Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин icon

Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалинНазваниеНаказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин
Дата конвертации29.06.2013
Размер377.85 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>
Державний комітет України Міністерство охорони

з питань регуляторної політики навколишнього природного

та підприємництва середовища України

НАКАЗ

_________2009 № ____/____

Київ


Про затвердження Ліцензійних

умов провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин


Відповідно до статті 8 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин, що додаються.

2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Державній геологічній службі (Мормуль Д.Д.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній геологічній службі (Мормуль Д.Д.) забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.02.2001 № 31/51 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за № 185/5376.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С.І. і заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Чорнокора І.Г.


^ Голова Державного Міністр охорони

комітету України з питань навколишнього природного

регуляторної політики та середовища України

підприємництва


О. Кужель Г. Філіпчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Державного комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва

і Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

__________2009 № ____ /____


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з пошуку

(розвідки) корисних копалин


1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Кодексу України про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування”, визначають умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

1.2. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які провадять господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.3. Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.4. Перелік робіт та послуг провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин, що здійснюються згідно з цими Ліцензійними умовами, приведений у додатку 1 і відповідає Положенню про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженому наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345, і Положенню про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи), затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.07.2001 № 260 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за № 648/5839.

1.5. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин не в повному обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.6. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин здійснюється відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.97 № 432, яка встановлює єдині для державного фонду надр України принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і обліку запасів корисних копалин, та вимог інструкцій із застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалин (додаток 2), що визначають порядок геологічного вивчення окремого виду корисних копалин.

^ 2. Вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин

2.1. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про надра та чинного законодавства щодо користування надрами.

2.2. Суб'єкт господарювання проводить діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин за таких умов:

2.2.1. Організаційно-функціональних:

наявність у структурі підприємства функціональних і допоміжних структурних підрозділів, необхідних для провадження відповідної діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин;

наявність посадових інструкцій з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;

укомплектованість фахівцями, які забезпечують виконання робіт, зазначених у ліцензії, і мають геологічну, гірничотехнічну, економічну, фінансову, з бухгалтерського обліку та звітності освіту; іншими інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації, що засвідчено документами державного зразка;

укомплектованість підприємства обчислювальною та організаційною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням, необхідним для провадження відповідної господарської діяльності;

наявність спеціального обладнання, машин та механізмів, які виготовлено відповідно до стандартів або технічних умов згідно з галуззю застосування та придатні до експлуатації, і знаходяться на його бухгалтерському обліку.

Виконання робіт та експлуатація технічних засобів підвищеної небезпеки здійснюється згідно з дозволом, отриманим відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці або його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631;

наявність будівель, приміщень, виробничих майданчиків, які обладнані з урахуванням шкідливості виробництва та відповідають санітарним нормам відповідно до Санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96
№ 379/1404;

наявність лабораторій, атестованих згідно з Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за № 392/10672;

виконання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 № 126 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009;

2.2.2. Кваліфікаційних (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, далі – ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, та ДКХП, випуск 74. "Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи. Керівники, професіонали, фахівці, робітники", погодженого Міністерством праці та соціальної політики України і введеного в дію Державним комітетом України по геології і використанню надр наказом від 20.07.99 № 99):

до керівника підприємства - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професією не менше 3 років;

до головного інженера (головного геолога, головного геофізика) – повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професією на посаді керівника нижчого рівня не менше 3 років;

технічне керівництво геологорозвідувальними роботами (партія, дільниця, загін тощо) можуть здійснювати лише особи, які мають відповідну спеціальну освіту;

управляти буровими станками, підйомними механізмами, гірничопрохідницьким обладнанням, використовувати геофізичну і лабораторну апаратуру, а також обслуговувати двигуни, компресори, зварювальне та інше обладнання мають право лише особи, які мають посвідчення на право ведення цих робіт, а обслуговуючий персонал електротехнологічних установок (пересувні електростанції, бурові установки з електроприводом, геофізична апаратура тощо) - відповідну групу з електробезпеки.

Фахівці, які мають геологічну, гірничотехнічну освіту, інші інженерно-технічні спеціалісти, повинні входити до штату постійних працівників суб'єкта господарювання за безстроковим трудовим договором або мати підписаний на дату отримання ліцензії строковий договір (контракт).

2.2.3. Технологічних:

виконання геологорозвідувальних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, розробленою спеціалізованою організацією і затвердженою в установленому порядку;

здійснення робіт згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДСТУ, ГСТУ, ТУ тощо);

забезпечення єдності вимірювань (метрологічного забезпечення) – наявність вимірювальної техніки і методик виконання вимірювань, які пройшли атестацію, повірку та калібрування;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

дотримання вимог Правил безпеки на геологорозвідувальних роботах, погоджених Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 09.11.2001 за № 04-08/3777 і затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.01.2002 № 44.


^ 3. Особливі вимоги до провадження господарської діяльності

3.1. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин за обов'язкової умови:

ведення геологічної, геофізичної, маркшейдерської і виконавчо-технічної документації, збереження її, а також зразків гірських порід і руд, дублікатів проб;

повного вивчення геологічної будови надр, гірничотехнічних, гідрогеологічних та виконання інших умов, необхідних для експлуатації розвіданих родовищ;

достовірності визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і наявних у них компонентів відповідно до інструкцій про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин та Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (додаток 3);

ведення робіт методами і способами, які виключають невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне руйнування ґрунтового покриву та забруднення довкілля та забезпечують ефективну рекультивацію території.

3.2. Результати проведених робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин та рекомендації з їх використання викладаються у геологічних звітах із розвідки родовищ і протоколах ДКЗ про затвердження запасів мінеральної сировини.

Проектна та звітна документація повинні проходити метрологічну експертизу згідно з ДСТУ 41-00032626-00-008-98 "Документація геологічна проектна та звітна. Порядок організації і проведення метрологічної експертизи".

3.3. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин у разі проведення дослідно-промислової розробки родовищ повинна здійснюватися відповідно до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 43/м і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698, передбачаючи повноту вилучення та комплексне раціональне видобування корисних копалин з метою всебічного вивчення надр.

3.4. Суб'єкт господарювання інформацію, необхідну для здійснення робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен отримувати згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 423.


Директор Департаменту Заступник начальника ліцензування Управління геології нафти, газу,

Державного комітету України рудних і нерудних корисних

з питань регуляторної політики копалин Державної геологічної

та підприємництва служби Мінприроди

України


О. Іванченко І. Мартиненко


Додаток 1

до пункту 1.4 Ліцензійних умов
^

провадження господарської


діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин

Перелік робіт та послуг провадження

господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

^ 1. Геофізичні роботи

1.1. На суходолі

1.1.1. Радіометрія

1.1.2. Ядерна геофізика

1.1.3. Сейсморозвідка

1.1.4 Магніторозвідка

1.1.5. Гравіорозвідка

1.1.6. Електророзвідка

1.2. На акваторіях

1.2.1. Радіометрія
^

1.2.2. Ядерна геофізика


1.2.3.Сейсморозвідка

1.2.4. Магніторозвідка

1.2.5. Гравіорозвідка

1.2.6. Електророзвідка

1.3. З літальних апаратів

1.3.1. Радіометрія

1.3.2. Ядерна геофізика

1.3.3. Магніторозвідка

1.3.4. Гравіорозвідка

1.3.5. Електророзвідка

1.4. Свердловинна геофізика
^

Продовження додатка 1


1.5. Шахтна геофізика

1.6. Каротаж нафтогазових свердловин

1.7. Каротаж свердловин на тверді корисні копалини

1.8. Каротаж гідрогеологічних свердловин

^ 2. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин

2.1. Буріння ручними комплектами та мотобурами

2.2. Ударно-канатне буріння

2.3. Механічне колонкове буріння

2.4. Безкернове буріння

2.5. Буріння з гідротранспортом керна

2.6. Шнекове буріння

2.7. Буріння з морських суден

^ 3. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин

3.1. Буріння та ремонт свердловин

3.2. Тампонування свердловин

4. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу

4.1. Буріння свердловин на суходолі

4.2. Буріння свердловин із морських платформ та суден

4.3. Буріння свердловин на метан вугільних та техногенних родовищ

4.4. Буріння спрямовано-похилих та горизонтальних свердловин

^ 5. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

5.1. Випробування свердловин на продуктивність

5.2. Освоєння продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні

^ 6. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи

6.1. Гідрогеологічні роботи і дослідження

6.1.1. Польові дослідно-фільтраційні роботи

6.1.2. Стаціонарні гідрогеологічні спостереження

6.2. Інженерно-геологічні роботи і дослідження

Продовження додатка 1

6.3. Геоекологічні роботи і дослідження

6.3.1. Геоекологічне картування

6.3.2. Моніторинг підземних вод

6.3.3. Моніторинг екзогенних геологічних процесів

6.3.4. Моніторинг ендогенних геологічних процесів

6.3.5. Моніторинг геохімічного стану ландшафтів

^ 7. Гірничі роботи (у тому числі при дослідно-промисловій розробці)

7.1. Проходження відкритих гірничих виробок (шурфи, у тому числі

механічним способом, канави, кар’єри тощо)

7.2. Проходження підземних гірничих виробок ( штольні, шахти тощо)

^ 8. Супроводження геологорозвідувальних робіт

8.1. Складання проектів та кошторисів

8.2. Експертиза проектів та кошторисів

8.3. Збір та обробка польових геологічних матеріалів

8.4. Підрахунок та аудит запасів корисних копалин

8.5. Техніко-економічне обґрунтування геологорозвідувальних робіт та

розробки родовищ

8.6. Геолого-економічна оцінка об’єктів

8.7. Тематичні роботи

8.8. Складання звітів про виконані роботи

8.9. Упровадження технічних засобів і технологій та геолого-технічний

контроль

8.10. Лабораторні роботи

8.10.1. Аналітичні дослідження із визначення складу та вмісту корисних

копалин

8.10.2. Технологічні дослідження фізико-механічних властивостей гірських

порід і корисних копалин

8.11. Технологічні роботи у свердловинах

8.11.1. Інтенсифікація продуктивних горизонтів


Продовження додатка 1

8.11.2. Визначення технічних параметрів свердловини (інклінометрія, кавернометрія, кернометрія тощо)

8.11.3. Цементування колон обсадних труб

8.11.4. Капітальний ремонт свердловин

8.11.5. Тампонування та консервування свердловин

8.11.6. Торпедування свердловин ударно-канатного буріння

8.12. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і

газу

8.12.1. Монтажно-демонтажні роботи на суходолі

8.12.2. Монтажно-демонтажні роботи на акваторіях


Директор Департаменту Заступник начальника

ліцензування Управління геології нафти, газу,

Державного комітету України рудних і нерудних корисних

з питань регуляторної політики копалин Державної геологічної

та підприємництва служби Мінприроди України

О. Іванченко І. Мартиненко


Додаток 2

до пункту 1.6. Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин


ПЕРЕЛІК


інструкцій із застосування Класифікації запасів до родовищ корисних копалинОрган затвердження і назва інструкції


Дата затвердження та реєстрації1

2

Державна комісія по запасах корисних

копалин при Раді Міністрів СРСР

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до розсипних родовищ корисних копалин 10.08.1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ піску і гравію 20.08. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ мідних руд 17.09. 1982

*Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ вугілля і горючих сланців 20.09. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ слюди (мусковіту, флогопіту,

вермикуліту) 28.09. 1982

Продовження додатка 2

1

2


Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ свинцевих і цинкових руд 29.09. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ магнезиту і бруситу 29.09. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ самородної сірки 22.11. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до золоторудних родовищ 23.11. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ олов'яних руд 30.11. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ нікелевих і кобальтових руд 30.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ вольфрамових руд 30.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ молібденових руд 30.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ апатитових і фосфоритових руд 31.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ викопних солей 31.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ карбонатних порід 31.12. 1982

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ алюмінієвих руд 11.01.1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

Продовження додатка 2

1

2


до родовищ сурм'яних руд 18.02. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ ртутних руд 18.02. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ гіпсу і ангідриту 24.02. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ кремнієвих порід 24.02. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ графіту 14.03. 1983

Інструкція по застосуванню Класифікації запасів

до родовищ каолинів 21.06. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ магматичних порід 21.06. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ бариту і вітериту 30.06. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ озерних солей 30.06. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ плавикового шпату 30.06. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ тальку і пірофіліту 30.08. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ бору 30.09. 1983

Інструкція із застосування Класифікації запасів

до родовищ азбесту 29.12. 1983


Продовження додатка 2

1

2

Інструкція із застосування Класифікації

експлуатаційних запасів підземних вод до

родовищ теплоенергетичних вод 06.06. 1984

Інструкція із застосування Класифікації

експлуатаційних запасів підземних вод до

родовищ промислових вод 06.06. 1984

**Тимчасова інструкція із застосування

Класифікації запасів до родовищ

ювелірно-виробного каміння 30.11. 1984

Тимчасова інструкція із застосування

Класифікації запасів родовищ і

прогнозних ресурсів природних

нафтових бітумів 15.03. 1985


Державна комісія України

по запасах корисних копалин

^

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 10.07.1998


і ресурсів корисних копалин державного № 46; реєстр.Мін’юст

фонду надр до геолого-економічного вивчення від 24.07.1998

ресурсів перспективних ділянок і запасів № 475/2915

родовищ нафти і газу

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 14.12.1998

і ресурсів корисних копалин державного № 100; реєстр.Мін’юст

фонду надр до родовищ уранових руд від 10.02.1999№ 90/3383

Продовження додатка 2

1

2


Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 04.02.2000

і ресурсів корисних копалин державного № 23; реєстр.Мін’юст

фонду надр до родовищ питних і технічних від 29.02.2000

підземних вод № 109/4330

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 14.03.2002

і ресурсів корисних копалин державного №32; реєстр. Мін’юст

фонду надр до родовищ мінеральних від 01.04.2002

підземних вод № 320/6608


Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 18.10.2002

і ресурсів корисних копалин державного № 155; реєстр Мін’юст

фонду надр до родовищ чорних металів від 11.11.2002

(заліза, марганцю і хрому) № 881/7169

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 16.12.2002

і ресурсів корисних копалин державного № 199; реєстр. Мін’юст

фонду надр до родовищ будівельного і від 30.01.2003

облицювального каменю № 78/7399


Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 10.02.2003

і ресурсів корисних копалин державного № 29; реєстр. Мін’юст

фонду надр до родовищ бурштину 25.02.2003

№ 155/7476


Продовження додатка 2

1

2

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 25.10.2004

і ресурсів корисних копалин державного № 225; реєстр.Мін’юст

фонду надр до родовищ вугілля від 08.11.2004

№ 1419/10018

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 25.10.2004

і ресурсів корисних копалин державного № 224; реєстр.Мін’юст

фонду надр до торф’яних родовищ від 08.11.2004

№ 1418/10017


Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 02.12.2004

і ресурсів корисних копалин державного № 263; реєстр.Мін’юст

фонду надр до родовищ глинистих порід від 17.12.2004

№ 1595/10194

Інструкція із застосування Класифікації запасів Наказ від 29.12.2004

і ресурсів корисних копалин державного № 298; реєстр.Мін’юст

фонду надр до родовищ лікувальних грязей від 12.01.2005

№ 31/10311

Примітка:

*Інструкція застосовується в Україні в частині, що стосується горючих сланців

**Інструкція не застосовується в Україні в частині, що стосується бурштину

^ Директор Департаменту Заступник начальника

ліцензування Управління геології нафти, газу,

Державного комітету України рудних і нерудних корисних

з питань регуляторної політики копалин Державної геологічної

та підприємництва служби Мінприроди України

О. Іванченко І. Мартиненко

Додаток 3

до пункту 3.1 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин

ПЕРЕЛІК


інструкцій про зміст, оформлення і порядок подання до ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин


Орган затвердження і назва інструкції


Дата затвердження1

2
^

Державна комісія України по запасах


корисних копалин

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 04.09.1995

подання на розгляд Державної комісії по запасах № 35; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів геолого-економічних від 01.11.1995

оцінок родовищ металічних і неметалічних № 394/930

корисних копалин
^

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 03.10.1997


подання на розгляд Державної комісії по запасах № 83; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів з геолого- від 27.10.1997

економічної оцінки запасів вугілля і горючих № 499/2303

сланців

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 18.10.1999

подання на розгляд Державної комісії по запасах № 120; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів з геолого- від 10.12.1999

економічної оцінки родовищ нафти і газу № 853/4146


Продовження додатка 3

1

2

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 08.08.2003


подання на розгляд Державної комісії по запасах № 145; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів з геолого- від 22.08.2003

економічної оцінки родовищ мінеральних № 732/8053

підземних вод
^

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 02.09.2003


подання на розгляд Державної комісії по запасах № 162; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів з геолого- від 16.09.2003

економічної оцінки родовищ питних і технічних № 811/8132

підземних вод

Положення про порядок розробки та Наказ від 07.12.2005

обґрунтування кондицій на мінеральну сировину № 300; реєстр. Мін’юст

для підрахунку запасів твердих корисних від 25.01.2006

копалин у надрах № 65/11939

Інструкція про зміст, оформлення і порядок Наказ від 29.12.2005

подання на розгляд Державної комісії по запасах № 338; реєстр. Мін’юст

корисних копалин матеріалів з геолого- від 06.02.2006

економічної оцінки родовищ лікувальних грязей № 98/11972

Директор Департаменту Заступник начальника

ліцензування Управління геології нафти, газу,

^ Державного комітету України рудних і нерудних корисних

з питань регуляторної політики копалин Державної геологічної

та підприємництва служби Мінприроди України


О. Іванченко І. Мартиненко

Порівняльна таблиця до тексту редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин


Діюча редакція
^

Запропонована редакція


1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", визначають умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних
копалин у межах території України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, що провадять діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.3. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні та організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин (додаток 1), що виконуються за єдиними для Державного фонду надр України принципами підрахунку,
геолого-економічної оцінки і обліку запасів корисних копалин відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N432.

1.4. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин не в повному обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, то ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.


1.5. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин повинна здійснюватись відповідно до вимог інструкцій із
застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалин (додаток 2), які визначають порядок геологічного вивчення окремого виду корисних копалин.


1.6.Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин повинна здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про надра та чинного законодавства щодо користування надрами.


^ 2. Вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку розвідки) корисних копалин
2.1. Суб'єкт господарювання, що проводить діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен мати:

фахівців, які мають відповідну геологічну або гірничотехнічну освіту та професійну підготовку з проведення робіт, що засвідчується документами державного зразка. При цьому
технічне керівництво геологорозвідувальними роботами можуть здійснювати особи, які мають закінчену гірничотехнічну освіту з
відповідної спеціальності;

обладнання, машини та механізми, що виготовлені відповідно до стандартів або технічних умов, згідно з галуззю застосування, зазначеною в інструкції з експлуатації;

технологічні засоби, експлуатація яких відповідає вимогам нормативно-технічної документації заводу-виготовлювача, ремонтній
документації, вимогам з охорони праці та довкілля;

будівлі, приміщення, виробничі майданчики, які обладнані з урахуванням шкідливості виробництва та відповідають вимогам
санітарних норм відповідно до Санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 за N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404;

лабораторії, атестовані згідно з Порядком акредитації вимірювальних лабораторій, затвердженим наказом Держстандарту України від 05.11.98 N 886 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.98 за N 806/3246.

2.2.Господарську діяльність необхідно здійснювати:

з веденням геологічної, геофізичної, маркшейдерської і виконавчо-технічної документації, збереженням її, а також зразків гірських порід і руд, дублікатів проб;

з повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничотехнічних, гідрогеологічних та виконання інших умов, необхідних для експлуатації розвіданих родовищ;

з достовірністю визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і наявних у них компонентів відповідно до Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) від 04.09.95 N 35 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 01.11.95 за N 394/930;

з веденням робіт методами і способами, які виключають невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне руйнування грунтового покриву та забруднення довкілля та забезпечують ефективну рекультивацію території.


^ 3. Особливі вимоги до провадження господарської діяльності
3.1. Результати проведених робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин та рекомендації з їх використання викладаються у геологічних звітах із розвідки родовищ і протоколах ДКЗ про затвердження запасів мінеральної сировини.

3.2.Господарська діяльність з пошуку (розвідки)корисних копалин у разі проведення дослідно-промислової розробки родовищ повинна передбачати повноту вилучення та комплексне раціональне видобування корисних копалин.

3.3. Суб'єкт господарювання у разі потреби геологічну інформацію, необхідну для здійснення робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен отримувати на умовах згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423.^ 1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Кодексу України про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування”, визначають умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

1.2. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які провадять господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.3. Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.4. Перелік робіт та послуг провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин, що здійснюються згідно з цими Ліцензійними умовами, приведений у додатку 1 і відповідає Положенню про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалин, затвердженому наказом Геолкому України від 15.02.2000 №19 та зареєстрованому в Мінюсті України 02.03.2000 за № 124/4345 і Положенню про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи), затвердженому наказом Мінекології України від 16.07.2001 № 260 та зареєстрованому в Мінюсті України 30.07.2001 за № 648/5839.

1.5. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин не в повному обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.6. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин здійснюється відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.97 № 432, яка встановлює єдині для державного фонду надр України принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і обліку запасів корисних копалин, та вимог інструкцій із застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалин (додаток 2), які визначають порядок геологічного вивчення окремого виду корисних копалин.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

2.1. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про надра та чинного законодавства щодо користування надрами.

2.2. Суб'єкт господарювання проводить діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин за таких умов:

2.2.1. Організаційно-функціональних:

наявність у структурі підприємства функціональних і допоміжних структурних підрозділів, необхідних для провадження відповідної діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин;

наявність посадових інструкцій з визначенням обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;

укомплектованість фахівцями, які забезпечують виконання робіт, зазначених у ліцензії, і мають геологічну, гірничотехнічну, економічну, фінансову, з бухгалтерського обліку та звітності освіту; іншими інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації, що засвідчено документами державного зразка;

укомплектованість підприємства обчислювальною та організаційною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням, необхідним для провадження відповідної господарської діяльності;

наявність спеціального обладнання, машин та механізмів, які виготовлено відповідно до стандартів або технічних умов згідно з галуззю застосування та придатні до експлуатації, і знаходяться на його бухгалтерському обліку.

Виконання робіт та експлуатація технічних засобів підвищеної небезпеки здійснюється згідно з дозволом, отриманим відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці або його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631;

наявність будівель, приміщень, виробничих майданчиків, які обладнані з урахуванням шкідливості виробництва та відповідають санітарним нормам відповідно до Санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.96 № 379/1404;

наявність лабораторій, атестованих згідно з Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за № 392/10672;

виконання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009;

2.2.2. Кваліфікаційних характеристик професій працівників (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, далі – ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, та ДКХП, випуск 74. "Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи. Керівники, професіонали, фахівці, робітники", погодженого Міністерством праці та соціальної політики України і введеного в дію Державним комітетом України по геології і використанню надр наказом від 20.07.99 № 99):

до керівника підприємства - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професією не менше 3 років;

до головного інженера (головного геолога, головного геофізика) – повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професією на посаді керівника нижчого рівня не менше 3 років;

технічне керівництво геологорозвідувальними роботами (партія, дільниця, загін тощо) можуть здійснювати лише особи, які мають відповідну спеціальну освіту;

управляти буровими станками, підйомними механізмами, гірничопрохідницьким обладнанням, використовувати геофізичну і лабораторну апаратуру, а також обслуговувати двигуни, компресори, зварювальне та інше обладнання мають право лише особи, які мають посвідчення на право ведення цих робіт, а обслуговуючий персонал електротехнологічних установок (пересувні електростанції, бурові установки з електроприводом, геофізична апаратура тощо) - відповідну групу з електробезпеки.

Фахівці, які мають геологічну, гірничотехнічну освіту, інші інженерно-технічні спеціалісти, повинні входити до штату постійних працівників суб'єкта господарювання за безстроковим трудовим договором або мати підписаний на дату отримання ліцензії строковий договір (контракт).

2.2.3. Технологічних:

виконання геологорозвідувальних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, розробленою спеціалізованою організацією і затвердженою в установленому порядку;

здійснення робіт згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДСТУ, ГСТУ, ТУ тощо);

забезпечення єдності вимірювань (метрологічного забезпечення) – наявність вимірювальної техніки і методик виконання вимірювань, які пройшли атестацію, повірку та калібрування;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

дотримання вимог Правил безпеки на геологорозвідувальних роботах, погоджених Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 09.11.2001 за № 04-08/3777 і затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.01.2002 № 44 та


^ 3. Особливі вимоги до провадження господарської діяльності

3.1. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин за обов'язкових умов:

ведення геологічної, геофізичної, маркшейдерської і виконавчо-технічної документації, збереження її, а також зразків гірських порід і руд, дублікатів проб;

повного вивчення геологічної будови надр, гірничотехнічних, гідрогеологічних та виконання інших умов, необхідних для експлуатації розвіданих родовищ;

достовірності визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і наявних у них компонентів відповідно до інструкцій про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин та Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (додаток 3);

ведення робіт методами і способами, які виключають невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне руйнування ґрунтового покриву та забруднення довкілля та забезпечують ефективну рекультивацію території.

3.2. Результати проведених робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин та рекомендації з їх використання викладаються у геологічних звітах із розвідки родовищ і протоколах ДКЗ про затвердження запасів мінеральної сировини.

Проектна та звітна документація повинні проходити метрологічну експертизу згідно з ДСТУ 41-00032626-00-008-98 "Документація геологічна проектна та звітна. Порядок організації і проведення метрологічної експертизи".

^ 3.3. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин у разі проведення дослідно-промислової розробки родовищ повинна здійснюватися відповідно до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 43/м і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698, передбачаючи повноту вилучення та комплексне раціональне видобування корисних копалин з метою всебічного вивчення надр.

3.4. Суб'єкт господарювання інформацію, необхідну для здійснення робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен отримувати згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 423 .
^ Заступник начальника

Управління геології нафти, газу,

рудних і нерудних корисних

корисних копалин Державної

геологічної служби Мінприроди України І. Мартиненко


Порівняльна таблиця до додатка 1 проекту Ліцензійних умов

з пошуку (розвідки) корисних копалин


Діюча редакція
^

Запропонована редакція


1. Геофізичні роботи

1.1. Наземні

      1. Радіометрія і ядерна геофізика1.7. Морські геофізичні дослідження


1.7.1.Сейсморозвідка (набортна та донна)

1.7.2.Гравіорозвідка (набортна та донна)

1.7.3.Магніторозвідка (набортна та донна)


1.8. Повітряні дослідження

1.8.3.Радіометрія та ядерна геофізика


2. Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт


2.6.Підрахунок запасів корисних копалин


3.Буріння свердловин з метою пошуку

(розвідки) твердих корисних копалин


3.3. Шарошкове (безкернове) буріння


^ 5. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу

5.1. Буріння свердловин на нафту і газ


5.2.Спрямоване буріння та перебурювання свердловин


6. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу


7. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

7.2. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні


8. Цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин


9. Лабораторні роботи


10. Гірничі роботи ( утому числі дослідно-промислова розробка)

10.1. Проходження відкритих гірничих виробок (кар’єри, канави, траншеї тощо)1. Геофізичні роботи
^ 1.1. На суходолі

1.1.1. Радіометрія

1.1.2. Ядерна геофізика


1.2. На акваторіях

1.2.2. Ядерна геофізика

1.2.3.Сейсморозвідка


1.2.5. Гравіорозвідка


1.2.4. Магніторозвідка


1.3. З літальних апаратів

1.3.1. Радіометрія

1.3.2. Ядерна геофізика


8.Супроводження геологорозвідувальних робіт

8.2. Експертиза проектів та кошторисів

8.3. Збір та обробка польових геологічних матеріалів

8.4. Підрахунок та аудит запасів корисних копалин

8.5. Техніко-економічне обґрунтування геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ

^ 8.7. Тематичні роботи

8.9. Упровадження технічних засобів і технологій та геолого-технічний контроль


2. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин

2.1. Буріння ручними комплектами та мотобурами

^ 2.4. Безкернове буріння свердловин

2.6. Шнекове буріння

2.7. Буріння з морських суден


4. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу

4.1. Буріння свердловин на суходолі

^ 4.2. Буріння свердловин із морських платформ та суден

4.3. Буріння свердловин на метан вугільних та техногенних родовищ

4.4. Буріння спрямовано-похилих та горизонтальних свердловин


8.12. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу

^ 8.12.1. Монтажно-демонтажні роботи на суходолі

8.12.2. Монтажно-демонтажні роботи на акваторіях


5. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

^ 5.2. Освоєння продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні


8.11. Технологічні роботи у свердловинах

8.11.1. Інтенсифікація продуктивних горизонтів

8.11.2. Визначення технічних параметрів свердловини (інклінометрія, кавернометрія, кернометрія тощо)

8.11.3. Цементування колон обсадних труб

8.11.4. Капітальний ремонт свердловин

8.11.5. Тампонування та консервування свердловин

^ 8.11.6. Торпедування свердловин ударно-канатного буріння


8.10. Лабораторні роботи

8.10.1. Аналітичні дослідження із визначення складу та вмісту корисних копалин

^ 8.10.2. Технологічні дослідження фізико-механічних властивостей гірських порід і корисних копалин


7. Гірничі роботи (у тому числі при дослідно-промисловій розробці)

7.1. Проходження відкритих гірничих виробок (шурфи, у тому числі механічним способом, канави, кар’єри, траншеї тощо)
^ Заступник начальника

Управління геології нафти, газу,

рудних і нерудних корисних

корисних копалин Державної

геологічної служби Мінприроди України І. Мартиненко


Порівняльна таблиця до додатка 2 проекту Ліцензійних умов

з пошуку (розвідки) корисних копалин


Стара редакція

Затверджено Державною комісією

по запасах корисних копалин

при Раді Міністрів СРСР

Нова редакція

Затвержено

Державною комісією України
^

по запасах корисних копалин

(Дата затвердження та реєстрація)


Інструкція із застосування Класифікації запасів до родовищ залізних руд

06.10.83

Інструкція із застосування Класифікації запасів до родовищ хромових руд

14.03.83

Інструкція із застосування Класифікації запасів до родовищ марганцевих руд

14.03.83


Інструкція із застосування Класифікації запасів до родовищ глинистих порід

20.08.82


Інструкція із застосування Класифікації

запасів до родовищ будівельного та облицювального каміння

10.08.82


Інструкція із застосування Класифікації запасів до родовищ перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів

14.10.83

Інструкція із застосування Класифікації експлуатаційних запасів підземних вод до родовищ питних і технічних вод

19.01.84

Інструкція із застосування Класифікації експлуатаційних запасів підземних вод до родовищ лікувальних мінеральних вод

06.06.84Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ чорних металів (заліза, марганцю і хрому)

Наказ від 18.10.2002 155; реєстр Мін’юст від 11.11.2002 № 881/7169


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід

Наказ від 02.12.2004 № 263; реєстр. Мін’юст від 17.12.2004 № 1595/10194


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного і облицювального каменю

Наказ від 16.12.2002 № 199; реєстр. Мін’юст від 30.01.2003 № 78/7399


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок і запасів родовищ нафти і газу

Наказ від 10.07.1998 № 46; реєстр. Мін’юст від 24.07.1998 № 475/2915


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

Наказ від 04.02.2000 № 23; реєстр. Мін’юст від 29.02.2000 № 109/4330 (зміни та доповнення)


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод

Наказ від 14.03.2002 №32; реєстр Мін’юст від 01.04.2002 № 320/6608 (зміни та доповнення )


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд

Наказ від 14.12.1998 № 100; реєстр. Мін’юст від 10.02.1999 № 90/3383


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину

Наказ від 10.02.2003 № 29; реєстр. Мін’юст 25.02.2003 № 155/7476


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля

Наказ від 25.10.2004 № 225; реєстр. Мін’юст від 08.11.2004 № 1419/10018


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ

Наказ від 25.10.2004 № 224; реєстр. Мін’юст від 08.11.2004 № 1418/10017


Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей

Наказ від 29.12.2004 № 298; реєстр. Мін’юст від 12.01.2005 № 31/10311

Заступник начальника

Управління геології нафти, газу,

рудних і нерудних корисних

корисних копалин Державної

геологічної служби Мінприроди України І. Мартиненко
Похожие:

Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconНаказ № Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання,
Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Положення про Міністерство охорони...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconНаказ № / м. Київ Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПояснювальна записка до проекту спільного наказу Мінприроди та Держкомпідприємництва
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconНайменування контролюючого органу
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 04. 11. 2011 n 434 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПро затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПро затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
Відповідно до статей 6 та 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПропозиції апау до проекту наказу Держлікінспекції моз україни «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»
Проект наказу Держлікінспекції моз україни «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від...
Наказ № / Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин iconПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов