Постанова від \" \" 2010 р. № Київ icon

Постанова від " " 2010 р. № КиївНазваниеПостанова від " " 2010 р. № Київ
Дата конвертации30.06.2013
Размер106.53 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від "___" _________ 2010 р. № ______

Київ

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування податку на додану вартість


Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років для відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року.

2. Затвердити такі, що додаються:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість;

Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років.

3. Державній податковій адміністрації забезпечити подання:

Міністерству фінансів до 25 травня 2010 р. - матеріалів інвентаризації бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на 1 травня 2010 р., погоджених з Державним казначейством;

Міністерству фінансів до 10 червня 2010 р. - реєстру інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на 1 травня 2010 р. і не відшкодована до 30 квітня 2010 року, погодженого з Державним казначейством;

органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку до 10 червня 2010 р. - висновків згідно з реєстром інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на 1 травня 2010 р. і не відшкодована до 30 квітня 2010 року.

4. Міністерству фінансів:

виступити емітентом облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року, згідно з Основними умовами та Порядком, затвердженими цією постановою;

передбачати щороку кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року, у проектах державного бюджету на відповідний рік.

5. Взяти до відома, що Національний банк виступить генеральним агентом з обслуговування обігу, сплати доходу та погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року, і відкриє Державному казначейству рахунок у цінних паперах.

 

Прем'єр-міністр України 

^ М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від "__" ________ 2010 р. № ______ 


^

ОСНОВНІ УМОВИ
випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування податку на додану вартість


Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущені для відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року, є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики (далі - облігації).

Номінальна вартість облігацій становить 1 тис. гривень.

Строк обігу облігацій - п'ять років.

Емісія облігацій здійснюється серіями. Обсяг кожної серії 2 000 000 000 гривень. Емісія кожної наступної серії здійснюється після вичерпання попередньої. Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном виходячи з данних, наданих Державною податковою адміністрацією України.

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення щорічних виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 20 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою щорічних виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить один рік.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5 відсотків річних.

Нарахування доходу за облігаціями здійснюється щороку протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням щорічних виплат.

Погашення основної суми боргу та сплата доходів за облігаціями здійснюються у безготівковій формі на дату, визначену умовами емісії. У разі коли дата припадає на вихідний день, погашення і сплата здійснюється в наступний робочий день.

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Погашення основної суми боргу та сплата доходу за облігаціями здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та бюджетних призначень згідно із бюджетним законодавством.

Основні умови випуску облігацій є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ _______ 2010 р. № _____ 


^

ПОРЯДОК
випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років


1. Цим Порядком визначаються правила оформлення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року, облігаціями внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість, (далі - облігації) відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та Законів України "Про податок на додану вартість", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

2. Дія цього Порядку поширюється на платників податку на додану вартість, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року (далі - платники податку), включених до реєстру інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками та не відшкодованого до 30 квітня 2010 року (далі - реєстр), складеного згідно з додатком 1. Відшкодування податку на додану вартість здійснюється на підставі даних декларацій з податку на додану вартість і матеріалів перевірки органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку або за рішенням суду, прийнятим після 1 травня 2010 року.

3. Підставою для проведення розрахунків облігаціями є реєстр і висновки про відшкодування податку на додану вартість органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, які подаються органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

4. Не надаються висновки про відшкодування податку на додану вартість органів державної податкової служби стосовно тих платників податку, щодо яких порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податку на додану вартість або такі справи розглядаються у судах чи правоохоронних органах, або проводиться апеляційне оскарження платником податку в органах державної податкової служби, про що у реєстрі робиться відповідний запис. Розрахунки облігаціями з такими платниками не проводяться до остаточного вирішення справи по суті.

5. Відповідальність за правильність і достовірність відомостей, які зазначаються в реєстрі, несуть посадові особи Державної податкової адміністрації.

6. Погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями здійснюється через Державне казначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Національного банку, що виконують функції агентів з оформлення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями (далі - банки), за участю Мінфіну, Державної податкової адміністрації та Національного банку.

Перелік банків визначається і оприлюднюється Мінфіном.

7. Розміщення облігацій серії А проводиться 1 червня 2010 року. Розміщенні наступних серій здійснюється після передачі Державному казначейству України всіх облігацій попередньої серії.

8. Мінфін на дату розміщення облігацій надає Національному банку глобальні сертифікати. Облігації з емісійного рахунка емітента зараховуються на рахунок Державного казначейства, відкритий в Національному банку, на підставі розпорядження на переказ Мінфіну та розпорядження на одержання Державного казначейства.

9. Державне казначейство забезпечує відображення в обліку операцій погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Державного казначейства, що підтверджується випискою Національного банку із зазначеного рахунка.

10. Платники податку, яким погашається бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

11. Банки на підставі поданих платниками податку виписки з реєстру та заяви про погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, складеної за формою згідно з додатком 2, формують перелік набувачів облігацій (далі - перелік) за формою згідно з додатком 3 та передають його органам Державного казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях.

12. У разі коли сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями здійснюється за їх номінальною вартістю, кратною 1000 гривень.

13. Державне казначейство після перевірки відповідності переліків, наданих банками, даним, що містяться в реєстрі Державної податкової адміністрації, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку з урахуванням особливостей, визначених договором між Національним банком та Державним казначейством про відкриття рахунка у цінних паперах. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банкам відповідних розпоряджень на одержання цих облігацій.

14. Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання цієї інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Банки не пізніше ніж наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам Державного казначейства підтвердження про набуття платниками податку облігацій згідно з додатком 4.

15. Державне казначейство не пізніше ніж наступного робочого дня після одержання від банків підтверджень про набуття платниками податку облігацій подає Державній податковій адміністрації звіт про перерахування облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку. Цей звіт є підставою для відображення Державною податковою адміністрацією в особовому рахунку платника податку операції погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість.

 


Додаток 1
до Порядку Зразок

РЕЄСТР
інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з податку на додану вартість, задекларованого до 1 травня 2010 року, підтвердженого перевірками не відшкодованого до 30 квітня 2010 року


(гривень)

Найменування платника податку 

Юридична адреса платника податку 

Ідентифікаційний код 

Індивідуальний податковий номер 

Сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка підлягає погашенню облігаціями внутрішньої державної позики 

Примітка  

Голова Державної податкової адміністрації  

________
(підпис) 

___________
(ініціали та прізвище) М. П.

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Голова Державного казначейства  

________
(підпис) 

___________
(ініціали та прізвище) М. П.

 


Додаток 2
до Порядку Зразок
^

ЗАЯВА
про погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики


_______________________________________________________________
                                            (найменування платника податку)
_______________________________________________________________
                     (юридична адреса платника податку, ідентифікаційний код)
_______________________________________________________________
                                (індивідуальний податковий номер платника податку)
_______________________________________________________________
               (найменування податкового органу, в якому зареєстрований платник податку)
_______________________________________________________________
          (найменування банку-зберігача, МФО, номер рахунка в цінних паперах) 

Загальна сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість
_______________________________________________________________
                                                         (цифрами та літерами)

Сума, що погашається облігаціями внутрішньої державної позики відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
_______________________________________________________________
                                                               (цифрами та літерами) 

Сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість підтверджується випискою з реєстру Державної податкової адміністрації від "__" ____________ 201_ р. №

 

Керівник платника податку  

__________
(підпис) 

______________
(ініціали та прізвище) М. П.

 


Додаток 3
до Порядку Зразок


___________________
(найменування банку) 


^

ПЕРЕЛІК
набувачів облігацій внутрішньої державної позики


від             2010  р. №

(гривень)

Найменування платника податку 

Юридична адреса платника податку 

Ідентифікаційний код 

Індивідуальний податковий номер 

Код випуску облігацій

Код належності облігацій (1 - якщо набувач є фізичною особою; 4 - якщо набувач є юридичною особою) 

Сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка підлягає погашенню облігаціями внутрішньої державної позики

Кількість облігацій  

Уповноважена особа банку 

_________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) М. П.

 


Додаток 4
 до Порядку 
________________________
(найменування банку) 


ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про набуття платниками податку облігацій внутрішньої державної позики

від ___ ____________ 200_ р. N


(гривень)

Найменування платника податку 

Юридична адреса 

Ідентифікаційний код 

Індивідуальний податковий номер 

Код випуску облігацій 

Код належності облігацій (1 - якщо набувач є фізичною особою; 4 - якщо набувач є юридичною особою) 

Кількість облігацій 

Дата зарахування  


Уповноважена особа банку 

__________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  ____________Похожие:

Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 30. 11. 2010 року м. Київ №44
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління...
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління...
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 2010 р. № Київ
З метою реалізації статті 86 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” Кабінет Міністрів України постановляє
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 29 грудня 2010 р. N 1212 Київ
Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2764,...
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 2010 р. № Київ
Закону України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати”
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 3 листопада 2010 р. N 996 Київ
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Постанова від \" \" 2010 р. № Київ iconПостанова від 3 листопада 2010 р. N 996 Київ
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов