізація і нова парадигма глобального постіндустріального розвитку
1 Сутність і природа глобалізації, глобалізму і антиглобалізму1
1 До синергетичної та енергетичної теорії глобальних економічних систем1
1 Глобалістика як наука і нова галузь наукового знання про світовий розвиток
1 Еволюція наукових концепцій глобалістики, глобалізації і глобалізму
2 Глобалізм, як нова економічна і суспільно-політична система
2 Еволюція сучасного економічного глобалізму, його основні протиріччя і тенденції розвитку
Іі. Глобалізація І глобалізм як економічні феномени І категорії
Іv. Міжнародні стратегії глобалізації І система корпоративного глобалізму
4 Глобальні корпорації як транснаціональні носії системи глобалізму і нової глобальної конкуренції
4 Міжнародні стратегії силової глобалізації і глобалізму
4 Криза глобалізації і перспективи корпоративного глобалізму
4 Глобальний корпоративізм, конкуренція і конкурентоспроможність в умовах глобалізму
4 Протистояння тотальному економічному тиску глобальних корпорацій – найбільший виклик ххі-го століття
5 Глобалізм, корпоративізм і сучасна тіньова економіка України
5 Іноваційно-інтелектуальна випереджальна стратегія розвитку України в умовах глобалізації
V. Експансія системи глобалізму і національна стратегія розвитку України
5 Глобалізм та імперативи сталого розвитку світу і України1
5 Глобальна конкурентноспроможність і проблеми України1
5 Державний солідаризм влади, суспільства та національних корпорацій – єдиний і останній шанс конкурентного розвитку України в умовах глобалізації
3 Глобалізація геоекономічних процесів і економічна безпека
Ііі. Світовий інтеграційний процес І проблеми глобальної економічної інтеграції
3 Силова глобалізація і зрощування економічних інтересів держав і глобальних корпорацій. Державно-корпоративний глобалізм
Гелбрейт Дж. К. Кризис глобализации // «Проблемы теории и практики управления». 1999. №6
Білорус Олег Григорович Економічна система глобалізму
Bilorus Oleh Hryhorievich Economic System of Globalism
Белорус Олег Григорьевич Экономическая система глобализма
О. Г. Білорус
О. G. Bilorus economic system
Передмова. Глобалізація чи глобалізм? Інтеграція чи економічний імперіалізм? Основні конфлікти сучасного глобалізму
Післямова Чи не найвищим сучасним імперативом науки є необхідність зрозуміти напрямки світового розвитку, його закони І силу. Нова ера, що наступила з початком ххі-го століття гостро поставила питання І про нову систему світоустрою систему глобалізації І глобалізму,
Глобалізму

Contents


Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B.Patton


Introduction. Globalization or Globalizm? Integration or Economic imperialism? The main Conflicts of Contemporary Globalism.


Chapter I. The General Theory and Methodology of Globalistics as a Science.

  1. Globalization and New Paradigm of the Global Postindustrial Development

  2. Evolution of Scientific Concepts of Globalistics, Globalization and Globalism.

  3. Globalistics as a Science and a New Branch of Scientific Knowledge on World Development

  4. Substance and Nature of Globalization, Globalism and Anty-Globalism

  5. On Synergetic and Energetic Theory of the Global Economic System


Chapter II. Globazation and Globalism as an Economic Phenomena and Scientific Category

  1. Genesis, Character, Threats and Consequences of Contemporary Economic Globalism

  2. Globalism as a New Economic and Societal and Political System

  3. Evolution of Contemporary Economic Globalism, its Maine Contradictions and Tendencies of Development


Chapter III. World Integration Process an Problems of Global Economic Integration

  1. Regularities and Specifics of Contemporary Integration Processes

  2. Forced Globalization and Merging of Economic Interest of States and Global Corporation, State–Corporative globalism

  3. Globalization of Geoeconomic Processes and Economic Security


Chapter IV. International Strategies of Globalization and the System of Corporative Globalizm

  1. System’s Alternatives of Globalization and Globalism doesn’t exist?

  2. International Strategies of the Forced Globalization and Globalizm.

  3. Global Corporations as a Transnational Carriers of Globalizm’s System and of New Global Competition.

  4. Global Corporativism, Competition and Competitiveness under Conditions of Globalizm.

  5. Crisis of Globalization and Perspectives of the Corporative Globalism.

  6. Opposition to total Economic Pressure of Global Corporations - the Biggest Challenge of the XXI-st Century.


Chapter V. Expansion of the Globalizm’s System and the National Development Strategy of Ukraine

  1. National Idea and Ukraine’s National Development Strategy under Conditions of Globalization.

  2. Globalism, Corporativism and Contemporary Shadow Economy of Ukraine.

  3. Globalism and Imperatives of the World and Ukraine’s Sustainable Development

  4. Global Competitiveness and Problems of Ukraine

  5. Innovative – Intellectual Bypassing Development Strategy of Ukraine under Conditions of Globalization

  6. The State Solidarism of the Government, Society and national Corporations - the Only and the Last Chance of the Competitive Development of Ukraine under Conditions of Globalization


Afterward


LiteratureПохожие:

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconNational academy ministry of education of sciences of ukraine and science of ukraine international research and training center

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconNational Academy of Sciences of Ukraine and other departments. In addition, the graduates can be engaged in nature protection activity at enterprises in both state and private sectors of the economy

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconNational ukrainian academy of sciences koretsky institute of state and law

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconMinistry of education and science,youth and sport of ukraine national academy of pedagogical sciences of ukraine pavlo tychyna uman state pedagogical university
«Actual problems of preparation of naturally-scientific disciplines teachersfor modern secondary school», which will be heldon October...
Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconMinistry for Education and Science, Youth and Sports of Ukraine Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconWorking Meeting Agenda in the Framework of International Project
Оlena Turos, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Academy of Medical Sciences of Ukraine
Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconMinistry of education and sciences of ukraine national mining university electro energy institute

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconCountry Strategy Paper 2002-2006 National Indicative Programme 2002-2003 Ukraine table of contents

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconContents introduction

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconContents Introduction

Contents Introductory Word by President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician B. Patton Introduction iconContents Introduction to Usability

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов