Алфавітно-предметний покажчик icon

Алфавітно-предметний покажчикНазваниеАлфавітно-предметний покажчик
Дата конвертации26.04.2013
Размер237.52 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/алфав_тно-предметний вказ_вник.doc
2. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/вступ.doc
3. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/л_тература.doc
4. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_01.doc
5. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_02.doc
6. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_03.doc
7. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_04.doc
8. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_05.doc
9. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_06.doc
10. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_07.doc
11. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_08.doc
12. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_09.doc
13. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_10.doc
14. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_11.doc
15. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_12.doc
16. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_13.doc
17. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_14.doc
18. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_15.doc
19. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/скорочення.doc
20. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/титулка.doc
Алфавітно-предметний покажчик
Вступне слово шановний читачу!
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів
Розділ І. Вступ до цивільного права глава Поняття приватного права
Положення про цивільні правовідносини Цивільно-правові відносини
Розділ ІІІ. Здійснення І захист цивільних прав
Положення про особисті немайнові права Під поняттям особистих немайнових прав слід розуміти юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистісністю
Положення про право власності Однією із фундаментальних підгалузей цивільного права є речове право
Положення про право інтелектуальної власності
Положення зобов’язального права глава 37. Загальні положення про цивільне зобов'язання Цивільне зобов'язання
Розділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу
Розділ ІХ. Зобов'язання щодо виконання робіт глава 54. Загальні положення договору підряду
Положення договорів про надання послуг
Авторським договором. Цк україни прямо не вказуючи на авторські договори та договори про передачу суміжних прав, як окремі види договорів, разом з тим визначає, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Договір простого товариства
Положення про недоговірні зобов’язання
Положення про спадкування Спадкування це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК україни)
Сучасні цивільно-правові системи світу
Перелік умовних скорочень
Навчальний посібник За загальною редакцією Р. О. Стефанчука Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ

АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Термін

Глава

Сторінка


Авторська винагорода

Глава 73
Авторський договір

Глава 73
Акредитив

Глава 72
Акти цивільного стану

Глава 6
Аналогія закону

Глава 3
Аналогія права

Глава 3
Банківська гарантія

Глава 70
Банківська таємниця

Глава 70
Банківський кредит

Глава 68
Банкрутство

Глава 6
Безгрошовість позики

Глава 67
Безпроцентна позика

Глава 70
Безхазяйне майно

Глава 19
Вексель

Глава 75
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Глава 6
Винахід

Глава 28
Відшкодування шкоди:

 • моральної;

 • завданої джерелом підвищеної небезпеки;

 • завданої злочином;

 • завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізичної особи;

 • завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними;

 • завданої недоліками товарів, робіт (послуг);

 • завданої органами державної влади, органами АРК, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;

 • завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду;

 • завданої працівником


Глава 93

Глава 90

Глава 88

Глава 91


Глава 89


Глава 92


Глава 86


Глава 87


Глава 85
Віндикаційний позов

Глава 23
Вклад (депозит)

Глава 69
Гарантійний строк

Глава 14
Генерального делікту принцип

Глава 84
Генерального підряду принцип

Глава 54
Географічне зазначення походження товару

Глава 34
Делікт

Глава 84
Деліктоздатність

Глава 5
Депозитний рахунок

Глава 69
Джерело підвищеної небезпеки

Глава 90
Дифамація

Глава 18
Довіреність

Глава 11
Довірча власність

Глава 99
Договір:

 • поняття;

 • юридичні ознаки;

 • форма;

 • предмет;

 • сторони;

 • зміст;

 • підстави розірвання;

 • відповідальність.

Глава 3
Д. будівельного підряду

Глава 56
Д. дарування

Глава 45
Д. довічного утримання

Глава 47
Д. доручення

Глава 64
Д. засновницький

Глава 77
Д. зберігання

Глава 62
Д. комісії

Глава 65
Д. контрактації сільськогосподарської продукції

Глава 42
Д. купівлі–продажу

Глава 39
Д. лізингу

Глава 51
Д. ліцензійний

Глава 74
Д. міни (бартеру)

Глава 44
Д. на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Глава 58
Д. найму (оренди)

Глава 49
Д. найму (оренди) земельної ділянки

Глава 50
Д. найму будівлі або іншої капітальної споруди

Глава 50
Д. найму транспортного засобу

Глава 50
Д. підряду

Глава 54
Д. побутового підряду

Глава 55
Д. пожертви

Глава 45
Д. позики

Глава 67
Д. позички

Глава 53
Д. поставки

Глава 41
Д. постачання енергетичними та іншими ресурсами

Глава 43
Д. про надання послуг

Глава 59
Д. про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

Глава 74
Д. про передачу суміжних прав

Глава 73
Д. про продаж товарів з використанням автоматів

Глава 40
Д. про продаж товарів за зразками

Глава 40
Д. про створення і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Глава 74
Д. прокату

Глава 49
Д. ренти

Глава 46
Д. роздрібної купівлі-продажу

Глава 40
Д. складського зберігання

Глава 62
Д. страхування

Глава 63
Д. субкомісії

Глава 65
Д. субспоживання

Глава 43
Д. управління майном

Глава 66
Д. у сфері створення та використання досягнень науки і техніки

Глава 74
Д. простого товариства

Глава 76
Д. найму (оренди) житла

Глава 52
Д. підряду на проектні та пошукові роботи

Глава 57
Д. факторингу

Глава 71
Д. франчайзингу

Глава 75
Доручення

Глава 72
Заклад

Глава 37
Заповідальний відказ (легат)

Глава 96
Заповіт

Глава 96
Застава

Глава 37
Звичай

Глава 3
Зловживання правом

Глава 11
Знаки для товарів і послуг

Глава 33
Знахідка

Глава 19
Зобов’язання:

 • поняття;

 • система;

 • види;

 • сторони;

 • підстави виникнення;

 • способи забезпечення;

 • підстави зміни;

 • виконання;

 • підстави припинення.

Глава 37, 38
З. вчинення дій в інтересах іншої особи без доручення

Глава 81
З. з публічної обіцянки винагороди з оголошенням конкурсу

Глава 80
З. із відшкодування шкоди

Глава 84
З. із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Глава 94
З. із рятування здоров’я та життя фізичної особи

Глава 82
З. із створення загрози життю фізичної особи, здоров’ю або майну

Глава 83
З. з публічної обіцянки винагороди

Глава 79
З. з рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Глава 37
З. зі створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 37
Інформація

Глава 9, 35
Іпотека

Глава 37
Казус

Глава 84
Клієнт

Глава 69
Комерційна концесія

Глава 75
Комерційне найменування

Глава 32
Комерційний кредит

Глава 71
Корисна модель

Глава 28
Кредит

Глава 68
Ліквідація юридичної особи

Глава 7
Ліцензія

Глава 74
Місце відкриття спадщини

Глава 95
Місце проживання

Глава 6
Мусульманська цивільно-правова система

Глава 99
Набувальна давність

Глава 19
Наукове відкриття

Глава 27
Негаторний позов

Глава 23
Непереборна сила

Глава 84
Неустойка

Глава 37
Об'єкт цивільних правовідносин

Глава 9
Оголошення фізичної особи померлою

Глава 6
Опіка

Глава 6
Особисте немайнове благо

Глава 9
Особисте немайнове право

Глава 15
Оспорюваний правочин

Глава 10
Оформлення та охорона спадкових прав

Глава 98
Охорона спадкового майна

Глава 98
Патент

Глава 28
Патронатний вихователь

Глава 6
Піклування

Глава 6
Плагіат

Глава 36
Позика

Глава 67
Позовна давність

Глава 14
Порука

Глава 37
Послуги

Глава 9
Пошукові роботи

Глава 54
Право:

 • власності

 • на безпечне довкілля;

 • на вибір роду занять;

 • на гідність, честь та ділову репутацію;

 • на життя;

 • на захист особистих немайнових прав;

 • на здоров'я;

 • на ім'я;

 • на індивідуальність;

 • на інформацію;

 • на мирні зібрання;

 • на місце проживання;

 • на недоторканість житла;

 • на особисте життя;

 • на особисту недоторканість;

 • на свободу об'єднань;

 • на свободу пересування;

 • на свободу творчості;

 • на сім'ю;

 • промислової власності.


Глава 19

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 18

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 28
Правомірне завдання шкоди

Глава 84
Правочин

Глава 10
Представництво

Глава 7, 11
Преклюзивний строк

Глава 14
Претензійний строк

Глава 14
Прецедентне право

Глава 99
Притримання

Глава 37
Промисловий зразок

Глава 28
Просте товариство

Глава 76
Протокол намірів

Глава 56
Публічна обіцянка винагороди

Глава 79
Публічна оферта

Глава 40
Раціоналізаторська пропозиція

Глава 30
Результати робіт

Глава 9
Результати творчої діяльності

Глава 9, 24
Реквізиція

Глава 19
Реорганізація юридичної особи

Глава 7
Речове право

Глава 19
Річ

Глава 9
Роботи

Глава 59
Самообмова

Глава 87
Свободи заповіту принцип

Глава 96
Скарб

Глава 19
Сорт рослин

Глава 31
Спадкування

Глава 95
Співавторство

Глава 27
Спільна діяльність

Глава 76
Спростування

Глава 18
Страхова виплата

Глава 63
Страхова сума

Глава 63
Страховий випадок

Глава 63
Страховий платіж (внесок, премія)

Глава 63
Строк:

 • виконання зобов’язання;

 • захисту цивільних прав;

 • позовної давності;

 • придатності;

 • здійснення суб'єктивних цивільних прав

Глава 14

Глава 14, 37

Глава 14

Глава 14

Глава 39

Глава 14
Суб'єктивне цивільне право

Глава 5
Суб'єктивний цивільний обов'язок

Глава 5
Субконцесія

Глава 75
Суброгація

Глава 63
Судовий прецедент

Глава 99
Суміжні права

Глава 26
Тара

Глава 39
Тендерні торги

Глава 56
Термін

Глава 14
Товарний склад

Глава 62
Торговельна марка

Глава 33
Транспортне експедирування

Глава 61
Трудові (службові) правовідносини

Глава 85
Управління спадщиною

Глава 98
Установа

Глава 7
Установчий акт

Глава 7
Установчі документи юридичної особи

Глава 7
Фізична особа

Глава 6
Фізична особа - підприємець

Глава 6
Філія

Глава 7
Фірма

Глава 32
Цивільна дієздатність

Глава 5
Цивільна правоздатність

Глава 5
Цивільна правосуб'єктність

Глава 5
Цивільне правовідношення

Глава 5
Цивільно-правова система

Глава 99
Цінні папери

Глава 9
Чек

Глава 72
Черги спадкування

Глава 97
Шкода

Глава 83
Штраф

Глава 37
Юридична особа

Глава 7
Юридичний склад

Глава 10
Юридичний факт

Глава 10
Якість

Глава 39


Похожие:

Алфавітно-предметний покажчик iconКнига містить тлумачний розділ основних термінів та визначень, предметний покажчик, перелік літератури та інформаційних інтернет-ресурсів, що робить її зручною для швидкого пошуку довідкової інформації, а також пошуку змін до наведених правових актів
Ю. О., Мержиєвська В. В., Гринь Л. А. Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів. Норми міжнародних договорів України...
Алфавітно-предметний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик *
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Алфавітно-предметний покажчик iconТ. П. Монтрезор 2013 завдання конкурс
Скільки разів доведеться натиснути клавішу Shift, набираючи за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури: 5*(3+2)=5 2
Алфавітно-предметний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик *
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Алфавітно-предметний покажчик iconДокументы
1. /Б_бл_ограф_чний покажчик.doc
Алфавітно-предметний покажчик iconДокументы
1. /Покажчик Глазова.doc
Алфавітно-предметний покажчик iconПодільського району
Бібліографічний покажчик запрошує вас у своєрідну літературно-мистецьку подорож живописним Подолом
Алфавітно-предметний покажчик iconХронологічний покажчик
Договір між Руссю та Візантією. Регулюється питання спадкування землі (спадкується лише чоловіками)
Алфавітно-предметний покажчик iconЧитацькоцентрична парадигма вивчення світової літератури і предметний підручник: у пошуках відповідності
Ми все частіше декларуємо відмову від отримання «готових знань», проголошуємо, що учень має не виступати в ролі ретранслятора, а...
Алфавітно-предметний покажчик iconУправління культури Виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради
З україною у серці [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад. О. М. Львович. – К. Цбрп ім. О. С. Пушкіна цбс оболонського р-ну м....
Алфавітно-предметний покажчик iconК иїв 2012 Від укладача
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотек централізованої...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов