Вступне слово шановний читачу! icon

Вступне слово шановний читачу!НазваниеВступне слово шановний читачу!
Дата конвертации26.04.2013
Размер29.4 Kb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/алфав_тно-предметний вказ_вник.doc
2. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/вступ.doc
3. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/л_тература.doc
4. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_01.doc
5. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_02.doc
6. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_03.doc
7. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_04.doc
8. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_05.doc
9. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_06.doc
10. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_07.doc
11. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_08.doc
12. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_09.doc
13. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_10.doc
14. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_11.doc
15. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_12.doc
16. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_13.doc
17. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_14.doc
18. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_15.doc
19. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/скорочення.doc
20. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/титулка.doc
Алфавітно-предметний покажчик
Вступне слово шановний читачу!
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів
Розділ І. Вступ до цивільного права глава Поняття приватного права
Положення про цивільні правовідносини Цивільно-правові відносини
Розділ ІІІ. Здійснення І захист цивільних прав
Положення про особисті немайнові права Під поняттям особистих немайнових прав слід розуміти юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистісністю
Положення про право власності Однією із фундаментальних підгалузей цивільного права є речове право
Положення про право інтелектуальної власності
Положення зобов’язального права глава 37. Загальні положення про цивільне зобов'язання Цивільне зобов'язання
Розділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу
Розділ ІХ. Зобов'язання щодо виконання робіт глава 54. Загальні положення договору підряду
Положення договорів про надання послуг
Авторським договором. Цк україни прямо не вказуючи на авторські договори та договори про передачу суміжних прав, як окремі види договорів, разом з тим визначає, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Договір простого товариства
Положення про недоговірні зобов’язання
Положення про спадкування Спадкування це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК україни)
Сучасні цивільно-правові системи світу
Перелік умовних скорочень
Навчальний посібник За загальною редакцією Р. О. Стефанчука Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ

ВСТУПНЕ СЛОВО


Шановний читачу!

Ви тримаєте в руках перший навчальний посібник з “Цивільного права України”, який підготовлений авторським колективом Хмельницького інституту регіонального управління та права.

Третя кодифікація приватного законодавства, що ознаменувалась прийняттям 16 січня 2003 року Цивільного кодексу України, відкрила нову епоху ствердження та розбудови нашої держави.

Характерними ознаками цієї трансформації, насамперед, є розвиток конституційних положень про соціальну значущість та пріоритетність людини, її прав та охоронюваних законом інтересів. Важливість такого гуманістичного правового світогляду ще на початку ХХ сторіччя обґрунтував видатний дореволюційний цивіліст Й.О.Покровський у своїй фундаментальній праці “Основные проблемы гражданского права”. Беззаперечно, що такий підхід до ролі та місця людини у системі соціальних пріоритетів не лише дасть можливість адаптувати національне законодавство до стандартів Європейського Союзу, але й прискорить процес створення та розвитку в Україні громадянського суспільства.

Ще однією суттєвою ознакою новітньої цивілістичної доктрини є відмова від адміністративно-правової планової системи управління економікою і перехід на засади вільного ринкового регулювання та конкуренції. Цьому сприяли і закріплення нових підходів до свободи підприємницької діяльності, свободи договору, рівності форм власності тощо. Таке бачення розвитку правового регулювання економічних процесів в поєднанні з виваженою податковою політикою повинно забезпечити стрімке фінансово-економічне зростання добробуту як України в цілому, так і кожного громадянина зокрема.

Однак, реформування цивільного законодавства мало і цілу низку суттєвих проблем. Насамперед, попри намагання переважної більшості розробників, до яких входили кращі науковці та практики України, Цивільний кодекс так і не став єдиним кодифікованим актом в сфері приватноправового регулювання та охорони суспільних відносин. Причин цьому більш ніж достатньо: це і прийняття окремим актом Сімейного кодексу України, і вилучення книги, яка регулювала міжнародні приватно правові відносини, і прийняття Господарського кодексу України. На наше переконання, така розрізненість близьких по духу нормативно-правових актів не лише може створити непотрібну конкуренцію між їх нормами, але й породить цілу низку проблем, що пов'язані з єдиним та одноманітним застосуванням приватного законодавства.

І саме висвітленню переваг нового Цивільного кодексу, його основних положень, а також вирішенню проблем при їх застосуванні у сучасний період, присвячена дана праця. В ній авторський колектив спробував викласти власне бачення регулювання суспільних відносин в аспекті нового цивільного законодавства.

Особлива перевага даного видання з-поміж інших аналогічних, на нашу думку, полягає в його інституційності. Підручники саме такого кшталту мали надзвичайну популярність в Стародавньому Римі. В них, поряд з високим теоретичним рівнем та дотриманням усіх вимог методичного оформлення матеріалу, суміщалась загальнодоступність у формі викладу. І така структура навчального посібника дає нам сподівання, що він віднайде свою популярність не лише серед студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також і в колі професійно непідготовленого читацького загалу, який прагне оволодіти основами правових знань у сфері регулюванні приватноправових відносин. Адже надзвичайно важливо окрім фундаментальних теоретичних розробок, проводити також і популяризацію цивільно-правових знань.

Ми переконані, що видання даного посібника є одним з перших кроків створення нової цивілістичної школи на базі Хмельницького інституту регіонального управління та права, проявом його самобутності і результатом реалізації наукового потенціалу. Окрім цього, авторський колектив був би щиро вдячний усім, хто виявить свої побажання щодо вдосконалення структури та змісту даної праці, а Ваші пропозиції неодмінно ляжуть в основу їх подальших наукових досягнень.


З повагою до читача,


Голова Наглядової ради

Хмельницького інституту регіонального

управління та права,

кандидат наук з державного

управління, доцент,

народний депутат України Віталій ОлуйкоПохожие:

Вступне слово шановний читачу! iconІз секретів поетичної творчостііз секретів поетичної творчості
Вступні уваги про критику певно, не раз тобі доводилося, шановний читачу, вичитувати в критичних статтях
Вступне слово шановний читачу! iconПорядок денний 10. 00 – 10. 05. Вступне слово
Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури за 2008-2012 рр
Вступне слово шановний читачу! iconУкраїнська асоціація районних та обласних рад 10-14 вересня 2012 року
Вступне слово президента Асоціації, голови Харківської обласної ради Чернова Сергія Івановича
Вступне слово шановний читачу! iconШановний читачу часопису "ЕкоМама"!
Всеукраїнська екологічна громадська організація "мама-86" запрошує Вас взяти участь у опитуванні, яке дозволить нам дізнатися, наскільки...
Вступне слово шановний читачу! iconВступ презентація «Новий рік!» під музику «Свято наближається! Свято наближається!» Виходить ведучий: Вступне слово

Вступне слово шановний читачу! iconРеферату : о слово рідне! України слово! Розділ : Сценарії о слово рідне! України слово! 1 учень о слово рідне! України слово! Богдана мудрість І Тараса заповіт
Ведуча Рідне слово Скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню!
Вступне слово шановний читачу! iconВступне слово валентина наливайченка 5 засади оновлення країни 6
Мета програми: Визначити пріоритети оновлення країни та реальні інструменти їх досягнення
Вступне слово шановний читачу! icon15 березня 2007 вступне слово андрій Клепіков, виконавчий директор мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні»
Національна програма, підтримана Глобальним фондом для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Вступне слово шановний читачу! iconП лан проведення виїзного засідання консультативно координаційної ради з питань місцевого самоврядування
Відкриття засідання, вступне слово голови районної ради Совгири Ганни Михайлівни. 11. 00 11. 10 год
Вступне слово шановний читачу! iconЗвіт українського фонду «благополуччя дітей» січень грудень 2008 р. Київ 2009 Вступне слово
«Міжнародна інформаційна кампанія «Побач. Почуй. Скажи.», практичні надбання проекту «Соціальна робота: Узагальнення досвіду моделей...
Вступне слово шановний читачу! iconТи відомий сьогодні кожному
Вступне слово вчителя: 26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов