Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг icon

Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послугНазваниеПоложення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг
Дата конвертации25.03.2013
Размер76.98 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


Додаток __ до наказу УОН від __________ № ______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти і науки Житомирської обласної державної

адміністрації, голова РЕР

__________________ О.В.Пастовенський


“___ ” _________ 2008р.ПОЛОЖЕННЯ


про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної)

експертизи освітніх послуг


Розділ 1. Загальні положення


Положення розроблене на підставі Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000р. №1775-ІІІ, постанов Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №228 “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”, від 12.02.1996р. №200 “”Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти” (в частині Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів), від 29.08.2003р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”, від 08.08.2007р. №1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003р. №847 “Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”, від 16.08.2004р. №658 “Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, Положення про Житомирську регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, затвердженого обласною державною адміністрацією 12.05.2004р., наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 (із змінами, внесеними згідно діючого законодавства).


Ліцензування освітніх послуг є процедурою самооцінки спроможності суб’єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти. (визначено п.1 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 (далі – Порядок ліцензування освітніх послуг).


Ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти здійснює управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (далі – орган ліцензування), (п.10 Порядку ліцензування освітніх послуг).


Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.


З метою виконання функцій щодо:

 • розгляду обґрунтування (самоаналізу) можливостей навчального закладу здійснювати освітню послугу;

 • розгляду питань і прийняттю рішень щодо ліцензування навчальних закладів і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;

 • розгляду питань і прийняттю рішень щодо атестації навчальних закладів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

 • розгляду результатів ліцензійної й атестаційної експертизи та прийняттю рішень з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти;

 • попередньому розгляду питань про анулювання ліцензій за поданням органу ліцензування;

 • подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;

 • участі в інформуванні громадськості про результати ліцензування та атестації освітніх послуг;

 • тощо

при управлінні освіти і науки створено Житомирську регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (далі - РЕР), Положення про яку затверджене обласною державною адміністрацією 12.05.2004 р.


РЕР є постійно діючим органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування (атестації) юридичних осіб – навчальних закладів та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, а також професійно-технічної освіти.


РЕР очолює голова. Голова ради за посадою є начальником (або його заступником) управління освіти і науки обласної державної адміністрації.


До складу РЕР входять: голова, заступники голови, які одночасно є головами секцій, відповідальний секретар та інші члени ради, які є представниками місцевих органів управління освітою, інших органів виконавчої влади, навчально-методичних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій тощо.


Голова РЕР є відповідальним за виконання покладених на раду завдань, визначає обов’язки заступників голови, відповідального секретаря, членів РЕР.


Головою РЕР затверджуються Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг, Методика розрахунку витрат та норми витрат часу на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи.

У разі, якщо РЕР є юридичною особою, чисельність і штатний розпис апарату РЕР затверджуються її головою. Загальна чисельність апарату РЕР не може бути більшою ніж 5 осіб.


Пунктом 16 Порядку ліцензування освітніх послуг передбачено делегування органом ліцензування вищого рівня (МОН) повноважень щодо формування складу експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи місцевим органам управління освітою. Перелік таких повноважень визначений п.9 Типового Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, затвердженого наказом МОН від 24.12.2003 р. № 847 та зареєстрованого Мінюстом України за № 78/8677.


Склад експертних комісій затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.


Засідання РЕР проводиться під керівництвом голови або його заступників і вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина її складу. Періодичність засідань РЕР визначається в міру потреби, але не менше ніж один раз на два місяці.


Результати засідань РЕР оформлюються рішеннями.


Рішення РЕР, накази про організацію та проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи, про склад експертних комісій є підставою для фінансових звітів про роботу РЕР, які складаються відповідальним секретарем РЕР, затверджуються головою РЕР (або його заступниками) та подаються до установи, яка здійснює фінансово-економічне обслуговування РЕР.

^ Розділ 2. Фінансування витрат регіональної експертної ради


Фінансування витрат РЕР проводиться за рахунок коштів, отриманих при відшкодуванні заявником витрат, пов’язаних з проведенням ліцензування (атестації) освітніх послуг, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.


Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірі двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за вид діяльності з надання освітніх послуг з окремих професій (професійних угрупувань), ступенів загальної середньої освіти, напрямів позашкільної освіти) з внесенням коштів на рахунок регіональної експертної ради, або установи, яка здійснює фінансово-економічне обслуговування РЕР (якщо РЕР не є юридичною особою).


Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної експертизи послуг, що надаються фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності у сфері дошкільної освіти, здійснюється за їх рахунок в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п.24 Порядку ліцензування освітніх послуг).


Відшкодування витрат, пов’язаних із забезпеченням проведення атестації професійно-технічних навчальних закладів здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами (п.19 Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12.02.1996 р. № 200). Нормативи відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням атестаційної експертизи, Міністерством освіти і науки не визначені.


При складанні кошторису витрат на проведення атестаційної експертизи враховані такі умови:

- додержання державних гарантій встановленого рівня заробітної плати;

- врахування всіх функцій і видів робіт, що пов'язані з організацією проведення атестаційної експертизи;

 • компенсація відрахувань в розмірах, передбачених чинним законодавством

України.


У кошторисі можуть бути також передбачені додаткові кошти на матеріальне заохочення працівників, які безпосередньо беруть участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертизи.


Відшкодування витрат, пов’язаних із забезпеченням проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, здійснюється за рахунок коштів відповідних органів виконавчої влади (наказ Міністерства освіти і наук України від 16.08.2004. № 658 “Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”).


Кошти, які надходять на рахунок РЕР, використовуються на витрати, пов’язані з організацією, забезпеченням, здійсненням та супроводженням процесу ліцензування та атестації навчальних закладів. До цих витрат належать:

 • оформлення бланків ліцензій та свідоцтв про атестацію;

 • утримання архіву;

 • придбання необхідної комп’ютерної та оргтехніки, її ремонт;

 • оплата послуг телефонного зв’язку, Інтернет - зв’язку;

 • передплата періодичних фахових видань;

 • придбання довідкової літератури;

 • юридичні консультації;

 • оплата роботи (експертизи) членів РЕР, осіб, залучених до забезпечення роботи РЕР;

 • участь відповідальних працівників РЕР у семінарах;

 • відрядження з питань ліцензування та атестації;

 • судові витрати; тощо.


Голова РЕР з урахуванням пропозицій голів секцій, відповідального секретаря за рахунок коштів ради може встановлювати заохочувальні виплати для членів РЕР та осіб, які забезпечують роботу РЕР.


Організацію роботи РЕР забезпечує орган ліцензування - управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.


РЕР для реалізації завдань, покладених на неї Положенням про Житомирську регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, може користуватися майном органу ліцензування (управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації), державних та інших навчальних закладів за їх згодою в установленому законом порядку.


Взаємні обов’язки сторін (між управлінням освіти і науки та навчальним закладом) щодо проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи та її результатів визначаються договором (угодою).


Якщо у ході проведення ліцензування (атестації) виникають додаткові витрати, вони повинні затверджуватись відповідними додатковими угодами, після чого включатись до вартості послуг за ліцензування (атестацію). При необхідності розробки пакетів навчально-програмної документації з напряму підготовки між ліцензіатом і ліцензентом укладається додаткова угода на надані послуги.


Це Положення розповсюджується на всі навчальні заклади, підприємства, установи, організації, які здійснюють діяльність з надання освітніх послуг, незалежно від форм власності та підпорядкування і є обов'язковим для використання при здійсненні розрахунків за проведення ліцензійної (атестаційної )експертизи.
Похожие:

Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти ( z0072-04 )
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconРішення від № м. Дружківка Про проведення перерахунків для визначення остаточного розміру субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг за опалювальний період 2011-2012 роки
Про проведення перерахунків для визначення остаточного розміру субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Кабінету Міністрів України ”Про доповнення пункту 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconРішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі)
Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconА к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
...
Положення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг iconРішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі)
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов